WebArchiv - archiv českého webu

Světová ekumena - přehled událostí

Církve se zasazují v ochraně životního prostředí, ale také v pomoci lidem žijícím v zemích nesvobody a války.

Ekumenické stretnutie vo Filadelfii vyzvalo k mieru slovami aj skutkami

Filadelfia, 20. januára 2009 – NCCC USA

Deklaráciou Božej vízie mieru vo svete a konkrétnou akciou s cieľom vyzvať k ukončeniu ozbrojeného násilia v uliciach Filadelfie sa 17. januára skončila v Spojených štátoch amerických ekumenická mierová konferencia. Zhromaždenie s hlavnou témou „Pozorne načúvať Božiemu volaniu" zorganizovali vo Filadelfii cirkvi známe svojim pacifistickým postojom: Náboženská spoločnosť priateľov – čiže Quakeri, Cirkev Bratská a Menonitská cirkev USA.

Viac ako 300 delegátov ekumenickej konferencie reprezentujúcich 23 rozličných kresťanských spoločenstiev sa počas týždňa schádzalo k spoločným bohoslužbám, workšopom a spolu uvažovali, ako by mohli priniesť svetu Božiu víziu pokoja.

V záverečnom vyhlásení sa hovorí: „V pobožnostiach naplnených modlitbami a horlivým štúdiom Písma naše zhromaždenie načúvalo Bohu. Boh nás požehnal rozmanitosťou účastníkov, nadšeným spevom a množstvom smiechu. Výsledkom workšopov a malých skupiniek sú nové priateľstvá a svieže náhľady do jadra veci. Inšpirovali nás osobné príbehy ľudí, ktorých Duch premenil, aby kráčali ruka v ruke s trpiacimi."

Zhromaždenie sa skončilo nočnou bohoslužbou, po ktorej prečítali list adresovaný svetu, vyzývajúci k novému začiatku v práci pre Boží mier. „Zobuďte sa spolu s nami do tejto novej príležitosti konať ako zjednotené Kristovo telo ... vo svete, ktorý zúfalo potrebuje spravodlivosť a mier. Buďme odvážni!"

V nasledujúcom týždni premenili účastníci svoje slová na skutky. Celý týždeň sa podieľali na kampani proti násiliu spôsobenému voľne predajnými zbraňami. V uliciach Filadelfie usporiadali spoločné modlitby, pochod, a manifestáciu, v ktorej vyzývali filadelfské obchody so zbraňami k podpísaniu kódexu správania, ktorý by napomohol predchádzaniu nelegálneho predaja ručných zbraní.

Palestínski biskupi nedostali povolenie k vstupu na územie Gazy

Chicago, 5. februára 2009 – ELCA

Biskupovi Evanjelickej luteránskej cirkvi v Jordánsku a Svätej zemi Munibovi Younanovi a anglikánskemu biskupovi Jeruzalema Suheilovi Dawanimu zabránili 4. februára vstúpiť na územie Gazy. Biskupi cestovali spolu s ďalšími hlavami cirkví Jeruzalema navštíviť kresťanov v Gaze. Younan a Dawani boli jedinými Palestínčanmi v skupine a boli takisto jedinými, ktorí nedostali povolenie k vstupu. 

Skupina plánovala navštíviť kostoly a humanitárne projekty Rady cirkví Blízkeho východu, ako aj nemocnicu Al Ahli, a „povzbudiť kresťanov v tomto veľmi ťažkom období". Cirkevní predstavitelia plánovali návštevu a požiadali o povolenie vstupu na územie Gazy 10 dní dopredu a dostali uistenie od Oddelenia pre kresťanské komunity, že potrebné povolenia sú zaistené. Napriek tomu ich izraelská pohraničná hliadka na prechode Erez medzi Gazou a Izraelským územím, nevpustila. Telefonáty správnym autoritám boli neúčinné.

„Napriek tomu, že nám nebolo povolené vstúpiť, nech už mala izraelská bezpečnostná služba akékoľvek dôvody, nezmeníme našu politiku. Budeme pokračovať v práci pre spravodlivosť, mier, a zmierenie medzi týmito dvoma národmi a dialóg medzi troma náboženstvami", povedal po návrate do Jeruzalema biskup Younan. „Sme stále presvedčení o tom, že násilie, z ktorejkoľvek strany prichádza, neprinesie spravodlivosť a pokoj. Prinesie len viac nenávisti, extrémizmu, a horkosti medzi dvoma národmi. Len nenásilné metódy zaistia bezpečnosť pre Izraelitov a slobodu pre Palestínčanov.", doplnil.

Voda patrí všetkým – hovoria brazílski biskupi

Belém, Brazília, 2. februára 2009 – ENI

Cirkvi v Brazílii vyjadrili svoju podporu ustanoveniu v čerstvo schválenej bolívijskej ústave, ktoré popisuje vodu ako „základné ľudské právo". Podľa ustanovenia voda nesmie byť pod kontrolou súkromných spoločností. Zároveň kritizovali privatizáciu vodných zdrojov na rôznych miestach planéty. Ostatné krajiny by mali nasledovať tento príklad, tvrdia vedúci kresťanskí predstavitelia Brazílie, ktorá s Bolíviou susedí na severe a východe. „Vyzývame všetky krajiny sveta, aby takisto včlenili do svojej legislatívy právo na vodu ako univerzálne právo a verejné dobro", povedali v spoločnom vyhlásení Národná konferencia rímskokatolíckych biskupov a Národná rada kresťanských cirkví Brazílie.

Evanjelickí biskupi potvrdili rímskokatolícky pastorálny list
o ochrane životného prostredia

Seatle, 11. januára 2009 – ELCA

Päť biskupov a jedna biskupka Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike sa pridali ku katolíckym bratom, keď v spoločnom vyhlásení potvrdili rímskokatolícky pastorálny list o životnom prostredí a jeho ochrane v severozápadnej časti Spojených štátov amerických. Vyhlásenie evanjelických biskupov potvrdzuje, že ľudia by mali byť „dobrými hospodármi zeme". Zasadzuje sa tiež za „ekonomickú a ekologickú spravodlivosť" a to pri používaní ako obnoviteľných, tak i neobnoviteľných zdrojov. Vyhlásenie vydali 11. januára na Sviatok pokrstenia Pána Ježiša, ktorý v Amerike slávia evanjelici i katolíci. Sviatok hovorí o očistnej moci vody v krste. Je preto vhodnou príležitosťou zamyslieť sa aj nad otázkami životného prostredia, vrátane ochrany vody.

Kresťania v Zimbabwe sa spojili pre dobro národa

Harare, 6. februára 2009 – ENI

Kresťanská aliancia Zimbabwe povedala, že dúfa, že navrhnutá vláda národnej jednoty krajiny urobí kroky pre okamžité nastolenie právneho poriadku a prepustí všetkých politických väzňov. Združenie cirkví v Zimbabwe, ktorého členmi sú rímski katolíci, protestanti, anglikáni, evanjelikáli, a letniční, 6. februára vyhlásilo, že víta „s opatrným optimizmom" ukončenie rozhovorov pod vedením Juhoafrického rozvojového spoločenstva. Rozhovory pod taktovkou tohto združenia 15 krajín južnej Afriky dávajú nádej a „otvárajú cestu ... k sformovaniu vlády národnej jednoty". Kresťanské cirkvi spolu s vyhlásením predložili niekoľko požiadaviek a návrhov ďalších krokov, na ktorých sú ochotné spolupracovať, aby sa národ vymanil z dlhodobej hlbokej humanitárnej krízy. Do tejto sa dostal pod vládou prezidenta Roberta Mugabeho, ktorý posielal do väzenia a likvidoval všetkých protivníkov.

Videoklipy Vatikánu na YouTube si prezerajú tisícky návštevníkov

Rím, 5. februára 2009 – ENI

Viac ako 750 000 návštevníkov si prezeralo krátke videá uverejnené na Vatikánskom kanáli YouTube na internete počas prvého týždňa jeho fungovania. Vatikán, v spolupráci so spoločnosťou Google, spustil tento nový komunikačný kanál 23. januára. Chce byť pokusom napojiť Rímskokatolícku cirkev na moderné formy sociálnych sietí a tak lepšie komunikovať svoje posolstvo predovšetkým mladým ľuďom. „Analytici z Google, s ktorými sme projekt konzultovali, si myslia, že náš kanál sa úplne vyrovnal v návštevnosti iným stránkam, dokonca takým, ktoré boli uvedené omnoho skôr", povedal reverend Frederico Lombardi, riaditeľ spravodajského strediska Svätej stolice.

Európsky parlament odsúdil silnejúce reštrikcie pre duchovných v Bielorusku

Varšava, 4. februára 2009 – ENI

Európsky parlament odsúdil obmedzenia náboženskej slobody v Bielorusku po tom ako viacero kňazov a rehoľných sestier nedostalo povolenie slúžiť v miestnych cirkevných spoločenstvách. V uznesení z 15. januára členovia Európskeho parlamentu vyhlásili znepokojenie nad tým, že „rastúcemu počtu" protestantských a rímskokatolíckych duchovných v Bielorusku bolo zamietnuté „právo vykonávať kazateľskú a učiteľskú službu". V Bielorusku sa okolo 70% obyvateľov hlási ku kresťanstvu, z toho prevažná väčšina k pravoslávnej cirkvi. 29% populácie tvoria ateisti. Zvyšné jedno percento sú židia a veriaci iných náboženstiev.

Už len do konca februára možno poslať návrhy kandidátov na nového generálneho tajomníka Svetovej rady cirkví

Ženeva, 6. februára 2009 – WCC/ENI

Proces výberu nového generálneho tajomníka Svetovej rady cirkví je „v plnom prúde", hovorí doktorka Agnes Abuom z Anglikánskej cirkvi v Keni, moderátorka Výberovej komisie. Posledný termín pre poslanie žiadostí je 28. februára. 

„Niekoľko členských cirkví už nominovalo kandidátov na pozíciu, ešte stále však vítame žiadosti a nominácie. ... muži a ženy zo všetkých svetových regiónov a členských cirkví sú pozvaní podať si žiadosť", doplnila. Svetová rada cirkví poslala pozvanie nominovať kandidátov na funkciu generálneho tajomníka všetkým členským cirkvám v decembri 2008. 

Generálny tajomník alebo tajomníčka je najvyšší vedúci predstaviteľ rady a zároveň jej hovorca. Môže sa ním stať aktívny laický alebo ordinovaný člen jednej z členských cirkví, s teologickým vzdelaním, vodcovským nadaním a skúsenosťami, schopný duchovného rozlišovania, zakorenený v Písme a modlitbe.  

Výberová komisia prezrie všetky predložené žiadosti a začiatkom apríla predloží užší výber kandidátov, ktorých v júni pozve na interview. Nového generálneho tajomníka zvolí Centrálny výbor Svetovej rady cirkví na svojom stretnutí na prelome augusta a septembra v Ženeve.  

Reverend Samuel Kobia, súčasný generálny tajomník, pastor Metodistickej cirkvi z Kene, oznámil na stretnutí Centrálneho výboru vo februári minulého roku, že sa nebude uchádzať o znovuzvolenie do funkcie po vypršaní jeho termínu.  

Svetová rada cirkví pracuje pre kresťanskú jednotu vo viere, svedectve a službe a pre spravodlivosť a mier vo svete. Bola založená v roku 1948. Združuje 349 protestantských, pravoslávnych, anglikánskych a iných cirkví vo viac ako 110 krajinách sveta, do ktorých patrí vyše 560 miliónov kresťanov.

Zo zdrojov agentúry ENI a tlačových správ organizácie WCC, NCCC USA, a ELCA  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

http://www.ekumena.sk/Ekumena_svet/ekumena_svet.htm

http://www.rozhlas.sk/inetportal/2007/index.php?lang=1&stationID=0&page=showRelacia&id=303

Správy možno preberať s uvedením zdroja vo formáte Ekuména vo svete xx- číslo vydania (napr. 02-2009) /xxx – agentúrne zdroje (agentúrne zdroje sú tie uvedené vpravo hore pod nadpisom pri každej správe, napr. ENI, LWI, CPCE ..). Vzor: Ekuména vo svete 02-2009 / ENIKateřina Děkanovská publikováno: 17.02.2009 08:24 zobrazeno: 2481x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus