WebArchiv - archiv českého webu

Zprávy ze světové ekumeny

Ekumenické modlitební týdny a mnoho dalšího se událo ve světové ekumeně.

Kresťania na celom svete sa tento týždeň modlia za jednotu

Ženeva, 8. januára 2009 – WCC

V nedeľu 18. januára sa slávnostnými ekumenickými bohoslužbami po celom svete začal už 101. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Potrvá do 25. januára. Iniciatívu ekumenického stretávania sa pri modlitbách zaviedol v roku 1908 reverend Paul Watson, člen rehoľnej komunity Františkánskych bratov zadosťučinenia. Od roku 1966 koordinuje prípravu materiálov pre Týždeň modlitieb Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví v spolupráci s Pápežskou radou pre napomáhanie jednoty kresťanov. Tento rok sú modlitby a zamyslenia inšpirované svedectvom cirkví v rozdelenej krajine – Kórei. Kresťania na celom svete sa modlia „aby boli jedno v Božej ruke". Základ zamyslení počas ôsmich dní spoločných modlitieb tvorí vízia proroka Ezechiela o dvoch kusoch dreva, symbolizujúcich dve kráľovstvá, na ktoré bol Izrael v čase prorokovho života rozdelený. Kresťania v Kórei, ktorí pripravovali tohtoročné materiály, našli v situácii proroka a jeho svedectve množstvo oslovujúcich paralel s vlastnou situáciou aj situáciou rozdeleného kresťanstva v dnešnej dobe.

Armáda spásy prijíma pre svoju misijnú prácu moderné prostriedky

Toronto, 7. januára 2009 – ENI

Obraz dobrovoľníka, ako zvoní na zvonček, alebo skupiny vyhrávajúcej na plechových nástrojoch známe melódie, stojacej pri obrovskom kotlíku, do ktorého zbierali príspevky od okoloidúcich na pomoc chudobným – to boli v minulom storočí typické scény pre Armádu spásy – Salvation Army – alebo ako ju zvyknú v Kanade familiárne nazývať Sally Ann.

Aj táto kresťanská evanjelikálna cirkev sa mení a dovoľuje modernej technológii vstupovať do svojho života. Počas Vianočných zbierok vyšla Armáda spásy darcom v ústrety tým, že okoloidúci mohli dobrovoľníckym skupinám prispieť pomocou kreditnej karty. Skupiny boli vybavené nielen hudobnými nástrojmi, veľkým kotlíkom, ale aj prenosným prístrojom na príjem príspevkov bankomatovými kartami. K tomuto kroku viedlo Armádu spásy uvedomenie si, že v dnešnej dobe mnohí ľudia, zvlášť mladí, nenosia pri sebe peniaze v hotovosti.

Cirkev takisto uviedla takzvané internetové kotlíky, pomocou ktorých sa jednotlivci alebo skupiny mohli stať dobrovoľníkmi so zvončekom v kybernetickom priestore a prijímať on-line finančné dary. Internetové kotlíky vyzbierali počas kampane viac ako 100 000 dolárov. 

Novinky v kampani pritiahli pozornosť nielen ľudí, ale i médií. Pre Armádu spásy to bol podľa jej hovorcu, kapitána Johna Murraya, okrem iného „spôsob, ako zvýšiť povedomie o chudobe, priviesť ľudí k tomu, aby mysleli na 350 000 ľudí, medzi nimi 80 000 detí, ktorí žijú v Kanade v podmienkach chudoby.  

Zaujímavé bolo aj zistenie, že umožnenie okoloidúcim darcom prispieť pomocou platobnej karty, nezvýšilo síce počet prijatých darov, ale darcovia platiaci kartou boli obyčajne štedrejší. Typický okoloidúci, napríklad v nákupnom centre, ktorý dobrovoľníkom prispel hotovosťou, daroval v priemere 2 – 10 dolárov, darca prispievajúci pomocou bankomatovej karty často venoval 20 alebo 50 dolárov.  

Armáda spásy sa sústredí na misionársku a sociálno-charitatívnu činnosť. Jej kanadská pobočka, ktorá prišla s inováciami, pomohla v roku 2007 prostredníctvom jedla a útulkov pre bezdomovcov, rehabilitačných centier, či letných táborov 1,5 miliónu ľudí.  Armáda spásy vychádza z učenia metodistov a teológie Johna Wesleyho. V súčasnosti pôsobí vo vyše 100 krajinách sveta a má viac ako milión členov.

Na výstave o 1000-ročnej vláde Byzantskej ríše majú možno kalich Svätého grálu

Londýn, 6. januára 2009 – ENI

Kalich z Antiochie, ktorý niektorí považujú za Svätý Grál, čiže nádobu, ktorú Kristus použil počas Poslednej Večere, priťahuje každodenne pozornosť okolo 6000 návštevníkov výstavy v Londýne zobrazujúcej 1000 rokov Byzantskej ríše. Výstava „Byzantium 330-1453" potrvá v Britskej kráľovskej akadémii umení do 22. marca.

Ponúka ikony, slonovinové, zlaté, a strieborné výrobky, nástenné maľby a ďalšie artefakty, ktoré do Londýna priviezli z celej Európy, Spojených štátov, Ruska, Ukrajiny a Egypta.

Rozprávajú príbeh Byzantskej ríše od založenia Konštantínopola v roku 330 n.l. Konštantínom, prvým rímskym cisárom, ktorý sa obrátil na kresťanstvo, až po jeho dobytie armádou sultána Mehmeda II. v roku 1453. Konštantínopol pokorila Osmanská ríša, predchodkyňa dnešného Turecka, ktorá bola v mnohých aspektoch Islamskou nástupkyňou Byzantskej ríše.

Jedna celá výstavná miestnosť je venovaná ikonám a obsahuje i zbierku z pokladu Kláštora Sv. Kataríny na Sínajskej púšti. 

Kalich z Antiochie má na výstave špeciálne miesto. Je to nádoba z čistého striebra, ktorej pôvod nevedia vedci datovať. Bol objavený v roku 1911 v Antiochii, meste, kde si nasledovníci Krista dali podľa Biblie prvýkrát meno kresťania. S Antiochiou sa spájajú mnohé kresťanské relikvie. Kalich je vložený do držiaku dekorovaného rytinami zo 6. storočia zobrazujúcimi Krista a 10 učeníkov.

Internetová stránka výstavy: www.royalacademy.org.uk/exhibitions/byzantium/about/

Nové dôkazy nálezu Herodesovho hrobu

Jeruzalem, 16. decembra 2008 – ENI

Izraelskí archeológovia na Jeruzalemskej Hebrejskej Univerzite pracujú na ďalších dôkazoch, že miesto, odkryté v roku 2007, je hrobom Judského kráľa Herodesa. O Herodesovi a jeho skutkoch sa Biblia zmieňuje na viacerých miestach v Novej Zmluve. Na základe architektonických elementov odhalených v mauzóleu asi 15 kilometrov na juh od Jeruzalema, bádatelia zistili, že odkrytá štruktúra bola prepychovou dvojposchodovou budovou s vydutou kužeľovitou strechou. Mauzóleá boli typickými hrobmi vladárov z obdobia Rímskej ríše.

Kresťania v Malajzii žiadajú povolenie Biblie a časopisu v ich jazyku

Singapur, 5. januára 2009 – ENI

Kresťania v Malajzii prostredníctvom Malajskej kresťanskej federácie naliehali na vládu, aby uvoľnila reštrikcie zamedzujúce rozdávanie Biblií v miestnom jazyku Bhasa. Rovnako žiadali o zmiernenie obmedzení, ktoré viedli k zastaveniu vydávania Rímsko-katolíckeho časopisu v materinskom jazyku väčšiny domorodého obyvateľstva. Malajský zákon o vnútornej bezpečnosti považuje Biblie v jazyku Bhasa za škodiace národnému záujmu a bezpečnosti krajiny.

Odpadlícky anglikánsky biskup v Zimbabwe ordinoval vlastných duchovných

Harare, 17. decembra 2008 – ENI

Bývalý anglikánsky biskup Zimbabwe Nolbert Kunonga, ktorý začiatkom minulého roku pretrhol putá so svojou cirkvou a vytvoril si vlastnú Anglikánsku provinciu Zimbabwe, ordinoval pre službu v nej koncom minulého roka 33 diakonov a kňazov. Kunonga, ktorý bol veľkým zástancom Zimbabwianskeho prezidenta Roberta Mugabeho, bol v máji 2008 z Anglikánskej cirkvi exkomunikovaný pre odštiepenie sa od regiónu Centrálnej Afriky v štruktúre Anglikánskeho spoločenstva. S cirkvou sa rozišiel údajne kvôli jej sympatizujúcemu postoju voči homosexuálom.

V parlamente indického štátu, ktorý je centrom hinduistov, budú 3 kresťania

Bangalore, India, 17. decembra 2008 – ENI

V decembrových voľbách v Indickom štáte Madhjapradéš síce jasne zvíťazila strana, ktorú protivníci obviňujú, že propaguje Hinduistickú nacionalistickú agendu, predstavitelia maličkej kresťanskej komunity v regióne však tvrdia, že je dôvod na radosť. Podľa výsledkov volieb získala víťazná strana 143 z 230 stoličiek v zákonodarnom orgáne. Medzi zvolenými do zákonodarného zboru sú však aj traja kresťania, a to je pre kresťanov úspech, keďže tvoria v tomto 80-miliónovom indickom štáte menej ako 1% obyvateľstva.

Stretol sa medzinárodný Výbor pre ekumenizmus v 21. storočí

Ženeva, 10. januára 2009 – WCC

Pokračujúci výbor pre ekumenizmus v 21. storočí, ktorý začal svoju činnosť v roku 2007 s cieľom zhromažďovať nápady pre pokračovanie cesty ekumenického hnutia v meniacom sa kontexte tak, aby sa ono otváralo novým horizontom, sa stretol 10. – 17. januára v Beléme v Brazílii.

Tohtoročného stretnutia sa zúčastnili aj šiesti mladí teológovia, víťazi minuloročnej súťaže o najlepšiu esej na tému „Spolu robíme rozdiel – Vyhliadky pre ekumenizmus v 21. storočí". Na stretnutí mali možnosť predstaviť svoje myšlienky a nápady pre novú vzpruhu pre hnutie usilujúce o jednotu kresťanskej Cirkvi.

Výbor pre ekumenizmus v 21. storočí je iniciatívou Svetovej rady cirkví. Tvoria ho 15 členovia, ktorí reprezentujú členské cirkvi Svetovej rady, Rímskokatolícku cirkev, Letničné cirkvi, Svetové kresťanské spoločenstvá, ekumenické mládežnícke organizácie, regionálne ekumenické organizácie, národné rady cirkví a ďalšie ekumenické organizácie.Kateřina Děkanovská publikováno: 03.02.2009 10:18 zobrazeno: 2642x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus