WebArchiv - archiv českého webu

Do nového roku vstupujeme s modlitbou

Sestry a bratři,

do nového roku 2007 vstupujeme nejen s nejrůznějšími osobními předsevzetími a přáními, ale také jako společenství církve s modlitbou. Naše jistota, že nás Bůh slyší, je opřena o Ježíšovo ujištění: „Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, učiním to“ (J 14,13).

Na začátku nového roku vkládáme mnohé prosby a přání do svých osobních i společných modliteb. Modlíme se za svět a za svou vlast; modlíme se za své blízké z rodiny; prosíme za zdraví; modlíme se za to, abychom byli ušetřeni od přírodních katastrof, modlíme se, aby se dařilo dobré dílo; aby se vyřešil určitý problém, k jehož vyřešení potřebujeme Boží přispění a příznivé okolnosti; modlíme se, abychom se osvědčili v náročném zaměstnání; abychom obstáli ve složitých situacích; aby se zlepšovaly napjaté a komplikované vztahy mezi lidmi.

A ještě jedna velmi důležitá prosba by měla v tento den být připojena k našim společným modlitbám. A to prosba za jednotu církve. To nám připomíná apoštol Pavel, který prosí, aby křesťané byli svorní a neměli mezi sebou roztržky (1 K 1,10). Jednota církve je neustále narušována a ohrožována nesvorností a osobními roztržkami mezi jednotlivci a skupinami. Jednota je základní nepostradatelná hodnota pro křesťanské společenství. Proto je třeba za jednotu církve - i husitské církve – stále se modlit. Ten, kdo se za jednotu církve modlí, myslí na ni, ten jí také v konkrétních dobrých vztazích napomáhá.

V roce 2007 si budeme připomínat pastýřské a učitelské osobnosti naší církve, které mají v tomto roce své výročí. Je to především první patriarcha dr. Karel Farský, od jehož úmrtí uplyne 80 let (12. 6. 2007). Je třeba vzpomenout i na další patriarchy, biskupy a učitele naší církve: druhého patriarchu dr. Gustava Adolfa Procházku (* 11. 3. 1882 - † 9. 2. 1942), čtvrtého patriarchu dr. Miloslava Nováka (* 26. 10. 1907), biskupa olomoucké diecéze Bohumíra Cigánka († 5. 1. 1957), teologa prof. Karla Statečného († 12. 8. 1927), teologa a biskupa Františka M. Hníka († 28. 4. 1962), církevního historika prof. dr. Miloslava Kaňáka (*17. 2. 1917), novozákonního teologa prof. dr. Jindřicha Mánka (*18. 7. 1912 – † 18. 10. 1977) a další osobnosti a svědky. Na jejich životě poznáváme nezměrné pracovní úsilí i hloubku a vytrvalost víry. Současně při bližším poznání jejich životní cesty spatřujeme složitost situací, do kterých v politických a společenských poměrech byli postaveni a ve kterých se měli osvědčit. Ani my se nemůžeme v současnosti vyhnout zápasům o hodnoty evangelia, ke kterým patří pravdivost, čestnost a dobrá pověst (Fp 4,8). Jakými hodnotami byl naplněn čas uplynulého roku a jakými hodnotami budeme naplňovat čas nového roku 2007?

Po prvním dnu nového roku, který je nový, zvláštní, sváteční, přijdou další dny, a s nimi naše všední povinnosti, každodenní úkoly, problémy i těžkosti. Přesto smíme vstupovat do dnů nového roku s velkým příslibem, povzbuzením a jistotou o Ježíšově pomoci. A s modlitbou v jeho jménu můžeme také tento rok 2007 začínat.

Pane Ježíši Kriste, který jsi alfa i omega, začátek i konec, přijmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle ! Požehnej naše upřímné touhy a dobré úsilí, pomoz ať se zdaří, co nás k tobě přibližuje.Publikováno: 3. 1. 2007

TOMÁŠ BUTTAIvo Vacík publikováno: 21.02.2007 03:41 zobrazeno: 5398x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus