WebArchiv - archiv českého webu

Vyjádření k případu chrudimského faráře

V některých sdělovacích prostředcích se objevily informace o chrudimském faráři Zdeňku Lulkovi. Bratr patriarcha Tomáš Butta k tomuto případu podává následující vyjádření.

V Církvi československé husitské v náboženských obcích za hospodaření odpovídá rada starších – volený orgán. V jeho čele je předseda rady starších, farář je z titulu své funkce jeho členem.
V náboženské obci Chrudim zjistil předseda rady starších dne 7. 8. 2008 nesrovnalosti v účetnictví, o kterých okamžitě informoval ostatní členy rady starších. Po potvrzení podezření a zjištění výše škody se dne 17. 8. 2008 obrátil na diecézní radu v Hradci Králové a biskupa. Okamžitě byla do náboženské obce poslána revize, která zjistila výši škody 587.623,- Kč. Biskup navštívil náboženskou obec dne 19. 8. 2008 a stejný den bylo na policii ČR podáno trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry. Na policii se dostavil spolu se zástupcem náboženské obce i farář Zdeněk Lulek, který se plně doznal, že zneužil finanční prostředky náboženské obce bez vědomí rady starších. Zavázal se, že škodu v plné výši uhradí. Následujícího dne 20. 8. 2008 napsal biskup dopis, kterým od 21. 8. 2008 postavil faráře mimo službu.
Ke dni 3. 9. 2008 uhradil Zdeněk Lulek podstatnou částku 502.650,- Kč a ke dni 10. 9. 2008 splatil 84.973,- Kč do celkové částky způsobené škody 587.623,- Kč.
Dne 12. 9. 2008 se konalo zasedání ústřední rady, která jediná má podle řádů církve možnost ukončit služební poměr s duchovním. Po rezignaci Zdenka Lulka byl s ním okamžitě ukončen služební poměr.
Církev tedy sama selhání faráře okamžitě zjistila a ihned ve dvou rovinách řešila. V rovině právní bylo podáno trestní oznámení a v rovině osobní s ním byly vedeny stálé pastorační rozhovory jeho biskupem.
Tento jeho čin nás o to více zarmoutil, že je známa jeho předcházející hodnotná celoživotní duchovenská služba v církvi i kulturní činnost pro město Chrudim. Oceňujeme, že se k činu doznal, způsobenou škodu nahradil a sám podal rezignaci na duchovenskou službu v Církvi československé husitské.
        
V hospodaření s majetkem má Církev československá husitská postupy, jak okamžitě zjistit selhání jednotlivců a účinně je řešit, jako tomu bylo v tomto případě.
Církev sama zjistila způsobenou škodu a během dvou dnů fakticky situaci vyřešila. Částka byla v plné výši vrácena a v současnosti není Zdeněk Lulek již zaměstnancem církve. I přes jeho selhání zůstává však členem naší církve, která se bude snažit mu v jeho složité lidské situaci pomoci.

                                                        Tomáš Butta, patriarchaHelena Bastlová publikováno: 14.10.2008 06:13 zobrazeno: 5224x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus