WebArchiv - archiv českého webu

L 6,40 ŽÁK NENÍ NAD UČITELE

Kázání při setkání představitelů církví v České republice – 11. 1. 2007

Sestry a bratři, pokoj vám všem a duchovní užitek z dnešního biblického poselství, které zní: „Žák není nad učitele. Je-li zcela vyučen, bude jako jeho učitel.“ Evangelisté nám představují Ježíše jako Spasitele, ale také jako Učitele. Vyučování patří k Ježíšovu poslání. Učil v synagogách i na hoře – učil v domech i v přírodě. Zástupy žasly nad jeho učením… Povolání učitele bylo vždy velmi významné. Podle nedávné ankety o významu různých povolání se ocitlo povolání učitele hned na druhém místě za povoláním lékaře. Potřebujeme učitele, kteří nás vedou, učí, vychovávají. Učitelé nás provázejí po celý život. Zejména v našem dětství a mládí jsou důležití. I když v tom věku si to třeba ještě ani neuvědomujeme a považujeme je za někoho, kdo nám spíše znepříjemňuje život úkoly a poznámkami. Učitelé nás však uvádějí do záhad a složitosti světa, vedou nás k různým dovednostem, předávají nám poznatky lidského vědění a zkušenosti. Myslíme jistě každý z nás na ty, kteří byli našimi nezapomenutelnými učiteli, kteří nás pro něco nadchli, od kterých jsme se mohli něčemu naučit, kteří nám něco hodnotného předali. Dnes se sice učí mnohému pomocí počítačů, ale přesto osobnost učitele je nezastupitelná. Ten, kdo něčeho ve svém oboru dosáhl, tak to bylo většinou zásluhou dobrého učitele. Někdy žák dosáhne kvalit a znalostí svého učitele, někdy ho dokonce přeroste. Ale vždy má na něho hledět s úctou a stálým respektem, jak je to vysloveno v evangeliu: „Žák není nad učitele. Je-li vyučen, bude jako jeho učitel“ (L 6,40). I cesta víry je nemyslitelná bez učitele, bez pomoci druhého, kdo nám předává své zkušenosti víry. Potřebujeme někoho, kdo nám pomáhá v orientaci duchovního směřování a kdo je o krok dále než my. Proto je v církvi dán dar vyučovat. „Kdo má dar učit, ať učí“ (Ř 12,7). A s tímto darem je současně dán úkol vzájemného vyučování. „Navzájem se učte“ (Ko 3,16 ). V Ježíšově době vyučovali lid zákoníci. Byli to znalci Zákona. Nenahlížejme na ně hned negativně. Zákoníci původně byli těmi, kteří měli vyučovat Božím řádům, Boží cestě, Boží vůli písemně zachycené v Písmu. Takovým znalcem a učitelem Zákona byl kněz Ezdráš. Když se židé vrátili z babylónského zajetí, tak si s sebou přinesli hebrejsky psané texty - knihu Zákona. Ezdráš a další předčítali veřejně z knihy Zákona a vyučovali lid. Zákoníci Ježíšovy doby se však zapletli do lidských ustanovení, která zastřela původní smysl Božích přikázání. Ježíš, když vykládal Zákon, tak se ve svém výkladu soustřeďoval na jeho původní smysl daný Bohem, ne lidmi zkreslený. Ježíš učil jako ten, kdo má moc. To, co je pro něho charakteristické, je jeho učitelská pravomoc. Ježíš je učitelem s autoritou. Učitel potřebuje autoritu. Učitel bez autority je neštěstím, neboť děti si pak dělají, co chtějí, vše si dovolí. A nestačí jen autorita formální – to, že je někdo učitel. Důležitá je především autorita vnitřní. Učitel s vnitřní autoritou si dokáže získat své žáky, umí udržet jejich zájem a pozornost. Jeho slovo se bere vážně. Zvláště důležitá je autorita morální. Učit druhé pravdě evangelia je zvláštní výsadou, ale současně je to riskantní a je to spojeno s velkou odpovědností. Apoštol Jakub upozorňuje, že ten, kdo druhé vyučuje, je přísněji posuzován. Nejen za to, co řekne, ale za to, co dělá. „Víte, že my, kteří učíme, budeme souzeni s větší přísností“ (Jk 3,1). Nejsme jen pod ostrým zrakem druhých lidí, nýbrž pod pohledem a posouzením Božím. Ježíšova moc je autorita vnitřní. Podmaňuje si nás a strhává svou pravdivostí a příkladem života pokorného služebníka. Naši učitelé nás připravovali a připravují pro život v tomto světě. Ježíš nás připravuje pro život s perspektivou věčnosti. Ježíšova škola není jen školou pro tento život, ale pro život, který nepomíjí, pro život v Božím království v plnosti. V tom spočívá jedinečnost jeho učení i jeho učitelského poslání. „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce, a naleznete odpočinutí svým duším.“ Amen.

Publikováno: 25.1.2007                                Tomáš Butta

  


 Ivo Vacík publikováno: 21.02.2007 02:37 zobrazeno: 4917x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus