WebArchiv - archiv českého webu

Listopadové události v české ekumeně

Po dlouhé době Ekumenická rada církví v ČR obnovila produkci ekumenického zpravodajství. Sumář událostí za uplynulé měsíce je dostupný na http://www.ekumenickarada.cz/index.php?setlang=1&a=cat.47

Ekumenický monitoring – listopad 2008

 
 

Z domova:

Praha, 3.  listopadu 2008 (ČBK). Listopadové setkání Třináctého na třináctce

Ve čtvrtek 13.11. od 19.00 hodin bude v Nových Butovicích v Praze 13 hostem Slávka Klecandra zpěvák Luboš Pospíšil, známý i ze skupiny 5P nebo z C & K Vocalu.

Připravuje se poslední letošní pořad z cyklu koncertů Slávka Klecandra, do kterého si tento východočeský písničkář, kytarista a lídr skupiny Oboroh, zve hosty zastupující různé hudební žánry.

Koncert se koná v Komunitním centru sv. Prokopa na Slunečním náměstí v Nových Butovicích (metro B – stanice Hůrka). Rezervace míst je možná do 12.11. na e-mailové adrese 13na13@centrum.cz

http://tisk.cirkev.cz  

Praha, 4. listopadu 2008 (krestandnes). V Praze se uskuteční slavnostní bohoslužba k blížícímu se 500. výročí narození Jana Kalvína

Vliv reformace na církev a dnešek je název teologické konference, kterou pořádá Evangelikální teologický seminář a která se koná v prostorách Sboru Církve bratrské v Praze 2 – Vinohradech 10.-11.11.2008, informuje o tom www.ekumenickarada.cz.

V rámci této konference se v pondělí 10. listopadu 2008 v 18.30 hod. uskuteční v kostele sv. Martina ve Zdi Slavnostní bohoslužba. Kázáním poslouží emeritní synodní senior Českobratrské církve evangelické – Mgr. Pavel Smetana. Reformační písně přednese pěvecký sbor Církve bratrské z Prahy 5 – Smíchova pod řízením Tomáše Najbrta.

„Srdečně zveme na tuto slavnostní bohoslužbu v souvislosti s blížícím se 500. výročím narození Jana Kalvína,“ informoval Aleš Čejka z Ekumenické rady církví v ČR.

www.christnet.cz

Praha, 5.  listopadu 2008 (ČBK). 5. ročník hudebního festivalu VOX

5. ročník festivalu se koná v sobotu 22.11.2008 od 14.00 do 22.00 hodin, již podruhé v nových prostorách Komunitního centra Matky Terezy v Praze 11. Festival VOX 008 chce prezentovat pohled na to nejlepší z tvorby hudebních skupin reflektujících poselství evangelia.

Program volně navazuje na deset ročníků festivalu Vox Clamantis, který se v 90. letech stal známou, kvalitní a žánrově pestrou přehlídkou domácích i zahraničních účinkujících. Hudba prezentovaná na VOXu by měla být vyjádřením svobody uměleckého projevu různých konfesí.

Akci pořádá Arcidiecézní centrum pro mládež, Sdruženi Pyramida a hudební vydavatelství Rosa za podpory Městské části Praha 11, Společnosti pro duchovní hudbu a Psalteria.

Festival bude i letos žánrově pestrý; představí se česko-africká skupina Nsango malamu (CZ, Angola, Kongo), dále skupiny i sólisté: Gospel Limited, Deep Inside, zpěvačka Jana Peřtová s kapelou, Oboroh (na fotografii), Goro, britsko-český John de Jong Quartet a slovenské Lámačské chvály.

Benefiční výtěžek bude věnován o.s. Teen Challenge Praha – křesťanské organizaci, která pomáhá mladistvým s problémem závislosti na drogách. Během festivalu mají jeho návštěvníci možnost nákupu knih, CD a DVD. Letos poprvé je v provozu dětský koutek.

 Více informací najdete na oficiálním webu festivalu www.vox.signaly.cz, kde je také možné si do 14.11. zakoupit vstupenky za zvýhodněnou cenu.

 Místo konání akce:

Komunitní centrum Matky Terezy

U Modré školy 1

Praha 11

Dopravní spojení: metro C – Háje

http://tisk.cirkev.cz     

Praha, 7.  listopadu 2008 (ČBK). 7. sjezd hnutí Křesťan a práce

7. sjezd hnutí Křesťan a práce se koná v sobotu 22.11.2008 v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha při Arcibiskupství pražském v Praze 6-Dejvicích, Thákurova  3.

Program setkání:

Dopoledne: organizační záležitosti hnutí

12.00 hodin: mše svatá, celebruje P. Miloslav Fiala

polední pauza

Odpoledne:

13.45 hodin: zpráva o jednání v Českých Budějovicích a ve Vídni o alianci pro volnou neděli

vytvoření pracovních kroužků na téma Jak oslovit své okolí, aby neděle byla dnem svátečním a dnem pracovního klidu

15.30 -16.00 hodin: závěry jednotlivých kroužků, diskuse

16.30 hodin: ukončení sjezdu

 Křesťan a práce je hnutí, jehož cílem je prosazovat humánní vztahy ve společnosti, v neposlední řadě ve světě práce. Se znepokojením sleduje, jak se společnost od těchto cílů vzdaluje. Stále více se prosazuje životní styl respektující jen vlastní prospěch, třeba i na úkor druhého. Ztrácí se úcta k životu, roste násilí, kriminalita, nepoctivé nabytí majetku se považuje za běžné stejně jako nedodržování daného slova či smluv.

Hrozba nezaměstnanosti umožňuje v řadě podniků zhoršovat pracovní podmínky nevídaným způsobem, nezodpovědnost ve vzájemných vztazích se rozšiřuje. Pedofilie, potraty nebo eutanazie se považují za součást kultury požitku, který se pomalu stává jediným smyslem života v dnešním světě.

 Více informací naleznete na www.hkap.cz  (zdroj informací o hnutí)

  http://tisk.cirkev.cz

Praha, 10. listopadu 2008 (krestandnes). Na konci listopadu se uskuteční oslavy k 90. výročí Českobratrské církve evangelické (ČCE)

Pod heslem „Svobodně a beze strachu“ se ve dnech 21. – 23. 11. 2008 uskuteční oslavy k 90. výročí první sjednocené církve ve střední Evropě.

K tomuto jubileu bude v sobotu 22. 11. 2008 po skončení slavnostních bohoslužeb v kostele u Salvátora (evangelický Salvátor, Praha 1-Staré Město, Salvátorská 1) provedena finanční sbírka.

Je určena na podporu práce s uprchlíky, především s migranty, kteří nemají zatím povolení k pobytu, byli zadrženi českou policií a jsou internováni v táboře pro uprchlíky v Bělé pod Bezdězem Jde o uprchlíky z Ruska, především z Čečenska, Uzbekistánu, dále ze Sýrie, Angoly a Konga. Sbírka bude určena také na podporu vzdělání, zvláště výuky češtiny těchto lidí. Bude předána Diakonii ČCE, která pomoc cizincům zajišťuje.

Na stejný účel je určena také část výnosu z prodeje upomínkových předmětů na tržišti možností v boční lodi kostela.

Součástí oslav bude také v pátek 21. 11. 2008 v 19.30 hod. v Betlémské kapli „Koncert k narozeninám“. Hrát a zpívat bude spirituál kvintet, Tomáš Najbrt a další umělci a hosté. Večerem budou provázet Daniela Brůhová a David Vávra.

K tomuto jubileu vydává ČCE v České biblické společnosti mimořádně unikátní publikaci: Českou synoptickou Bibli. Ta obsahuje sloupcové paralelní vydání obou českých překladů, Kralického a ekumenického. Jde o zcela jedinečnou formu, která nebyla ještě nikdy publikována.

www.christnet.cz

Praha, 11. listopadu 2008 (ČTK-copyright). Aktuální zprávy Festival křesťanské hudby pomůže drogově závislým. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=16776

ČR, 11. listopadu 2008 (krestandnes). Česká petice pro OSN

Petice stavící se proti pokusům o reinterpretaci Všeobecné deklarace lidských práv, o níž jsme Vás informovali, má už i českou verzi.

www.christnet.cz

Praha, 12.  listopadu 2008 (krestandnes). Evanjelikálni teológovia diskutovali v Prahe aj o ekumenizme

V rámci včerajšej diskusie rečníkov na záver Evanjelikálnej teologickej konferencie v Praze, ktorá bola v tomto roku venovaná odkazu českej reformácie, sa hovorilo i o ekumenizme.

Marshall Brown, ktorý na konferencii prenášal na tému „Stačí nám Kristus? Solus Christus“, vyzval na záver svojej prednášky v pondelok, aby prítomní kázali Krista ústami i životom. „Kážeš dobre len vtedy, pokiaľ si kázal najprv sám sebe. Kazateľ má sám prežívat veci skôr, než bude kázať iným“, uviedol v diskusii s ostatnými teológmi.

„Ekumenizmus mi robí niekedy problém. Musíme najprv stáť a kázať Krista. To sú vaše korene, chcem vás vyzvať, aby sme sa navrátili ku koreňom, to je ta cesta dopredu,“ povedal americký misionár pôsobiaci v Česku počas diskusie v utorok.

Predseda Ekumenickej rady cirkví v ČR a predseda Rady Cirkvi bratskej Pavel Černý uviedol, že za kolísku ekumenizmu sa považuje už Jednota bratská a že pri ekumenizme ide často o neporozumenie pojmov.

„Jan Amos Komenský napísal v slzách, že je ochotný spolupracovať i s jezuitmi ak pôjde o evanjelizáciu sveta. Keby nebolo ekumenické hnutie možno by sme viedli krížové výpravy. Buďme vďačný za ekumenizmus, je to aj to, že môžeme mať evanjelikálny seminár a mať tam ľudí z 8-9 cirkví,“ povedal Pavel Černý.

Dodal, že chápe varovanie pred synkretizmom a kompromisom. Zároveň vyjadril nádej, že kresťania sa budú mať radi, budú si pomáhať a že tam kde nemôžu spolupracovať tak budú pracovať samostatne.

Kazateľ Robert Hart v diskusii povedal, že cesta nie je v tom, že sa budeme chcieť zhodnúť na termínoch a slovách. Každý si aj tak hovorí o tom svojom a to je podľa neho nepoctivé. Cesta skutočnej tolerancie nie je „mačko-pes“. Tolerancia je v tom, že pre Krista spolu môžeme ísť ďalej, aj keď každý tomu môže rozumieť inak. „Nemá zmysel dať dohromady nič nehovoriace spoločné vyznanie,“ dodal.

www.krestandnes.cz

Praha, 13.  listopadu 2008 (krestandnes). Pavel Černý: Katolícky a protestantský pohľad na výklad českých dejín sa líši

Jedným z rečníkov na tohtoročnej Evanjelikálnej teologickej konferencii v Prahe bol ThDr. Pavel Černý, ThD., ktorý je predsedom Ekumenickej rady cirkví v ČR a predsedom Rady Cirkvi bratskej. Na konferencii, ktorá bola venovaná odkazu českej reformácie prednášal o Eucharistii a zápase cirkvi o jednotu.

Pre noviny Křesťan Dnes Pavel Černý na margo rozdielneho vnímania osobností českej reformácie povedal: „Prejavuje sa to, že v českom národe je veľmi ťažké podať jeden výklad dejín práve preto, že tu bola silná reformácia a potom prišla protireformácia. Do dnešnej doby sa líši protestantský pohľad a katolícky pohľad na výklad dejín.“

„Nemáme zhodnú interpretáciu našich dejín,“ konštatoval a pripomenul, že do toho ešte prichádza i sekulárny pohľad.

Podľa Pavla Černého z toho vyplýva aj určitá „slabosť“ v tom ako sa Češi k reformácii a k významným Čechom hlásia. „Myslim, že všetci máme dobrý vzťah ku Karlovi IV., protože to bola ešte doba predreformačná,“ dodal.

 www.krestandnes.cz

ČR, 13. listopadu 2008 (krestandnes). V Praze se konal seminář Vyhlídky křesťanské demokracie

Dne 4. listopadu se v Rytířském sále Senátu PČR konal pod záštitou 1. místopředsedy Senátu Petra Pitharta seminář Vyhlídky křesťanské demokracie - nad knihou prof. Petra Fialy "Laboratoř sekularizace. Náboženství a politika v ne-náboženské spoečnosti: český případ" (CDK Brno, 2007).

Pořadateli semináře byli IPES (Institut politických a ekonomických studií) a Konrad Adenauer Stiftung.

Seminář začal v 15.30 a pokračoval až do podvečerních hodin. Úvodní slovo pronesli místopředseda strany David Macek a Marie Jílková, předsedkyně IPES. Účastníky semináře pozdravil také předseda KDU-ČSL Jiří Čunek.

Následovala přednáška profesora Petra Fialy, rektora Masarykovy univerzity v Brně. Své příspěvky pronesli také Lubomír Mlčoch, vedoucí Centra pro sociální otázky při ČBK, a Jiří Zajíc, zakladatel náboženského vysílání ČRo. V následující diskuzi vystoupili např. místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Kasal, poslankyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová nebo předseda KDU-ČSL na Praze 8 Dan Drápal.

www.christnet.cz

ČR, 16. listopadu 2008 (ČTK – copyright). Bohoslužba v dálniční kapli u Plzně připomněla oběti nehod. Čtete zde: http://cs.christiantoday.com/article/bohosluzba-v-dalnicni-kapli-u-plzne-pripomnela-obeti-nehod/13103.htm

ČR, 16. listopadu 2008 (www.ccsh.cz). Tomáš Butta: ČCE a CČSH spojuje v praxi žitý ekumenismus, osobní vztahy a otevřenost k účinné spolupráci

Dopis k 90. výročí Českobratrské církve evangelické, „Bratrská láska ať trvá,“Žd 13,1

 

Vážený bratře synodní seniore Joeli, vážená synodní rado, vážené sestry a vážení bratři – členové Českobratrské církve evangelické: „Milost Pána našeho Ježíše Krista s vámi se všemi“ (2 Te 3,18).

Jménem sesterské Církve československé husitské vás všechny srdečně pozdravuji v čase, kdy si připomínáte své 90. výročí. Modlíme se za vás a děkujeme Bohu za vaši osvědčenou víru i mnohé dobré ovoce vašeho úsilí a díla s jeho požehnáním.

Spojení církví evangelických – kalvínské a luterské v jednu českobratrskou církev v roce 1918 nám stále připomíná životaschopnost domácí vlastní náboženské tradice – i když mocensky přerušené, konkrétně staré Jednoty bratrské. Současně vaše církev reprezentuje hodnoty evropského a světového protestantismu v naší vlasti. Ceníme si velice vašeho vztahu k Písmu svatému, vaší rozvinuté hluboké a odborné biblické práce i historického bádání zejména o období české reformace, které ve své církvi, navazující na husitství, můžeme s užitkem přijímat.

Mezi našimi oběma církvemi i přes danou rozdílnost existovaly od počátku dobré a vstřícné vztahy. Tyto vzájemné vztahy i spolupráce byly vloženy do dokumentu Dojednání ze dne 3. 12. 1991. V něm je vysloveno vzájemné uznávání křtu, ale současně uvedena skutečnost, že stůl Páně je otevřen i pro členy druhé církve. Věříme, že nás nespojují jen oficiální prohlášení, nýbrž i v praxi žitý ekumenismus, osobní vztahy a otevřenost k účinné spolupráci.

Pozoruhodné a jedinečné stavby vašich sborů z tolerančního období i pozdější vaše evangelické kostely náleží ke kulturnímu bohatství naší země. Vaše sbory jsou stále místem, kde je předáváno živě evangelium, kde se setkává mládež, kde jsou rozvíjeny diakonické aktivity.

K vašemu jubileu vám přejeme Boží požehnání, Kristovu obnovující milost a rozvíjení mnohých darů Ducha svatého. „Bratrská láska ať trvá“.

www.krestandnes.cz

(Šlovice, Plzeň, Praha), 18. listopadu 2008 (ERC). U dálnic si připomněli den obětí dopravních nehod

O třetím listopadovém víkendu proběhly na Plzeňsku a v Praze vzpomínkové akce u příležitosti Světového dne obětí dopravních nehod. Pořadatelé tak chtěli nejen připomenout památku obětí nehod, ale zároveň podpořit odhodlanost a připravenost lidí pomáhat.

K připomínce Světového dne obětí dopravních nehod se letos poprvé připojili na Plzeňsku. U dálniční kaple na odpočívce dálnice D5 na obchvatu Plzně u Šlovic nejprve v sobotu 15. listopadu od 14 hodin sloužili evangelický farář Karel Šimr a římskokatolický kněz Vojtěch Sivek ekumenickou bohoslužbu Na památku obětí dopravních nehod. Zúčastnilo se jí asi dvacet lidí, mezi nimiž nechyběli ani pozůstalí. Bohoslužba přímo u dálnice vyvrcholila symbolickým aktem, při němž přítomní mohli do knihy na oltáři zapsat jména svých zemřelých. Putovní pamětní knihu pak duchovní předali do správy zástupcům Českého sdružení obětí dopravních nehod (ČSODN). Ti ji ke stejnému účelu využili hned následující den při vzpomínkovém aktu u dálnice D1 v Praze.
   Na bohoslužbu od 16 hodin navázala veřejná rozprava s názvem „Jak si můžeme navzájem pomoci při a po dopravních nehodách?“ v Salesiánském středisku mládeže v Plzni. Pavel Jílek z rokycanské stanice Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje při ní připomněl první potřebné kroky při dopravní nehodě: zajištění místa nehody a vozidla proti požáru, poskytnutí první pomoci a přivolání složek Integrovaného záchranného systému. Policista Tomáš Šimonovský z dálničního oddělení ve Svojkovicích navázal zdůrazněním ochrany sebe i ostatních například používáním reflexních vest, zastavením dopravy nebo vyvedením lidí z prostoru vozovky, ale také ochrany majetku účastníků nehody. Jan Jung, vedoucí Terénní krizové služby Diecézní charity Plzeň, hovořil o důležitosti pomoci při vyřizování praktických záležitostí, spojených s následky nehody například na pohřební službě či pojišťovně a o důležitostí informací. Psychosociální pracovnice ČSODN Jana Neusarová zdůraznila, že vážné dopravní nehody mají dlouhodobé dopady – například soudy se často vlečou několik let. Připomněla také možnost zúročit vlastní zkušenost v preventivních a osvětových programech či význam setkání s lidmi, kterých se také dotklo neštěstí. Pavel Jedlička na základě osobní zkušenosti s dopravní nehodu, při níž ztratil v loňském roce tři blízké lidi, promluvil o významu prostého lidského zájmu okolí, spojeného s respektem – například k tomu, zda zasažený o události a zemřelém chce či nechce v danou chvíli mluvit.
Připomínka Světového dne obětí dopravních nehod pokračovala v neděli 16. listopadu pietním aktem u       Památníku obětem dopravních nehod na 0. kilometru dálnice D1 v Praze na Chodově. Vzpomínkovou slavnost vedl duchovní Marek Bendy Růžička. Zúčastnilo se ho asi třicet členů a příznivců ČSODN, dále zástupci Motocyklové asociace ČR, Hasičského záchranného sboru, firmy Škoda Auto nebo společnosti Topograf, která provozuje Virtuální pamětník obětem dopravních nehod na adrese http://www.pruvodcesilnicemi.cz/virtualni-pamatnik-obeti-dopravnich-nehod.php
   Akce uspořádaly České sdružení obětí dopravních nehod, Psychosociální intervenční tým ČR a Terénní krizová služba Diecézní charity Plzeň.
   Podle informací Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR v loňském roce na českých silnicích zemřelo 1123 lidí (v západních Čechách to bylo 97). Světová zdravotnická organizace, která Světový den obětí dopravních nehod vyhlašuje vždy třetí neděli v listopadu, uvádí, že v důsledku dopravních nehod umírá ročně 1,2 milionů osob a dalších 50 milionů je zraněno – což je totéž, jako počet obyvatel 5 největších světových velkoměst.
Fotografie na
http://pit-cr.info/index.php?setlang=1&action=view_gallery&id=9&module=imagegallerymodule&src=%40random48a569682e9ab

Karel Šimr, koordinátor Psychosociálního intervenčního týmu ČR a farář Českobratrské církve evangelické v Chrástu (mluvčí plzeňské akce) – 739 244 774
Jana Neusarová, psychosociální pracovnice ČSODN (mluvčí pražské akce) – 739 983 321

Mgr. Karel Šimr
koordinátor Psychosociálního intervenčního týmu ČR

gsm: (+420) 739 244 774
e-mail: koordinator@pit-cr.info
skype: karel.simr
http://pit-cr.info
www.ekumenickarada.cz

► Brno, 18. listopadu 2008 (ČBK). Prohlášení prorodinných organizací

Národní centrum pro rodinu při České biskupské konferenci vydalo ve spolupráci s Institutem výzkumu dětí mládeže a rodiny FSS MU  Prohlášení prorodinných organizací ke společenské diskusi na téma péče o děti nerodičovskou osobou.

Národní centrum pro rodinu ve spolupráci s Institutem výzkumu dětí, mládeže a rodiny Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně vydalo Prohlášení prorodinných organizací ke společenské diskusi na téma péče o děti nerodičovskou osobou. Cílem Prohlášení je nabídnout alternativní myšlenky k současným snahám o co nejrychlejší návrat žen po mateřské dovolené do zaměstnání, které jsou prezentovány jako  naplňování potřeb dětí. K prohlášení, které je k dispozici na http://www.rodiny.cz/f/Image/fotkyNCR/prohlaseni.pdf, se přidala celá řada prorodinných organizací v České republice.

http://tisk.cirkev.cz

► Olomouc, 18. listopadu 2008 (ČBK). Manželství: znamení odporu nebo neudržitelný přežitek?

Moravsko-slezská křesťanská akademie ve spolupráci s Vysokoškolským katolickým hnutím v Olomouci organizuje dne 26.11. v 17.00 hodin přednášku Doc. Mgr. Jindřicha Šrajera, Dr. teol. na téma Perspektivy manželství a rodiny.

Olomouc: Tato přednáška se bude zabývat manželstvím a rodinou z pohledu křesťanské etiky. Jde o znamení odporu nebo o neudržitelný přežitek? Po přednášce, v 19.00 hodin, bude host sloužit studentskou mši svatou v kostele Panny Marie Sněžné. Všichni zájemci jsou zváni.

Místo konání: Arcidiecézní muzeum v Olomouci, sál Mozarteum

http://tisk.cirkev.cz

Praha, 19. listopadu 2008 (ČTK-copyright). V České republice vychází poprvé kompletní Česká synoptická bible. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=16810

Praha, 21. listopadu 2008 (krestandnes). Česká společnost nerozlišuje pojmy evangelický a evangelikální, uvedl Joel Ruml

Podle Joela Rumla, synodního seniora Českobratrské církve evangelické (ČCE), je chápaní pojmů „evangelický“ a „evangelikální“ v české společnosti tak ojedinělá věc, že ji chápe málokdo.

Jak uvedl pro noviny Křesťan Dnes, v české společnosti lidi nechápou rozdíl mezi římskokatolictvím a evangelictvím. „Když se řekne církev s přívlastkem, tak tomu nerozumí,“ konstatoval a dodal, že „jak se řekne církev, tak všichni jsou v jednom pytli, to je stav a nemá cenu se proti tomu bouřit, je to tak.“

Podle synodního seniora ČCE se při překladu „Evangelische Kirche“ vždycky dostaneme do kontaktu s pojmem evangelikální. O splývání pojmů „evangelický“ a „evangelikální“ proběhla v ČCE debata, ale jak Joel Ruml uvedl k žádnému závěru se nedošlo a název zůstal. „Nenašel se název církve, který by postihl všechny ohledy,“ dodal.

Podle něho, je třeba pojmy evangelikalní a evangelický vysvětlovat. „Dá se použít odkaz na pietizmus jako nejbližší termín k pojmu evangelikalní, nebo jako jeho kořen. Ale nemyslím si, že by v české společnosti hned lidé zastříhali ušima, že je to něco jiného,“ dodal.

Pietismus (z francouzského slova zbožnost) je, podle wikipedie.org, po protestantské reformaci nejvýznamnějším reformním hnutím v rámci protestantských církví, které vzniklo ve 2. polovině 17. století. Reagovalo na strnulost protestantské ortodoxní dogmatiky. Klade důraz na praktickou zbožnost. Křesťan musí veškerý svůj vnitřní i vnější život vědomě podřídit křesťanským zásadám. Kdo v takovéto jednotě s Bohem a se stejně smýšlejícími stojí, ten je v pietistickém pojmosloví obrácen neboli znovuzrozen. Pietismus je hlavním zdrojem evangelikalismu, uvádí encyklopedie Wikipedie.

www.krestandnes.cz

Praha, 25. listopadu 2008 (krestandnes). Ekumenická rada cirkví otvorila pre širokú verejnosť v Prahe študovňu a knižnicu

Ekumenická rada cirkví v Českej republike (ERC v ČR) nedávno otvorila pre verejnosť študovňu a knižnicu, ktorá sa nachádza v jej priestoroch na Donskej ulici 5 v Prahe 10.

„Zistili sme, že máme asi tisíc kníh, ktoré nemali využitie. Chceme ich lepšie využiť a sprístupniť ekumenickej verejnosti,“ povedal pre noviny Křesťan Dnes Ondřej Chrást, mediálny referent ERC v ČR.

 „Je to veľký pokrok,“ komentoval otvorenie študovne a knižnice predseda ERC v ČR Pavel Černý, ktorý priblížil zámer projektu prítomným hosťom. Knižnicu na stenách lemuje text dokumentu Charta Ecumenica. Spôsob triedenia kníh a systematiku katalógu predstavila počas otvorenia Elena Jirková, ktorá knižnicu zostavila.

V knižnici sa okrem publikácií s ekumenickou tématikou nachádzajú periodiká, týždenníky, mesačníky všetkých českých cirkví a pribudnú aj ich spravodaje. Knižnica obsahuje napríklad aj kompletné čísla časopisu o náboženskej scéne Dingir. Väčšina literárnych prameňov je v českom jazyku, nachádzajú sa tu však aj zahraničné zdroje ako napríklad francúzsky časopis Le Messanger.

„Dobré to je v tom, že aj keď dnes hľadajú všetci na internete, tu sú naozaj knihy, ktoré inde v Českej republike nie sú,“ uviedol Ondřej Chrást. Pracovníci ERC v ČR chcú knižnicu postupne dopĺňať. „Budeme radi ak nám vydavatelia a organizácie budú knihy posielať,“ dodal mediálny referent ERC v ČR.

Záujemci môžu prísť na ERC v ČR na Donskej ulici 5 kedykoľvek osobne v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 hod. Dodatočnou službou knižnice a študovne je okrem katalogizovaného zoznamu kníh aj zdarma wi-fi internet.

 www.krestandnes.cz

► Praha, 25. listopadu 2008 (ČBK). Nový web pro děti - www.deti.vira.cz

Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském spouští v rámci internetových stránek Víra.cz nový projekt, který je určen zejména dětem, ale i všem ostatním, kdo s dětmi pracují. Projekt vznikl jako reakce na zvýšenou poptávku po informacích a materiálech v internetovém prostředí pro děti.

Na adrese www.deti.vira.cz jsou k dispozici stránky, které obsahují omalovánky, rébusy, kalendáře a různé tvořivé nápady (např. výroba svíček, šablony k malování na sklo aj.). Dále i Bibli pro děti a obrázkové příběhy s omalovánkami ke každé liturgické době. Materiály jsou volně ke stažení a jejich nabídka je postupně rozšiřována.

 Kontakt:

Mgr. Ignác Mucha

Arcibiskupství pražské,
    Pastorační středisko

tel.: 220 181 516

e-mail: mucha@vira.cz

http://tisk.cirkev.cz

► Praha, 27. listopadu 2008 (ČTK-copyright). Ekonomičtí experti: Stát v minulosti dával církvím méně, než by získaly ze svého majetku. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=16849

► Praha, 27. listopadu 2008 (ČTK-copyright). Sněmovní komise k církevnímu majetku se dnes sejde s finančníky. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=16847

► Jihlava, 28. listopadu 2008 (ČTK-copyright). V budově krajského úřadu v Jihlavě probíhá výstava o tolerančních modlitebnách. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=16851Kateřina Děkanovská publikováno: 05.12.2008 08:48 zobrazeno: 3351x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus