WebArchiv - archiv českého webu

Zprávy z domácí ekumeny

Přehled zpráv za leden vybral sekretariát Ekumenické rady církví.

Praha, 12.  ledna  2009 (Křesťan dnes). V Praze se chystá Ekumenické shromáždění v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů

Od 18. do 25. ledna 2009 bude probíhat celosvětový Týden modliteb za jednotu křesťanů. Tématem modlitebního týdne je úryvek Ezechielova proroctví „Budou v tvé ruce jedním celkem“ (Ez 37,17), informují o tom internetové stránky www.ekumenickarada.cz.

V rámci týdne modliteb se letos koná ve Sboru Církve bratrské v Praze 1 Soukenická 15 v pondělí 19. ledna 2008 v 18.30 hod. Ekumenické shromáždění.

Božím slovem poslouží Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký a předseda České biskupské konference. Shromáždění předsedá Pavel Černý, předseda Rady Církve bratrské a Ekumenické rady církví v ČR, koncelebrují představitelé církví české ekumeny, uvádí pozvánka.

Na shromáždění zazpívá pěvecký kroužek ze Sboru Církve bratrské na Smíchově pod vedením Tomáše Najbrta. K tomuto shromáždění pražskou veřejnost srdečně zve Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví v ČR.

www.krestandnes.cz

► Praha/Olomouc, 14.  ledna  2009 (Christnet). Vzpomínkovou bohoslužbu k výročí úmrtí Jana Palacha povede v Akademické farnosti T. Halík.

 Bohoslužbu u příležitosti 40. výročí úmrtí Jana Palacha, který se dne 16.1.1969 upálil na protest proti okupaci Československa sovětskými vojsky, pořádají Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci a Akademická farnost v Praze.

Vzpomínková bohoslužba u příležitosti 40. výročí smrti Jana Palacha bude slavena v pátek 16.1.2009 od 18.00 hodin v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze (u Karlova mostu). Mši svaté bude předsedat prof. Tomáš Halík. Po bohoslužbě následuje průvod k pamětní desce Jana Palacha, umístěné  na nedaleké budově Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. Akci ve spolupráci se Studentskou radou FF UK a Filosofickou fakultou pořádá Akademická farnost Praha.

Bohoslužbu za oběti komunistického režimu a na poděkování za získanou svobodu pořádá v pondělí 19.1.2009 v 9.00 hodin Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Mši svaté, sloužené u příležitosti 40. výročí smrti Jana Palacha, bude předsedat P. Rudolf Smahel SDB, docent a vedoucí Katedry křesťanské výchovy a bývalý politický vězeň. Místo konání: kaple, přízemí CMTF, Univerzitní 22, Olomouc.

Jan Palach byl členem Českobratrské církve evangelické a v jeho rodném sboru v Neratovicích-Libiši se koná další akce k výročí Palachova úmrtí. Přednášku Prof. Jakuba S. Trojana, na téma Čin Jana Palacha v životě evangelického sboru v Libiši, pořádá mistní sbor v úterý 20. ledna 2009 v 18.00 {Libiš /Školní 44/1/}. -

www.christnet.cz
 
► Praha, 14.  ledna  2009 (ČBK). Prezentace církevních škol v Parlamentu ČR.

   Občanské sdružení Anežka pořádá ve středu 21.1.2009 v 12.30 hodin v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (místnost A 106) prezentaci církevních škol ČR.

Praha: Na prezentaci, která by měla trvat maximálně hodinu, byli pozváni poslanci ze všech politických stran. Cílem je přispět k větší propagaci a podpoře církevního školství, které tvoří malý segment z celkového počtu škol, ale přesto si dokázalo získat značnou oblibu široké veřejnosti.

Anežka - Občanské sdružení CŠ a CŠZ ČR vzniklo 10. října 2007. Cílem sdružení je podpora působení církevních škol a církevních školských zařízení. Členové občanského sdružení jsou přesvědčeni o nezastupitelnosti působení církevních škol a školských zařízení v České republice.

Kontaktní adresa:

Anežka - Občanské sdružení CŠ a CŠZ ČR

Mgr. Luboš Hošek

Plátneřská 4

110 00 Praha 1

604 451 423

cirkevniskoly@volny.cz  

   http://tisk.cirkev.cz

► Plzeň, 14.  ledna  2009 (ČTK - copyright). Plzeňští Židé a křesťané vzpomenou v synagoze válečné transporty. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17123

. ► Praha, 16.  ledna  2009 (ERC). Konkurz na nového pracovníka sekretariátu ERC v ČR

Ekumenická rada církví v České republice, se sídlem Praha 10 Vršovice, Donská 5/370 vypisuje konkurz na zaměstnance sekretariátu ERC v ČR na pozici “koordinátor/ka správy domu”.

Požadujeme středoškolské vzdělání, znalost práce na PC, znalost Aj slovem i písmem, členství v některé z členských církví ERC v ČR. Nabízíme stabilní pracovní zázemí, služební byt v místě výkonu práce, odpovídající platové ohodnocení (12 000Kč/měs.), služební telefon a PC.
Náplní práce je kompletní zajišťění chodu penzionu v sídle ERC, ekonomický rozvoj a propa-gace, ubytovávání hostí, zajištění drobných oprav v domě, asistence při přípravě projektů ERC (Kirchen-tag, Modlitba za domov apod.). Nástup od 15. února 2009.
Strukturovaný životopis společně s motivačním dopisem a kontaktními údaji zasílejte na adresu: Ekumenická rada církví v ČR, Donská 5/370, 101 00 Praha 10 Vršovice, nebo emailem na adresu: erc@ekumenickarada.cz do 31. ledna 2009.
www.ekumenickarada.cz

► Praha, 16.  ledna  2009 (ČBK). Kulatý stůl: Ekumenismus je novou výzvou

V pátek 16.1. proběhl v prostorách České biskupské konference první letošní Kulatý stůl Tiskového střediska na téma 20 let ekumenismu ve svobodě. Pozvání přijali František Radkovský, plzeňský biskup, delegát ČBK pro ekumenismus, a ThDr. Pavel Černý, předseda Ekumenické rady církví v ČR a Rady Církve bratrské.

Praha: Hosty a všechny přítomné přivítala tisková mluvčí ČBK  RNDr. Irena Sargánková, která setkání moderovala. Ve svém příspěvku ThDr. Pavel Černý připomenul omezené možnosti ekumenického hnutí v době komunismu. Dvacetileté období svobody s sebou ovšem také přineslo hrozbu nebezpečí rozdělení církví z důvodu jejich rozdílných dílčích úloh.

Nastalo rozvíjení kontaktů, studium v zahraničí, studijní dny, čerpání z tradic. Patrný je rozvoj kontaktů se státní správou, rozvoj církevního školství apod. ThDr. Černý zdůraznil, že ekumenismus je novou výzvou pro všechny církve.

Biskup František Radkovský hovořil o rozvoji ekumenismu po II. vatikánském koncilu. Vznikl Týden modliteb za jednotu křesťanů (18.-25.1.), ekumenický překlad Bible (1985), jenž byl startem do doby po totalitě, začala činnost ekumenické redakce náboženského vysílání v rozhlase a v televizi. Významná byla také dohoda některých církví o vzájemném uznání křtu, jež se stala silným poutem mezi církvemi.

Svou úlohu má Kruh českých duchovních tradic, proběhl dialog o smíšených manželstvích (dvě konfese vedle sebe v manželství nebo jeden z partnerů jako nevěřící), vzájemné omluvy za historická nedorozumění a konflikty. Mimo jiné  byl vydán ekumenický direktář, řeší se potřeba kaplanů v armádě, v nemocnicích atd. Poté hosté zodpověděli dotazy novinářů a RNDr. Irena Sargánková Kulatý stůl ukončila.

   http://tisk.cirkev.cz

► Praha, 16.  ledna  2009 (ČTK - copyright). Černý: Církve v ČR za 20 let svobody ztratily ze svého kreditu. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17135

► Nymburk, 16.  ledna  2009 (Křesťan dnes). Dobrovolná sbírka na ekumenické bohoslužbě v Nymburce podpoří Křesťanské manželské a rodinné poradny

 V neděli 18. ledna 2009 se v Nymburce v místním evangelickém kostele uskuteční od 16.00 hod. ekumenické bohoslužby, noviny Křesťan Dnes o tom dnes informoval Petr Plaňanský, pastor sboru Křesťanské společenství Nymburk.

„Tématem bohoslužeb je text „Budou tvé ruce jedním celkem“ (Ez 37:15-28). Návrh bohoslužebných textů pochází od křesťanů z Koreje, přípravné setkání proběhlo v Marseilles ve Francii,“ uvedl.

Na přípravě bohoslužeb se podílejí sbory a farnosti z Církve československé husitské, Církve Křesťanská společenství, Českobratrské církve evangelické a Římsko-katolické církve. Dobrovolná sbírka, která v rámci bohoslužeb proběhne, bude věnována na práci Křesťanské manželské a rodinné poradny v Nymburce.

„Na bohoslužby naváže, díky laskavému pozvání nymburského sboru ČCE, společné posezení spojené s pohoštěním,“ informoval Petr Plaňanský.

Další informace jsou na internetových stránkách www.ksnymburk.estranky.cz.

www.krestandnes.cz

► Plzeň 19.  ledna  2009 (ČTK - copyright). Transporty Židů z Plzně si připomnělo několik set věřících, Židů i křesťanů. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17148  

Praha 19.  ledna  2009 (ČTK - copyright). V Praze dnes bude ekumenické shromáždění a noc otevřených kostelů. Čtěte zde: http://cs.christiantoday.com/article/v-praze-dnes-bude-ekumenicke-shromazdeni-a-noc-otevrenych-kostelu/13567.htm

► Kolová/Karlovarsko 19.  ledna  2009 (ČTK - copyright). Muslimové chtějí demonstrovat proti zákazu modlitebny v obci na Karlovarsku. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17147  

Praha 20.  ledna  2009 (ERC). Zpráva z Noci otevřených kostelů

19. ledna 2009 ve večerních hodinách otevřely kostely své brány, aby tak uvítaly zájemce o kulturní program, pořádaný v rámci Noci otevřených kostelů, která se v České repulice koná již poněkolikáté. Důvodem k uspořádání Noci otevřených kostelů je vždy ve třetím lednovém týdnu probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (letos od 18. do 25. ledna).

Křesťané na celém světě se v tomto čase scházejí společně k modlitbám, napříč svými církvemi, sbory a denominacemi spojují své prosby a myšlenky k Bohu v jeden proud.
Program modlitebních setkání letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který v České republice vydala Česká biskupská konference ve spolupráci s Ekumenickou radou církví v ČR, sestavovali křesťané z Jižní Koreji. Ti se rozhodli hledat inspiraci u proroka Ezechiela, který ve své době žil v rozděleném národě a toužil po jednotě svého lidu, stejně jako v těchto časech lidé v Koreji. Křesťané celého světa se letos modlí za jednotu, tak, aby byli „v Tvé ruce jedním celkem“ (Ez 37, 17).
Ekumenická slavnost, která zahájila Týden modliteb za jednotu křesťanů, se konala 19. ledna od 18.30 v sídle Církve bratrské v Soukenické ulici 15. Zúčastnili se jí zástupci většiny církví sdružených v Ekumenické radě církví v ČR, zástupci Římskokatolické církve v čele s kardinálem Miloslavem Vlkem a další hosté. Přítomné účastníky, kteří sál zaplnili téměř do posledního místa, přivítal farář místního sboru Petr Grulich a posléze také předseda ERC v ČR ThDr.Pavel Černý. Kázáním posloužil olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Zástupci jednotlivých církví se poté společně v přímluvných modlitbách vyslovovali za potřeby nejen korejských křesťanů.
   Na tuto Ekumenickou slavnost navázala v dalších hodinách Noc otevřených kostelů, v rámci které mohli zájemci navštívit církevní stavby a zúčastnit se připraveného programu celkem na 5 místech v Praze.
Mgr. Sandra Zálabová - vedoucí tajemnice ERC

www.ekumenickarada.cz

Praha 20.  ledna  2009 (Radiovaticana). ČBK potvrdila zářijovou návštěvu Benedikta XVI. v ČR.

V Praze skončilo 75. plenární zasedání českých a moravských biskupů. Ti pak na tiskové konferenci potvrdili zářijovou cestu papeže Benedikta XVI. do České republiky. O konkrétním datu se ještě jedná. Předpokládá se, že návštěva potrvá dva až tři dny, během nichž by Svatý otec měl zavítat do Prahy, setkat se s prezidentem republiky a navštívit katedrálu sv. Víta. Uvažuje se také o místě setkání s věřícími na Moravě. O vývoji příprav papežské návštěvy dnes informoval biskupy apoštolský nuncius v ČR Diego Causero. Novinářům to potvrdil předseda České biskupské konference Jan Graubner, který uvedl, že hlavním koordinátor aktivit je pražský pomocný biskup Václav Malý.

www.radiovaticana.cz

Hradec Králové 20.  ledna  2009 (ČBK). Ekumenické bohoslužby v Hradci Králové se zúčastní také křesťané z Koreje.

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se v pátek 23. ledna 2009 od 18.30 hodin v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové uskuteční ekumenická bohoslužba. Jaký je její letošní program?

Ekumenická bohoslužba v královéhradecké katedrále je tradiční událostí, kterou v týdnu po 18. lednu, tedy památce Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, pořádá Biskupství královéhradecké a zve k němu věřící všech křesťanských církví zastoupených ve městě. Vedle  sídelního biskupa Dominika Duky se tohoto vrcholu Týdne modliteb za jednotu křesťanů zúčastní představitelé ostatních církví - a právě biskup Štěpán Klásek z Církve československé husitské přednese slavnostní promluvu. Hojná bývá také účast místních studentů.
Letošní bohoslužbu obohatí zástupci křesťanů z Jižní Koreje, kteří se svým knězem přednesou duchovní zpěvy své země a především svědectví o životě a ekumenických snahách tamních křesťanů. "Texty letošní bohoslužby navrhli křesťané z Koreje, z jednoho národa rozděleného do dvou států. Uslyšíme slova, kterými prorok Ezechiel popisuje své vidění, jak Bůh spojil dva různé kusy dřeva," doplnil k programu ekumenického setkání biskupský ceremonář Vojtěch Mátl.

http://tisk.cirkev.cz  

Numburk, 20.  ledna  2009 (Křesťan dnes). V Nymburce se uskutečnila ekumenická bohoslužba na téma rozdělení a jednota církve

V neděli 18. ledna od 16.00 hod. proběhla v evangelickém chrámu v Nymburce ekumenická bohoslužba. Tématem bylo rozdělení a jednota církve. Na text Janova evangelia 17:8-11 posloužil slovem farář CČSH Jan Kohout, bohoslužbou zúčastněné provedli kněz Peter Kováč (ŘKC), Kateřina Roskovcová (ČCE) a Petr Plaňanský (CKS).

Shromáždění se stalo svědkem neobvyklého symbolického úkonu. Před asi 60 účastníky převážně střední a starší generace byla zástupci mládežníků donesena různobarevná břevna, z nichž mladí pod kazatelnou sestavili a svázali symbolický kříž. K tomuto úkonu zaznělo průvodní slovo:

Život nás staví do celé řady situací, jež jsou ve většině případů lemovány dvěma krajními postoji. Pokud bych to vztáhl na náš symbolický úkon se dřevy, pak bych mohl říci, že pro jediný strom často nevidíme les, nebo naopak: pro les nevnímáme jednotlivé stromy. Jako lidé, i jako jednotlivá společenství, se pak můžeme vnímat buď krajně individualisticky či přísně kolektivně. A tak nám rozdílná dřeva, která jsme zde viděli, symbolizují, že ačkoli jsme každý jiný – ať už jako jednotlivci, nebo jako společenství: máme odlišnou barvu, chuť, tvrdost i zralost – přeci k sobě nějakým způsobem patříme. Vzájemným spojením a svázáním dřev pak poukazujeme na to, že ve své jedinečnosti i samostatnosti jsme s druhým úzce propojeni – a jsme na sobě navzájem, ať už chceme nebo ne, i závislí. A nakonec: překřížením dřev a jejich pevným propojení do kříže nám může být symbolem skutečnosti, že tam, kde se v pevném svazku setkají byť jen dva, či tři, pak právě uprostřed tohoto pouta se může okolnímu světu zjevit Boží milost a láska. Kéž je nám tento kříž symbolem vzájemného setkávání spíše než vzájemných střetů…

Na závěr shromáždění proběhla sbírka, která byla věnována na potřeby Křesťanské psychologické poradny v Nymburce.

Po bohoslužbách se uskutečnilo, díky pozvání nymburských evangelíků, společné posezení spojené s pohoštěním, kde se bylo možno dozvědět podrobnosti o zaměření Křesťanské psychologické poradny i o dalších společně plánovaných sociálních programech v Nymburce

www.krestandnes.cz

České Budějovice 20.  ledna  2009 (ČBK). Pracovní setkání teologů a náboženských pedagogů.

e dnech 27.-28.2.2009 se  v budově Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uskuteční mezinárodní pracovní setkání teologů a náboženských pedagogů.

České Budějovice: Akce s názvem Proč hlásat evangelium v pluralitní společnosti? začíná v pátek 27.2. v 9.30 hodin prezentací účastníků. Vlastní program bude zahájen v 10.00 hodin.

Přednášet budou prof. Martin Jäggle, prof. Karl Bopp, prof. Maria Widl, následuje práce ve skupinách. V sobotu 28.2. vystoupí Mgr. František Štěch a doc. Ivana Noble.

Adresa místa konání: Kněžská 8, přednáškový sál č. 3

 Více informací o programu, jednotlivých přednáškách a o přihlášce naleznete v příloze.

Přílohy

Proč hlásat evangelium v pluralitní společnosti - pozvánka.pdf

http://tisk.cirkev.cz 

► Praha 21.  ledna  2009 (ČBK). Třináctého na třináctce se Slávkem Klecandrem i letos.

Nepravidelný cyklus setkávání Slávka Klecandra, zpěváka a kytaristy skupiny Oboroh, a jeho hostů bude mít i v tomto roce čtyři pokračování. První koncert cyklu v Komunitním centru v Praze 13-Nových Butovicích, je plánován na pátek 13.2. od 19.00 hodin. Hostem bude pražská skupina Majerovky brzdové tabulky se zpěvačkou Alicí Holubovou.

Zpěvačka z této skupiny je známa též svým působením v souboru Hradišťan. Petr Střešňák  píše v Perspektivách KT o Slávku Klecandrovi:  "Zvláštní pozornost si zasluhují jeho texty. Právem lze hovořit o poezii, o současné poezii. Klecandr básnivým jazykem, srozumitelným ovšem, bez houštin ´neprůchodných´ metafor, předkládá příběhy a pocity dnešního člověka. Texty jsou plné tázání a tísní, nesklouzávají však do dekadentních či nihilistických poloh, naopak  –  prosvítá v nich zakoušená oprávněnost křesťanské naděje."

Jiří Plocek, hudebník a publicista v Literárních novinách uvádí: "V nedávné době mě překvapilo – zprvu spíše zaskočilo – spojení vskutku neobvyklé. Alice Holubová, ikona folklorního zpěvu, jejíž hlas ovšem v sobě skrývá doposud nevyčerpané možnosti – od duchovního zpěvu přes folklor po melodický folk – se objevila na nejnovější nahrávce Majerových brzdových tabulek. Majerovky se po více než dvaceti letech svébytného putování rozhodly natočit živé album, jež by bylo ozvěnou – či spíše zesílením – toho nejnosnějšího z jejich repertoáru.

Hudba Majerovek dostala další dimenzi. Jejich osobitá poetika je znásobená lyrikou, jež je barevnému hlasu Alice Holubové vrozena. Setkání, k němuž došlo na CD Noc ozvěn, je pro mne dokladem toho, že umělecký posun je něčím, co nelze vypočítat, naplánovat, to musí vzniknout z jiskry, z okamžiku osvícení, z atmosféry setkání. Z překvapení, jehož se člověk nelekne, ale otevře se mu."  

Rezervace míst je možná do skončení dne 12.2. na e-mailu 13na13@centrum.cz  Více informací o tomto koncertě a o historii cyklu najdete na novém webu www.trinactnatrinact.blog.cz  

Další  informace hledejte na 
www.oboroh.cz
www.majerovky.cz

www.centrumbutovice.cz

Přílohy: 13 na 13. - 13. 2. plakát.jpg

http://tisk.cirkev.cz 

► Praha 22.  ledna  2009 (ČTK - copyright). Biskupové se ohradili nejen proti volnému přístupu k potratům. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17160  

► Žatec 22.  ledna  2009 (ČBK). Slavnostní požehnání příslušníkům 4. brigády rychlého nasazení.

Dnes (22.1.2009) v 10.00 hodin požehná emeritní litoměřický biskup Josef Koukl příslušníkům 4. brigády rychlého nasazení v Žatci, kteří odlétají na misi do afghánské provincie Logar.

Ve čtvrtek 22.1.2009 v 10.00 hodin slavnostně požehná emeritní biskup litoměřický Mons. ThDr. Josef Koukl na náměstí Svobody v Žatci příslušníkům 4. brigády rychlého nasazení, kteří odlétají koncem ledna do Afghánistánu do provincie Logar.

Brigáda má velitelství v Žatci a je první brigádou naší armády, která vytvořila místo pro vojenského kaplana. Po nástupu proběhne v kostele v Žatci setkání s rodinnými příslušníky a blízkými vojáků, kde budou seznámeni s tím, do jaké oblasti vojáci jedou, jaké tam budou plnit úkoly, jak je o ně postaráno atd. Nedávno v posádce vznikla nová posádková kaple, kterou by poté panu biskupovi příslušníci ozbrojených sil rádi ukázali.

Kontaktní osobou je vojenský kaplan: P. Miroslav Zdík Jordánek, OPraem, tel.: +420 732 355 393.

http://tisk.cirkev.cz 

 

► Praha 22.  ledna  2009 (ČTK - copyright). Biskupové se ohradili nejen proti volnému přístupu k potratům. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17160  

► Praha 23.  ledna  2009 (ČTK - copyright). Smlouvě s Vatikánem by možná mělo předcházet vyrovnání s církvemi. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17167   

► Praha 23.  ledna  2009 (ČBK). On-line rozhovor: Mezináboženský dialog ve Svaté zemi.

Na otázky návštěvníků našeho webu bude v úterý 27.1. od 19.00 do 20.00 hodin odpovídat Adam Borzič, tajemník Společnosti křesťanů a Židů. Hovořit bude o tom, jak probíhá dialog mezi náboženstvími ve Svaté zemi.

Praha: Hostem dalšího rozhovoru na stránkách Tiskového střediska ČBK bude v úterý 27.1.2009 Adam Borzič, tajemník Společnosti křesťanů a Židů. Rozhovor bude probíhat od 19.00 do 20.00 hodin, otázky však můžete zasílat již nyní. Na stejné stránce se také lze dozvědět více o tématu a hostovi. Příjem dotazů zaslaných předem bude ukončen v pondělí 26.1. v 19.00 hodin, další otázky pak můžete pokládat v průběhu hodinového rozhovoru.

Při vyplňování formuláře s dotazem uveďte prosím své jméno a e-mail, na který vám přijde potvrzení dotazu. Můžete požádat i o připomenutí rozhovoru několik dní předem. Délka dotazu je omezena počtem 700 znaků prostého textu, do kterého nelze vkládat obrázky či odkazy. Nezapomeňte také opsat čtyřznakový bezpečnostní kód, který slouží jako ochrana proti zneužívání formulářů a bez kterého váš dotaz nebude odeslán.

Redakce Tiskového střediska České biskupské konference všechny dotazy pročítá a jakýkoliv nevhodný, urážející, útočný či vulgární obsah bude odstraněn; tazatel o tomto nemusí být informován. Stejně tak budou odmítnuty všechny dotazy nesouvisející s tématem on-line rozhovoru; v tomto případě tazatel obdrží e-mail s informací, že se dotaz týká jiného tématu, aby svou otázku mohl případně položit vhodněji.

Předem zaslané a zodpovězené dotazy budou zveřejněny v okamžiku začátku rozhovoru. Tam pak budou přibývat i dotazy zodpovězené on-line. V případě, že bude dotazů více než kolik host stačí zodpovědět on-line, budou zveřejněny dodatečně. Během rozhovoru se stránka s výpisem zodpovězených dotazů sama obnoví každých 30 vteřin.

Redakce si vyhrazuje právo rozhovor zrušit, posunout či prodloužit. Kontaktní údaje hostů neposkytujeme ani kontakt nezprostředkováváme.

 Adam Borzič (* 1978 v Praze), tajemník Společnosti křesťanů a Židů, student Evangelické teologické fakulty UK, básník, člen literární a umělecké skupiny Fantasía, psychoterapeut. Poezii, literární a umělecké recenze a odborné texty s religionistickou tematikou publikoval například v Křesťanské revue, Novém Prostoru, Atelieru, Dingiru, Tvaru, Plži a Českém dialogu. V roce 2008 vydal spolu s Kamilem Bouškou a Petrem Řehákem společnou knihu básní Fantasía v nakladatelství Dauphin.

Od roku 2005 se účastní psychoterapeutického výcviku pod vedením Mgr. Blanky Kolínové, výcvik je zaměřen na dramaterapii. Pracuje jako psychoterapeut při občanském sdružení NotaBene, v roce 2006 se podílel na projektu Dramaterapie v kojeneckém ústavu v Krči, kde pracoval s dětmi ve věku 3-5 let, dále působí jako překladatel (z angličtiny a chorvatštiny).

Vedle židovsko-křesťanského dialogu se zabývá rovněž mezináboženským dialogem jako takovým a dále vztahy mezi literaturou, spiritualitou a humanisticky orientovanou psychologií. Hlásí se k postdenominačně pojatému křesťanství.

http://tisk.cirkev.cz 

► Olomouc 23.  ledna  2009 (ČBK). Připomenutí Světového dne nemocných v Olomouci.

Při příležitosti Světového dne nemocných se bude dne 11.2.2009 od 18.00 hodin konat v prostorách dominikánského kostela a kláštera v Olomouci setkání pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách.

Program zahájí mše svatá, celebrovaná biskupem Josefem Hrdličkou. Poté bude následovat krátký program s promluvou MUDr. J. Krausové z pastorálně teraupetické poradny a diskuze s biskupem Hrdličkou. Program bude moderovat P. Pavel Mayer OP, nemocniční kaplan Fakultní nemocnice v Olomouci.

Světový den nemocných byl vyhlášen papežem Janem Pavlem II. v roce 1993 a již od tohoto roku se v řadě zemí modlí tento den věřící právě za nemocné.

http://tisk.cirkev.cz

► Brno 23.  ledna  2009 (ČBK). Evropské rodinné svazy k tématu paliativní medicíny.

Parlamentní shromáždění Rady Evropy má 28.1. hlasovat o rezoluci Paliativní péče: model pro inovativní zdravotnickou a sociální politiku (Doc. 11758).

K tomuto tématu  informuje Marie Oujezdská, ředitelka Národního centra pro rodinu České biskupské konference: „K návrhu rezoluce vydala tiskovou zprávu Federace katolických rodinných svazů v Evropě, jejíž součástí jsou i česká a moravská Centra pro rodinu zřízená katolickou církví. Prezidentka Federace Elisabeth Bußmann v tiskové zprávě hodnotí přínos paliativní medicíny, která klade důraz jak na kvalitu, tak na nedotknutelnost lidského života. Pro rodiny nevyléčitelně nemocných je tento celostní přístup často dobrou alternativou k postoji, který má na zřeteli pouze nemoc, a ne člověka a jeho potřebu lidského a duchovního doprovázení. Paliativní medicína tím, že umožňuje smysluplně prožívaný závěr života, nabízí i naději na důstojné rozloučení v rodinném kruhu.

Katolické rodinné svazy požadují jednoznačnou právní úpravu opatření, která pacientům zajistí, aby paliativní medicína byla implementována do systému zdravotnické péče.“

http://tisk.cirkev.cz 
 
► Brno 25.  ledna  2009 (ČTK - copyright). Brněnské církve chystají první ročník noci otevřených kostelů. Čtěte zde: http://cs.christiantoday.com/article/brnenske-cirkve-chystaji-prvni-rocnik-noci-otevrenych-kostelu/13624.htm

 Kateřina Děkanovská publikováno: 03.02.2009 10:16 zobrazeno: 4869x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus