WebArchiv - archiv českého webu

Události ze světa zahraniční ekumeny

Události z měsíce února.

Zasadal Výkonný výbor Svetovej rady cirkví

Ženeva, 24. februára 2009 – WCC

17. – 20. februára sa v Bossey neďaleko Ženevy vo Švajčiarsku stretol Výkonný výbor Svetovej rady cirkví. Zaoberal sa konfliktami v Kongu a v Gaze, dopadom globálnej ekonomickej krízy na rozpočet organizácie, ako tiež postupom procesu výberu nového generálneho tajomníka rady. 

„Podobne ako naše členské cirkvi, Svetová rada cirkví neostala nezasiahnutá svetovou finančnou krízou.“, povedal generálny tajomník reverend Samuel Kobia. 

V dvoch vyhláseniach ku konfliktom v Kongu a Gaze vyzvala Svetová rada členské cirkvi k modlitbám za trpiacich, k zintenzívneniu humanitárnej a technickej podpory, ktorá by pomohla nanovo vybudovať zničené krajiny, a k apelovaniu na vlády v mene trpiacich.

Výkonný výbor vydal vyhlásenie aj pri príležitosti 100. výročia medzinárodného dňa žien, v ktorom vyzval cirkvi, aby „investovali do budovania stabilných rodín“. To povedie k rodovej rovnosti a mieru.

Výbor venoval pozornosť aj Medzinárodnému roku zmierenia vyhlásenému na rok 2009 Organizáciou spojených národov. 19. februára v Ekumenickom centre v Ženeve usporiadala Svetová rada cirkví verejnú panelovú diskusiu na tému „Zmierenie“. 

Medzinárodný ekumenický panel expertov v nej vyzdvihol príspevok a úlohu cirkví v procesoch zmierenia po celom svete. Panelovej diskusii predsedal reverend Kjell Magne Bondevik, bývalý Nórsky premiér, ktorý v súčasnosti pôsobí aj ako moderátor Komisie Svetovej rady cirkví pre medzinárodné záležitosti.

Reverend Bondevik na stretnutí povedal: „Zatiaľ čo pravda je zjavným predpokladom zmierenia, zmierenie je zase predpokladom pre trvalý mier.“ Podľa reverenda Dr. Setriho Nyomiho, generálneho tajomníka Svetového reformovaného zväzu, neexistuje voľba medzi spravodlivosťou a mierom, lebo jedno nemôže bez druhého existovať.

Vatikánsky stály pozorovateľ pri OSN v Ženeve, arcibiskup Silvano Tomasi, zdôraznil úlohu odpustenia v procese zmierenia. Upozornil, že slovo „odpustenie“ nie je ani raz spomenuté v uznesení Valného zhromaždenia OSN, ktoré deklarovalo rok 2009 ako Medzinárodný rok zmierenia. Odpustenie otvára dvere možnostiam, ktoré politika samotná nemôže dosiahnuť, povedal.

25-členný Výkonný výbor Svetovej rady cirkví sa skladá z predsedníctva a 20 zvolených členov Centrálneho výboru rady. Stretáva sa 2-krát do roka a rieši úlohy, ktoré mu zverí Centrálny výbor. Reaguje tiež na nepredvídané mimoriadne udalosti. Moderuje ho Rev. Dr. Walter Altmann z Evanjelickej cirkvi v Brazílii.

Náčelníci indiánskych kmeňov budú pri založení novej celosvetovej organizácie reformovaných kresťanov

Ženeva, 11. februára 2009 – ENI/20. februára 2009 – WARC

Náčelníci indiánskych kmeňov Ameriky budú pozvaní na oslavy vzniku novej celosvetovej cirkevnej organizácie. Pozvanie prichádza ako odpoveď na radu zástupcov miestnych indiánskych skupín vedúcim predstaviteľom reformovaných cirkví. Títo sa v polovici februára stretli v Grand Rapids v americkom štáte Michigan, aby naplánovali zakladajúce stretnutie Svetového spoločenstva reformovaných cirkví, ktoré sa bude konať práve tam.

„Pri našom príchode do Michiganu by sme chceli uznať, že prichádzame ako hostia do vašej zeme“, hovoria cirkevní predstavitelia v nahranej pozvánke, ktorú poslali náčelníkom 12 indiánskych kmeňov. Tento prístup „je v súlade so záväzkom Svetového reformovaného zväzu k spravodlivosti“. Prvotné národy budú hostiteľmi udalosti. „Je to spôsob uznania, že oni sú pôvodnými obyvateľmi krajiny“, povedal generálny tajomník Svetového reformovaného zväzu, reverend Setri Nyomi. 

18. – 28. júna 2010 sa v Grand Rapids v Michigene zhromaždia delegáti z viac ako 100 krajín na inaugurácii Svetového spoločenstva reformovaných cirkví, ktoré vznikne spojením Svetového reformovaného zväzu a Reformovanej ekumenickej rady. Obidve tieto organizácie dnes združujú cirkvi, ktorých korene siahajú k Reformácii v 16. storočí vedenej Jánom Kalvínom, Johnom Knoxom a ďalšími.

Navzdory ekonomickej kríze, ekumenická finančná agentúra zvyšuje investície

Amersfoort, Holandsko, 10. februára 2009 – ENI

Kresťanská mikrofinančná inštitúcia Oikocredit, ktorá pomáha chudobným ľuďom, často vylúčeným z dosahu komerčného bankového sektora, rozšírila pole svojich investícií o jednu tretinu. Nárast investícií prichádza v dobe, kedy sú finančné trhy zmietané globálnou ekonomickou krízou.  

„V roku 2008 mali partneri Oikocreditu vplyv na 15 miliónov domácností, ako vo vidieckych tak i v mestských oblastiach“, píše sa v správe, ktorú organizácia uverejnila 6. februára.  

Oikocredit založila v roku 1975 Svetová rada cirkví ako ekumenickú rozvojovú kooperatívnu spoločnosť s cieľom ponúknuť sociálne spravodlivé nástroje pre investovanie. Dnes je jedným z najväčších svetových súkromných finančníkov v oblasti mikrofinancií.  

V minulom roku „sme len v oblasti mikrofinancií investovali 287 miliónov Euro do malých, stredných, a veľkých mikrofinančných inštitúcií“, hovorí sa vo výročnej správe. Celkové investície v roku 2008 dosiahli 365 miliónov Euro, čo je nárast o 32%. „Naši partneri podporujú podnikateľov a umožňujú im vybudovať lepší život pre seba, svoje rodiny a spoločenstvá.“, hovorí Oikocredit.

Evanjelická cirkev Nemecka (EKD) zvýšila v minulom roku svoju podporu Oikocreditu. Thomas Begrich, zodpovedný za financie EKD, opísal Oikocredit ako partnera, „ktorý poskytuje základnú a udržateľnú podporu ekonomikám v rozvojových krajinách.“ 

Pre Oikocredit má zvláštne miesto v jeho dlhodobej rozvojovej stratégii Afrika. V roku 2008 zvýšila inštitúcia investície v Afrike na 52 miliónov Euro.

Kapitál agentúry pochádza od 500 cirkví a cirkevných organizácií a okolo 30 000 jednotlivcov.

Vodcovia rozličných náboženstiev budú spolu pracovať na odstraňovaní škôd po požiaroch v Austrálii

Melbourne, 23. februára 2009 – ENI

Austrálski náboženskí vodcovia sa zaviazali k spoločnej odozve na devastujúce požiare, ktoré spálili územia naprieč južnou Austráliou, najmä v štáte Viktória. „Prichádzajúc spomedzi našich rozličných náboženských tradícií, ako tu dnes spolu stojíme ... zväzujeme sa pracovať spolu pre spoločné dobro, nehľadiac na naše rozdielnosti“, povedali vo vyhlásení vodcovia rozličných náboženstiev. Vyhlásenie nahlas prečítali na bohoslužbe 22. februára v Melbourne, hlavnom meste provincie Viktória, pri príležitosti Národného dňa smútku nad obeťami požiarov.

Cirkvi protestujú proti zavádzaniu islamského práva Šaria v Pakistane

Bangalore, India, 24. februára 2009 – ENI

Cirkvi v Pakistane sa pridali k skupinám bojujúcim za ľudské práva. Vyjadrujú znepokojenie nad súhlasom federálnej vlády presadiť Islamské právo v časti krajiny Malakand sužovanej nepokojmi. Toto územie na severe krajiny je takmer výlučne pod kontrolou Talibanu. Jeho súčasťou je aj údolie Swat s množstvom prírodných krás. Údajným zámerom vládneho rozhodnutia je dohovoriť na nepokojnom území prímerie s pro-Talibanskými skupinami. Pakistanská vláda súhlasila 17. februára zaviesť v regióne, nachádzajúcom sa asi 160 kilometrov od Islamabadu, Islamský právny systém Šaria. Tým sa však ústavné aj súdne právo na tomto území stanú nadbytočnými.

Kňaz v Zambii protestuje proti brutálnemu zaobchádzaniu polície s novinármi

Lusaka, 20. februára 2009 – ENI

Reverend Frank Bwalya, rímskokatolícky kňaz, ktorý vedie v druhom najväčšom meste Zambie Kitwe Rádio Icengelo, usporiadal individuálny protest na prejav solidarity s dvoma žurnalistami novín The Post. Reverend Bwalya hovorí, že novinári sa stali obeťou brutality policajtov. Polícia v Kitwe 10. februára zbila a zadržala žurnalistov Mutunu Chanda a Abela Mambwe, ktorí predtým odfotografovali príslušníkov polície ako bijú šoféra taxi služby. Podľa informácií polície novinári odmietli odovzdať svoje fotoaparáty.

Anglikánski duchovní v Anglicku nesmú byť členmi Britskej národnej strany

Londýn, 11. februára 2009 – ENI

Generálna synoda Anglikánskej cirkvi Anglicka rozhodla 322 hlasmi proti 13 zakázať svojim duchovným členstvo v Britskej národnej strane. Strana lobuje za navracanie imigrantov do krajín ich pôvodu. 10. februára Vasantha Gnanadoss, laická členka synody, v návrhu na hlasovanie poznamenala, že štátne policajné služby takisto zakazujú členstvo v Britskej národnej strane. Gnanadoss, ktorá má ázijský pôvod, žiadala synodálnych biskupov, aby sformulovali a zaviedli podobnú politiku pre duchovných a pre tých, ktorí vystupujú v mene cirkvi. Generálna synoda je legislatívnym orgánom Anglikánskej cirkvi, skladá sa z biskupov, duchovných a laikov. 

Ruský podnikateľ sponzoruje v Londýne autobusy hlásajúce existenciu Boha

Varšava, 24. februára 2009 – ENI

Riaditeľ ruskej televíznej stanice so sídlom v Londýne sa plánuje postaviť voči nedávnej ateistickej kampani na plagátoch Londýnskych autobusov tým, že bude financovať ešte väčšie plagáty, ohlasujúce, že Boh existuje.  Verejná doprava sa stala v poslednom čase populárnym prostriedkom pre zbožných veriacich a oddaných ateistov na propagáciu svojej viery. Neveriaci sa usilujú verejne proklamovať svoj ateistický postoj na autobusoch v Toronte, v Zürichu sa im to nepodarilo kvôli miestnym predpisom. „Ľudia ako som ja sú prirodzene obozretní, keď vidia takéto ateistické snahy. Vieme totiž, čo ateizmus narobil v Rusku, takmer zničil dušu našej krajiny“, povedal pre agentúru ENI Alexander Korobko, riaditeľ satelitného kanálu „Ruská hodina“.

Zo zdrojov agentúry ENI a tlačových správ organizácií WCC a WARC  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

http://www.ekumena.sk/Ekumena_svet/ekumena_svet.htm

http://www.rozhlas.sk/inetportal/2007/index.php?lang=1&stationID=0&page=showRelacia&id=303

Správy možno preberať s uvedením zdroja vo formáte Ekuména vo svete xx- číslo vydania (napr. 02-2009) /xxx – agentúrne zdroje (agentúrne zdroje sú tie uvedené vpravo hore pod nadpisom pri každej správe, napr. ENI, LWI, CPCE ..). Vzor: Ekuména vo svete 02-2009 / ENI

 Kateřina Děkanovská publikováno: 17.03.2009 11:06 zobrazeno: 2451x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus