WebArchiv - archiv českého webu

Světové události z ekumeny

Události z konce ledna a počátku února.

Ekumenické spoločenstvo uvítalo voľbu nového ruského patriarchu

Moskva, 28. januára a 2. februára 2009 – ENI

Metropolita Smolenska a Kaliningradu Cyril sa stal 16. patriarchom v dejinách Ruskej pravoslávnej cirkvi. 62-ročný Cyril pôsobil od roku 1989 na čele Oddelenia pre vonkajšie vzťahy Ruskej pravoslávnej cirkvi. Po smrti patriarchu Alexeja II. začiatkom decembra minulého roku bol synodou určený za jeho dočasného nástupcu.

V utorok 27. januára ho v Moskovskej katedrále Krista Spasiteľa v tajnom hlasovaní zvolili veľkou väčšinou za patriarchu Moskvy a celého Ruska. Prijal meno Cyril I. 

Voľba sa v ekumenickom svete stretla s pozitívnym ohlasom a s nádejami na prehlbovanie jednoty Cirkvi pod jeho kormidlom. Cirkvi a ekumenické organizácie si Cyrila cenia pre jeho dlhodobú ekumenickú angažovanosť. Bol stálym zástupcom Moskovského patriarchátu pre Svetovú radu cirkví a po mnohé roky členom jej Centrálneho i Výkonného výboru.

Slávnostnej ceremónie intronizácie nového patriarchu, ktorá trvala 3,5 hodiny, sa v nedeľu 1. februára zúčastnilo niekoľko stoviek hierarchov v zlatých rúchach. Medzi slávnostnými hosťami bol aj generálny tajomník Svetovej rady cirkví reverend Samuel Kobia a delegácia Vatikánu na čele s kardinálom Walterom Kasperom, predsedom Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov. 

Nový ruský patriarcha zdôraznil, že jeho úlohou bude zabezpečiť vnútornú jednotu cirkvi a zachovať čistotu viery. Analytici však tvrdia, že bude aj „politickejším" vodcom ako bol jeho predchodca.

K ruskej pravoslávnej cirkvi sa hlási 165 miliónov veriacich v 64 krajinách sveta.

Iný svet je možný" – je posolstvo Svetového sociálneho fóra

Belém, Brazília, 23. – 29. januára 2009 – ENI/WCC

Svetová ekonomická kríza ponúka príležitosť vytvoriť spravodlivejší finančný systém – povedal počas Svetového sociálneho fóra reverend Rogate Mshana, vedúci programu pre otázky chudoby, bohatstva a ekológie Svetovej rady cirkví.  

„Vznik hnutí, ako je Svetové sociálne fórum, ktoré si kladie za cieľ ponúknuť alternatívu k „vykorisťujúcej globalizácii", je znamením hľadania a túžby po duchovných hodnotách. Táto túžba môže poskytnúť program pre kresťanstvo 21. storočia" doplnil reverend Jooseop Keum z Južnej Kórei, vedúci programu misie a evanjelizácie Svetovej rady cirkví. 

9. zhromaždenia Svetového sociálneho fóra, ktoré sa konalo 27. januára až 1. februára v meste Belém v severovýchodnej časti Brazílie, neďaleko ústia veľrieky Amazon, sa zúčastnilo niekoľko desiatok tisícov ľudí. Ako v predchádzajúcich rokoch, aj teraz boli na zhromaždení silne zastúpené cirkevné a ekumenické organizácie. 

Organizátori vravia, že ekonomická kríza ukazuje, že hlavné posolstvo stretnutia „iný svet je možný" je dnes nevyhnutnejšie a aj mysliteľnejšie ako kedykoľvek predtým. „Na tomto fóre je jasné, že je naozaj možné vytvoriť iný svet; a nielen možné, ale naliehavé a nevyhnutné", povedal Chico Whitaker z Brazílie, jeden zo zakladateľov fóra. Prvé jeho stretnutie sa konalo v roku 2001 v Porto Alegre na juhu krajiny.  

Tohtoročné stretnutie sa zameralo na environmentálne otázky. Stretnutie predchádzalo 3. Svetové fórum o teológii a oslobodení s hlavnou témou „Voda, zem, teológia – pre iný možný svet". Hlavným rečníkom na ňom bol brazílsky teológ Leonardo Boff, jeden zo zakladateľov teológie oslobodenia.

Svetové sociálne fórum je manifestáciou hnutia alternatívnej globalizácie, ktoré si kladie za cieľ ponúknuť iné formy medzinárodnej integrácie, založené na hodnotách. Šesťdňové stretnutie v Brazílii malo za cieľ byť alternatívou ku Svetovému ekonomickému fóru – zhromaždeniu politikov a podnikateľov, ktoré sa konalo v rovnakom čase v švajčiarskom horskom letovisku Davos.

Pápežove slová o holokauste sú krokom vpred, viac je však treba, hovoria predstavitelia židovstva

Jeruzalem/Trier, 30. januára 2009 – ENI

Židovský náboženský vodca v Izraeli Oded Wiener uvítal reakciu pápeža Benedikta XVI. na vyhlásenia spochybňujúce a popierajúce holokaust, v ktorej pápež vyjadril „plnú a nespochybniteľnú solidaritu" so židmi. „Pápež vyslal nesmierne dôležité posolstvo nie len pre židov, ale pre celé ľudstvo", povedal Wiener, ktorý je generálnym riaditeľom Najvyššieho izraelského rabinátu.

Vedúca predstaviteľka nemeckých židov Charlotte Knoblochová však tvrdí, že vzťahy s Rímskokatolíckou cirkvou sú prerušené. Podľa nemeckých i izraelských židovských veriacich záležitosť nie je vyriešená.

V liste, ktorý Najvyšší izraelský rabinát poslal 27. januára kardinálovi Kasperovi, predsedovi pápežskej rady, ktorá má na starosti vzťahy so Židovstvom, žiadajú o odloženie plánovaného stretnutia spoločnej komisie v marci, kým sa záležitosť nevyjasní.

K prerušeniu medzináboženských vzťahov medzi židovskou komunitou a rímskokatolíckymi predstaviteľmi prišlo po tom, ako Vatikán zrušil po 20 rokoch exkomunikáciu preláta Richarda Williamsona, ktorý poprel existenciu plynových komôr v koncentračných táboroch a počet obetí v táboroch bol podľa jeho názoru 50-násobne nižší ako sa bežne udáva v historických prameňoch.

Berlínska knižnica chce digitalizovať rukopisy Dietricha Bonhoeffera

Trier, Nemecko, 15. januára 2009 – ENI

Berlínska štátna knižnica vyhlásila finančnú zbierku na záchranu a digitalizáciu tisícov listov a rukopisov Dietricha Bonhoeffera. Tento známy evanjelický teológ, ktorý bojoval proti nacizmu a fašizmu, bol popravený len niekoľko dní pred skončením Druhej svetovej vojny. Bonhoeffer bol spolu s Karlom Barthom, Martinom Niemöllerom a ďalšími zakladateľom Vyznávačskej cirkvi v Nemecku, ktorá v období nacizmu predstavovala opozíciu voči režimu a odmietla prijať Hitlerovo vmiešavanie sa do života cirkvi.

Mnísi v Bosne obnovujú produkciu labužníckeho syra

Varšava, 19. januára 2009 – ENI

Rímsko-katolícki mnísi v Bosne a Hercegovine obnovili produkciu svetoznámeho syra. Výrobu syra museli takmer pred 20 rokmi zastaviť kvôli vojne na Balkáne. „Počet našich rehoľných bratov klesol a boli sme prinútení znížiť produkciu. V roku 1996, keď umrel posledný brat, ktorý ovládal recept, sme výrobu syra úplne zastavili", vysvetlil Zvonko Topic jeden z dvoch mníchov rádu Trapistov, ktorí ťažké obdobie v kláštore Marija Zvijezda neďaleko mesta Banja Luka prežili.  „Teraz sme sa však rozhodli znovu ponúknuť syr miestnym zákazníkom. Čoskoro pre turistov a návštevníkov otvoríme malý obchod.", doplnil.

Polygamisti tvrdia, že náboženská sloboda v Kanade umožňuje mať niekoľko manželiek

Toronto, 15. januára 2009 – ENI

Obvinenia z polygamie voči dvom mužom v Kanade, ktorí majú obaja niekoľko manželiek, sa pravdepodobne stanú dôvodom právnych námietok voči kanadskej národnej Listine práv a slobôd. Táto zaručuje náboženskú slobodu.  

52-ročný Winston Blackmore a 44-ročný James Oler z Bountifulu v provincii Britská Kolumbia patria do fundamentalistickej Cirkvi Ježiša Krista svätých posledných dní, u nás i vo svete známej ako Mormoni. Obaja muži boli 7. januára obžalovaní z jediného prečinu: praktizovanie mnohoženstva. V ten istý deň však boli z väzby prepustení. 

Mormoni, považovaní kresťanmi za sektu, pôsobia v súčasnosti v 162 krajinách sveta, kde sa k nim hlási okolo 12 miliónov prívržencov.

Dalajláma sa priznal k sympatiám voči komunizmu

Varšava, 29. januára 2009 – ENI

Duchovný vodca tibetských budhistov žijúci v exile – Dalajláma – o sebe prezradil, že sa považuje za sympatizanta marxizmu. Kedysi dokonca požiadal o členstvo v Čínskej komunistickej strane. „Komunisti sa najviac zo všetkých starajú o rovnosť a o práva núdznych", povedal v interview pre ruské vydanie týždenníka Newsweek. „To sa veľmi podobá budhistickým zásadám: altruizmus – čiže nesebeckosť, starosť o druhých, a zvlášť o tých, ktorí to najviac potrebujú. ... Ako dve formy humanizmu, neexistuje protirečenie medzi komunizmom, ak je dôsledne uplatňovaný, a budhizmom. Problémom je, že komunizmus nikdy nebol verný sám sebe.", vysvetlil najvyšší duchovný vodca Tibeťanov.

Učiteľ šintoizmu inšpiroval japonského profesora stať sa kresťanom

Tokio, 27. januára 2009 – ENI

Japonský evanjelický učenec, ktorý pôvodne vyštudoval za šintoistického kňaza, povedal, že sa stal kresťanom vďaka svojmu šintoistickému majstrovi. „Môj učiteľ mi povedal: Ako náboženstvo je kresťanstvo najvyššie, pretože je učením Ježiša, ktorý je jediný Božím synom." Tieto slová bývalého študenta šintoizmu z úst jeho majstra prekvapili.

Dnes je 49-ročný Toshifumi Uemura profesorom na Japonskej evanjelickej vysokej škole v Tokiu. Vyučuje japonské náboženstvo, otázky klimatickej zmeny, kresťanstvo, porovnávanie kultúr a je vyhľadávaným rečníkom po celom Japonsku. Zastáva názor, že staroveký šintoizmus bol pravdepodobne ovplyvnený Židovstvom a Nestorianizmom – učením v kresťanstve 4. storočia, ktoré cirkev považovala za bludné a odsúdila na 3. ekumenickom koncile v Efeze v roku 431 n.l. 

Šintoizmus je najstarším japonským náboženstvom. Jeho názov v preklade znamená „cesta bohov". Je to ľudové náboženstvo, ktoré uctieva prírodu a jej súčasti, ale aj predkov, hrdinov a cisára.

Zo zdrojov agentúry ENI a tlačových správ organizácie WCC  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

http://www.ekumena.sk/Ekumena_svet/ekumena_svet.htm

http://www.rozhlas.sk/inetportal/2007/index.php?lang=1&stationID=0&page=showRelacia&id=303

Správy možno preberať s uvedením zdroja vo formáte Ekuména vo svete xx- číslo vydania (napr. 02-2009) /xxx – agentúrne zdroje (agentúrne zdroje sú tie uvedené vpravo hore pod nadpisom pri každej správe, napr. ENI, LWI, CPCE ..). Vzor: Ekuména vo svete 02-2009 / ENIKateřina Děkanovská publikováno: 10.02.2009 10:12 zobrazeno: 2747x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus