WebArchiv - archiv českého webu

Zprávy ze světové ekumeny od slovenské ERC

Přehled posledních událostí ve světových církvích

Spoločné vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení má 9 rokov

13. novembra 2008 – ELCA

Pri príležitosti 9. výročia podpísania Spoločného vyhlásenia k učeniu o ospravedlnení reverend Douglas Mills, tajomník pre dialóg a medzicirkevné vzťahy Spojenej metodistickej cirkvi v USA, napísal pre elektronický magazín Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike „Ekumenický život": „Každému kritikovi, ktorý sa domnieva, že ekumenické hnutie sa takmer zastavuje, chcem poukázať na to, že počas niekoľkých posledných rokov prišlo k významným a historickým skokom vpred. .. Je nesmierne dôležité, že bolo možné prijať takú veľkú zhodu v teologickej otázke, ktorá bola kedysi považovaná za jadro rozdelenia medzi časťami Kristovho Tela." 

Spoločné vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení podpísali 31. októbra 1999 v Kostole Sv. Anny v Augsburgu v Nemecku najvyšší predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu a Rímskokatolíckej cirkvi. V roku 2006 sa na stretnutí Svetovej metodistickej rady v Soule v Južnej Kórei k deklarácii pridali i Metodistické cirkvi. „Metodisti uznali, že vyhlásenie o ospravedlnení korešponduje s Wesleyho chápaním učenia."

„Na základe takejto zhody metodisti a evanjelici v niektorých krajinách uznali jedni o druhých, že patria do jednej Cirkvi Ježiša Krista a navzájom si deklarovali úplné spoločenstvo.", píše sa v medzinárodnom vyhlásení Metodistov k dohode. K takémuto kroku by malo v budúcom roku dôjsť aj medzi evanjelikmi a metodistami v USA.

„Oslavujeme s našimi evanjelickými a katolíckymi bratmi a sestrami advent 10. výročia podpísania Spoločného vyhlásenia. Prostredníctvom Vyhlásenia sa vzťahy medzi katolíkmi, metodistami a evanjelikmi posilnili a upevnili. A to je požehnaním pre celú cirkev." - uzavrel reverend Douglas Mills.

Americká vláda – 10 rokov podpory náboženskej slobody vo svete

16. októbra 2008 – ELCA/ pewforum.org

„Výnos o medzinárodnej náboženskej slobode" schválený v USA, oslávil 27. októbra 10. výročie. Prijatie tohto zákona v roku 1998 bolo vyvrcholením kampane, v ktorej sa stali spojencami náboženskí predstavitelia, ktorých by inak bolo veľmi nepravdepodobné nájsť spolu. Na kampani spolupracovali konzervatívni evanjelikáli ruka v ruke s liberálnymi židovskými vodcami, tibetskými budhistami, iránskymi bahájcami, moslimami z Číny a ďalšími náboženskými skupinami. Každá z rozmanitého množstva náboženských menšín si uvedomila príležitosť, že by sa americká vláda zasadila za ich záležitosť. 

Vďaka tejto zákonnej úprave sa záležitosť náboženskej slobody stala základnou súčasťou zahraničnej politiky USA. Na jej základe, tak ako v žiadnej inej zemi na svete, bol v rámci Ministerstva zahraničných vecí USA zavedený úrad špeciálneho ambasadora pre napomáhanie náboženskej slobody a zvyšovanie uvedomelosti o prenasledovaní náboženských menšín po celom svete. Ministerstvo každoročne vydáva správu o stave náboženskej slobody vo všetkých krajinách sveta. 

Pôvodným podnetom kampane, a takou bola aj pôvodná legislatívna úprava, bolo zamerať sa na prenasledovanie kresťanov. Legislatívna úprava sa však postupne rozvinula. Dnes zahŕňa všetky náboženské komunity, a zvlášť menšiny prenasledované pre svoju vieru. Je striktne založená na zmluvách a štandardoch Organizácie spojených národov, ako je napríklad Univerzálna deklarácia ľudských práv, ktorá už v roku 1948 uznávala právo na náboženskú slobodu.

Mladí ekumenici sa zamýšľajú nad výzvami sociálnej spravodlivosti

Bern, 11. novembra 2008 – CPCE

Rastúca priepasť medzi chudobnými a bohatými vedie k spoločenskému vylúčeniu. Táto skutočnosť je podľa internetového prieskumu najväčšou sociálnou výzvou pre 105 členských cirkví Spoločenstva protestantských cirkví v Európe. Internetový prieskum na tému „Aké sú najhorúcejšie sociálne otázky súčasnosti?", prebehol v lete. Jeho výsledky budú súčasťou výsledného dokumentu študijného procesu mladých protestantských ekumenikov na tému „Nové výzvy sociálnej spravodlivosti pre protestantské cirkvi".

Na záverečnej konzultácii študijného procesu 5. – 7. novembra v Talline v Estónsku sa stretlo 18 mladých ľudí z 10 krajín Európy. Účastníkov prijal aj arcibiskup Evanjelickej cirkvi v Estónsku Andres Pöder. Zdôraznil, že pre cirkvi existuje výnimočné pozadie, na ktorom sa zaoberajú otázkami sociálnej spravodlivosti. Týmto pozadím je Evanjelium. Ono musí nájsť svoje jasné stvárnenie aj vo vyhláseniach cirkví k spoločenským a politickým otázkam.

V mnohých krajinách, vrátane Estónska, sú cirkvi v menšinovej situácii. „O to dôležitejšie je", zdôraznil arcibiskup, „aby hovorili jedným hlasom". Výsledky študijného procesu budú predstavené Rade Leuenbergského spoločenstva na zasadnutí v Oslo v januári 2009.

Dokument predstaví výzvy sociálnej spravodlivosti v kontexte modernej doby a ponúkne kritériá pre vypracovávanie etických rozhodnutí v sociálnych otázkach. Výsledky by mali pomôcť členským cirkvám Spoločenstva koordinovať ich aktivity a hovoriť tak často, ako je to len možné, spoločným hlasom.

Stretli sa najvyšší predstavitelia Ruskej a Gruzínskej pravoslávnej cirkvi

Moskva, 10. novembra 2008 – ENI

Delegácia Gruzínskej pravoslávnej cirkvi navštívila Moskvu a stretla sa s ruským patriarchom Alexejom II. Obidve strany zhodnotili stretnutie veľmi pozitívne. Označili ho za znamenie, že cirkvi môžu byť nástrojom uzdravenia.

Obe pravoslávne cirkvi sa po vypuknutí vojny na území Južného Osetstka v auguste tohto roku vzopreli nevraživosti, ktorá rozorvala vzťahy medzi ich krajinami a pokračovali vo vzájomnej spolupráci a podpore. 

Stretnutie cirkevných predstaviteľov minulý týždeň sa odohralo v Danilovom kláštore neďaleko Moskvy, ktorý je sídlom ruského patriarchu. Alexej II vo svojom príhovore vyzdvihol pozitívnu úlohu cirkví.

Nemecké cirkvi ľutujú, že zlyhali počas prenasledovania Židov

Frankfurt, Nemecko, 10. novembra 2008 – ENI/EPD/ 14. novembra 2008 – EKD

Cirkvi v Nemecku si pripomenuli 70. výročie systematického nacistického útoku na židovských Nemcov v roku 1938. Pri tej príležitosti uznali, že mnoho kresťanov danej doby zlyhalo v povinnosti otvorene sa postaviť voči nespravodlivosti.

„Počas novembrových pogromov v roku 1938 boli ponížení, trýznení a zabíjaní bezbranní ľudia, domy modlitby boli znesvätené a zničené", povedali 9. novembra v spoločnom vyhlásení pri príležitosti spomienky na Krištáľovú noc, nazývanú aj Nocou rozbitých skiel, predsedajúci biskup Evanjelickej cirkvi Nemecka Wolfgang Huber a predseda Nemeckej katolíckej konferencie biskupov Robert Zollitsch. „Hrozné obrazy horiacich synagóg boli vypálené do našej pamäti", píše sa v spoločnom vyhlásení.

V Berlíne sa k slovám ľútosti pridal kardinál Georg Sterzinsky. Ľutoval postoj Katolíckej cirkvi k prenasledovaniu Židov, a to že väčšina katolíkov ostala potichu. Evanjelický biskup Braunschweigu Friedrich Weber povedal, že cirkvi zlyhali vo svojej úlohe hovoriť v mene tých, ktorí sú bez hlasu. 

Vysokí cirkevní predstavitelia si takisto s vďačnosťou pripomenuli kresťanov, ako boli katolícky dekan Bernhard Lichtenberg a evanjelický farár Helmut Gollwitzer, ktorí v ťažkom období podporovali Židov.

Nasledujúcu nedeľu, predposlednú v cirkevnom kalendári, ako každý rok od roku 1952, bol v Nemecku Národný deň smútku, kedy si krajina pripomína obete dvoch svetových vojen v minulom storočí.  

„Nesmieme dovoliť, aby spomienka na dve vojny, ktoré vzišli z nemeckej zeme, vybledla; lebo nás núti nebrať mier na ľahkú váhu, lež usilovať sa o zmierenie medzi ľuďmi a kultúrami.", píše sa v tlačovej správe Nemeckej evanjelickej cirkvi zo 14. novembra. Národný deň smútku by nemal viesť len k pripomínaniu si tragických udalostí vojen a ich obetí, ale skôr k tomu, aby sme urobili mier skutočnosťou, nielen v strednej Európe, ale i v oblastiach, ktoré momentálne sužujú vojny.

Biskup Wolfgang Huber pripomenul pri príležitosti tohto dňa, že „mier nie je samozrejmosťou. Je úlohou, ktorá volá k neustálemu obnovenému úsiliu." Služby Božie v nemeckých kostoloch minulú nedeľu 16. 11. pripomenuli veriacim, že každý záväzok usilovať sa o pokoj, má svoj základ v pokoji Božom.

Ježiš nebol ani generálom, ani križiackym vojakom. Bol židovským rabínom, ktorý chválil „pokorných v srdci" a tvorcov pokoja nazýval „Božími synmi". Cieľom kresťanského úsilia má byť preto vždy pokoj a nikdy nie vojna.

6 celosvetových kresťanských organizácii prosí v mene ľudu Zimbabwe

Harare, 12. novembra 2008 – ENI/ 14. novembra 2008 – WCC

Šesť svetových ekumenických organizácií vyzvalo k účinnej ochrane práva na život, dôstojnosť a demokraciu ľudí v Zimbabwe. V spoločnom vyhlásení 14. novembra Svetová rada cirkví, Svetový luteránsky zväz, Svetový reformovaný zväz, Svetové združenia mladých kresťanov a kresťaniek, YMCA a YWCA, a Svetová študentská kresťanská federácia kritizovali Juhoafrické rozvojové spoločenstvo (SADC) a vládu Zimbabwe za to, že premrhali ďalšiu príležitosť dohodnúť sa na spravodlivom rozdelení moci v krajine medzi vládnou stranou prezidenta Roberta Maugabeho a opozičnou stranou Morgana Tsvangiraia.

„Sme veľmi sklamaní a zarmútení, že vodcovia SADC a vedúci politickí predstavitelia Zimbabwe znovu premrhali príležitosť k rozhodnému, dôveryhodnému a transformujúcemu skutku. .. Zlyhali v tom, aby sa naplno zamerali na rastúcu humanitárnu katastrofu. Tým zradili ľud Zimbabwe." 

Dva dni pred tým upozorňovali vo vyhlásení dve regionálne ekumenické organizácie na mrhanie energiou na hádky o rozdelení moci, zatiaľ čo krajina sa nachádza v hlbokej, zo dňa na deň sa zhoršujúcej, ekonomickej kríze. Podľa agentúry ENI ročná inflácia v Zimbabwe vystúpila na 231 miliónov percent. Medzinárodné ekumenické organizácie žiadali Juhoafrické rozvojové spoločenstvo, aby k dialógom v budúcnosti prizvalo aj predstaviteľov občianskej spoločnosti a cirkví.

Generálny tajomník Svetovej rady cirkví na návšteve v Nikarague hovoril o zmierení

10. novembra 2008 – WCC

„Prísť k zmiereniu si nevyžaduje nič menej ako premenu spoločnosti", povedal generálny tajomník Svetovej rady cirkví reverend Samuel Kobia počas návštevy Nikaraguy 2. – 5. novembra. Návšteva bola súčasťou iniciatívy „Živé listy", ktoré Svetová rada cirkví organizuje v rámci Dekády na prekonanie násilia.

Kobia bol počas návštevy slávnostným kazateľom na ekumenických bohoslužbách v Puerto Cabezas a v Manague, hlavnom meste tejto takmer 6-miliónovej latinsko-americkej krajiny. V kázni ocenil službu zmierenia, ktorú konajú nikaragujské cirkvi tvárou v tvár histórii poznačenej storočiami „násilia a rán".

Ako protiklad k „lacnému zmiereniu" zdôraznil, že súčasťou „drahého zmierenia sú konštruktívne vzťahy, odpustenie a spravodlivosť". Spravodlivosť musí ísť za hranice zákonného potrestania, musí byť posilňujúcou a regenerujúcou spravodlivosťou. 

Súčasťou programu ekumenickej návštevy bolo Teologické fórum o ekumenizme a prekonávaní násilia v Centrálnej Amerike, ekumenické oslavy, a stretnutia s cirkevnými vodcami, ekumenickými organizáciami a predstaviteľmi občianskej spoločnosti a vlády. 

Inštitút Martina Luthera Kinga, ktorý tento rok slávi 15. výročie svojej existencie, udelil v Manague reverendovi Kobiovi Rád mieru Martina Luthera Kinga. V prednáške na Polytechnickej Univerzite Nikaraguy Kobia pri tejto príležitosti odovzdal povzbudzujúce posolstvo, keď povedal: „Náboženstvo a viera môžu byť mocnou silou pre uzdravenie a zmierenie na tomto svete."

Komiksová Biblia nástrojom evanjelizácie po celom svete

Kumai, Japonsko, 12. novembra 2008 – ENI

Už niekoľko rokov sú medzinárodne dostupné biblické príbehy spracované do formy komiksov japonského štýlu „manga". Ich distribútor sa nedávno rozhodol venovať jednu takúto edíciu Japonskému premiérovi Tarovi Asovi, ktorý je rímskokatolíckym veriacim a veľkým fanúšikom komiksov „manga". Vydavateľ komiksovej verzie Biblie na svojej webstránke uvádza, že vydavateľstvo je neziskovou spoločnosťou, ktorú „inšpiroval úžasný potenciál „manga" ako nástroja pre evanjelizáciu po celom svete". Spoločnosť si kladie za cieľ osloviť predovšetkým mladých ľudí a hľadá k tomu partnerov zo všetkých kútov sveta.

Zo zdrojov agentúr a tlačových správ organizácií  ENI, WCC, CPCE, ELCA, EPD a EKD  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

http://www.ekumena.sk/Ekumena_svet/ekumena_svet.htm

http://www.rozhlas.sk/inetportal/2007/index.php?lang=1&stationID=0&page=showRelacia&id=303

Správy možno preberať s uvedením zdroja vo formáte Ekuména vo svete xx- číslo vydania (napr. 32-2008) /xxx – agentúrne zdroje (agentúrne zdroje sú tie uvedené vpravo hore pod nadpisom pri každej správe, napr. ENI, LWI, CPCE ..). Vzor: Ekuména vo svete 32-2008 / ENIKateřina Děkanovská publikováno: 20.11.2008 10:09 zobrazeno: 2594x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus