WebArchiv - archiv českého webu

Zprávy z domácího církevního prostředí

Zprávy za konec měsíce března od ERC.

Z domova:

► Praha  16.  března  2009 (ČCE). Charitativní dražba a ekumenická bohoslužba - Quo vadis Cuba?

Milé sestry, milí bratři,
Českobratrská církev evangelická ve spolupráci s organizací Člověk v tísni, s Ekumenickou radou církví a Institutem Pontes pořádá konferenci o Kubě s názvem "Quo vadis, Cuba?", a to ve dnech 17. - 18. března 2009 v Salonu Philharmonia, Krocínova 1, Praha 1. Rádi bychom Vás však zvlášť upozornili na charitativní dražbu a ekumenickou bohoslužbu, které se v rámci této konference konají.

Charitativní dražba se koná v úterý 17. března od 19:00 hod. v Salonu Philharmonia. Dražit se budou obrázky kubánských dětí, výtvarná díla některých umělců a obrázky dětí z Bratrské církevní školy v Praze 7. Výtěžek dražby je určen na nákup pomůcek pro práci s dětmi a mládeží. V příloze najdete letáček s podrobnějšími informacemi.
Další významnou událostí bude ekumenická bohoslužba, která se koná ve středu 18. března v 18.00 hod. v kostele u Martina ve zdi, Martinská 1. Součástí bohoslužby budou přímluvné modlitby za Kubu a politické vězně na Kubě. Bohoslužby se zúčastní čelní představitelé církví v ČR - Tomáš Butta (CČSH), Pavel Černý (CB), Josef Červeňák (ECM), Dušan Hejbal (SKC), Karel Herbst (ŘKC) Joel Ruml (ČCE), Dušan Tillinger (ECAV), dále Jitka Klubalová, Svatopluk Karásek, Sandra Zálabová a další.
Na konferenci a zvlášť na charitativní dražbu a ekumenickou bohoslužbu jste všichni srdečně zváni. Budeme rádi, když toto pozvání pošlete dále mezi členy Vaší církve. Předem Vám za pořadatele konference děkuji za ochotu.
   S pozdravem
Magda Matulíková
Oddělení pro ekumenu a zahraniční vztahy
Českobratrská církev evangelická
p.př.466, Jungmannova 9
111 21 Praha 1
Tel.: 224 999 217 (216)
Fax: 224 999 219
e-mail: ekumena@srcce.cz
www.srcce.cz
Leták charitativní dražba Quo vadis Cuba?
www.ekumenickarada.cz
 
► Praha  16.  března  2009 (ERC). Církve pomáhají cizincům bez práce

(Plzeňsko) V evangelických sborech v západních Čechách probíhají v těchto dnech sbírky na pomoc zejména mongolským pracovníkům na Plzeňsku. Ti jsou už několik měsíců bez příjmů. Svou solidaritu vyjadřují i další církve.

O prvních třech březnových nedělích vyhlásila řada sborů Českobratrské církve evangelické (ČCE) v západních Čechách sbírky na pomoc Mongolům bez práce. K peněžním i materiálním sbírkám se připojily například evangelické sbory v Plzni, Rokycanech, Domažlicích, Mariánských Lázních, Přešticích, Merklíně, Teplé, Kdyni nebo Chrástu. Celkem se vybralo přes 35 000 Kč a k tomu potraviny v hodnotě dalších tisíců.
   Například chrástečtí evangelíci uspořádali v neděli 8. března 2009 sbírku „Buďme sousedy“, k níž přizvali i ostatní spoluobčany. V kasičce se sešlo sedm a půl tisíce korun a k tomu potraviny a hygienické potřeby v hodnotě dalšího půldruhého tisíce. Ty spolu za vybrané peníze nakoupené prostředky k obživě dovezl následující den Mongolům na ubytovnu v sousední Zábělé farář sboru s pracovnicemi charitní Poradny pro cizince. Obdobná pomoc rokycanského evangelického sboru putovala ještě týž den k dalším Mongolům, ubytovaným v Plzni-Koterově.
   Dalších 50 000 Kč uvolnila na pomoc Mongolům Synodní rada ČCE z fondu sociální a charitativní pomoci. Tato částka spolu s finančními prostředky, vybranými v jednotlivých sborech, putuje na konto Diecézní charity Plzeň, určené na pomoc Mongolům a dalším cizincům na Plzeňsku. Kromě materiální pomoci podporuje charitní Poradna pro cizince zahraniční pracovníky v tíživé situaci při jednání s úřady, při vyřizování návratů do vlasti nebo hledání zaměstnání. Finanční prostředky využívá na nákup potravin a dalších základních životních potřeb, úhradu nezbytné lékařské péče, tlumočení nebo nákup jízdenek MHD.

Solidaritu s cizinci vyjadřují i další církve v Plzni. Evangelická církev metodistická jako první už v lednu a únoru 2009 zorganizovala potravinovou pomoc a každé úterý pořádá pro Mongoly kurzy češtiny. Ke sbírkám se připojili i vysokoškolští studenti z křesťanského klubu Hora a lidé z Křesťanského společenství Plzeň nebo římskokatolické farnosti u katedrály sv. Bartoloměje.

Na pátek 3. dubna 2009 od 19 hodin připravují humanitární organizace YWAM, Poradna pro cizince Diecézní charity Plzeň a Diakonický odbor západočeského seniorátu ČCE benefiční večer, jehož výtěžek podpoří Mongoly a další cizince bez příjmů. Vystoupí na něm například mongolská operní pěvkyně Jagarmaa Dagvasuren.

Plzeň patří mezi lokality s největším počtem zaměstnaných cizinců v ČR. V důsledku hospodářské krize většina firem v regionu propouští kmenové i agenturní zaměstnance. Nejvíce zasaženi jsou zejména nejchudší pracovníci z Mongolska. Jedná se řádově o stovky až tisíce lidí, kterým schází základní prostředky k živobytí.

Karel Šimr, farář ČCE v Chrástu – 739 244 774

http://diakonie-zapad.evangnet.cz

www.ekumenickarada.cz
 
► Praha  16.  března  2009 (ERC). Jak paprsek světla na dřevě života umíral

   V rámci výstavy Česká Bible v průběhu staletí a nového překladu Jeruzalémské Bible bude dne 17. 3. od 16 hodin uveden film Jak paprsek světla na dřevě života umíral, jehož autorem je Josef Císařovský. Výstavu i doprovodný program organizuje Společnost přátel české Bible o.s., zastoupená Alenou M. Kubíčkovou.

Uvedení filmu se bude konat v galerii Karolinum UK, Ovocný trh č. 3, Praha 1. Srdečně vás zvou pořadatelé výstavy.
Za pořadatele: A. M. Kubíčková
   Další informace o doprovodném programu výstavy Česká Bible v průběhu staletí nalezente v příloze.
Česká Bible v průběhu staletí pozvánka na výstavu
Česká Bible v průběhu staletí doprovodný program
Jaro inspirace - Bible a umění - výzva k účasti v soutěži

www.ekumenickarada.cz
 
► Praha  16.  března  2009 (ERC). Výstava Česká Bible v průběhu staletí – aktualizováno

Vážení bratři, vážené sestry,
srdečně vás zveme k účasti na vernisáži výstavy Česká Bible v průběhu staletí. Vernisáž výstavy se uskuteční dne 12.března 2009 od 17 hodin v Galerii Karolinum, Ovocný trh 5, Praha 1. Výstava, která byla již k vidění v různých částech Evropy, naposledy v Bruselu v rámci českého předsednictví Radě EU, potrvá do 12.dubna 2009.

Výstavu pořádá Společnost přátel Bible, zastoupená paní A.Kubíčkovou. Bližší informace společně s letáčkem a soutěží pro děti najdete v příloze tohoto emailu. Prosím vás také o rozšíření této informace o výstavě do vašich církví.
Velmi vám děkuji za spolupráci a přeji požehnané dny,
Mgr. Sandra Zálabová, vedoucí tajemnice Ekumenická rada církví v ČR
 
Doplnění k textu:

  "Výstava je poděkování za Dar Božího slova a poděkování překladatelům, kteří Bibli překládali a překládají do našeho národního jazyka.
   V pořadí již 29. výstavu - ČESKÁ BIBLE V PRŮBĚHU STALETÍ - jsme tentorát připravili k poctě nového Českého překladu JERUZALÉMSKÉ BIBLE.
   Od roku 1980 na tomto novém překladu Bible pracovali pan profesor František Xaver Halas a jeho žena paní doktorka Dagmar Halasová v týmu s panem Mons. Dominikem Dukou, Mons. Stanislavem Krátkým, kardinálem Miloslavem Vlkem a dalšími odborníky.
   Informace o JERUZALÉMSKÉ BIBLI - její české verzi, proč vznikl nový překlad, a také o Jeruzalémské biblické škole - najdou návštěvníci na výstavě v Karolinum.", dodává Alena M. Kubíčková

P.S: Pro ty, kteří s projektem výstavy sympatizují a chtěli by podpořit jeho rozšíření a další putování sdělujeme bankovní údaje:
Společnost přátel České Bible o.s.
Číslo účtu: 207186148/0300 u ČSOB
IČ: 26994429

Česká Bible v průběhu staletí pozvánka na výstavu
Česká Bible v průběhu staletí doprovodný program
Jaro inspirace - Bible a umění - výzva k účasti v soutěži
www.ekumenickarada.cz
 
► Praha  16.  března  2009 (ERC). Křesťanští vedoucí a Rektor Karlovy Univerzity uvedli vernisáž výstavy Česká Bible v průběhu staletí

Dne 12. března se v Karolinu na Karlově Univerzitě uskutečnila vernisáž výstavy Česká Bible v průběhu staletí, kterou organizuje Společnost přátel české Bible o.s., zastoupená Alenou M. Kubíčkovou. Při vernisáži promluvili Pavel Černý, předseda Ekumenické rady Církví v ČR, arcibiskup pražský a primas český Kardinál Miloslav Vlk, biskup královehradecký Dominik Duka, Mireia Ryšková, proděkanka pro studium biblických věd KTF UK, profesor ETF UK a ředitel Centra biblických studií AV ČR Petr Pokorný a rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl.
   Vernisáže se zúčastnili další zajímaví hosté i Česká televize. Návštěvníci výstavy si mohou prohlédnout překlady Bible do češtiny, které vznikaly před několika staletími nebo digitalizované vzácné rukopisy. Výstavu doplňuje i bohatý doprovodný program a soutěž pro mládež.
  
Pozvánky a další informace naleznete v příloze. Reportáž ČT 24 z výstavy můžete shlédnout zde. Výstavu můžete navštívit do 12. dubna 2009.
   Zdroje: Pavel Černý, ČT 24, pozvánka na výstavu Česká Bible v průběhu staletí

www.ekumenickarada.cz
 
► Plzeň  16.  března  2009 (ČTK - copyright). Církve vybraly pro propuštěné cizince na Plzeňsku asi 100.000 Kč. Čtete zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17454
 
► Praha  17.  března  2009 (ERC). Soutěž pro mládež a děti v rámci výstavy Česká Bible v průběhu staletí

Součástí výstavy Česká Bible v průběhu staletí, kterou organizuje Společnost přátel české Bible o.s., zastoupená Alenou M. Kubíčkovou, je i soutež pro mládež a děti s názvem Jaro inspirace - Bible a umění. V rámci soutěže mohou mladí lidé zasílat do 25. března 2009 do Ekumenické rady církví malířská, fotografická, hudební a literární díla související s Biblí a křesťanstvím.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 1. 4. 2009 v Církvi Bratrské, Soukenická 15, Praha 1.
Více informací k soutěži naleznete v přiloženém souboru. Další informace k výstavě najdete níže v přílohách.
Jaro inspirace - Bible a umění - výzva k účasti v soutěži
Česká Bible v průběhu staletí pozvánka na výstavu
Česká Bible v průběhu staletí doprovodný program

www.ekumenickarada.cz
 
► Semily  17.  března  2009 (ČBK). Druhý ročník křesťanského festivalu Spring Fest

V sobotu 18.4. od 17.30 hodin se ve Vysokém nad Jizerou uskuteční druhý ročník hudebního festivalu Spring Fest. Vedle hudebních vystoupení bude v programu zařazen například vstup katolického kněze se zaměřením na křesťanské hodnoty v dnešním světě.

Semily: Po zkušenostech z prvního ročníku jsou pořadatelé akce přesvědčeni, že festival svůj účel splnil. Springfest je křesťanský hudební festival, jehož prioritou je informovat mezi sebou lidi zastávající různé postoje k dnešnímu světu. Na akci spolupracují věřící i nevěřící lidé, zejména mládež, a je nabídnuta mediálně, ve školách regionu i na oficiálních plakátových plochách.

Účastníci mohou vidět hudební vystoupení, také promluvu katolického kněze o poselství a hodnotách křesťanství pro současný svět, dále svědectví nevěřícího účastníka o jeho vztahu ke křesťanství. Nebudou chybět zahraniční hosté z Mexika a Japonska, kteří podají informace o náboženství v těchto zemích.

Festival proběhne ve Vysokém nad Jizerou v divadle Krakonoš od 17.30 hodin. Vystoupení zahájí kapela Run(A)way svým alternative-rockem, Strictly Commercial zahrají vše možné i nemožné, skupina Green Småtroll bude střídat jazz a ska. Dále uslyšíte folkové a rockové písně Šatlavy, white-rockovou kapelu Michael a v pozdní hodině festival zakončí skupina Samhain. Bude připravena světelná show skupiny Ascarya a další doprovodný program.

 Více informací a kompletní program:

Jiří Jína
mob.: + 420 732 640 224
e-mail:
jinaj@seznam.cz

web: www.springfest.wz.cz

Prezentace:

http://www.youtube.com/watch?v=CLynI5AufWk
    www.signaly.cz/springfest-ii

Zdroj: http://tisk.cirkev.cz
 
► Praha  17.  března  2009 (ERC). Ekoteologie - odpovědnost za Boží stvoření - aktualizováno

Milí přátelé, srdečně vás zveme na 11. studijní den ERC, který se uskuteční 16. dubna v modlitebně ECM, Ječná 19, Praha 2. Tématem setkání je Ekoteologie - Odpovědnost za Boží stvoření. Hlavními přednášejícími budou Revd. Peter Pavlovič (European Christian Environmental Network), Mgr. Roman Juriga (o. s. Pravoslavná akademie Vilémov), ThDr. Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha) a Revd. Henrik Grape (Švédská církev).

Přihlášky zasílejte do 7. dubna 2009 na adresu erc@ekumenickarada.cz nebo do ERC, Donská 5/370, 101 00 Praha 10. Poplatek 120 Kč (v ceně je vegetariánský oběd) se hradí na místě.
Podrobnjěší informace naleznete v přiložené aktualizované pozvánce.
Současně také prosíme o předání této informace dalším zájemcům.
  
Aktualizovaná pozvánka na 11. studijní den

www.ekumenickarada.cz

► Praha  18.  března  2009 (ČTK - copyright). Církevní parlamentní komise připravuje závěrečnou zprávu pro poslance. Čtete zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17468

► Vsetín 19.  března  2009 (ČTK - copyright). Vsetínští křesťané chystají velikonoční maraton ve čtení bible. Čtete zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17476   

 
► Praha  20.  března  2009 (ERC). Příspěvek církví k otevřené občanské společnosti

V rámci předsednictví ČR v Radě EU vydala komise Ekumenické rady církví pro přípravu předsednictví ČR v EU česko-anglickou publikaci Příspěvek církví k otevřené občanské společnosti. Publikaci si můžete zakoupit v sekretariátu ERC.

Případné zaslání knížečky poštou dle telefonické domluvy. Knížka obsahuje 22 českých a 22 anglických stran velikosti A5 včetně barevných fotografií a mapových příloh. Součástí je i CD s dalšími informacemi. Cena za 1 výtisk je symbolických 12 Kč + případné poštovné. Další informace o knížečce včetně náhledů do knížky najdete zde.

www.ekumenickarada.cz

► Praha  20.  března  2009 (ČTK - copyright). Sněmovna uzavře práci své církevní komise nejdříve za týden. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17479  

 
 



Kateřina Děkanovská publikováno: 30.03.2009 11:09 zobrazeno: 4495x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus