WebArchiv - archiv českého webu

Zprávy ze světové ekumeny

Dvě poslední vydání slovenského ekumenického zpravodajství

Valné zhromaždenie Európskej kresťanskej environmentálnej siete

Ženeva, september 2008 – CEC

„Riziká súvisiace s klimatickou zmenou od roku 2001 dramaticky vzrástli. ... cirkvi môžu prispieť k riešeniam tým, že prinesú zmeny v životnom štýle a vo vzoroch správania", povedal účastníkom 7. Valného zhromaždenia Európskej kresťanskej environmentálnej siete (ECEN) profesor Jean-Pascal van Ypersele, laureát Nobelovej ceny z roku 2007.  

Valné zhromaždenie kresťanskej environmentálnej siete, ktorá je napojená na Konferenciu európskych cirkví, sa konalo 24. – 28. septembra neďaleko Milána v Taliansku. Bolo zároveň oslavou 10. výročia existencie environmentálnej siete a jej služby pre činnosť cirkví v starostlivosti o Božie stvorenstvo v Európe.  

Témou zhromaždenia, ktorého sa zúčastnilo 100 delegátov z 27 európskych krajín, bolo „Skutočná výzva klimatickej zmeny".  Záverečné vyhlásenie podčiarklo, že „korene ľudského ničenia životného prostredia treba hľadať nie len v samotných skutkoch, ale v postojoch zakorenených hlboko v nás. Ľudské bytosti si potrebujú vybudovať vzťah s okolitým svetom, ktorý nie je založený len na čisto využívajúcom a trhovom princípe."

Konferencia o budúcnosti ekumenického hnutia v Európe

Ženeva, 15. septembra 2008 – CEC

Uvažovať nad minulosťou, analyzovať prítomnosť, a vytvoriť víziu pre ekumenickú budúcnosť Európy, bolo cieľom „Konferencie o budúcnosti", ktorá sa konala 10. – 12. septembra v Lyone vo Francúzsku, v meste kde sa v júli 2009 uskutoční 13. valné zhromaždenie Konferencie európskych cirkví. „Konferencia o budúcnosti" bola krokom pri príprave tohto valného zhromaždenia. 

Zúčastnilo sa jej 80 zástupcov všetkých kresťanských denominácií z 23 krajín Európy, ktoré sú zapojené do života Konferencie európskych cirkví. Účastníci sa zamýšľali nad víziami európskej ekumenickej scény v roku 2029 a miestom Konferencie európskych cirkví na tejto scéne v roku, keď Konferencia bude sláviť svoje 70. narodeniny.

Predstavy o budúcnosti zahrňovali jedno ekumenické teleso pre celú Európu, uznanie krstu a spoločenstvo Večere Pánovej medzi všetkými cirkvami, podpora väčšinových cirkví menšinovým, a dobré mosty so spoločenstvami Moslimov. Ako nástroje na dosiahnutie týchto vízií a na postavenie sa výzvam odzneli: široká ekumenická formácia, zapojenie všetkých cirkví, vrátane Rímsko-katolíckej a evanjelikálnych, do práce ekumenických telies, zapojenie veriacich na úrovni farností a cirkevných zborov do ekumenického diania, a vytvorenie prepojení solidarity so všetkými regiónmi sveta.

„Bola to pre Konferenciu európskych cirkví nová a kreatívna skúsenosť", povedala tajomníčka pre valné zhromaždenie Konferencie, Smaranda Dochia.

Kardinál Kasper pozýva katolíkov, aby študovali Lutera

Frankfurt/Wittenberg, 19. septembra 2008 – ENI

Rímski katolíci sa môžu poučiť od protestantského reformátora 16. storočia Martina Lutera, odporúča najvyšší predstaviteľ Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov, kardinál Walter Kasper. Vyjadril sa tak v interview pre noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung krátko pred zahájením 10-ročnej série podujatí, ktoré vyvrcholia v roku 2017 päťstým výročím evanjelickej Reformácie.

Kardinál Kasper povzbudil v interview katolíkov k čítaniu Luterových komentárov k Biblii a jeho „piesní plných duchovnej sily". Kardinál takisto povedal, že dúfa, že sa protestanti vrátia k viere Martina Lutera, ktorému by sa určite nepáčili dnešné liberálne tendencie. 

Evanjelická cirkev Nemecka (EKD) zahájila 21. septembra Luterovu dekádu slávnostnými službami Božími v zámockom kostole vo Wittenbergu, kam Luter prišiel po prvýkrát pred 500 rokmi v roku 1508, a kde podľa tradície 31. októbra 1517 pribil 95 výpovedí proti odpustkom, čo sa považuje za dátum začiatku Reformácie. Slávnostným kazateľom na Službách Božích bol biskup Mark Hanson, prezident Svetového luteránskeho zväzu.

Medzináboženský dialóg kresťanských a moslimských žien

Gothenburg, september 2008 – WCC

Môže žena zohrávať významnú úlohu pri zmierení a nastolení víťazstva tolerancie medzi spoločenstvami v konflikte? Ako môže náboženstvo, ktoré je často považované za príčinu násilia, viesť ľudí k mieru?  

Tieto otázky si položilo 25 kresťanských a moslimských žien 4. – 7. septembra na spoločnom stretnutí v Gothenburgu vo Švédsku. Zamýšľali sa nad úlohou žien v medzináboženskom dialógu.  

Iniciatívu spoločne zorganizovali Iránsky inštitút pre medzináboženský dialóg a Svetová rada cirkví. Nadviazala na podobné stretnutie minulý rok v novembri v Teheráne. Témou tohtoročného stretnutia bolo „Smerovať k pokoju prostredníctvom náboženstva". 

„Kresťanské a moslimské ženy sú v mnohom smere tvoriteľkami mieru, či už je to na globálnej úrovni, v spoločnosti, alebo vo vlastnej komunite", povedala Rima Barsoum, vedúca programu pre medzináboženský dialóg a spoluprácu Svetovej rady cirkví.

Účastníčky seminára prišli s rozličným pozadím vrátane umeleckého zamerania, médií, vzdelávania, a teológie, čím stretnutie obohatili rozličnosťou svojich perspektív.  

„Ak má mier nejakú nádej, majú ženy popri mužoch významné postavenie, aby ovplyvnili tento proces", povedala Lily Habash, kresťanka z Palestíny, ktorá pracuje vo vládnych záležitostiach s palestínskymi autoritami v Ramalláhu na Západnom pobreží. Usiluje sa o etické politické prístupy vo svojej krajine. „Viera je v Palestíne inšpiráciou pre zápas o vyriešenie konfliktu", dodala. 

Na otázku, čo by chceli ženy mierotvorkyne povedať svetu, zaznela jasná odpoveď: aby boli prelomené stereotypy, ktoré v súvislosti s náboženstvom prinášajú médiá.

Stretol sa Exekutívny výbor Svetovej rady cirkví

Ženeva, 17. septembra 2008 – WCC

Exekutívny výbor Svetovej rady cirkví sa stretol 23. – 26. septembra v nemeckom Lübecku. Zaoberal sa otázkami svetovej potravinovej krízy, správou o štúdii o genocíde v rámci konfliktu v Darfure a situáciou na Srí Lanke. Zhodnotil postup príprav novej rozšírenej formy valného zhromaždenia tejto najväčšej svetovej ekumenickej organizácie ako tiež jej programových plánov a rozpočtu, a rozhodol o funkcii generálneho tajomníka rady na rok 2009. Zaoberal sa aj potrebou revízie ústavy a stanov ekumenickej rady. 

Na slávnostnej bohoslužbe 24. septembra Exekutívny výbor ocenil jedného z bývalých generálnych tajomníkov Svetovej rady cirkví, metodistického pastora zo Západnej Indie Philipa Pottera. Potter viedol Svetovú radu cirkví v rokoch 1972 – 1984. 

25-členný Exekutívny výbor sa stretáva dva razy do roka a zaoberá sa záležitosťami, ktoré mu zverí Centrálny výbor. Ten je hlavným rozhodujúcim orgánom Svetovej rady cirkví medzi jej valnými zhromaždeniami. Popri monitorovaní činnosti rady a dohľade nad rozpočtom, schvaľovaným Centrálnym výborom, Exekutívny výbor napríklad menuje programových pracovníkov Svetovej rady.

Svetová rada cirkví predĺžila funkčné obdobie Samuela Kobiu

Ženeva, 25. septembra 2008 – WCC

Exekutívny výbor Svetovej rady cirkví na svojom stretnutí minulý týždeň v Lübecku oznámil svoje rozhodnutie predĺžiť zmluvu s reverendom Samuelom Kobiom, súčasným generálnym tajomníkom Svetovej rady cirkví, dovtedy, kým sa pozície neujme nový generálny tajomník. Nového generálneho tajomníka zvolí Centrálny výbor rady na stretnutí v septembri 2009 v Ženeve. Reverend Samuel Kobia oznámil vo februári tohto roku na stretnutí Centrálneho výboru, že sa nebude uchádzať o potvrdenie vo funkcii generálneho tajomníka v novom volebnom období.

Konferencia o vyučovaní ekumenizmu vo východnej a strednej Európe

Ženeva, 24. septembra 2008 – WCC/CEC

Okolo 40 vysokoškolských prednášateľov a profesorov teológie z rozličných cirkví v Strednej a Východnej Európe sa stretlo na seminári o „Budúcnosti ekumenického teologického vzdelávania vo Východnej a Strednej Európe". Podujatie sa konalo 24. – 28. septembra v akadémii v kláštore Sambata de Sus v Rumunsku. Seminár odštartoval proces prípravy nových materiálov pre vyučovanie ekumenizmu, na ktorom budú spolupracovať rozličné teologické inštitúcie v tomto regióne Európy. 

Stretnutie zorganizovala Konferencia európskych cirkví a program ekumenického teologického vzdelávania Svetovej rady cirkví. Podľa doktora Viorela Ionitu zastupujúceho Konferenciu európskych cirkví a doktora Dietricha Wernera zo Svetovej rady cirkví v mnohých cirkvách východnej a strednej Európy ekumenizmus ešte stále nie je pevnou a pravidelnou súčasťou programov ich teologického vzdelávania.

Seminár nadviazal na úspešné pionierske projekty konzultácií teologických fakúlt z celej Európy, ktoré sa konali v rokoch 2002 a 2006.  Jedným z prednášajúcich na seminári v Rumunsku bol aj bývalý generálny tajomník Svetovej rady cirkví doktor Konrad Raiser.

Ruské zvony sa po viac ako trištvrte storočí vrátili Moskovskému patriarchátu

Moskva, 17. septembra 2008 – ENI

Ruský prezident Dmitrij Medvedev mal prvý tú česť zazvoniť na sade cenných zvonov po ich návrate z Harvardskej Univerzity v USA do kláštora Danilov, ktorý je sídlom Moskovského patriarchátu Ruskej pravoslávnej cirkvi. 18 zvonov strávilo v USA desiatky rokov. Po boľševickej revolúcii v roku 1917 ich sovietska vláda v roku 1930 predala ako staré odpadové železo americkému priemyselníkovi Charlesovi Cranemu. Crane zakúpil zvony, aby ich zachránil pred roztavením a daroval ich Harvardskej Univerzite v Cambridge v Americkom štáte Massachusetts. Tam sa zvuk ich zvonenia z veže stal jedným z najznámejších typických miestnych tónov.

Kalvín listom pozdravil Lutera pri príležitosti osláv dedičstva Reformácie

19. septembra 2008 – WARC

V nedávno objavenom liste, údajne z roku 1536, ktorého autenticitu zatiaľ nebolo možné potvrdiť J, zdraví švajčiarsky reformátor Ján Kalvín svojho nemeckého kolegu Martina Lutera pri príležitosti Luterovej dekády, ktorá začala v nemeckom Wittenbergu 21. septembra. „Aj keď nemáme vždy ten istý názor, obaja bojujeme za tú istú vec", zdôraznil Kalvín v hereckom stvárnení.

„Dnes, rovnako ako počas 500 rokov" je dôležité, aby sa cirkvi Reformácie zišli. V roku 2008 sa vybrali tým istým smerom: podobne ako luteráni 21. septembra vo Wittenbergu otvorili Luterovu dekádu vedúcu k 500. výročiu Reformácie, tak kalvíni v Ženeve onedlho spustia Kalvínov rok pri príležitosti osláv 500. narodenín svojho veľkého reformátora.

Ján Kalvín sa narodil v roku 1509. V citovanom liste J zdôrazňuje „spoločné úsilie o obnovu cirkvi". Čo Luter začal pribitím 95 téz na dvere zámockého kostola vo Wittenbergu, v tom Kalvín pokračoval v Ženeve. 

O 500 rokov neskôr prezident Svetového reformovaného zväzu reverend Clifton Kirkpatrick pozýva luteránske cirkvi k účasti na Kalvínovom roku 2009. „Kalvín a Luter sa nikdy osobne nestretli. My však máme príležitosť osláviť ich dedičstvo spoločne." Reverend Kirkpatrick zároveň poprial luteránom pri príležitosti otvorenia Luterovej dekády „Božie požehnanie a nikdy nekončiacu horlivosť pre reformu a jednotu cirkvi". Svetový reformovaný zväz a Federácia švajčiarskych protestantských cirkví otvoria medzinárodný Kalvínov rok 2. novembra 2008.

De facto: Kalvín a Luter hovorili jeden o druhom. V roku 1544 opísal Kalvín Lutera ako „veľkého muža", ktorý „vynikal svojimi mimoriadnymi duchovnými darmi; odvážny a neochvejný, nadaný a vzdelaný". Luter takisto oceňoval Kalvína. Povedal o ňom: „Úsudok tohto muža skutočne nie je zlý. Súhlasím s ním prinajmenšom v tom, čo hovorí o mne."  :-)

V Amerike sa stretli Baptisti Siedmeho dňa

Kenosha, Wisconsin, 2. októbra 2008 – BWA

Tristopätnásť delegátov reprezentujúcich 54 cirkví z mnohých krajín a niekoľko stoviek hostí, vrátane veľkého množstva mladých ľudí, sa stretlo v Kenoshi, v Americkom štáte Wisconsin na Generálnej konferencii Baptistov Siedmeho dňa, aby oslávili, čo Boh robí možným medzi nimi. Stretnutie svojou návštevou poctil aj generálny tajomník Svetovej baptistickej aliancie Neville Callam. Témou konferencie bolo „Bezhraničný Boh pre hladných ľudí".

Baptisti Siedmeho dňa sa sami opisujú ako „evanjelikálni baptisti, ktorí sa držia zachovávania biblického šabbátu – soboty ako posvätného času". Ich spoločenstvá sa nachádzajú vo viacerých krajinách vrátane Spojených štátov amerických, Kanandy, Jamajky, Guyany, Austrálie a Nového Zélandu, Anglicka, Brazílie a Filipín.

V bývalom protestantskom kostole v Nemecku otvorili židovskú synagógu

Utrecht, 24. septembra 2008 – ENI

Po prvýkrát sa v Nemecku z pôvodne Protestantského kostola stala synagóga. Synagógu v meste Bielefeld nazvali Bét Tikva, čo po hebrejsky znamená „Dom nádeje". Posvätili ju 21. septembra. Reverend Alfred Buss, prezident Evanjelickej cirkvi vo Westfálsku, kde sa Bielefeld nachádza, povedal, že nové miesto bohoslužby je aj pre protestantských kresťanov „domom nádeje".

So „žiaľom a hlbokým zahanbením" pripomenul, že bývalá Bielefeldská synagóga bola zničená pred takmer 70 rokmi 9.novembra 1938 počas Krištáľovej noci, nazývanej aj „Nocou rozbitých skiel", kedy nacisti prepadli synagógy a iné židovské budovy po celom Nemecku.  Evanjelická cirkev Westfálska zlyhala tvárou v tvár holokaustu, počas ktorého bolo zabitých 6 miliónov Židov, povedal reverend Buss.

Židovská komunita v Bielefelde má dnes 300 členov a je jednou z 19 židovských náboženských obcí v Severnom Porýní – Westfálsku. Spolu majú 32 000 členov.  

Židovská obec v Bielefelde kúpila v roku 2007 bývalý kostol Paula Gerharda, lebo miesto, kde sa veriaci stretávali od 50-tych rokov minulého storočia, sa stalo príliš malým. Charlotte Knobloch, prezidentka Ústrednej židovskej rady v Nemecku povedala, že nová synagóga je znamením „obnovy židovského života v Bielefelde".  

Židovská komunita v tomto regióne vzrástla v posledných rokoch najmä z dôvodu príchodu imigrantov z východnej Európy, informovala Európska židovská tlačová agentúra.

Najvyšší pravoslávny patriarcha podporuje vstup Turecka do Európskej únie

Brusel/Ženeva, 29. septembra 2008 – ENI

Ekumenický patriarcha Bartolomej I., ktorý sídli v tureckom meste Istanbul, kedysi nazývanom Konštantínopol, povedal, že fandí snahám Turecka o vstup do Európskej únie. Svoju podporu však podmieňuje dodržiavaním štandardov ľudských práv v krajine.

Ekumenický patriarcha, považovaný za najvyššieho duchovného predstaviteľa pravoslávnych kresťanov na svete, žije v zemi, kde sa prevládajúca väčšina obyvateľov hlási k islamskému náboženstvu. „Európa potrebuje priviesť Turecko do tohto svojho projektu.", povedal Bartolomej I. v príhovore v Európskom parlamente v Bruseli. „Turecko musí rozvíjať medzikultúrny dialóg a toleranciu, aby sa mohlo stať súčasťou Európskeho projektu.", dodal.

Poukázal tiež na rezervovanosť niektorých krajín EÚ v otázke možného členstva Turecka v Únii z toho dôvodu, že krajina je prevažne moslimská. „Európa je pritom plná miliónov moslimov, prichádzajúcich z najrozličnejších pozadí", povedal patriarcha poslucháčom.

Stretol sa Centrálny výbor Konferencie európskych cirkví

Ženeva, 14. októbra 2008 – CEC

Minulý týždeň 6. – 11. októbra sa v Paralimni-Protaras na Cypre konalo výročné zasadnutie Centrálneho výboru Konferencie európskych cirkví. 40 členný Centrálny výbor je najvyšším rozhodovacím orgánom Konferencie medzi jej valnými zhromaždeniami.

Najbližšie valné zhromaždenie sa bude konať v júli 2009 v Lyone vo Francúzsku. Jeho hlavnou témou bude „Povolaní k jednej nádeji v Kristu" a bude zároveň oslavou 50. výročia založenia tejto ústrednej európskej ekumenickej organizácie. Centrálny výbor zhodnotil prebiehajúce prípravy Valného zhromaždenia a činnosť Konferencie a jej komisií. 

Výbor vydal vyhlásenie k súčasnej medzinárodnej finančnej a ekonomickej kríze; vyjadril potešenie z obnovenia dialógu medzi gréckou a tureckou časťou obyvateľstva na Cypre, zároveň však prejavil zármutok nad pokračujúcim znesväcovaním kostolov na tomto ostrove vo východnej časti Stredozemného mora. Centrálny výbor takisto uvítal vo svojich radoch Federáciu Evanjelických Luteránskych cirkví vo Švajčiarsku a Lichtenštajnskom kniežatstve, ktorá sa stala pridruženou organizáciou Konferencie európskych cirkví.

Paralelne so stretnutím Centrálneho výboru Konferencie európskych cirkví sa konalo 17. zhromaždenie Komisie cirkví pre migrantov v Európe, ktorá je pridruženou organizáciou Konferencie európskych cirkví. Obe organizácie mali niekoľko spoločných rokovaní. Koncom tohto roku by malo prísť k ich definitívnemu zlúčeniu. Účastníkov oboch stretnutí prijal 8. októbra jeho blaženosť Chrysostomos II., arcibiskup Cypru. 

Konferencia európskych cirkví je spoločenstvo 120 pravoslávnych, protestantských, anglikánskych a starokatolíckych cirkví zo všetkých krajín Európy a 40 pridružených organizácií. Bola založená v roku 1959. Jej ústredné orgány sídlia v Ženeve, Bruseli, a Štrasburgu.

India si pripomenula bojovníka o pokoj Mahatmu Gándího uprostred násilia voči kresťanom

Bangalore, India, 1. októbra 2008/Bhubaneswar, India, 3. októbra 2008 – ENI

Kresťania spoločne so sekulárnymi skupinami si 2. októbra v Indii pripomenuli 139. výročie narodenia Mahatmu Gandího. Násilné útoky proti kresťanom však pokračovali aj v deň spomienky na bojovníka za indickú nezávislosť, ktorý hlásal posolstvo nenásilného odporu.

Len deň predtým sa kresťanskí a hinduistickí vodcovia stretli v štáte Kerala pri prvom spoločnom dialógu od vypuknutia násilia s cieľom prehĺbiť vzájomné porozumenie. Na stretnutí v Kerale v spoločnom vyhlásení potvrdili: „Násilie nie je súčasťou žiadneho náboženstva".

Viac ako 100 kostolov a kresťanských inštitúcií a okolo 4000 domov kresťanov bolo zničených, desiatky kresťanov zahynuli počas násilia, ktoré sa rozpútalo po zavraždení radikálneho hinduistického vodcu Lakshmananandu Saraswatiho a 5 mladých hinduistických mníchov 23. augusta tohto roku v indickom štáte Orissa v dištrikte Kandhamal.  

Hoci Národná rada cirkví v Indii vražedné činy okamžite odsúdila a k zodpovednosti za ne sa prihlásila skupina maoistických rebelov, radikálni hinduistickí militanti obviňujú zo zločinu kresťanov.  

Nie je to po prvýkrát, čo kresťania v Orisse zažívajú násilie. V decembri minulého roku tam militantní hinduisti vypálili 90 kostolov a 600 domov. O život vtedy prišlo okolo 10 ľudí.

Kresťanskí vodcovia vo východnej Afrike vyzývajú k boju s pirátstvom

Nairobi, 3. októbra 2008 – ENI

Východoafrický kresťanský vodca vyzval k dôraznej reakcii voči somálskym morským pirátom, ktorí zintenzívnili unášanie lodí v Adenskom zálive na hlavnej námornej trase spájajúcej Afriku, Európu, a Áziu. „Toto pirátstvo vyžaduje jasný a koordinovaný prístup medzinárodného spoločenstva", povedal reverend Fred Nyabera, výkonný riaditeľ Spoločenstva kresťanských rád a cirkví vo Veľkých jazerách a rohu Afriky. Doplnil, že tento prístup by mal zahŕňať riešenie neistoty v Somálsku, krajine, kde majú piráti svoju základňu. Somálsko nemá od roku 1991 ústrednú vládu.

Návšteva bohoslužieb pomáha tínedžerom získavať dobré známky v škole

Oxford, Ohio. 22. augusta 2008 – ENI

Americkí tínedžeri, ktorí sa pravidelne zúčastňujú bohoslužieb, dosahujú v škole lepšie výsledky ako je priemer, cítia hlbší vzťah ku svojej škole ako k spoločenstvu, a pravdepodobnosť, že školu úspešne skončia je významne vyššia než u tých, ktorí do kostola nechodia – ukazuje to štúdia Univerzity v Iowe. Výskumní pracovníci odhalili, že navštevovanie kostola malo väčší dopad na priemerné známky a úspešnosť ukončenia školy ako fakt či rodičia majú vysokoškolský titul.Kateřina Děkanovská publikováno: 22.10.2008 01:08 zobrazeno: 2474x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus