WebArchiv - archiv českého webu

Ekumenické zprávy ze světa

Sjednocování studijních osnov pro studenty protestantské teologie, nebo návštěva V. Putina v čečenské mešitě. Takové a další zprávy přináší slovenská ERC.

Európski protestanti zjednocujú osnovy teologického štúdia

Berlín, 21. novembra 2008/ Bern, 25. novembra 2008 – CPCE

Minulý týždeň od štvrtka do nedele (20. – 23. novembra) sa v Berlíne konala konzultácia Spoločenstva protestantských cirkví v Európe o vzdelávaní kandidátov pripravujúcich sa na ordinovanú službu. Začal sa ňou proces vývoja spoločných noriem pre prípravu budúcich kňazov, ktoré budú záväzné pre celú Európu.

Už v roku 2003 sa európski protestanti zhodli na tom, že podmienkou, aby niekto mohol byť uvedený do úradu pastora, je teologické vzdelanie minimálne na úrovni magistra.

Podľa profesora Michaela Beintkera, jedného z prezidentov Spoločenstva protestantských cirkví v Európe, má potreba spoločných noriem svoj základ už v zakladajúcom dokumente Spoločenstva – Leuenbergskej zmluve. Jej podpísaním si protestantské cirkvi Európy navzájom uznávajú ordináciu - vysviacku a kňazský úrad. To musí mať dôsledky v porovnateľnosti kurzov počas teologického štúdia, čo následne umožní prijať kňazov z jednej cirkvi pre službu v druhej.

„Diskusia je teda o celom modeli vzdelávania budúcich kňazov", povedal profesor Beintker. Je potrebné zjednotiť sa aj na takých veciach ako sú ciele a formy praktických fáz tréningu budúcich farárov. Ďalšou centrálnou otázkou je potreba zjednodušiť možnosť prestupu medzi teologickými školami a vytvoriť multinárodnostné študijné kurzy pre spoločné štúdium študentov z rozličných zemí v rámci programov financovaných Európskou Úniou.

V záverečnom komuniké z konzultácie sa píše: „Je potrebná dobrá spolupráca teologických fakúlt, resp. podobných teologických inštitúcií, a cirkví. Na jednej strane záujmy cirkví by mali byť naplno zohľadnené, na strane druhej musí byť bez obmedzení zaistená sloboda akademickej teológie vyvierajúcej z vierovyznania cirkvi. Tvárou v tvár rastúcim nárokom na profesionálne schopnosti rastie význam jasnej motivácie a osobnostnej vhodnosti kandidáta pre službu."

Na konzultácii, ktorú Leuenbergské spoločenstvo pripravilo spolu s Evanjelickou cirkvou Nemecka (EKD) sa stretlo 30 predstaviteľov 25 protestantských cirkví z 15 krajín Európy. Evanjelickú cirkev A.v. na Slovensku zastupoval generálny biskup Miloš Klátik.

Najbližšia konzultácia sa uskutoční v roku 2010. Medzi tým bude na projekte pracovať pracovná skupina. Záverečný výstup odprezentujú v roku 2012  7. Valnému zhromaždeniu Spoločenstva protestantských cirkví v Európe.

Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe – Leuenbergské spoločenstvo tvorí 105 evanjelických, reformovaných, zjednotených, metodistických, valdénskych, českobratských a husitských cirkví, ktoré majú medzi sebou úplné spoločenstvo, čo znamená, že si navzájom uznávajú sviatosti – Krst a Večeru Pánovu, a kňazský úrad.

Kresťania v Európe sú nábožnejší ako sa zdá

Varšava, 6. októbra 2008 – ENI/Brusel, 20. novembra 2008 – CPCE

Hoci Európania chodia do kostola menej ako kedykoľvek v minulosti, veľká väčšina sa stále považuje za nábožensky založených, ukazuje nedávny prieskum nemeckej nadácie Bertelsmann. 17. septembra v Bruseli zverejnila nadácia výsledky Medzinárodného náboženského monitoru. 74% všetkých Európanov sú nábožní, jedna štvrtina sa dokonca považuje za veľmi nábožných. Len 23% tvrdí, že sú nenáboženskí. 

Veľké rozdiely možno pozorovať medzi jednotlivými európskymi krajinami. Náboženský monitor zistil, že najviac veriacich pravidelne navštevuje kostol v Poľsku – 64% a v Taliansku – 49%. Najmenej chodia do chrámu Nemci – len 17% uvádza pravidelnú návštevu bohoslužieb, a Francúzi dokonca iba 16%. Zaujímavé je aj zistenie, že dôležitosť náboženstva v každodennom živote má pomerne stabilnú hodnotu naprieč generáciami. Mladí ľudia veria v Boha a v posmrtný život v rovnakom počte ako ostatné vekové kategórie.

Jednota cirkví pomôže svetu veriť v mier

Ženeva, 19. novembra 2008 – WARC

Ohrozenie mieru a bezpečnosti na rôznych miestach sveta by malo dodať na naliehavosti úsiliu o kresťanskú jednotu; - povedal reverend Setri Nyomi, generálny tajomník Svetového reformovaného zväzu. „Ako môžu cirkvi pomôcť rozvíjať svetový mier, mier medzi národmi a vnútri národov, keď medzi nimi samotnými mier nie je?"- spýtal sa počas prejavu na Konferencii s názvom „Civilizácia mieru – Náboženstvá a kultúry v dialógu", ktorú v Nikózii na Cypre 16. - 18. novembra zorganizovali Spoločenstvo Svätého Egídia a Pravoslávna cirkev Cypru. Konferencie sa zúčastnilo asi 250 náboženských vodcov a 1000 členov Spoločenstva Sv. Egídia a lokálnych náboženských skupín.  

„Ak nie sme zjednotení, oddeľujeme sa od Pána cirkvi a robíme svetu ťažkým, aby uveril.", povedal Nyomi. Súčasne vyjadril vďačnosť za jednotu cirkví na miestach ako India, Severná Amerika, južná Afrika, Austrália a Európa, a za teologické dialógy, ktoré pomohli prekonať odsúdenia minulej doby a posunúť sa k lepšiemu porozumeniu. „Zároveň sme zarmútení viditeľnými znameniami rozdelenia – vrátane tých nových, ku ktorým prišlo – a tým, ako Cirkev neprestáva byť ohrozená rozdelením; nie ani tak pozdĺž doktrinálnych hraníc, ale po ideologických a etických líniách." „Ak míňame našu energiu na to, čo nás rozdeľuje, odpútava nás to od práce na kresťanskej jednote a našom príspevku k mieru medzi národmi.", doplnil reverend Nyomi.

Požiar v centrále britských Adventistov

Watford, Anglicko, 17. novembra 2008 – ENI

Centrálu Cirkvi Adventistov Siedmeho dňa vo Veľkej Británii a Írsku zachvátil 16. novembra v poobedňajších hodinách oheň. Budovu cirkvi, kde Adventisti sídlili 50 rokov, úplne zničil. S plameňmi bojovalo vo Watforde, meste na sever od Londýna, 10 požiarnych áut. Podľa informácií Adventistickej tlačovej agentúry so sídlom v Bazileji si požiar nevyžiadal žiadne obete na životoch.

Vladimír Putin navštívil novú mešitu v Čečensku

Moskva, 21. novembra 2008 – ENI

Vladimír Putin, ktorý sa na čelo ruskej politiky dostal v roku 1999 aj v súvislosti s vojnou v Čečensku, ako jeden z prvých navštívil obrovskú novú mešitu v hlavnom meste Čečenska, Groznyj. Mešitu, údajne najväčšiu v Európe, ukázal Putinovi v predvečer jej otvorenia 17. októbra, bývalý prezident odštiepeneckej republiky Ramzan Kadyrov. Návšteva bola prejavom otvorenejších vzťahov Ruskej pravoslávnej cirkvi a ruskej vlády k islamskému svetu. Podľa oficiálnej webovej stránky čečenskej vlády ďalší významní vodcovia, napríklad čelný predstaviteľ Lýbie Muammar Kaddáfí, takisto avizovali návštevu svätyne nazvanej „Srdce Čečenska".

Baptisti vo Vietname získali oficiálne uznanie vlády

20. novembra 2008 – BWA

Baptistické zbory Vietnamu získali začiatkom októbra oficiálne uznanie vietnamskej vlády. Dekrét dovoľuje tejto baptistickej jednote „žiť podľa evanjelia, slúžiť Pánovi, slúžiť národu, mať úzky vzťah s ľudom krajiny a konať v súlade s národným zákonom".

Baptistické zbory Vietnamu boli sformované v roku 1989. Ich ústredie sídli v najväčšom vietnamskom meste – Hočiminovom Meste. Majú viac ako 18 400 členov, ktorí sa stretávajú vo vyše 400 podomových cirkevných zboroch v 42 provinciách a mestách krajiny. Sú jedným z 5 baptistických združení v krajine. Väčšina ostatných baptistických združení na oficiálne vládne povolenie ešte len čaká. 

Vláda udelila dekrét o oficiálnom uznaní Baptistickým zborom Vietnamu 3. októbra. 13. októbra sa v hlavnom meste Vietnamu Hanoj pri tejto príležitosti konala slávnostná bohoslužba. 

V máji 2006 navštívila delegácia Svetovej baptistickej aliancie Vietnam s cieľom zasadiť sa za ľudské práva v krajine. Návšteva delegácie bola vôbec prvou príležitosťou pre 5 baptistických združení, aby sa všetky spolu stretli.

Kresťania vo Vietname tvoria asi 8% z populácie 86 miliónov obyvateľov. Protestanti, vrátane baptistov, zaznamenali v poslednej dobe intenzívny rast, hlavne prostredníctvom cirkevných spoločenstiev, ktoré sa stretávajú v domácnostiach.

Duchovní na Srí Lanke sú poslední, ktorí neopustili ľudí uprostred konfliktu

Colombo, 17. novembra 2008 – ENI/22. a 24. októbra a 20. novembra 2008 – WCC

Duchovní v konfliktom zmietanom území na severe Srí Lanky sú utrápenému ľudu jedinou oporou. Zatiaľ čo humanitárni pracovníci, vrátane pomocných síl Organizácie spojených národov, na rozkaz vládnych predstaviteľov odišli z regiónu Vanni, ktorý majú v moci tamilskí rebelovia, duchovní pastieri ľudu sa rozhodli zostať. Napriek tomu, že im bolo ponúknuté, aby opustili najnebezpečnejšie oblasti. Chcú slúžiť svojim ľuďom hľadajúcim útočisko, kým sa vládne sily pomaly približujú. Poskytujú duchovnú a citovú oporu, ale starajú sa aj o zdravotné potreby ľudí a riskujú životy pri prinášaní liekov a základných potrieb z vládou kontrolovaných území.

Počas konfliktu, ktorý začal v roku 1983, prišlo o život vyše 80 000 ľudí. V ozbrojenom konflikte na severe a východe ostrova bojujú za autonómiu svojho územia Tamilskí rebelovia, ktorí tvrdia, že ich Sinhalská väčšina diskriminuje. Sinhalčania tvoria okolo 70% obyvateľstva Srí Lanky.

Delegácia Svetovej rady cirkví navštívila zasiahnuté územia v rámci iniciatívy „Živé listy" v lete 2007 a na čele s generálnym tajomníkom reverendom Samuelom Kobiom opätovne v polovici októbra tohto roku. Reverend Kobia bol počas návštevy slávnostným kazateľom na ekumenických službách Božích organizovaných Národnou kresťanskou radou Srí Lanky. Bohoslužby boli trojjazyčné – v angličtine, sinhalčine a tamilčine. Po nich nasledovalo hodinové predstavenie etnických tancov oboch komunít – sinhalskej a tamilskej.

Kresťania tvoria 9% z 19 miliónovej populácie Srí Lanky a sú jedinou náboženskou skupinou, ktorá vytvára mosty medzi etnicky rozštiepenými Sinhálčanmi, ktorí sú väčšinou budhisti, a Tamilmi, z ktorých väčšina sa hlási k hinduizmu.

Pozývame Vás k modlitbám za Betlehem počas Adventu a Vianoc

18. novembra 2008 – WCC

Zatiaľ čo sa mnohí kresťania na celom svete pripravujú osláviť Advent a Vianoce v bezpečí svojich domovov a spoločenstiev, Vianočné sviatky v Betleheme, vo Svätej Zemi - rodisku Pána Ježiša, budú prebiehať v ťažkej atmosfére nepokoja a neistoty.

Kresťania z celého sveta, jednotlivci, spoločenstvá, cirkvi, farnosti a cirkevné zbory, ale aj kresťanské organizácie sú pozvané modliť sa za spravodlivosť, pokoj a bezpečnosť pre Palestínu a Izrael, a poslať modlitbu alebo pozdrav pokoja do Betlehema. Táto tradícia vznikla v roku 2000. 

Mnohí obyvatelia Betlehema, napriek dlhotrvajúcej dobe ťažkých skúšok odmietajú vzdať sa nádeje. Pokračujú v hľadaní nenásilných spôsobov ako sa postaviť za svoje práva a pracovať pre pokojnú a spravodlivú budúcnosť ako Izraelčanov, tak i Palestínčanov.

Ľudia v Betleheme si veľmi cenia priania a modlitby, ktoré im prichádzajú spoza hraníc ich regiónu v čase Vianoc. Sú znameniami nádeje, ktoré pomáhajú prelomiť sužujúci pocit izolácie, ktorý je ich každodenným spoločníkom. 

Pozývame aj Vás, pošlite Vianočnú správu alebo modlitbu v čase od začiatku Adventu až do Sviatku Zjavenia Krista Pána na emailovú adresu aei@p-ol.com .

Zo zdrojov agentúr a tlačových správ organizácií  ENI, WCC, WARC, BWA, a CPCE  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

http://www.ekumena.sk/Ekumena_svet/ekumena_svet.htm

http://www.rozhlas.sk/inetportal/2007/index.php?lang=1&stationID=0&page=showRelacia&id=303

Správy možno preberať s uvedením zdroja vo formáte Ekuména vo svete xx- číslo vydania (napr. 32-2008) /xxx – agentúrne zdroje (agentúrne zdroje sú tie uvedené vpravo hore pod nadpisom pri každej správe, napr. ENI, LWI, CPCE ..). Vzor: Ekuména vo svete 32-2008 / ENIKateřina Děkanovská publikováno: 28.11.2008 10:13 zobrazeno: 2557x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus