WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba s poděkováním za Husův sbor v Praze – Dejvicích

„Chvalte Boha, v jeho svatyni, chvalte ho i na obloze, jíž sklenul svou mocí.“ Ž 150,1

Bože Stvořiteli!

 

Celý vesmír s nebeskou klenbou je tvým chrámem!

 

Chceme ti poděkovat za tento sbor, našimi předky zbudovaný s láskou a s obětavostí. Děkujeme ti, že se zde můžeme setkávat jako rodina víry – jako bratři a sestry kolem Kristova stolu. Dej, ať je i nadále prostorem duchovního prožívání tvé povzbuzující blízkosti v Ježíši Kristu.

Chceme ti poděkovat za tento sbor, ve kterém se církev setkává ke sněmovním jednáním. Veď naši církev svým Duchem k poznávání a naplňování tvé vůle a k prospěšnosti lidem naší země.

 

Chceme ti poděkovat za tento sbor, ve kterém zní hudba. Dej, ať je otevřen pro druhé a stává se místem osvěžujících hudebních a kulturních setkání.

 

Bože, tvé požehnání ať nás provází, tvůj mír v Kristu ať nás naplňuje a tvá milost ať s námi zůstává. Amen.

 Tomáš Butta, patriarcha

Helena Bastlová publikováno: 21.10.2008 02:28 zobrazeno: 3912x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus