WebArchiv - archiv českého webu

Zprávy ze světové ekumeny od slovenské ERC

Zimní události na poli světové ekumeny.

Cirkvi oslávili 60. výročie deklarácie ľudských práv

Ženeva/Bern/Hanover, 8. decembra 2008 – CPCE/EKD/LWI/WCC/CEC

„Z kresťanského uhla pohľadu, „ľudské práva" sú tie, ktoré slúžia na ochranu dôstojnosti, ktorú všetkým ľudským bytostiam dal Boh, nezávisle od ich náboženstva alebo svetonázoru. Tak ako ich neudeľuje žiadna autorita tohto sveta, tak ich ani žiadna autorita nemôže odopierať", povedalo vo vyhlásení pri príležitosti Dňa ľudských práv predsedníctvo Spoločenstva protestantských cirkví v Európe.

10. decembra si svet pripomenul 60. výročie podpísania Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Hoci sa takmer všetky štáty sveta v deklarácii pred 60 rokmi zaviazali chrániť ľudské práva, cirkvi pripomenuli, že „základné ľudské práva sú po celom svete často a zjavne porušované". Nemecký evanjelický biskup Martin Schindehütte pripomenul ako príklad nedávne prenasledovania v Orisse v Indii, či porušovanie ľudských práv vrátane náboženskej slobody v Iraku i Iráne.

Cirkvi a kresťanské organizácie, známe dlhodobým úsilím o presadzovanie a napomáhanie základných práv človeka, oslávili Deň ľudských práv množstvom rozličných aktivít. Konferencia európskych cirkví vydala pri jeho príležitosti pohľadnicu a záložku s modlitbou inšpirovanou článkami Všeobecnej deklarácie.  Generálny tajomník Svetového luteránskeho zväzu, reverend Ishmael Noko, povedal v úvode novej publikácie tohto celosvetového spoločenstva evanjelických cirkví: „Výročia prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv sú vhodným momentom pre obnovenie záväzku zasadzovať sa za ľudskú dôstojnosť všetkých ľudí."

„Ochrana ľudskej dôstojnosti, ľudských práv, a zvlášť náboženskej slobody, je spoločnou úlohou pre cirkvi celého ekumenického sveta.", dopĺňa už citované vyhlásenie Leuenbergského spoločenstva. Európske cirkvi sa k tejto úlohe zaviazali aj v dokumente „Ekumenická charta".

Generálny tajomník Svetovej rady cirkví reverend Samuel Kobia bol 10. decembra, na deň výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv, jedným z 10 svetových náboženských vodcov, ktorí na Medzinárodnej medzináboženskej konferencii v holandskom Haagu spoločne podpísali prehlásenie s nadpisom „Viera v ľudských právach". Signatári sa v ňom okrem iného zaviazali prispieť k plnšej implementácii ľudských práv.

Píše sa v ňom: „Náboženstvo sa musí zasadzovať za mier, zmierenie, univerzálne hodnoty, vzájomný rešpekt a pozdvihnutie ľudských práv a základných slobôd. Naše náboženstvá boli a sú schopné poskytovať inšpiráciu a ukazovať cestu k realizácii týchto cieľov. Chceme zopakovať náš záväzok rešpektovať všetky ľudské práva pre všetkých, tak ako sú uložené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv."

Medzi ďalšími signatármi prehlásenia boli aj Dalajláma, anglikánsky arcibiskup Canterbury Rowan Williams, Ekumenický patriarcha Bartolomej I., a iní vysokí predstavitelia Židovstva, Islamu a ďalších svetových náboženstiev.

Cirkvi v Afrike majú iné problémy ako my

Maputo, Mozambik, 8. – 12. decembra 2008 – ENI/WCC

V piatok sa v hlavnom meste Mozambiku, Maputo, skončilo slávnostnými ekumenickými bohoslužbami stretnutie najvyššieho rozhodovacieho orgánu Celoafrickej konferencie cirkví – Valného zhromaždenia. Na záverečných bohoslužbách, na ktorých bol slávnostným kazateľom generálny tajomník Svetovej rady cirkví reverend Samuel Kobia, uviedli do úradu nového generálneho tajomníka najväčšieho ekumenického združenia cirkví v Afrike.

Stal sa ním doktor Andre Karamaga, ordinovaný služobník Presbyteriánskej cirkvi v Rwande, ktorý v posledných rokoch pracoval ako výkonný tajomník Svetovej rady cirkví pre Afriku. V minulosti pôsobil aj ako profesor misiológie na Ekumenickom Inštitúte Bossey. André Karamaga nahradil vo funkcii reverenda Mvume Dandalu.

Téma 9. valného zhromaždenia Celoafrickej konferencie cirkví, ktoré sa zišlo v dňoch 7. – 12. decembra, znela: „Afrika, vykroč von vo viere". Hlavná diskusia sa venovala otázkam globalizácie a jej negatívnych dôsledkov na krajiny južnej pologule, obzvlášť v spojení so súčasnou finančnou krízou. Zhromaždenie odsúdilo dominantný vplyv západných krajín severnej pologule na ekonomiku chudobných zemí.

Ďalšou centrálnou témou bola dlhodobá kritická situácia v Zimbabwe. Delegáti vyzvali k zintenzívneniu tlaku na prezidenta Roberta Mugabeho, aby sa vzdal kontroly nad krajinou. Zároveň sa zaviazali k modlitbám za ukončenie nezákonnej vlády v tejto krajine.  

Valné zhromaždenie Celoafrickej konferencie cirkví sa koná raz za 5 rokov.  Zhromaždeniu predchádzal týždenný teologický seminár, ktorého sa zúčastnilo viac ako 70 študentov z rôznych kútov kontinentu.

Kresťania v Pakistane svedčia svojou službou o Božej láske

Pešávar, 10. decembra 2008 – WCC

24. novembra až 1. decembra navštívila delegácia Svetovej rady cirkví veriacich v Pakistane. Ekumenický tím „Živých listov" sa v krajine nachádzal práve v dňoch, keď prišlo k teroristickým útokom v indickom Bombaji, odkiaľ stopy vinníkov viedli práve do Pakistanu. 

„Živé listy" sú malé medzinárodné ekumenické tímy, ktoré navštevujú miesta na mape sveta, kde sa kresťania usilujú prekonávať násilie. Kresťanské komunity v Pakistane žijú dennodenne v prítomnosti Talibanu a Al-Qaidy. V nepriateľskom prostredí vydávajú svedectvo o zmierení v Kristovi službou svojim Moslimským susedom.

„Považujeme to za privilégium, že sme ako cirkev prítomní v momentálne azda najnepriateľskejších a najzraniteľnejších oblastiach sveta.", povedal ekumenickej delegácii biskup Pešávaru Munawar K. Rumalshah zo Zjednotenej Cirkvi Pakistanu. „Boh nám dovolil byť tu v Jeho mene; slúžiť ľuďom, zvlášť tým, ktorí nás nenávidia a opovrhujú nami, tak, že čistíme ich rany a sýtime ich deti.", povedal biskup.

Možno preto, podľa neho, neboli diakonické centrá, ktoré cirkev spravuje, napadnuté. Cirkevné centrá „nie sú výlučne pre kresťanov. V skutočnosti 95% tých, ktorí majú úžitok z nášho vyučovania, rozvojovej práce a zdravotnej starostlivosti, sú moslimovia.", vysvetlil.

Kresťania v Pakistane sú vnímaní ako zástupcovia západu. „Keď západný svet urobí niečo proti Islamu ... veľmi si to odtrpíme. Niekedy extrémistickí moslimovia napadnú naše inštitúcie a kostoly"., doplnil reverend Insar Gohar, koordinátor práce s mládežou. Pakistanskí kresťania vedia, že extrémisti verbujú do svojich radov najmä medzi mladými. Každý cirkevný zbor preto rozvíja prácu s mládežou, aby ich odpútal od miest, kde extrémisti verbujú. 

Tím „Živých listov" sa počas svojej návštevy Pakistanu stretol s pakistanskými biskupmi, zúčastnil sa Synody Zjednotenej Cirkvi Pakistanu, hovoril s ekumenickou mládežou, skupinami žien a duchovných.  Delegácia bola hosťom aj na Islamskej Univerzite v Islamabade, jednej z najrenomovanejších moslimských univerzít na svete, kde viedli priateľský dialóg so študentmi a ich majstrami o medzináboženskom dialógu a spoločnej úcte k spravodlivosti a mieru.

KEK v Čiernej Hore obhajovala práva veriacich

Brusel, 2. decembra 2008 – CEC

Predstavitelia Konferencie európskych cirkví (KEK) navštívili 27. – 29. novembra na pozvanie Srbskej pravoslávnej cirkvi Čiernu Horu. Stretli sa s predstaviteľmi vlády bývalej Juhoslovanskej republiky, vrátane ministra pre ľudské práva a práva menšín Fuada Nimaniho, ministra vnútra Josufa Kalamperovica a ministra spravodlivosti Mirasa Radovica.  

Dôvodom návštevy bol nedávny incident v meste Bajice-Cetinje. Miestnej pravoslávnej komunite zabránili protivníci 31. októbra sláviť liturgiu. Vymenili dokonca zámky na vstupných dverách do chrámu, aby veriaci nemohli vojsť do kostola. V krajine zaznamenali v posledných mesiacoch podobné incidenty vo viacerých pravoslávnych farnostiach. Na dôvažok zazneli z verejných médií opakovane falošné obvinenia proti Srbskej pravoslávnej cirkvi a jej predstaviteľom.  

Cieľom návštevy delegácie KEK bolo preskúmať skutočnosti a zistiť, čo sa v krajine deje. Návšteva zdôraznila potrebu otvoreného, transparentného a pravidelného dialógu medzi vládou a náboženskými spoločenstvami, ktorý by viedol k rozriešeniu existujúcich problémov, podpore tolerancie a vzájomného rešpektu.

Vedúci dvojčlennej delegácie Konferencie európskych cirkví reverend Rüdiger Noll zdôraznil potrebu ochrany miestnych spoločenstiev prostredníctvom účinného právneho systému. Povedal: „Očakávame, že príslušné autority urobia všetko čo je v ich moci, aby umožnili farnostiam sláviť liturgiu a budovať život svojho spoločenstva podľa štandardov náboženskej slobody."

Delegácia sa zaujímala takisto o stav procesu reštituovania cirkevného majetku, ktorý bol skonfiškovaný za vlády komunistického režimu. Reštitučné opatrenia sa dodnes venovali takmer všetkým sektorom spoločnosti, nevzťahovali sa však na náboženské spoločenstvá.

Vládni predstavitelia Čiernej Hory uvítali návštevu delegácie Konferencie európskych cirkví, venovali pozornosť prezentovaným problémom a zaviazali sa k pokračujúcemu dialógu s cirkvami a náboženskými spoločenstvami.

Prebieha ďalšie kolo ekumenických dialógov baptistov a katolíkov

1. decembra 2008 – BWA

Od nedele 14. decembra do 20. decembra prebieha už 3. stretnutie druhej fázy medzinárodných ekumenických teologických dialógov medzi Svetovou alianciou baptistov a Vatikánom. Stretnutie sa koná na Duke Divinity School v Severnej Karolíne v USA.

Prvá fáza rozhovorov prebehla v rokoch 1984-1988. Druhá fáza dialógov má naplánovaných 5 stretnutí v rokoch 2006 – 2010. Jej hlavnou témou je „Slovo Božie v živote cirkvi: Písmo, tradícia a spoločenstvo (koinonia)".

Cieľom rozhovorov je prehĺbiť vzájomné porozumenie, úctu, a kresťanskú lásku jedných k druhým, ale tiež povzbudiť spoločné iniciatívy v etických oblastiach života vrátane spravodlivosti, mieru, a svätosti života.

Prvé dve stretnutia druhej fázy dialógov sa odohrali v decembri 2006 v Alabame v USA a v decembri 2007 v Ríme v Taliansku.

Kde končia listy adresované Bohu?

Jeruzalem, 11. decembra 2008 – ENI

Izraelská pošta roztriedi denne vyše dvoch miliónov zásielok. Medzi nimi sa nájdu aj také, ktoré sú adresované „Ježišovi", „Svätej Márii", „Svätému Božiemu chrámu", „Všemohúcemu", alebo najčastejšie jednoducho „Bohu". Tieto putujú na Poštový úrad nedoručiteľných zásielok v Jeruzaleme. Zatiaľ čo väčšinu nedoručiteľných listov pošle pošta naspäť odosielateľovi, zásielky adresované Bohu na Vianoce zozbierajú a vkladajú do škár západnej steny bývalého Jeruzalemského chrámu, známej ako Múr nárekov. Listy prichádzajú z celého sveta, 90% z nich posielajú kresťania. Nie je známe ako táto tradícia vznikla, hlavný manažér Izraelskej poštovej služby Avi Hochman však hovorí, že je to „veľká zodpovednosť". Tohtoročnú zásielku niekoľkých stoviek listov Bohu doručili minulý týždeň v utorok.

Pre mladých je duchovno dôležité, nevedia však s kým sa o tom rozprávať

Oxford, Ohio, USA, 2. decembra 2008 – ENI

Medzinárodný prieskum na tému „Mladí a spiritualita", ktorý prebiehal dva roky, ukázal, že respondenti vnímajú duchovno ako dôležitú súčasť svojho života. Mnohí z nich o tom zriedka hovoria s inými, v hĺbke srdca si však želajú, aby mohli. Majú ale pocit, že o duchovných otázkach nemajú s kým hovoriť. „Vo väčšine krajín, kde prieskum prebehol, v priemere len 7% mladých ľudí povedalo, že neveria, že život má duchovnú dimenziu, alebo že nevedia, či ju má", píše sa v správe z prieskumu. „Mladí, ktorí veria, že život má aj duchovný rozmer, ho väčšinou chápu ako „vieru, že život má zmysel", „vieru v Boha", alebo „úprimnosť voči sebe samému".

Vianočné posolstvo prezidenta Svetového luteránskeho zväzu

Ženeva, 4. decembra 2008 – LWI

"A Slovo stalo sa telom a prebývalo medzi nami" (J 1,14)

„Vianoce prinášajú dobrú zvesť pre Teba a pre všetkých ľudí o tom, že skutočný domov nie je ďaleko." – hovorí v tohtoročnom Vianočnom posolstve reverend Mark Hanson, prezident Svetového Luteránskeho zväzu. Predstava domova ako miesta pokoja a bezpečnosti oslovuje každého z nás. Jej naplnenie, zvlášť v kontextoch chladnej a tvrdej reality chudoby, neraz sprevádzanej chorobami či násilím plným nenávisti, sa môže zdať nedosiahnuteľným. „V každom kúte tohto sveta ľudská rodina túži po domove – mieste radosti, pokoja, a nádeje. Boh prišiel, aby si v Ježišovi utvoril domov u Teba. Od kolísky po kríž, Jeho život stelesňoval naplnenie zasľúbenej Božej milosti – odpustenie pre každého hriešnika, oslobodenie pre utláčaných, nádej, že sme vítaní v Božom srdci... Aj keby Ťa cesta života zaviala ďaleko od známych obrazov a zvukov z detstva, aj keby si sa cítil vykorenený a vyhnaný, toto svetlo Ťa hľadá, tento Boh Ťa nájde, tento domov príde k Tebe." – odkazuje nám reverend Mark Hanson.

Slovami tohto Vianočného posolstva sa s Vami, milí priatelia, lúčime. Ďakujeme vám za pozornosť a v novom roku sa vám opäť prihlásime s aktualitami zo sveta ekumény.

Zo zdrojov agentúr a tlačových správ organizácií  ENI, WCC, LWI, BWA, CEC, AACC, CPCE, a EKD  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

http://www.ekumena.sk/Ekumena_svet/ekumena_svet.htm

http://www.rozhlas.sk/inetportal/2007/index.php?lang=1&stationID=0&page=showRelacia&id=303

Správy možno preberať s uvedením zdroja vo formáte Ekuména vo svete xx- číslo vydania (napr. 32-2008) /xxx – agentúrne zdroje (agentúrne zdroje sú tie uvedené vpravo hore pod nadpisom pri každej správe, napr. ENI, LWI, CPCE ..). Vzor: Ekuména vo svete 32-2008 / ENIKateřina Děkanovská publikováno: 18.12.2008 10:05 zobrazeno: 2277x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus