WebArchiv - archiv českého webu

Zprávy ze světové ekumeny

Vše důležité, co se odehrálo ve světě a v církvích.

Evanjelici v Nemecku chcú, aby bol Deň Reformácie štátnym sviatkom

31. októbra 2008 – EPD

V deň Pamiatky Reformácie potvrdila Nemecká evanjelická cirkev žiadosť, aby sa 31. október stal štátnym sviatkom v celom Nemecku. „Deň Reformácie je v našej kultúre pevným bodom", povedal na slávnostných službách Božích biskup Braunschweigu Friedrich Weber. Deň pred ním vyslovil požiadavku aj predsedajúci biskup Nemeckej evanjelickej cirkvi Wolfgang Huber. Doteraz bol tento deň oficiálnym sviatkom iba v nových spolkových republikách s výnimkou Berlína. 

Evanjelický krajinský biskup Bádenska Ulrich Fischer povedal ku koncu sviatočného dňa „Táto noc, ako žiadna iná, je mostom od evanjelického sviatku ku katolíckemu". Význam protestantského dňa Pamiatky Reformácie a katolíckeho Sviatku všetkých svätých pozdvihli cirkvi usporiadaním „Noci otvorených kostolov". 

31. októbra slávia evanjelici na celom svete Pamiatku Reformácie, lebo podľa tradície v tento deň roku 1517 pribil vtedy augustinánsky mních Martin Luter na dvere zámockého chrámu vo Wittenbergu známych 95 výpovedí proti odpustkom.  Ako prípravu na 500. výročie Reformácie, ktoré evanjelické cirkvi celého sveta oslávia v roku 2017, odštartovali v Nemecku v septembri Luterovu dekádu.

V Ženeve zahájili rok osláv pri príležitosti 500. výročia narodenia Jána Kalvína

Ženeva, 3. novembra 2008 – ENI

Dielo Jána Kalvína „poskytlo hnutiu Reformácie prvú systematizáciu jej myslenia. Tá posilnila hnutie a pomohla cirkvám zorganizovať sa", povedal reverend Thomas Wipf, prezident Federácie švajčiarskych protestantských cirkví počas slávnostnej bohoslužby 2. novembra v Ženeve pri Reformačnej stene, monumente na pamiatku Kalvína a ďalších protestantských reformátorov.

Slávnostná bohoslužba zahájila rok udalostí pri príležitosti 500 rokov od narodenia Jána Kalvína, centrálnej osobnosti protestantskej reformácie 16. storočia v Ženeve. Kalvín sa narodil 10. júla 1509 v Noyone na severe Francúzska, a na tento deň na budúci rok sa v Katedrále Svätého Petra v Ženeve pripravuje oficiálna slávnostná bohoslužba, na ktorú budú pozvaní významní náboženskí a politickí vodcovia.

Pri príležitosti Kalvínovho roka pripravil Svetový reformovaný zväz špeciálnu webovú stránku s kalendárom akcií a množstvom ďalších informácií, bola zložená pieseň zvlášť pre túto príležitosť, Reformovaný zväz vyhlásil súťaž o najlepšiu kázeň, a švajčiarsky výrobca čokolády Blaise Poyet sa dokonca pokúsil zachytiť udalosť v chuti nových špeciálnych čokoládových praliniek. 

„Najlepší spôsob, ako môžeme osláviť 500. výročie narodenia Jána Kalvína je obnovený záväzok byť Božími agentmi transformácie", povedal v úvode novej knihy s názvom „Odkaz Jána Kalvína" generálny tajomník Svetového reformovaného zväzu reverend Setri Nyomi.

„Dúfam, že dedičstvo Jána Kalvína bude zdrojom obnovy a inšpirácie pre cirkvi v ich úsilí o čoraz väčšiu kresťanskú jednotu a spravodlivosť pre všetok Boží ľud a životné prostredie.", povedal reverend Clifton Kirkpatrick, predseda Komisie Medzinárodného patronátu nad Kalvínovým rokom a prezident Svetového reformovaného zväzu.

Svetový reformovaný zväz združuje 75 miliónov reformovaných kresťanov z 214 cirkví v 107 krajinách na celom svete.

Princetonský teologický seminár vyznamenal generálneho tajomníka Svetového reformovaného zväzu

Ženeva, 27. októbra 2008 – WARC

„Cirkev 21. storočia potrebuje efektívnych vodcov na všetkých úrovniach – zborovej, regionálnej, národnej i svetovej – ktorí sú pripravení investovať do života. Takí vodcovia by mali usilovne študovať slovo Božie a čítať znamenia našich čias. Oba tieto texty by ich mali viesť k skutkom, ktoré zvrátia zlo, ktoré vidíme v dnešnej cirkvi a spoločnosti... Potrebujeme vodcov, ktorí majú dostatok odvahy konať na základe svojej viery a oddanosti Bohu", povedal generálny tajomník Svetového reformovaného zväzu reverend Setri Nyomi vo svojom príhovore na Princetonskom teologickom seminári v New Jersey v Amerike. 

24. októbra mu táto teologická škola, jedna z najvýznamnejších v reformovanej tradícii, udelila cenu „vynikajúceho absolventa". Nyomi bol v roku 1991 na Princetone promovaný za doktora v oblasti pastorálnej teológie. Neskôr pracoval na rôznych pozíciách v Celoafrickej konferencii cirkví a od roku 2000 v Svetovom reformovanom zväze. 

Teologický seminár v Princetone bol založený v roku 1812 a Svetovému reformovanému zväzu dal už 3 jeho prezidentov. V roku 1954 hostil zasadnutie Generálnej rady zväzu.

„Jazyk dokumentu Dominus Iesus bol neprimeraný" – hovorí kardinál Kasper

Varšava, 28. októbra 2008 – ENI

Najvyšší ekumenický predstaviteľ Katolíckej cirkvi sa kriticky vyjadril o vyhlásení Vatikánu z roku 2000, známom ako Dominus Iesus. V dokumente sa o protestantských denomináciách píše, že „nie sú cirkvami v pravom zmysle slova". „Mal som voči tomu námietky, - nie k obsahu dokumentu, ale len k jeho jazyku. Podľa mňa bol nevhodný" povedal kardinál Walter Kasper, predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov, v interview pre Poľskú katolícku informačnú agentúru KAI.

Schválené cirkvi v Číne pomáhajú cirkvám v podzemí

Hong Kong, 29. októbra 2008 – ENI

Nedávno zvolení vedúci predstavitelia oficiálne schválených protestantských cirkví v Číne povedali, že im záleží na cirkvách a spoločenstvách, ktoré sa stretávajú po domoch a fungujú väčšinou tajne, bez povolenia. Oficiálne cirkvi im chcú pomôcť napríklad i prostredníctvom poskytnutia Biblií. „Urobíme, čo bude v našich silách, aby sme pri nich stáli. Podmienkou však je, že sa budú pridŕžať pravovernej viery, nezblúdia od pravdy, a nebudú nasledovať heretikov.", povedal 22. októbra na seminári s názvom „Čínska cirkev – noví vodcovia, nové výzvy" starší Fu Xianwei, vodca jedinej legitímnej organizácie, ktorá zastrešuje protestantské aktivity v Číne. Organizácia združuje podľa odhadov minimálne 18 miliónov čínskych protestantov. Analytici však tvrdia, že množstvo ďalších kresťanov v Číne patrí do podomových alebo podzemných cirkví.

Cirkvi reagujú na vyostrenú situáciu v Kongu

Nairobi, 27. októbra/Ženeva, 30. októbra – ENI

Cirkevní vodcovia z regiónu Veľkých jazier centrálnej Afriky naliehavo apelovali na obidve strany konfliktu v Demokratickej republike Kongo, aby zabránili rozšíreniu bojov. „Kongo je veľká krajina a kríza môže významne zasiahnuť Burundi a Rwandu. Nemôžeme ignorovať to, čo sa tu deje. Mohlo by to mať vplyv aj na celý kontinent ", povedal 23. októbra pre agentúru ENI anglikánsky biskup Pie Ntukamazina z Bujumbury v Burundi.

Od augusta sa stupňujú boje medzi konžskou armádou a rebelmi. Napätie sa kvôli vzájomným obvineniam stupňuje aj medzi Kongom a susednou Rwandou. Takmer 2 milióny ľudí prišli o majetok a zostali bez strechy nad hlavou. Demokratická republika Kongo má asi 66 miliónov obyvateľov.

K naliehavým varovaniam o zhoršujúcej sa situácii sa minulý týždeň pridali aj kresťanské humanitárne organizácie. Medzinárodná Akcia cirkvi spolu upozorňovala na brutálne zaobchádzanie s nevinnými civilistami, rabovanie obchodov, a hrozbu humanitárnej katastrofy v regióne.

Konferencia teológov z domorodých kmeňov

28. októbra – WCC

Zatiaľ čo v minulosti kresťania považovali domorodé národy za cieľ obrátenia a objekty, na ktorých mohli manifestovať svoju charitatívnu činnosť, v poslednej dobe sa cirkvi začali učiť od kultúr domorodcov a stoja pri nich v ich zápasoch o slobodnú a spravodlivú spoločnosť.

Dôkazom toho je aj konzultácia Svetovej rady cirkví o „Ekleziologických a sociálnych víziach domorodých ľudí", ktorá sa konala 21. – 26. októbra v horskom meste Baguio na severe Filipín. Práve na Filipínach patrí asi desatina obyvateľov k domorodým kmeňom. Konzultácie sa zúčastnilo vyše 30 teológov z rozličných kmeňov a pôvodných národov z Južnej i Severnej Ameriky, Austrálie, Ázie i Európy.

Cieľom konzultácie bolo povzbudiť členské cirkvi Svetovej rady cirkví, aby sa nechali inšpirovať teologickými a duchovnými pokladmi domorodých ľudí. Tieto môžu byť výzvou, ale i obohatením nášho tradičného chápania pojmov ako sú jednota, misia, evanjelizácia a spiritualita. 

Otázky identity, kultúry, zeme, ale i ľudských práv, jazyka; skúsenosti ekonomickej nespravodlivosti, vylúčenia a násilia, spolu s ich víziami mierového spolunažívania všetkých živých bytostí v súlade so Zemou, boli pozadím, na ktorom účastníci konferencie diskutovali o svojich predstavách.

„Táto konzultácia je prvým krokom, prostredníctvom ktorého cirkvi v rámci rodiny Svetovej rady cirkví môžu porozumieť, oceniť, a prijať bohaté teologické dedičstvo domorodých ľudí", povedal reverend Deenabandhu Manchala, zodpovedný riaditeľ programu Svetovej rady cirkví pre spravodlivé a pre všetkých otvorené spoločenstvá.

Účastníci na konzultácii sa delili o svoje svetonázory, spiritualitu, tradíciu a kultúru, ale tiež o príbehy zápasov s kolonizáciou a dnešnou globalizáciou poháňanou trhovými princípmi.

Október bol plný kresťansko-moslimských stretnutí

Ženeva, 21. októbra 2008 – ENI/WCC/WARC/ Berlín, 22. októbra 2008 – EKD/ Ženeva, 27. októbra 2008 – CEC/ Ženeva, 28. októbra 2008 – LWI

  • Konferencia na svetovej úrovni

Svetová evanjelická aliancia prejavila ochotu diskutovať s pravoslávnymi cirkvami o činnosti evanjelikálnych misionárov v krajinách s moslimskou väčšinou, kde pravoslávni boli prítomní po mnoho storočí. Thomas Schirrmacher, čelný predstaviteľ Medzinárodného inštitútu pre náboženskú slobodu Svetovej evanjelickej aliancie na konferencii o moslimsko-kresťanskom dialógu uznal, že obrátenie na formu evanjelikálneho kresťanstva prostredníctvom činnosti misionárov v krajinách s moslimskou väčšinou bolo neraz zdrojom napätia vo vzťahoch s pravoslávnymi cirkvami, ako východnými tak i orientálnymi, ktoré na daných miestach dlhodobo pôsobili. 

18. – 20. októbra zorganizovala Svetová rada cirkví v spolupráci so Svetovými kresťanskými spoločenstvami (ako sú napríklad Svetový luteránsky zväz, Svetový reformovaný zväz, Svetová baptistická aliancia ... ), Svetovou evanjelickou alianciou a Rímsko-katolíckou cirkvou ekumenickú konzultáciu o kresťanskom teologickom pochopení dialógu s Islamom. Konzultácia sa konala v Chavannes-de-Bogis neďaleko Ženevy vo Švajčiarsku. Zúčastnilo sa jej 50 vodcov cirkví a odborníkov na medzináboženský dialóg.  Konzultácia bola pokračovaním ekumenického procesu, ktorý začala Svetová rada cirkví ako odpoveď na list „Spoločné slovo medzi nami a vami", ktorý pred rokom – v októbri 2007 poslalo kresťanským vodcom 138 moslimských učencov.

Ústrednú reč na stretnutí predniesol katholikos Aram I., najvyšší predstaviteľ Arménskej apoštolskej cirkvi v Cilícii. Dôraz položil na spoločné „budovanie spoločenstva". Na konzultácii dominovali úvahy vychádzajúce z konceptu Svätej Trojice, dôsledkov vtelenia, a pôsobenia Ducha Svätého.

Zástupcovia jednotlivých kresťanských tradícií predstavili pravoslávny, rímsko-katolícky, evanjelický, reformovaný, anglikánsky, a evanjelikálny prístup k problematike. V panelových diskusiách si vymenili skúsenosti z rozličných kontextov. Účastníci vyznali, že dialóg je súčasťou spirituality a ocenili význam hodnoty trpezlivého načúvania v kresťansko-moslimskom dialógu. Zdôraznili nutnosť citlivého prístupu, čo sa týka kľúčových náboženských termínov ako misia, svedectvo, a obrátenie. Účastníci odporučili pokračovať v spolupráci kresťanov a moslimov v otázkach ako sociálna a ekonomická spravodlivosť, klimatická zmena, mier, a uzdravovanie spomienok.

Biskup Evanjelickej cirkvi Nemecka (EKD) Martin Schindehütte, zodpovedný za zahraničné vzťahy, upozornil že v tomto období prebieha viacero stretnutí o otázke dialógu kresťanov a moslimov a kresťansko-moslimských vzťahov.

  • Európa

20. – 23. októbra sa v Malines stretlo 45 zástupcov oboch náboženstiev zo 16 európskych krajín na Európskej kresťansko-moslimskej konferencii, ktorú v rámci Európskeho roku medzináboženského dialógu s finančnou podporou Európskej únie pripravil Výbor pre vzťahy s moslimami v Európe. Výbor je spoločnou iniciatívou Konferencie európskych cirkví a Rady európskych biskupských konferencií. Témou konferencie bolo „Byť obyvateľom Európy a veriacim človekom". Cieľom konferencie bola podľa reverenda Jeana-Arnodla de Clermont, prezidenta Konferencie Európskych cirkví, výmena duchovného bohatstva náboženstiev s cieľom ponúknuť ho svetu usilujúcemu sa o nápravu. „Ak sa Európa nechce stiahnuť sama do seba, nemôže sa vyhnúť dialógu s Islamom, rovnako ako sa moslimské krajiny nemôžu vyhnúť dialógu s Európou o ľudských právach a politickej a náboženskej nezávislosti."

  • Veľká Británia a Nemecko

V polovici októbra pozval najvyšší predstaviteľ svetového Anglikánskeho spoločenstva, Arcibiskup z Canterbury Rowan Williams vysokých kresťanských a moslimských predstaviteľov do Anglicka, aby spoločne uvažovali o budúcnosti medzináboženského dialógu. Koncom októbra (22. 10.) sa v Berlíne konalo i stretnutie na najvyššej úrovni medzi Nemeckou evanjelickou cirkvou (EKD) a Moslimskými združeniami v Nemecku. Takéto množstvo stretnutí na vysokej úrovni „jasne ukazuje ako veľmi sa kresťansko-moslimský dialóg rozrástol do šírky i do kvality", povedal na stretnutí v Berlíne biskup Martin Schindehütte.

Protestanti a pravoslávni hovorili spolu o krste

Viedeň/Bern, 3. novembra 2008 – CEC/CPCE

„Krst v živote našich cirkví", bola hlavná téma 4. konzultácie medzi Pravoslávnymi a Protestantskými cirkvami na Európskej úrovni. Konzultáciu, ktorá bola pokračovaním procesu spoločných dialógov zahájeného v roku 2002, zorganizovali vo Viedni 30. októbra až 1. novembra Konferencia európskych cirkví a Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe. Konzultácie sa zúčastnili i po jednom pozorovateľovi z Arménskej apoštolskej cirkvi a zo Spoločenstva cirkví Porvoo. Všetci účastníci boli zástupcami členských cirkví Konferencie európskych cirkví.

Konzultácia potvrdila dôležitosť témy: že krst má centrálny význam pre život cirkvi. Obidve strany súhlasia, že krst vodou v mene Otca, Syna, a Ducha Svätého nemožno opakovať. Bohatá pestrosť liturgických foriem cirkvi nerozdeľuje, ale môže byť obohatením. Cirkvi sa takisto jednoznačne zhodujú, že krst sa má vykonávať uprostred spoločenstva veriacich.

Obidve tradície – pravoslávni i protestanti majú dobré argumenty pre vzájomné uznávanie krstu. Účastníci konzultácie preto, napriek pretrvávajúcim rozdielom, odporúčajú svojim cirkvám, „aby sa podujali na kroky smerujúce k vzájomnému uznaniu krstu tam, kde k tomu ešte neprišlo." 

31. októbra sa delegácia zúčastnila slávnostných služieb Božích pri príležitosti pamiatky Reformácie v mestskom Evanjelickom kostole vo Viedni.  Následne účastníkov prijal vo svojom sídle jeho eminencia metropolita Rakúska Dr. Michael Staikos. Počas stretnutia odovzdal v mene jeho všesvätosti Ekumenického patriarchu Bartolomeja I. biskupovi Evanjelickej cirkvi A.v. a generálnemu tajomníkovi Leuenbergského spoločenstva Dr. Michaelovi Bünkerovi kríž Ekumenického patriarchátu.

Metropolita uvítal proces teologickej konzultácie medzi pravoslávnymi cirkvami a cirkvami Spoločenstva protestantských cirkví v Európe v zastrešujúcom rámci Konferencie európskych cirkví.  Dôležitou súčasťou konzultácie boli aj spoločné modlitby. Spolu s osobnými stretnutiami a spoločnou teologickou prácou významne prehĺbili spoločenstvo medzi účastníkmi konzultácie a ich vzájomné porozumenie tradície druhej strany.

Mladí baptisti – tvorcovia mieru v Afrike

3. novembra 2008 – BWA

Mládežnícke oddelenie Svetovej baptistickej aliancie spolu s Celoafrickým zväzom baptistickej mládeže zorganizovali začiatkom októbra v Teme v Ghane konferenciu s témou „Mier a riešenie konfliktov v Afrike z kresťanskej perspektívy".

Na konferenciu prišlo 27 mladých baptistických vodcov z regiónu Západnej Afriky – z Libérie, Ghany, Nigérie, Toga, Sierry Leone, a Kamerunu. Mnohí z nich vyrastali v prostredí vojenského obliehania a občianskych bojov, často boli prvými obeťami konfliktov vo svojich krajinách, keď boli odvedení ako detskí vojaci.

Na základe osobných skúseností s vojnou a násilím, hovorili o tom, ako sa mladí môžu zapojiť do úsilí budovania mieru. V kontexte kresťanských princípov diskutovali o tom, ako môžu mladí ľudia pracovať na riešení konfliktov bez toho, aby sa uchýlili k vojne.

Ako výsledok uvažovania zverejnili 9 odporúčaní, medzi ktorými sú príprava učebného plánu o mieri a spravodlivosti, ktorý by používali všetky teologické školy v Afrike; a vytvorenie programov pre gramotnosť v rámci cirkví, k čomu ich viedlo presvedčenie, že „negramotnosť je jednou zo základných príčin problémov".

Synoda Evanjelickej cirkvi v Nemecku

28. októbra/1. novembra 2008 – EKD

„Zmena klímy – zmena vody – zmena života" bola hlavná téma tohtoročného zasadnutia 10. synody Evanjelickej cirkvi Nemecka (EKD), ktoré sa konalo v Brémach.

Otvorili ho 2. novembra slávnostné služby Božie v Katedrále Sv. Petra, ktoré televízia ZDF vysielala v priamom prenose. Predsedajúci biskup Rady Evanjelickej cirkvi Nemecka Wolfgang Huber následne predniesol správu. 117 členov synody rokovalo v ďalších dňoch o súčasných problémoch v spoločnosti a v cirkvi, ako aj o rozpočte cirkvi na rok 2008.

Zasadnutie synody oslovil 3. novembra biblickým štúdiom na hlavnú tému synody prezident Evanjelickej cirkvi v Brazílii Walter Altmann, ktorý je aj moderátorom Svetovej rady cirkví. 

Synodu po celý čas sprevádzala hudba. Je to jedna z tradícií kultúry synôd, že tí, ktorí hrajú na plechové dychové nástroje nimi sprevádzajú nielen spoločné pobožnosti, ale hrou signalizujú aj koniec prestávok medzi rokovaniami. Nebolo tomu inak ani v Brémach, ktoré sú tradične označované za domov mestských muzikantov.

100 zo 120 riadnych členov synody EKD volia synody členských krajinských cirkví, 20 členov menuje Rada EKD. Evanjelická cirkev Nemecka združuje 23 luteránskych, zjednotených a reformovaných krajinských cirkví v Spolkovej republike Nemecko.  Na tohtoročnom zasadnutí synody bolo 53 žien a 64 mužov. Ženy teda tvorili 45% delegátov.

Svetový luteránsky zväz vydal pastorálne posolstvo ku globálnej finančnej kríze

Helsinki /Ženeva, 27. októbra 2008 – LWI

V kontexte súčasnej globálnej finančnej krízy vydal Výkonný výbor Svetového luteránskeho zväzu na svojom stretnutí 24. – 26. októbra v Helsinkách vo Fínsku pastorálnu správu.  V nej poukazuje na to, že súčasná kríza je „katastrofickým" dôsledkom ne-udržateľných ekonomických, sociálnych a environmentálnych procesov.

„S bolesťou pozorujeme ako rýchlo bolo možné v tomto momente krízy zmobilizovať obrovské finančné zdroje na pomoc peňažným trhom a inštitúciám, zatiaľ čo v omnoho lepších ekonomických časoch nebolo možné nájsť zlomok týchto zdrojov pre elimináciu extrémnej chudoby na svete", píše sa v správe. Výkonný výbor ďalej poznamenal, že zatiaľ čo bankám a finančným inštitúciám prinesú bezprecedentné finančné balíčky prospech, rozpočty pre humanitárnu pomoc a rozvoj budú vystavené väčšiemu tlaku.

Výbor preto vyzval cirkvi, aby vytrvali vo svojom záväzku prinášať nádej a  podporu najchudobnejším a najzraniteľnejším vo svojich komunitách a na celom svete. Je úlohou cirkví nanovo vybudovať dôveru v spoločenstvo. Výbor vyzval členské cirkvi k vzájomnému zdieľaniu skúseností a podpore uprostred súčasnej krízy.

Výkonný výbor SLZ sa skladá z prezidenta, pokladníka, viceprezidentov a vedúcich siedmych programových výborov. Stretáva sa obyčajne dvakrát do roka.

Rímskokatolícky arcibiskup Marx vydal knihu s názvom „Kapitál"

Trier, Nemecko, 3. novembra 2008 – ENI

Vyše 140 rokov po prvom vydaní základného diela Karla Marxa „Kapitál", menovec otca moderného komunizmu, rímsko-katolícky arcibiskup Reinhard Marx napísal knihu s takým istým titulom. 

„Kapitalizmus bez etického a zákonného rámca je nehumánny", povedal arcibiskup v interview pre časopis „Der Spiegel" niekoľko dní pred vydaním knihy. „Taký bol môj záver z finančnej a bankovej krízy. ... Už pred rokmi som veril že bezuzdná špekulácia je hriechom", doplnil Reinhard Marx, ktorého však s jeho predchodcom z 19. storočia nespájajú žiadne rodinné zväzky.

Svetoznámy evanjelizátor Billy Graham oslávil 90. narodeniny

7. novembra 2008 – BWA

7. novembra sa svetoznámy americký evanjelizátor Billy Graham dožil 90-tich rokov. Oslávencovi prišli desiatky tisícov blahoprajných pozdravov.

Billymu Grahamovi zablahoželali aj predstavitelia Svetovej baptistickej aliancie, s ktorou mal dlhodobé dobré vzťahy. V období rokov 1950 – 1985 bol Graham rečníkom na každom Svetovom kongrese baptistov. Svetové kongresy baptistov sú najväčšími medzinárodnými stretnutiami baptistov a konajú sa každých 5 rokov. V roku 1960 na 10. Svetovom kongrese v Rio de Janeiro v Brazílii si Grahama prišlo vypočuť okolo 200 000 ľudí.

„Poznám málo organizácií na celom svete, ktoré slúžia tak účinne ako Svetová baptistická aliancia", povedal na adresu organizácie združujúcej 214 baptistických jednôt vo vyše 100 krajinách sveta s viac ako 37 miliónmi pokrstených veriacich, evanjelizátor.  Billy Graham v priebehu viac ako šesť desaťročí zvestoval Božie Slovo v 185 krajinách sveta. Počas obdobia totality navštívil misionársky aj Slovensko.

Eutanázia témou konzultácie protestantských cirkví v Európe

Viedeň/Bern, 20 októbra 2008 – CPCE

Skupina špecialistov na etické otázky zo Spoločenstva protestantských cirkví v Európe sa v predposledný októbrový týždeň stretla vo Viedni na konzultácii o eutanázii. Cieľom konzultácie bola príprava spoločného stanoviska protestantských cirkví na túto tému.

Skupina etických špecialistov, ktorá je poradným orgánom Leuenbergského spoločenstva v etických otázkach, zhodnotila existujúce vyhlásenia národných cirkví k otázke eutanázie. „Postoje cirkví sú založené na rovnakých hodnotách a presvedčeniach, ale v jednotlivých otázkach prichádzajú k rozličným záverom", povedal Dr. Dieter Heidtmann, koordinátor skupiny špecialistov.

Je to spôsobené predovšetkým rozličnými sociálnymi a zákonnými kontextami cirkví. „Silnou stránkou protestantských cirkví v Európe je však intenzita s akou zápasia s napätím medzi autonómiou jednotlivca, ochranou života a podporou v utrpení", doplnil Heidtmann. 

Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe verí, že bude môcť predstaviť spoločné stanovisko o eutanázii už na nasledujúcom stretnutí Rady Spoločenstva v januári 2009 v nórskom Oslo.

125. výročie Evanjelickej cirkvi vo Svätej zemi

Jeruzalem, 3. novembra 2008 – ENI

Kresťanskí Palestínčania a židovskí Izraelci sa spojili v Betleheme na sviečkovej procesii za mier, zmierenie a spravodlivosť. Konala sa pri príležitosti 125. výročia založenia Evanjelickej cirkvi vo Svätej zemi. Procesia 1000 palestínčanov a okolo 20 izraelčanov sa vinula po palestínskom teritóriu z mesta Beit Jalla na Západnom pobreží Jordánu do Betlehema k Ráchelinmu hrobu. Na tom mieste stojí separačná bariéra, o ktorej Izrael tvrdí, že je nevyhnutná pre ochranu jeho obyvateľov pred teroristickými útokmi Palestínčanov. Mnohí Palestínčania ju však vnímajú ako trest.

Zo zdrojov agentúr a tlačových správ organizácií  ENI, LWI, BWA, CEC, CPCE a EKD  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

http://www.ekumena.sk/Ekumena_svet/ekumena_svet.htm

http://www.rozhlas.sk/inetportal/2007/index.php?lang=1&stationID=0&page=showRelacia&id=303

Správy možno preberať s uvedením zdroja vo formáte Ekuména vo svete xx- číslo vydania (napr. 32-2008) /xxx – agentúrne zdroje (agentúrne zdroje sú tie uvedené vpravo hore pod nadpisom pri každej správe, napr. ENI, LWI, CPCE ..). Vzor: Ekuména vo svete 32-2008 / ENIKateřina Děkanovská publikováno: 18.11.2008 02:45 zobrazeno: 2661x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus