WebArchiv - archiv českého webu

Úvodní slovo k dramatizaci o dvou králích Davidovi a Saulovi

Úvodní slovo k dramatizaci o dvou králích Davidovi a Saulovi patriarcha 12/13/2006 - Prosinec 2006

Sestry a bratři, děti, mladí přátelé, rodiče, hosté, zdravím vás a uvádím toto shromáždění v adventním čase slovy žalmu 145,10-13: „Kéž ti vzdají chválu, Hospodine, veškeré tvé skutky, kéž ti tvoji věrní dobrořečí, ať hovoří o tvém slavném kralování, ať promluví o tvé bohatýrské síle, aby lidem uváděli ve známost tvé bohatýrské činy a slávu a důstojnost království tvého. Tvoje království je království všech věků, tvoje vláda přečká všechna pokolení.“

Naše dnešní dramatizace navazuje na předcházející, které byly dětmi a mladými sehrány na různých místech – také zde v této ekumenické kapli Thomayerovy nemocnice v Praze 4 – Krči.

Biblická dramatizace je slovy žalmu „uváděním ve známost Božích skutků“. Metoda dramatizace a divadelní vystoupení v náboženské výchově a vyučování má řadu výhod. Dvě z nich zmíním. Divadlo převádí psaný či vyprávěný příběh z Bible do akce, do děje. Biblické příběhy se stávají živou scénou. Děti se tak na nich mohou aktivně podílet v jednotlivých větších či menších rolích.

Druhou výhodou je, že se přípravou divadla vytváří široké složení spolupracovníků. Bez nich by se nemohla uskutečnit, a byl by to jen napsaný scénář v šuplíku. Děkuji všem, kteří se na dnešním vystoupení podílejí – hercům, hudebníkům, rodičům a autorům dekorací manželům Kalivodovým. Povšimněte si přenosné truhly smlouvy a jejího autentického provedení včetně Desatera, které se uvnitř skrývá. Děkujeme sestře farářce Jindřišce Buttové, na které spočívá největší starost spojená s nacvičováním a organizací.

Dnešní divadelní vystoupení je inspirováno starozákonním příběhem o dvou králích Davidovi a Saulovi. Ačkoliv to není vyloženě vánoční dramatizace, přesto postava krále Davida do vánočního příběhu patří. Ježíš Kristus pochází z davidovského rodu (Ř 1,3) a David je do jisté míry jeho předobrazem. Nejznámější scéna – zápas Davida s Goliášem se dostala i do vánoční písně „Narodil se Kristus Pán“. „Goliáš obloupen, veselme se“ znamená, že obr nahánějící strach byl zbaven moci.

Možná nám příběh o dvou králích může připadat zjednodušený. Saul jako tragická postava a David naopak vyložený sympaťák. V Bibli to tak není. Skutečnost je komplikovanější. Nejenom Saul, ale i David má své stinné stránky. Nebylo možné do časově vymezeného divadelního vystoupení vše z Davidova života zařazovat. Ale to podstatné tam je: David s pastýřskou holí, David s prakem (ze kterého opravdu vystřelí) a David s harfou. Neboť hudba spojená s Božím slovem zahání špatnou náladu a obavy, jak se zpívá v ústřední písni celé dramatizace. „Hudba - ta je lékem, k nebi klíč“.

Když byl David pomazán za krále v Betlémě, byl ještě velmi mladý. Ale Král Božího království narozený v Betlémě byl ještě mladší. Stal se dítětem. I to je vyjádřeno v jedné z písní naší dramatizace: „…nevadí, že malé dítě je, přemáhá temno noci.“ Zpívaný žalm 150. pak vyjadřuje hlavní myšlenku, že tím skutečným, pravým králem je sám Hospodin, jehož vláda je vládou všech věků a přečká všechna pokolení (Ž 145,13).

Písničky – kromě zmíněného žalmu 150. – vznikly v létě tohoto roku. Ať vás písničky i celá dramatizace osloví a přinese vám vystoupení dětí a mladých vnitřní obohacení v této adventní době.Publikováno: 13. 12. 2006 TOMÁŠ BUTTAIvo Vacík publikováno: 21.02.2007 02:33 zobrazeno: 5736x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus