WebArchiv - archiv českého webu

Zprávy z lednového dění v českém ekumenismu

Přehled českých ekumenických aktivit byl zpracován sekretariátem ERC ČR.

Z domova:

► Praha, 1.  ledna  2009 (Křesťan dnes). V Praze se uskuteční novoroční ekumenická slavnost 2009

Tradiční novoroční ekumenická slavnost se letos koná 1.1.2009 od 18 hodin v pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje na Novém Městě Pražském. Tohoto ekumenického shromáždění se zúčastní čelní představitelé křesťanských církví včetně kardinála Miloslava Vlka.

Do nového roku 2008 vstoupí křesťané různých vyznání, jako již obvykle, společným ekumenickým setkáním, při němž budou jednotně prosit o požehnání a Boží ochranu v nadcházejícím roce. Stalo se zvykem, že ekumenická novoroční setkání jsou vždy věnována odkazu některé z osobností duchovního světa. Zatímco v loňském roce byla společná bohoslužba vedena odkazem Abbé Pierra, „kněze bezdomovců“ a jednoho z nejpopulárnějších osobností ve Francii, letos ekumenická slavnost, kterou bude v přímém přenosu přenášet Česká televize, bude věnována odkazu sv. Gorazda II., který byl popraven nacisty za ukrývání parašutistů právě v pravoslavném kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze. Protože k pravoslavným chrámům nepatří hudební nástroje, zazní písně v podání místního sboru, ale také zpěv Scholy Gregoriany Pragensis.

Ekumenickou slavnost bude vysílat ČT 2 v 18.00 hodin bezprostředně po novoroční promluvě kardinála Miloslava Vlka, která začíná v 17.50 hodin.

   www.krestandnes.cz

Nymburk, 1.  ledna 2009 (Křesťan dnes). Církve v Nymburku uspořádali společné otevřené modlitební setkání

Na samém sklonku minulého roku 30. prosince uspořádaly v kostele sv. Jiljí nymburské církve (CČSH, CKS, ČCE, ŘKC) společné otevřené modlitební setkání „Tichou hodinku“.

Příležitost k osobnímu zastavení a ztišení, které bylo doprovázeno četbou Písma a duchovními písněmi, využila, krom členů pořádajících církví, i řada nymburských občanů a „přespolních“ věřících.

Přes poměrně mrazivé podmínky do kostela řkc zavítalo na 55 účastníků. Duchovní pořádajících církví se na závěr shodli na tom, že by v těchto společných aktivitách rádi pokračovali i v novém roce.

   www.krestandnes.cz

Brno, 5.  ledna 2009 (Křesťan dnes). V Brne začal Aliančný modlitebný týždeň už v nederu

Už v nedeľu 4. januára 2009 začal v Brne Aliančný modlitebný týždeň, informuje o tom internetová stránka www.ac-brno.org. Začiatky stretnutí sú vždy od 18.00 hod., predpokladaný koniec je o 19.00 hod. Tohtoročný modlitebný týždeň má tému „Návrat k Písmu: Ta kniha je k jídlu...“ a organizuje ho Česká evanjelikálna aliancia. Včera sa modlitebné stretnutie uskutočnilo v zbore Slovo života, kde slúžil František Apetauer z Apoštolskej cirkvi.

V pondelok bude v Cirkvi československej husitskej na Botanickej 1 hosťujúcim kazateľom Michal Vaněk, pastor Slovo života. V utorok sa uskutočnia hneď dve zhromaždenia. V zbore Českobratskej cirkvi evanjelickej na Opletalovej 6 bude slúžiť Jiří Krejčí z Kresťanského zboru a v kresťanskom centre Archa bude v Evanjelickej cirkvi metodistov hosťom Pavel Marván z Kresťanského spoločenstva.

V stredu sa veriaci stretnú, aby sa spoločne modlili v Cirkvi bratskej na Kounicovej 15, kde bude slúžiť husitská farárka Eva Matějková. Jiří Gruber z Českobratskej cirkvi evanjelickej bude hosťom v Bratskej jednote baptistov na Smetanovej 10 vo štvrtok 8. januára. Kazateľ baptistov Pavel Coufal bude slúžiť v piatok v zbore Apoštolskej cirkvi na Životského 10.

V Brne sa kresťania stretnú k modlitbám aj počas víkendu. V sobotu bude kazateľ Cirkvi bratskej Pavel Lukáš slúžiť v Kresťanskom zbore na Šámalovej 15 a v posledný deň modlitebného týždňa v nedeľu 11. januára navštívi zbor Českobratskej cirkvi evanjelickej na Lidickej 79 metodistka Jana Křížová.

   www.krestandnes.cz

► Plzeň, 5.  ledna 2009 (Křesťan dnes). V Plzni sa do Aliančného týždňa modlitieb zapojili aj adventisti

Aj v Plzni začal Aliančný modlitebný týždeň už v nedeľu, keď sa v Evanjelickom zbore metodistickej cirkvi v Lochotíne stretli veriaci k modlitbám pod vedením Michala Balcara z Cirkvi adventistov siedmeho dňa.

Zhromaždenia začínajú vždy o 18.00 hod., o ich programe informuje internetová stránka Kresťanského spoločenstva www.3pe.cz.

Dnes sa veriaci kresťania stretnú v Plzni v Cirkvi československej husitskej na Mikulášskom nám. 11, kázať tam bude pastor Kresťanského spoločenstva Karel Řežábek.

Hosťujúcim kazateľom v Cirkvi bratskej na Doudleveckej 31 bude v utorok Renata Šilarová z Českobratskej cirkvi evanjelickej. Helena Hamariová tiež z Českobratskej cirkvi evanjelickej bude slúžiť na modlitebnom stretnutí v zbore Maranatha Evanjelickej cirkvi metodistickej na Husovej ulici v stredu 7. januára.

Vo štvrtok je modlitebné stretnutie naplánované v Českobratskej cirkvi evanjelickej v Korandovom zbore na Anglickom nábreží 13, hosťujúcim kazateľom bude metodista Petr Procházka. V lochotínskom zbore Evanjelickej cirkvi metodistickej bude kázať v piatok Patrick Foye z misijnej organiozácie YWAM Plzeň.

Aliančný týždeň modlitieb pokračuje v Plzni aj cez víkend. V sobotu v Cirkvi bratskej na Doudleveckej 31, kde prebiehajú aj stretnutia Cirkvi adventistov siedmeho dňa bude kázať na večernom modlitebnom zhromaždení Zdeněk Eberle z Evanjelickej cirkvi metodistickej. V posledný deň Aliančného modlitebného týždňa 2009 sa veriaci stretnú v západnom zbore Českobratskej cirkvi evanjelickej na Němejcovej 2 a hosťom tam bude kazateľ Cirkvi bratskej Zdeněk Šplíchal.

   www.krestandnes.cz

► Hradec Králové, 5.  ledna 2009 (Křesťan dnes). V Hradci Králové sa okrem adventistov zapojila do Aliančného týždňa modlitieb aj Katolícka cirkev

V Hradci Králové sa do Aliančného týždňa modlitieb zapojili okrem Cirkvi bratskej, Kresťanského spoločentva, Cirkvi československej husitskej a Českobratskej cirkvi evanjelickej aj Cirkev adventistov siedmeho dňa spolu s Katolíckou cirkvou v Českej republike.

Pondeľňajšie stretnutie v zbore adventistov Trinity bude viesť Jakub Limr z Kresťanského spoločenstva. V utorok bude z Českobratskej cirkvi evanjelickej kázať D.Bouma z Rímsko-katolíckej cirkvi. V Cirkvi bratskej je na stredu 8. januára naplánované modlitebné stretnutie s hosťom tiež z Rímsko-katolíckej cirkvi T.Holubom.

Kazateľ adventistov V. Kruba bude slúžiť vo štvrtok v modlitebni Cirkvi československej husitskej na Ambrožovej ulici. V zbore adventistov na Nezvalovej ulici bude v piatok hosťom kazateľ z Cirkvi bratskej M. Legát. Aliančný modlitebný týždeň v Hradci Králové ukončia sobotným stretnutím v kostole Božského srdca Pána, kde bude kázať V. Basl z Cirkvi československej husitskej.

Všetky modlitebné stretnutia od pondelka do piatku začínajú od 18.00 hod., sobotňajšie stretnutie je naplánované na 18.30 hod., informuje o tom program na internetovej stránke www.kshk.cz.

   www.krestandnes.cz

► Praha, 5.  ledna 2009 (ČTK-copyright). České předsednictví EU podpoří i Ekumenická rada církví. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17079

► Praha, 5.  ledna 2009 (ERC). Tisková zpráva Církve a předsednictví ČR v EU

Tiskové prohlášení Ekumenické rady církví u příležitosti převzetí předsednictví v Radě EU Českou republikou
     Dne 1. ledna 2009 se Česká republika poprvé během svého členství v Evropské unii stává předsednickou zemí Rady EU. Naše země tak na půl roku přebírá odpovědnost za správu evropských záležitostí a zároveň získává příležitost v nich uplatnit své podněty.

Ekumenická rada církví chce při této příležitosti popřát české vládě, na níž spočívá hlavní odpovědnost za praktické provádění předsednictví, aby s přehledem i pokorou zvládla svou zodpovědnou roli a přispěla k evropskému dění v duchu motta českého předsednictví „Evropa bez bariér“. Vždyť právě překonávání bariér nepřátelství, nepochopení a nedůvěry bylo a zůstává hlavní vizí evropské integrace. Nechť vláda ČR zúročí svou přípravu, naplní své priority a prokáže schopnost České republiky pozitivně přispívat k dialogu zájmů a potřeb v Evropě.
     Církve sdružené v Ekumenické radě církví se aktivně přihlásily k projektu odstraňování bariér v souvislosti s českým předsednictvím. Svůj pohled představují v publikaci „Příspěvek církví k otevřené občanské společnosti“. V dialogu s předsednickým programem vlády ČR i s dlouhodobými trendy evropské integrace zde církve sdílejí své zkušenosti s překonáváním bariér ve společnosti. Představují své aktivity při překonávání bariér v oblasti rodinného života, výchovy a vzdělávání, sociální pomoci, ekologie, lidských a náboženských práv i celkových alternativ životního stylu.
    
Přehled o publikaci i dalších iniciativách Ekumenické rady církví u příležitosti předsednictví ČR v Radě EU lze získat na www.ekumenickarada.cz.
www.ekumenickarada.cz

► Praha, 5.  ledna 2009 (ERC). Kniha „Po ekumenickém chodníku“ prof.Pavla Filipiho

Českobratrská církev evangelická vydala na sklonku roku 2008 v edici Knižnice studijních textů ČCE v nakladatelství Kalich knížku prof.Pavla Filipiho „Po ekumenickém chodníku“.

Autor v ní takřka na stovce stran mapuje ekumenické snahy církví v České republice a nastiňuje možnosti spolupráce jednotlivých církví, ať už na místní úrovni nebo ve zvláštních službách. Čtenář se díky publikaci zorientuje i v problematice vzájemného sdílení svátostí církvemi. Součástí knihy je několik příloh, které seznamují čtenáře s nejdůležitějšími dohodami, které církve mezi sebou uzavřely. Kniha je k zakoupení v prodejně Kalich, Jungmannova ul.9, Praha 1.
www.ekumenickarada.cz

► Praha, 6.  ledna 2009 (Christnet/ENI). Nová kniha o českém ekumenismu z pera předního českého teologa prof. Filipiho

Českobratrská církev evangelická vydala na sklonku roku 2008 v edici Knižnice studijních textů ČCE v nakladatelství Kalich knížku prof.Pavla Filipiho „Po ekumenickém chodníku“.

Autor v ní takřka na stovce stran mapuje ekumenické snahy církví v České republice a nastiňuje možnosti spolupráce jednotlivých církví, ať už na místní úrovni nebo ve zvláštních službách. Čtenář se díky publikaci zorientuje i v problematice vzájemného sdílení svátostí církvemi. Součástí knihy je několik příloh, které seznamují čtenáře s nejdůležitějšími dohodami, které církve mezi sebou uzavřely.

Profesof Pavel Filipi je přední český protestantský teolog, několik desetiletí působí na Evangelické fakultě v Praze, v jistém období zastával i funkci děkana. Dlouhá léta se věnoval ekumenické problematice, reprezentoval svoji církev i fakultu na mnoha mezinárodních ekumenických fórech. Zásadně přispěl k velmi úspěšnému projetku Leuenberského společenství církví v Česku, kdy se i jeho přičiněním podařilo prohloubit ekumenické vztahy a interkomunii v rámci protestantských církví. Autor řady knih, mj. Křesťanstvo (CDK 1996). (pozn. red.)

www.christnet.cz

► Praha, 6.  ledna 2009 (Christnet). Za jednotu křesťanské obce se pomodlí i ekologové

 Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s Mezinárodním ekumenickým společenstvím (IEF) se připojuje k lednovým modlitbám za jednotu a zve na úterý 13. ledna 2009 od 17:30 do přízemí kláštera Emauzy (Praha 2, Vyšehradská 49) k Podvečeru modliteb za životní prostředí a náš vztah k němu. Kázáním poslouží Ivan O. Štampach. Magazín ChristNet o setkání nformoval ředitel sekce RNDr. Jiří Nečas.

www.christnet.cz  

► Praha, 8.  ledna 2009 (Křesťan dnes). Dnes se uskuteční celopražské modlitební setkání křesťanských mládeží

V Praze se dnes ve čtvrtek 8. ledna 2009 od 18.30 hod. uskuteční celopražské modlitební setkání křesťanských mládeží na Jiřího z Poděbrad, ve sboru Bratrské jednoty baptistů, informuje o tom Dita Frantíková na internetových stránkách mladezpraha.kaes.cz.

„Přijďte se s námi modlit za Prahu! Bude to něco přes hodinu modliteb a pak menší občerstvení, účastní se mládežníci z různých česko i anglicko mluvících církví v Praze. Je to jediněčná šance modlit se jako křesťanské mládeže spolu, nezávisle na tom, z jaké jsme denominace,“ uvedla.

Na programu večera jsou chvály a modlitby za Prahu, přátelé a mládeže v Praze, modlitby za sbory, školy a pracoviště. Během večera proběhne dobrovolná sbírka, informuje pozvánka na akci. Pět modlitebních bloků představí Jan Jackanič (BJB), Dita Frantíková (CKS), Štěpánka Pecinovská (ECM), Matěj Hájek (CB) a Štěpánka Bláhová (CKS).

„Je to důležité, a určitě vás to povzbudí i osobně,“ zve Dita Frantíková, vedoucí mládeže Křesťanského společenství Praha. Akci organizuje Česká evangelikální aliance v rámci Aliančního týdne modliteb 2009.

   www.krestandnes.cz

► Praha, 9.  ledna 2009 (ČBK). 20 let ekumenismu ve svobodě

V sídle České biskupské konference (ČBK) se v pátek 16.1.2009 v 10.00 hodin koná kulatý stůl na téma "20 let ekumenismu ve svobodě". Toto neformální setkání s odborníky pořádá pro novináře a zájemce o danou problematiku Tiskové středisko ČBK v "předvečer" Týdne modliteb za jednotu křesťanů (18.-25.1.).

Pozvání zúčastnit se kulatého stolu jako hosté přijali Mons. František Radkovský, plzeňský biskup a delegát ČBK pro ekumenismus, a ThDr. Pavel Černý, předseda Ekumenické rady církví ČR a předseda Rady Církve bratrské. Existovaly u nás během minulého režimu možnosti spolupráce mezi křesťanskými církvemi? Jaké možnosti ekumenickému dialogu poskytla znovunabytá svoboda po roce 1989? Jaká je bilance ekumenického dialogu během uplynulých dvaceti let? O tom budeme s našimi hosty hovořit.

Ve dnech 18.-25.1. se každý rok slaví Týden modliteb za jednotu křesťanů a vždy některá národní skupina připraví texty, které se využívají na celém světě. Pro letošní týden modliteb připravila texty skupina z Koreje. Pro rozjímání byl zvolen úryvek z knihy proroka Ezechiela (Ez 37,15-28), z něhož jako ústřední myšlenku a motto celého týdne vybrali autoři verš "Budou v tvé ruce jedním celkem".

http://tisk.cirkev.czKateřina Děkanovská publikováno: 19.01.2009 11:11 zobrazeno: 2834x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus