WebArchiv - archiv českého webu

Soutěž pro děti "Jaro inspirace"

Soutěž probíhá v rámci výstavy Česká Bible v průběhu staletí.

Jaro inspirace  - Bible a umění  - výzva k účasti v soutěži

u příležitosti výstavy

 
ČESKÁ BIBLE V PRŮBĚHU STALETÍ,
která se koná ve výstavních prostorách Galerie Karolinum Univerzity Karlovy,
 Ovocný trh 5, Praha 1
                                           12. 3.    12. 4. 2009
 

Výstava pojednává o vývoji překladů Bible do našeho národního jazyka a to od 9. století po současnost a jejich vlivu na kulturu a vzdělanost našeho národa. Podporuje zájem o naše kulturní dědictví  i o etické hodnoty. Výstava je interaktivní. Obsahuje doprovodné programy.

Vážení mladí přátelé,

protože inspirace není nikdy dost, zveme Vás  k účasti na soutěžním doprovodném programu s názvem JARO INSPIRACE.  Každý, kdo má zájem, může například nakreslit obrázek, složit hudební skladbu, písničku nebo napsat příběh a tak podobně. Práce budou následně vyhodnoceny, vítězům jednotlivých kategorií budou předány hodnotné ceny a pro všechny účastníky bude odměnou skvělý koncert.

 
Vyhlašujeme následující témata:
 
  • Biblické inspirace – malířská a jiná výtvarná díla
  • Kdo je můj bližní  - fotografické práce
  • Píseň pro tebe -  hudební motivy ( např. zhudebněné Žalmy, nebo Píseň písní či její vybraná část upravená pro housle, flétnu, klavír,- improvizace či vlastní skladba )
  • Apoštol Pavel – zpracování téma dle vlastní úvahy (výtvarné, literární)
  • Poselství biblického příběhu  - literární zpracování ve vážné i humorné podobě
  • Památky a tajemství Prahy – sakrální architektura, archeologické a podobné památky s vazbou ke křesťanství  - jaké místo, objekt, stavba mě zaujaly a proč (fotografie či kresba a zdůvodnění, téma může být zaměřeno i na nezodpovězené otázky z historie –  jiné tajemnosti, historie kostelů a církevních památek, morových sloupů, křížů či kapliček) 
 

Téma výtvarné a fotografické zpracujte maximálně do formátu A3. Rozsah, styl a formu v literární a hudební oblasti ponecháme na autorově představě. Každá práce musí být označena názvem vyhlášeného tématu, jménem  autora, rokem narození a adresou školy.

Vaše práce a přihlášky v oblasti hudební odevzdejte nebo zašlete do 25.března 2009 na adresu:  Ekumenická rada církví v ČR, Donská 5 /370, 101 00 Praha 10, Vršovice na obálku napište Jaro inspirace – soutěž.

Vyhodnocení všech kategorií proběhne za účasti významných osobností kulturního života.

Prezentace soutěžních prací a vyhlášení výsledků s názvem doprovodného programu Jaro inspirace bude v rámci výstavy Česká Bible v průběhu staletí vystaveno od 1. dubna do 12. dubna 2009 na výše uvedené výstavě v Karolinum UK,  v Praze, a současně bude týž den Slavnostní vyhlášení výsledků a udílení cen v prostorách Církve bratrské v Soukenické ul. č. 15,  Praha 1, ve středu 1. dubna 2009,  od 18. hodin., kde bude také pro všechny účastníky odměnou koncert:  Alexander Shonert světoznámý houslový virtuoz a Natália Shonert, klavírní doprovod. 

Milí přátelé, přejeme Vám hodně  radosti při řešení témat pro která se rozhodnete.
Těšíme se na Vaše inspirace.

Pořadatel:  Společnost přátel České Bible o.s. Praha, Partneři: Česká křesťanská akademie, Ekumenická rada církví v ČR, Maranatha o.s., IEF o.s.,Kateřina Děkanovská publikováno: 18.03.2009 02:34 zobrazeno: 3804x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus