WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba u Žižkova pomníku v Sudoměři

Věčný Bože,

 

v místech dávné bitvy se před tebou ztišujeme a obracíme k tobě s modlitbou.

 

Připomínáme si odhodlanost a statečnost našich předků, mezi nimi zvláště dnes Jana Žižku z Trocnova.

 

Současně si uvědomujeme, že žádné vítězství v tomto světě není definitivní. Po vítězství může přijít porážka, a naopak po porážce a prohře nové nečekané vítězství. Jen tvé vítězství v Kristu je konečné a trvalé.

 

Tehdy před staletími zde stáli a bojovali proti sobě křesťané. Dej, ať jako křesťané jsme nositeli míru a pokoje, jak to požaduje Ježíš: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími“ (Mt 5,9).

 

Tehdy proti sobě stáli lidé z různých národů. Veď národy světa ke vzájemnému poznávání, k porozumění a spolupráci.

 

Pane, prosíme za svou vlast, modlíme se za zemi, kterou jsi stvořil pro pokoj a život v plnosti.

 

Amen.

 Tomáš Butta, patriarcha

Helena Bastlová publikováno: 17.10.2008 12:26 zobrazeno: 3556x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus