WebArchiv - archiv českého webu

Zprávy ze světové ekumeny

Události začátku nového roku ze světových církví.

Veriaci na celom svete vyzývajú k okamžitému zastaveniu násilia v Gaze

Ženeva, 9. januára 2009 – WCC/ENI/LWI

Cirkvi a kresťanské i medzináboženské organizácie po celom svete bijú na poplach a vyzývajú na okamžité zastavenie paľby a útokov na území Palestíny a Izraela. Svetová rada cirkví dostala od vypuknutia násilnosti v Gaze pred dvoma týždňami správy o stovkách iniciatív kresťanov vo viac než 20 krajinách sveta apelujúcich na skoré ukončenie kritickej situácie.  

Od Kene na juhu po Švédsko na severe, od Spojených štátov amerických na západe po Austráliu na východnom konci sveta, kresťania prostredníctvom verejných prehlásení, listov adresovaných vládnym a politickým predstaviteľom, a demonštrácii, ktoré sú sprevádzané nespočetným množstvom modlitebných stretnutí a zbierkami pre humanitárnu pomoc, žiadajú okamžité zastavenie násilia na oboch stranách palestínsko-izraelských hraníc, umožnenie slobodného prístupu humanitárnej pomoci trpiacim, zastavenie blokády Gazy, a nastolenie dialógu a vyjednávaní za asistencie medzinárodného spoločenstva. 

„Násilie neprinesie mier, splodí iba ďalšie násilie a utrpenie", opakuje sa vo výzvach organizácií ako Svetová rada cirkví, Svetový luteránsky zväz, Svetová konferencia náboženstiev za mier, či v spoločnom vyhlásení patriarchov, biskupov a vedúcich predstaviteľov cirkví v Jeruzaleme.

Pápež Benedikt XVI. vo výročnom príhovore k diplomatickým predstaviteľom pre Svätú Zem vo štvrtok 8. januára vo Vatikáne povedal „Vojenské možnosti nie sú riešením a násilie, odkiaľkoľvek pochádza a akúkoľvek má formu, musí byť jednoznačne odsúdené."

7. januára vyzval reverend Samuel Kobia, generálny tajomník Svetovej rady cirkví, „kresťanov kdekoľvek na svete k modlitbám za mier, a kde je to len možné inšpirovať a povzbudzovať svojich vodcov ku konštruktívnemu úsiliu, ktoré by viedlo k prekonaniu nepriateľstva a k zmiereniu."

Reverend Ishmael Noko, generálny tajomník Svetového luteránskeho zväzu vo vyhlásení zo 6. januára naliehavo zdôraznil potrebu zaoberať sa s koreňmi konfliktu na Blízkom východe: „Interpretácia Božieho zasľúbenia Abrahámovi a rozličné pochopenia toho, kto má oprávnený nárok na dedičstvo [Svätej Zeme], ktoré sú v srdci tohto konfliktu, možno rozriešiť iba prostredníctvom dialógu a zmierenia medzi všetkými jeho [Abrahámovými] deťmi."

Americkí evanjelickí biskupi navštívili konfliktom zmietanú Svätú Zem

Ammán, Jordánsko/Ženeva, 6. Januára 2009 – LWI

Napriek neutíchajúcemu konfliktu v Gaze navštívilo 36 biskupov, spolu s ďalšími cirkevnými predstaviteľmi Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike (ELCA) a Evanjelickej luteránskej cirkvi v Kanade (ELCIC) 6. – 13. januára Blízky východ. 

Delegácia, na čele s prezidentom Svetového luteránskeho zväzu biskupom Markom Hansonom, sa stretla s Izraelskými, Jordánskymi, a Palestínskymi náboženskými, ale aj spoločenskými a politickými vodcami, navštívila cirkevné zbory, školy a nábožensky významné miesta. Navštívili takisto územie Západného pobrežia Jordánu. 

Návšteva bola plánovaná niekoľko mesiacov dopredu so zámerom podporiť Evanjelickú cirkev vo Svätej zemi, naučiť sa viac o realite života na Blízkom východe a zasadiť sa v úsilí o mier.

„Je to tragická, ale i jedinečná príležitosť pre severoamerických evanjelikov navštíviť ich partnerov v Palestíne", povedal biskup Evanjelickej cirkvi v Jordánsku a Svätej Zemi, Munib Younan, ktorý je zároveň viceprezidentom Svetového luteránskeho zväzu pre Áziu. „S bombami, ktoré ako dážď dopadajú na Gazu, budú mať ojedinelú príležitosť stať sa svedkami výziev života v zemi, ktorá sa nazýva svätou."

Mark Hanson napísal v pastorálnom liste členom ELCA 31. decembra, pred odchodom delegácie biskupov do Svätej Zeme: „V tomto nesmierne ťažkom období biskupi dúfajú, že ich prítomnosť bude zdrojom útechy týmto bratom a sestrám a vyjadrením podpory pre ich službu."

„Mali sme veľkú diskusiu o tom, či by sme vzhľadom k vypuknutiu násilia v regióne, mali ísť na tento výlet", poznamenala Susan Johnson, národná biskupka Evanjelickej luteránskej cirkvi v Kanade. „Ak však chceme byť misijnou cirkvou pre druhých, ak naozaj chceme pracovať pre spravodlivosť so súcitom, tak teraz viac ako kedykoľvek predtým je čas, aby sme oblasť navštívili a čo najlepšie splnili ciele pobytu – uvedomenie si situácie, sprevádzanie, a lobovanie za vyriešenie situácie", doplnila.

Konferencia európskych cirkví vyzýva k ochrane jedného z najstarších kláštorov na svete

Brusel, 19. decembra 2008 – CEC/ENI

Konferencia európskych cirkví kritizovala Turecko za nedostatok zákonnej ochrany pre cirkvi. Vyzvala Európske inštitúcie, aby sa zasadili za ochranu kláštora Mor Gabriel na juhovýchode Turecka, ktorý patrí Sýrskej pravoslávnej cirkvi. 

Kláštor bol založený v roku 397 n.l. a je jedným z najstarších stále fungujúcich kláštorov na svete. Žije v ňom okolo 60 mníchov, rehoľných sestier a študentov navštevujúcich okolité školy. Ročne navštívi kláštor okolo 70.000 hostí. 

Od leta dostáva Konferencia európskych cirkví správy o tom, že kurdskí a arabskí obyvatelia okolitých dedín zaberajú pozemok patriaci kláštoru. Nové katastrálne záznamy neberú ohľad na historické vlastnícke práva kláštora a jeho spoločenstva. Obyvateľov kláštora navyše obviňujú, že praktizovaním svojho náboženského života porušujú národné zákony Turecka. 

„Konferencia európskych cirkví je hlboko znepokojená ohrozením prežitia kláštora", povedal reverend Rüdiger Noll, predseda Komisie „Cirkev a spoločnosť" a zástupca generálneho tajomníka Konferencie. „Konferencia európskych cirkví vyzýva politických vodcov, aby urobili všetko, čo je v ich moci, aby zachránili pokračovanie existencie kláštora."

Evanjelikálni kresťania na celom svete spustili Modlitebný týždeň

Bad Blankenburg, 12. januára 2009 – EPD

Pod heslom „Cez vieru" odštartoval 11. januára už 163. Modlitebný týždeň pod záštitou Svetovej evanjelickej aliancie. Len v Nemecku sa počas týždňa, ktorý skončí 18. januára, očakáva účasť 350.000 veriacich, ktorí sa stretnú na pobožnostiach pripravených 1100 miestnymi aliančnými skupinami – zverejnila pobočka evanjelikálneho hnutia v Bad Blankenburgu v Durínsku. Po celej Európe sa podujatia konajú vo viac ako 25 krajinách. 

Svetová evanjelická aliancia vznikla v roku 1846 a združuje kresťanov rozličných vierovyznaní v 123 národných zväzkoch a alianciách. Medzi jej najznámejšie aktivity patrí napríklad evanjelizácia „ProChrist", ktorá sa už viackrát konala i na Slovensku, a takisto program „WillowCreek". V Nemecku vedie Evanjelická aliancia vlastné evanjeliové rádio.

Evanjelické cirkvi na území Luterovho rodného kraja sa zjednotili

Erfurt/Magdeburg, 6. januára 2009 – ENI

Dve krajinské nemecké protestantské cirkvi, pôsobiace na území, kde sa nachádza veľké množstvo historických miest spojených s Reformáciou 16. storočia a s reformátorom Martinom Luterom, sa 1. januára spojili a vytvorili Evanjelickú cirkev Centrálneho Nemecka. K zjednoteniu prišlo medzi Durínskou evanjelickou luteránskou cirkvou a Evanjelickou cirkvou provincie Sasko, ktorá bola pôvodne zjednotenou luteránsko-kalvínskou cirkvou. „Svedectvo Cirkvi získa na svojej príťažlivosti, ak veci, ktoré môžeme spolu robiť lepšie, budeme robiť spolu", povedal pri príležitosti zjednotenia biskup Wolfgang Huber, predsedajúci biskup Evanjelickej cirkvi Nemecka – spoločenstva združujúceho protestantské cirkvi v krajine.

Prvá synoda kedysi výhradne belošskej cirkvi s bratmi a sestrami farebnej pleti

Johannesburg, 7. januára 2009 – ENI

Delegáti bielej a čiernej pleti Reformovanej cirkvi Južnej Afriky sa po prvý raz zúčastnili spoločnej Generálnej synody. Cirkev, ktorá kedysi obhajovala apartheid a podporovala teologické ospravedlnenie rasovej separácie, kvôli čomu bola vylúčená z viacerých medzinárodných ekumenických organizácií, zavŕšila proces zjednotenia černošských a belošských cirkevných zborov. 

Generálna synoda sa konala v mestečku Potchefstroom asi 150 kilometrov od Johannesburgu v dňoch 4. – 14. januára. Hoci väčšina hovorcov na zhromaždení bola bielych, a iba približne 20 z 240 delegátov zastupovalo čiernu časť cirkvi, väčšina černošských cirkevných zborov poslala na stretnutie svojich delegátov. V súčasnosti je minimálne v jednom z dištriktov cirkvi menšina cirkevných zborov bielych. Cirkev vyrástla z holandskej reformovanej tradície. Vo februári oslávi 150. výročie svojho založenia v Južnej Afrike.

Americkí ateisti bojujú proti fráze „Tak mi pomáhaj Boh!" v prezidentskej inauguračnej prísahe

New York, 5. januára 2009 – ENI

Podporovatelia striktnej interpretácie oddelenia cirkvi od štátu začali v Spojených štátoch amerických súdny proces s cieľom zamedziť používanie frázy „Tak mi pomáhaj Boh!" počas inauguračnej ceremónie amerických prezidentov. Použitiu frázy by chceli zabrániť aj počas inaugurácie nastávajúceho prezidenta Baracka Obamu 20. januára. Skupina amerických ateistov a humanistov, ktorí stoja za týmto súdnym procesom, chce takisto dosiahnuť koniec praktizovania modlitieb a prosieb počas verejných udalostí. Začatie súdneho procesu oznámili 29. decembra. Frázu „Tak mi pomáhaj Boh!" vyslovujú pri slávnostnej prísahe americkí prezidenti už minimálne od čias prezidenta Franklina D. Roosevelta (1882-1945).

Ukrajinskí biskupi chcú za nového ruského patriarchu metropolitu Vladimíra

Moskva, 23. decembra 2008 – ENI

Biskupi Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Moskovského patriarchátu sa vyjadrili, že podporujú Kyjevského metropolitu Vladimíra ako kandidáta na budúceho patriarchu Ruskej pravoslávnej cirkvi. Rada zložená z hierarchov, kňazov a laikov reprezentujúcich každú diecézu Ruskej pravoslávnej cirkvi sa stretne v Moskve 27. – 29. januára, aby rozhodla o svojom novom vodcovi, nástupcovi patriarchu Alexeja II., ktorý zosnul 5. decembra minulého roku.

Zo zdrojov agentúr a tlačových správ organizácií  ENI, WCC, LWI, CEC, a EPD  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

http://www.ekumena.sk/Ekumena_svet/ekumena_svet.htm

http://www.rozhlas.sk/inetportal/2007/index.php?lang=1&stationID=0&page=showRelacia&id=303

Správy možno preberať s uvedením zdroja vo formáte Ekuména vo svete xx- číslo vydania (napr. 02-2009) /xxx – agentúrne zdroje (agentúrne zdroje sú tie uvedené vpravo hore pod nadpisom pri každej správe, napr. ENI, LWI, CPCE ..). Vzor: Ekuména vo svete 02-2009 / ENIKateřina Děkanovská publikováno: 23.01.2009 09:45 zobrazeno: 2284x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus