WebArchiv - archiv českého webu

Zprávy ze světové ekumeny

Tentokrát o nové prezidentce hnutí Fokoláre, dni modliteb a dalších událostech.

Prezidentka Hnutia Fokoláre navštívila ekumenické organizácie v Ženeve

Ženeva, 9. marca – WCC/10. marca – ENI

8. a 9. marca, len niekoľko dní pred tým, ako si svet pripomenul rok od smrti Chiary Lubichovej - zakladateľky Hnutia Fokoláre, navštívila jej nástupkyňa Maria Emmaus Voce Ženevu.

Stretla sa s predstaviteľmi švajčiarskych cirkví, navštívila Svetový reformovaný zväz a Svetový luteránsky zväz, hovorila s čelnými predstaviteľmi Konferencie európskych cirkví, Svetovej študentskej kresťanskej federácie, a navštívila aj Ekumenický inštitút Bossey.  

V Ekumenickom centre v Ženeve sa prihovorila pracovníkom Svetovej rady cirkví. Zaviazala sa nasledovať kroky svojej predchodkyne v napomáhaní jednoty a vyzvala predstaviteľov Svetovej rady cirkví a ďalších ekumenických organizácií, aby žili slová Ježiša Krista volajúce po jednote.

Generálny tajomník Svetovej rady cirkví reverend Samuel Kobia v pozdrave prezidentke hnutia Fokoláre pripomenul, že Chiara Lubichová navštívila Ekumenické centrum v Ženeve pri troch rozličných príležitostiach. „Chcem Vás uistiť, že Vás vítame s tým istým duchom vzájomnej lásky“, povedal. 

Dr. Maria Emmaus Voce bola zvolená za novú prezidentku hnutia v júli 2008, štyri mesiace po zosnutí jeho zakladateľky. Má dobré znalosti v oblasti ekumenického dialógu, najmä s pravoslávnymi cirkvami. Má takisto bohaté skúsenosti v kresťansko-moslimskom dialógu.

Chiara Lubichová založila Hnutie Fokoláre počas 2. svetovej vojny so skupinou priateľov v mestečku na severe Talianska. Dnes má hnutie 2 milióny členov a komunity Fokoláre existujú v 182 krajinách sveta. Hoci má hnutie korene v Rímskokatolíckej cirkvi, jeho členmi sú v súčasnosti veriaci zo širokého spektra kresťanských cirkví, a takisto moslimovia, židia, budhisti, hinduisti, taoisti, či ľudia bez náboženskej príslušnosti.

Spomienkové slávnosti na pred rokom (14. marca 2008) zosnulú zakladateľku hnutia Chiaru Lubichovú sa konali po celom svete v ekumenickom duchu, ktorý bol jej samotnej a hnutiu, ktoré založila, tak blízky.

Stretol sa Výkonný výbor Svetovej aliancie baptistov

27. februára – 4. marca 2009 – BWA

Na prelome februára a marca sa vo Falls Church vo Virginii v Spojených štátoch amerických konalo stretnutie Výkonného výboru a pomocných komisií Svetovej baptistickej aliancie. Stretlo sa na ňom viac ako 100 účastníkov zastupujúcich jednoty baptistov po celom svete.

Prvé dva dni sa stretnutie venovalo prípravám Svetového kongresu baptistov, ktorý sa uskutoční v lete 2010 v Honolulu na Havaji. Zároveň prebiehala konzultácia s regionálnymi vodcami Svetovej baptistickej aliancie.

V piatok 27. februára začali rokovať pomocné komisie, ako Komisia pre mužov, Komisia pre ženy, Mládežnícke oddelenie, či Výbor pre evanjelizáciu a vzdelávanie. Zasadala aj pridružená humanitárna organizácia Svetová baptistická pomoc a stále výbory pre Ústavu a smernice, personálny výbor a výbor pre členstvo.

3.-4. marca prebiehali rokovania samotného Výkonného výboru. Museli rozhodnúť okrem iného aj o skrátení rozpočtu organizácie z dôvodu všadeprítomnej finančnej krízy.

Personálny výbor predstavil výkonnému výboru reverenda Raimunda Césara Barreta Jr. z Brazílie, ktorého odporučil do funkcie riaditeľa novoustanoveného Oddelenia pre slobodu a spravodlivosť. Zriadenie tohto oddelenia schválilo stretnutie Generálnej rady v júli 2008 v Prahe. Nového riaditeľa musí vo funkcii potvrdiť Generálna rada na svojom najbližšom stretnutí 27. júla až 1. augusta 2009 v Ede v Holandsku.

Oddelenie pre slobodu a spravodlivosť sa bude venovať otázkam ľudských práv a náboženskej slobody a bude koordinovať vzťahy Svetovej baptistickej aliancie a Organizácie spojených národov.

Výkonný výbor je spolu s Generálnou radou riadiacim orgánom aliancie. Stretáva sa dva razy do roka, obyčajne v marci a v júli.

Najvyšší predstavitelia baptistov a adventistov sa dohodli na prehlbovaní spolupráce

USA, 13. marca 2009 – BWA

11. marca sa stretli generálny tajomník Svetovej baptistickej aliancie reverend Neville Callam a medzinárodné vedenie Cirkvi Adventistov Siedmeho dňa, vrátane prezidenta Jana Paulsena. Na stretnutí obidve strany potvrdili záväzok napomáhať presadzovaniu hodnôt, ktoré obe cirkvi zdieľajú, a pracovať pre náboženskú slobodu. Reverend Callam povedal, že „Svetová aliancia baptistov sa teší z partnerstva v úsilí o náboženskú slobodu.“ Vyjadril radosť zo „spolupráce v minulosti“ a teší sa na „tieto príležitosti, ktoré budú pokračovať s hlbším zameraním“. John Graz z Adventistickej cirkvi zdôraznil, že baptisti a adventisti siedmeho dňa „zdieľajú kristocentrickú vieru a mnoho spoločných hodnôt ... ako zapálenie pre náboženskú slobodu.“ „V mnohých krajinách po celom svete úzko spolupracujeme, aby sme napomáhali a bránili túto slobodu.“, doplnil. Stretnutie sa konalo v svetovej centrále Cirkvi Adventistov siedmeho dňa v Silver Spring v Marylande v USA.

Svetový deň modlitieb žien sa tento rok zameral na Papuu Novú Guineu

Rím, 7. marca 2009

V prvý marcový piatok, 6. marca, sa vo viac ako 170 krajinách sveta konali ekumenické bohoslužby a modlitby pri príležitosti Svetového dňa modlitieb žien. Táto iniciatíva siaha až do 19. storočia, keď sa začalo utvárať hnutie žien zamerané na vzájomnú pomoc, solidaritu a spoločnú modlitbu.

Materiály pre ekumenickú bohoslužbu pripravujú každý rok skupiny žien v inej krajine. Výťažok zo zbierky zo stretnutí po celom svete potom putuje na podporu práce žien v tejto krajine. Minulý rok pripravovali materiály sestry z Guyany, tento rok sa pozornosť zamerala na Papuu Novú Guineu, krajinu s obrovským počtom rozličných domorodých spoločenstiev a kultúr. V Papue Novej Guinei sa hovorí viac ako 800 jazykmi a rozmanitosť vyjadruje aj miestne úslovie „Každá dedina iná kultúra“. Spoločnou témou tohtoročných ekumenických stretnutí po celom svete bolo „V Kristovi sme mnohí jedno telo“.

V hlavnej metropole Talianska – Ríme sa ekumenická bohoslužba pri príležitosti Svetového dňa modlitieb žien konala v Metodistickom kostole. Stretli sa na nej sestry a bratia zo 6 kontinentov. K metodistickým veriacim sa pridali adventisti, baptisti, evanjelici, rímski katolíci, valdénci, i bratia a sestry z Armády spásy. Počas bohoslužby nechýbalo svedectvo rehoľnej sestry z Papuy Novej Guinei, nádherné piesne spevokolu kórejských sestier a prezentácia o krajine Papua Nová Guinea. Po spoločných modlitbách nasledovalo stretnutie agapé – v ktorom účastníkov veriaci z domáceho metodistického cirkevného zboru pohostili občerstvením.

Najvyšší predstavitelia štyroch írskych cirkví spoločne odsúdili nedávne násilnosti

Rím/Belfast, 11. marca 2009 – ENI

Pápež Benedikt XVI. sa pridal k najvyšším írskym predstaviteľom anglikánov, metodistov, protestantov a rímskych katolíkov, keď ostro odsúdil nedávne útoky v Severnom Írsku. Tie spôsobili v priebehu dvoch dní smrť troch osôb - dvoch britských vojakov a jedného policajta. „Najdôraznejším spôsobom odsudzujem tieto ohavné skutky terorizmu, ktoré nielen že znesvätili ľudský život, ale vážne ohrozili prebiehajúci mierový proces v Severnom Írsku“, povedal Benedikt XVI. minulý týždeň v stredu počas generálnej audiencie v Bazilike Svätého Petra v Ríme. „Prosím Pána, aby sa už nikto viac nepoddal strašnému pokušeniu násilnosti.“, vyjadril v modlitbe.

Kresťania v Iraku majú dôležité miesto

Bejrút, 17. februára 2009 – ENI/WCC

V prvej polovici februára sa v Libanone stretlo 12 cirkevných vodcov cirkví v Iraku. Na stretnutí zdôraznili, že kresťania boli a sú súčasťou Iraku od zrodu tohto národa. Nie sú teda iba menšinou, ale základnou a neodmysliteľnou súčasťou irackej spoločnosti. Svedectvo kresťanov je hlboko zakorenené v histórii Iraku a v organizácii jeho spoločnosti.

„Ako pravé deti tejto krajiny majú kresťania právo žiť slobodne a tešiť sa rovnakým právam i zodpovednostiam, aké majú všetci ostatní obyvatelia“, vyhlásilo 12 irackých cirkevných vodcov 10. – 11. februára v Dar Sayedat Al Jabal vo Fatke v Libanone.

Stretnutie, ktoré sa venovalo predovšetkým problémom, ktorým v súčasnosti čelia irackí kresťania, najmä otázkam bezpečnosti a nútenej migrácie, zorganizovala Svetová rada cirkví.

Viacerí z účastníkov stretnutia mali skúsenosť, že boli sami obeťami únosu v Iraku. Napriek tomu však vyzývajú irackých kresťanov, aby „zostali vo svojej vlasti a aktívne sa podieľali na jej znovuvybudovaní a rozvoji“. Irackí kresťania majú v tejto krajine úlohu, dodávajú cirkevní vodcovia.

Zdôraznili takisto význam pokračujúceho dialógu medzi kresťanmi a moslimami. Potvrdili i záväzok k vzájomnej spolupráci na zmierení medzi všetkými obyvateľmi Iraku a znovuvybudovaní mieru v krajine.  

V týchto dňoch, mesiac po spoločnom vyhlásení irackých cirkevných vodcov, si pripomíname prvé výročie od únosu a zavraždenia chaldejského biskupa Monsignora Paula Faraja Rahhu z Mosulu a jeho 3 pomocníkov. Bohoslužieb na jeho pamiatku sa zúčastnili i niekoľkí zástupcovia moslimov.

V Nórsku ukradli z kostola maľbu Lukasa Cranacha

Oslo, 9. a 12. marca 2009 – ENI

Zlodej umeleckých predmetov sa v Nórsku vlámal do kostola a ukradol cenný 450-ročný obraz s názvom „Nechajte dietky prichádzať ku mne“ od nemeckého umelca z obdobia Reformácie Lucasa Cranacha. Oznámilo to 9. marca oddelenie pre ekonomické zločiny Nórskej štátnej polície. Policajný riaditeľ Kenneth Didriksen pre nórsky denník Aftenposten potvrdil, že krádež renesančnej maľby v evanjelickom kostole v meste Larvik v diecéze Tunsberg na juhu krajiny ukazuje, že trend, ktorý sa v poslednom období objavil v iných častiach Európy, teraz dosiahol aj Nórsko. 
O tri dni neskôr, 12. marca Nórska polícia oznámila, že sa jej podarilo cenný, takmer pol tisícročia starý obraz získať späť. Policajti zajali v súvislosti s krádežou muža, ktorý ich doviedol k vozidlu, v ktorom bol obraz ukrytý. Polícia nevylúčila v budúcnosti zajatie ďalších osôb.

Veriaci i neveriaci, vedci i laici, si pripomínajú 200. výročie narodenia Darwina

Toronto, 3. marca 2009 – ENI

Stovka podujatí po celom svete sa koná pri príležitosti 200. výročia narodenia Charlesa Darwina, a to ani nehovoríme o množstve spisovateľov a vedcov, ktorí sa pridávajú so svojím názorom o jeho vplyve na vedu a náboženskú vieru. Darwina niekedy predstavujú ako velikána ateistov, jeho teórie však prijíma aj mnoho veriacich. 150 rokov po Darwinovom vydaní knihy „Pôvod druhov“ kreacionisti a evolucionisti pokračujú v diskusii o Darwinovej teórii vývoja, ktorá hovorí, že živé organizmy sú navzájom pospájané postupnými rodokmeňovými líniami, a že rastlinné a živočíšne druhy sa prispôsobujú podľa prostredia, v ktorom žijú.

 

Zasadala Centrálna konferencia Evanjelickej cirkvi metodistickej

4. februára a 11. – 14. marca 2009 – UMC-Europe/EMK-Schweiz

11. – 15. marca sa v Bülachu vo Švajčiarsku konalo stretnutie 16. Centrálnej konferencie Evanjelickej metodistickej cirkvi v Strednej a južnej Európe. Predchádzalo mu dvojdňové stretnutie výkonného výboru konferencie. Zúčastnilo sa ho okolo 130 delegátov a hostí z 15 európskych krajín, ale tiež zo Spojených štátov amerických a severnej Afriky. Zaoberalo sa teologickými, misionárskymi, cirkevno-právnymi, liturgickými a ďalšími otázkami. Jeho dôležitou súčasťou boli aj spoločné bohoslužby a štúdium Biblie. Hlavnou témou konferencie bolo „Hľadajte Boha, tak budete žiť – Metodistická cesta“. 

Stretnutie otvorili slávnostné Služby Božie s Večerou Pánovou, na ktorých kázal biskup Patrick Streiff. 12. marca predložil biskup Streiff správu o svojom 4-ročnom pôsobení vo funkcii, v ktorej hovoril aj o víziách pre prácu cirkvi v nadchádzajúcich rokoch. Biskup v správe okrem iného povzbudil cirkev, aby žila svoje misijné poslanie a aby posilňovala metodistickú identitu vychádzajúc zo stredu evanjelia. Podľa zakladateľa metodistov Johna Wessleyho má byť centrálnou téma lásky, „lásky Božej k nám a našej odpovede v láske k Bohu a k blížnym“.  

Na správu odzneli reakcie hostí z ekumenických organizácií. Medzi nimi tajomník pre komunikáciu a informácie Konferencie európskych cirkví reverend Luca Negro zdôraznil, že dnes stojí v popredí záujmu cirkví hľadanie identity. To vedie ľahko smerom od ekumény. Hľadanie identity z hĺbky evanjelia, ako to predložil biskup Streiff, je však s ekuménou kompatibilné. Láska a rozličné dary jednotlivých cirkví, ktoré sa navzájom dopĺňajú, pri tom stoja v strede. Dnes ide neraz o „ekuménu profilu“ namiesto doterajšej „ekumény zbližovania“. „Metodisti takto ukazujú zdravú cestu vlastnej identity, ktorá nie je v opozícii k iným identitám“, povedal reverend Negro. 

Jedným z vrcholov stretnutia bolo potvrdenie biskupa Streiffa vo funkcii a rozhodnutie o jeho voľbe na doživotie. Konferencia o ňom rozhodla jednoznačnou väčšinou 13. marca.  Stretnutia Centrálnej konferencie Evanjelickej cirkvi metodistickej v strednej a južnej Európe sa konajú raz za 4 roky. Centrálna konferencia je najvyšším rozhodovacím orgánom oblasti biskupstva.

Evanjelická cirkev metodistická v strednej a južnej Európe má 36 000 členov. Bohoslužby sa slávia 20 rôznych jazykoch. Biskupské územie zahŕňa 7 výročných konferencií v 15 krajinách Európy a severnej Afriky. Stredná a južná Európa je jedným zo 4 biskupských oblastí v Európe.

Neďaleko miesta, kde bol pokrstený Ježiš, otvorili baptisti krstiace centrum

18. – 22. marca 2009 – BWA/ bwavisit.blogspot.com

Viac ako 120 ľudí bolo pokrstených v rieke Jordán v piatok 20. marca pastormi Jordánskej únie baptistov. Krst bol vyvrcholením osláv, v ktorých bolo Krstiace centrum pri Betánii za Jordánom odovzdané k požehnanému používaniu baptistom a ďalším evanjelikálnym kresťanom. Centrum sa nachádza neďaleko miesta, kde údajne Ján Krstiteľ pokrstil Ježiša.  

Generálny tajomník Svetovej aliancie baptistov, reverend Neville Callam v hlavnom príhovore počas slávnosti vyjadril nádej, že „vody Jordánu uhasia ochromujúci oheň beznádeje, ktorý horel v srdciach tých, ktorí nepoznali Boha.“ Oslavy sa zúčastnili aj bývalý britský premiér Tony Blair, kráľ Abdullah II. bin Al Hussein a princ Ghazi Bin Mohammed.  

Kráľ Abdullah ponúkol v septembri 2007 prezidentovi Svetovej aliancie baptistov Davidovi Coffeymu pozemok, na ktorom dnes stojí centrum. Princ Ghazi je dnes predsedom dozornej rady krstiaceho centra. Na oslavách sa zúčastnili aj vrcholní predstavitelia Európskej baptistickej federácie – predseda Toma Magda a generálny tajomník Tony Peck. 

Generálny tajomník Svetovej aliancie baptistov Neville Callam pricestoval do Jordánska už v stredu večer 18. marca. Nasledujúci deň 19. marca poobede sa v hlavnom meste Jordánska Ammáne zúčastnil sa s viacerými predstaviteľmi baptistov stretnutia s moslimskými učencami, na ktorom diskutovali o nedávnej odpovedi baptistov na list 138 moslimských učencov adresovaný 27 kresťanským vodcom po celom svete, vrátane prezidenta Svetovej aliancie baptistov Dafida Coffeyho. List z októbra 2007 s názvom „Spoločné slovo medzi nami a vami“ vyzýval kresťanských vodcov k dialógu s moslimami v spoločnom úsilí o svetový mier. Odpoveď baptistov, ktorú predstavil vedúci komisie pre vierouku a medzicirkevnú spoluprácu, profesor Paul Fiddes, vyvolala živú a srdečnú diskusiu medzi prítomnými baptistami a moslimami. 

V sobotu 21. marca odcestoval reverend Neville Callam na pastorálnu návštevu do Izmiru, biblického mesta Smyrna v Turecku, kde v nedeľu kázal na bohoslužbách v baptistickom zbore.

Odpustky môžu napomôcť jednote kresťanov – tvrdí kardinál Kasper

Rím, 10. marca 2009 – ENI

Pred piatimi storočiami boli odpustky hlavnou príčinou nesúhlasu medzi pápežstvom a nasledovníkmi Martina Luthera, dnes však môžu pomôcť kresťanskej jednote, tvrdí kardinál Kasper, predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov.

Podľa katolíckeho učenia, udelenie odpustkov cirkvou – obyčajne za dobré skutky alebo zvláštnu zbožnosť jednotlivcov – umožňuje skrátenie času v očistci, mieste, kde sa duše očisťujú pred vstupom do neba.

„Podráždenosť protestantov vo vzťahu k pokračujúcej praxi odpustkov v Katolíckej cirkvi je pochopiteľná“, napísal kardinál 7. marca vo Vatikánskom denníku „L'Osservatore romano“. „Dnešní katolícki historici však takisto priznávajú, že v stredoveku prichádzalo k vážnym zneužitiam odpustkov“. 

Hrubé zneužívania cirkvou, ktorá ich dávala za peniaze, boli hlavnou príčinou Lutherových snáh o reformu Katolíckej cirkvi v 16. storočí. Luther túto prax ostro kritizoval v 95 výpovediach, ktoré 31. októbra 1517 pribil na dvere chrámu vo Wittenbergu.

Podľa kardinála, odpustky, správne porozumené, nie sú prekážkou viery. Naopak, ukazujú milosť Božiu skrze cirkev voči kajúcemu hriešnikovi. Kasperov článok nasledoval po oznámení pápeža Benedikta XVI. o udelení „úplných odpustkov“ veriacim, ktorí navštívia počas Roku Svätého Pavla (jún 2008 – jún 2009) Baziliku Svätého Pavla za hradbami v Ríme.

Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov usporiadala v roku 2001 sympózium, ktorého sa zúčastnili aj evanjelickí a reformovaní teológovia, a na ktorom bolo vysvetlené dnešné katolícke chápanie odpustkov. „Dnes už viac odpustky nie sú vo svojej praxi to, čo boli v 16. storočí“, potvrdil kardinál.  

V roku 1967 pápež Pavol VI. vysvetlil pravý význam odpustkov. Majú byť pripomienkou, že všetky ľudské bytosti potrebujú spasenie, „ktoré môže prísť len skrze Ježiša Krista“, doplnil najvyšší ekumenický predstaviteľ Vatikánu.

Futbaloví fanúšikovia Florencie sú zamilovaní do Krista

Florencia, 13. marca 2009 - Chiesa Evangelica Valdese – Comunità di Firenze

Skupina protestantov z talianskej Florencie, medzi ktorými sú valdénci a adventisti, založila združenie „Fialová s Ježišom“. Fialová je farba futbalového klubu Florencie AC Fiorentina, ktorý je momentálne na 5. mieste v tabuľke Série A najvyššej talianskej futbalovej súťaže. Združenie chce hovoriť o Kristovi a zvestovať evanjelium na jednom z najobľúbenejších miest talianskej spoločnosti – futbalovom štadióne.  

„Rozhodli sme sa spojiť to, že sme kresťania a zamilovaní do Ježiša s našim zapálením pre Fiorentinu. Chceme podporovať fialové družstvo neobyčajným a možno inovatívnym spôsobom. Naša asociácia sa zrodila z viery v Krista a vášne pre Fiorentinu, ale je samozrejme otvorená pre všetkých, ktorí chcú žiť ako futbaloví fanúšikovia vo svetle lásky a zvesti evanjelia“, hovorí jeden zo zakladateľov, Davide Roberto Papini.  

Jednou z najbližších iniciatív združenia chcú byť spoločné modlitebné chvíľky, alebo vo všeobecnosti bratské stretnutia, fanúšikov súperiacich družstiev pred každým zápasom Fiorentiny. Prvé modlitebné stretnutia by sa mali uskutočniť v máji pred zápasmi Fiorentiny so Sampdoriou (17. mája) a s AC Miláno (31. mája).

Cirkvi na Madagaskare uprostred udalostí politickej krízy

Ženeva, 17. – 19. marca 2009 – WARC/ENI

Prezident najväčšej protestantskej cirkvi na Madagaskare apeloval 17. marca opakovane prostredníctvom rozhlasového vysielania na kresťanských vojakov v armáde, aby sa nedopustili násilia a vraždy.

„Žiadal som kresťanov v armáde, aby pamätali na to, že sú pokrstení a že nesmú zabíjať ani prijať rozkazy od nadriadených k zabíjaniu.“, povedal reverend Lala Rasendrahasina v telefonickom rozhovore z hlavného mesta ostrovného štátu v Indickom oceáne – Antananariva.

Cirkev Ježiša Krista na Madagaskare je súčasťou iniciatívy Kresťanskej rady cirkví Madagaskaru, ktorá chce sprostredkovať mierové riešenie násilím poznačenej politickej krízy, ktorá už od svojho vypuknutia koncom januára zanechala 135 obetí na životoch. Dôvodom krízy, ktorá sa už dnes dá nazvať štátnym prevratom, sú diskusie okolo demokratickej reformy. Organizácia spojených národov napomáhala plánovanie stretnutia všetkých politických strán a občianskej spoločnosti, na ktorom by cirkvi zohrali úlohu mediátora.

V ten istý deň, kedy sa stretli predstavitelia Kresťanskej rady cirkví Madagaskaru, 17. marca, prezident krajiny Marc Ravalomanana oznámil svoje odstúpenie z funkcie. Odstúpenie bolo reakciou na kampaň opozičného lídra Andry Rajoelina. Odstupujúci prezident krajiny zastáva v protestantskej cirkvi vysokú laickú funkciu poddozorcu.

Krátko na to neznáme armádne zložky zatkli reverenda Rasendrahasina. Podľa informácií čínskej spravodajskej agentúry boli v tom istom čase zajatí aj 4 členovia armádneho komisariátu, ktorým prezident krajiny pri svojej demisii odovzdal moc.

Prezident protestantskej cirkvi, reverend Rasendrahasina, ktorý bol po krátkom čase prepustený, už predtým hovoril, že situácia je veľmi napätá aj pre ľudí v cirkvi. Jemu samotnému sa už 2 krát vyhrážali, že vypália jeho dom. Spolu s ďalšími pastormi si museli najať osobnú ochranku.

Cirkev Ježiša Krista na Madagaskare má 3,5 milióna členov z celkového počtu 20 miliónov obyvateľov Madagaskaru, a je členom Svetového reformovaného zväzu.

18. marca Svetový reformovaný zväz a Rada pre svetovú misiu, ktorá sídli v Londýne, vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom apelovali na upokojenie situácie na Madagaskare po zmene vlády.

„V tejto chvíli máme starosť o pokoj a blaho všetkých obyvateľov Madagaskaru. Vyzývame všetky strany, aby vzali do úvahy vôľu ľudí pri hľadaní najlepšieho spôsobu, ako zaistiť dobrú vládu teraz i do budúcnosti.“, povedal vo vyhlásení reverend Setri Nyomi, generálny tajomník Svetového reformovaného zväzu.

Generálny tajomník Rady pre svetovú misiu Desmond van der Water dodal: „Sme si vedomí úlohy, ktorú kresťanské cirkvi na Madagaskare v tejto dobe môžu zohrať v úsilí o zmierenie, a modlíme sa o múdrosť a porozumenie, ktoré by viedli ich cestu.“ „Prosíme naše členské cirkvi po celom svete, aby mysleli vo svojich modlitbách na cirkvi a všetkých ľudí Madagaskaru.“, doplnil reverend Setri Nyomi.

Výročné stretnutie Komisie „Cirkev a spoločnosť“ sa konalo na mieste založenia KEK-u

Brusel, 10. a 16. marca 2009 – CEC

11. – 15. marca sa konalo výročné stretnutie Komisie „Cirkev a spoločnosť“ Konferencie európskych cirkví. 26-členná komisia spolu s pracovníkmi ústredia a zástupcami partnerských organizácií sa stretla na Pobreží Nyborgu v Dánsku, kde sa v roku 1959 zhromaždili predstavitelia 45 cirkví, aby na prvom valnom zhromaždení založili Konferenciu európskych cirkví.

„Dánsko bolo v roku 1959 počas studenej vojny považované za dostatočne neutrálnu krajinu, cirkvi sa tam teda mohli stretnúť, aby spolupracovali pre dobro spoločnosti“, povedala Anthea Cox, spolumoderátorka Komisie. 

Komisia „Cirkev a spoločnosť“ na svojom výročnom stretnutí zhodnotila činnosť za posledných 6 rokov, vrátane úlohy sprostredkovateľa vzťahov medzi cirkvami a európskymi inštitúciami. Takisto diskutovala o strategických cieľoch a pracovnom programe na obdobie rokov 2009-2015. Súčasťou stretnutia boli prípravy na 13. valné zhromaždenie Konferencie európskych cirkví, ktoré bude v júli v Lyone vo Francúzsku. Komisia tiež pripravila list pre Radu Európy pri príležitosti jej 60. výročia.

Stretnutie vyvrcholilo slávnostnými Službami Božími v Kodaňskej katedrále, ktorá patrí Evanjelickej luteránskej cirkvi v Dánsku, hostiteľovi stretnutia. Po bohoslužbách nasledovalo podujatie pre verejnosť na tému „Úloha náboženstva vo verejnej sfére“. 

Komisia „Cirkev a spoločnosť“ oslávila počas stretnutia 10. výročie odkedy je súčasťou Konferencie európskych cirkví. Komisia vyrástla z pôvodnej Európskej ekumenickej komisie pre cirkev a spoločnosť, formálne založenej v roku 1984. Jej počiatky však siahajú až do roku 1959.

Európske cirkvi vyzývajú Európsku Úniu k ochrane nedele

Brusel, 16. marca 2009 – CEC

Plenárne zasadnutie Komisie „Cirkev a spoločnosť“ Konferencie európskych cirkví prijalo 14. marca jednohlasne vyhlásenie o ochrane nedele.

„V súvislosti s prebiehajúcou diskusiou v členských štátoch Európskej Únie, Komisia „Cirkev a spoločnosť“ vyzýva členské štáty a európske inštitúcie k ochrane nedele ako týždenného dňa odpočinku vo vznikajúcich legislatívach o pracovnom čase.“, píše sa vo vyhlásení Komisie.

Cieľom je zvýšiť ochranu zdravia pracujúcich a podporiť vyváženosť pracovného a rodinného života. Podľa vyhlásenia vedecké výskumy ukazujú, že nedeľa má väčší vplyv na zdravie pracujúcich ako ktorýkoľvek iný deň týždňa.

Nedávny prieskum Európskej nadácie pre zlepšenie životných a pracovných podmienok ukázal, že pravdepodobnosť ochorenia a absencie v podnikoch, ktoré pracujú v soboty a nedele je 1,3 krát väčšia ako vo firmách, ktoré nevyžadujú od zamestnancov prácu počas víkendu.

Predpisy Európskej Únie ochraňujú nedeľu ako deň odpočinku pre deti a mládež. Voľná nedeľa preto viac ako ktorýkoľvek iný deň v týždni ponúka príležitosť tráviť čas s rodinou a priateľmi.

Arcibiskup z Canterbury vyznamenal Krížom Svätého Augustína katolíckeho ekumenistu

Lambethský palác, Veľká Británia, 3. februára – Ecumenism in Canada ecumenism.net

Najvyšší anglikánsky predstaviteľ arcibiskup Canterbury Dr. Rowan Williams ocenil Krížom Svätého Augustína rímskokatolíckeho kňaza Monsignora Donalda Bolena.

Na súkromnej audiencii v Lambethskom paláci arcibiskup vrelo ocenil teologickú bystrosť a duchovné rozlišovanie, ktoré monsignor Bolen bezvýhradne odovzdal službe anglikánsko-rímskokatolíckym vzťahom počas svojho 7-ročného pôsobenia v Pápežskej rade pre napomáhanie jednoty kresťanov, ktorá sídli v Ríme. V mene Anglikánskeho spoločenstva, členov medzinárodných komisií pre dialóg, a viacerých bývalých arcibiskupov z Canterbury, ako tiež ich vyslancov pre Svätú stolicu, vyjadril hlbokú vďačnosť za jeho priateľstvo a odovzdanosť.

„Monsignor Bolen bol po mnohé roky omnoho viac ako len asistentom anglikánsko-rímskokatolíckeho dialógu. Bol priateľom a kolegom, ktorého hlboké oddanie sa možnostiam ekumenického dialógu a nášho spoločného svedectva pravdám evanjelia bolo neúnavné a inšpirujúce. Toto vyznamenanie je malým znamením úcty – láskyplnej a obdivujúcej – ktorú máme voči Donovi, a znak môjho osobného ocenenia jeho práce a priateľstva v posledných rokoch“, povedal arcibiskup Williams. 

Monsignor Donald Bolen je kňazom v arcidiecéze Regina v Saskatchewane v Kanade. V rokoch 2001-2008 bol vatikánskym zástupcom pre vzťahy s Anglikánskym spoločenstvom a so Svetovou metodistickou radou. V tejto funkcii slúžil ako jeden z 2 koordinátorov medzinárodných dialógov Rímskokatolíckej cirkvi s anglikánmi a s metodistami. Bol takisto členom medzinárodnej komisie zodpovednej za každoročnú prípravu materiálov pre Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V tejto funkcii navštívil v roku 2003 aj Slovensko. V súčasnosti prednáša náboženské predmety na Univerzite v Regine.

Vyznamenanie Kríž Svätého Augustína založil v roku 1965 arcibiskup Canterbury Michael Ramsey. Je to okrúhla medaila zobrazujúca repliku Canterburského kríža z 8. storočia. Na druhej strane je rytina trónu Sv. Augustína v Canterburskej katedrále. Kríž sa udeľuje duchovným i laikom, ktorí výrazne pomohli rozvoju priateľských ekumenických vzťahov Anglikánskeho spoločenstva.

Zo zdrojov agentúr, tlačových správ organizácií, a internetových stránok  ENI, CEC, WARC, BWA, bwavisit.blogspot.com, UMC-Europe, EMK-Schweiz, Ecumenism in Canada - ecumenism.net, Chiesa Evangelica Valdese – Comunità di Firenze  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

http://www.ekumena.sk/Ekumena_svet/ekumena_svet.htm

http://www.rozhlas.sk/inetportal/2007/index.php?lang=1&stationID=0&page=showRelacia&id=303

Správy možno preberať s uvedením zdroja vo formáte Ekuména vo svete xx- číslo vydania (napr. 02-2009) /xxx – agentúrne zdroje (agentúrne zdroje sú tie uvedené vpravo hore pod nadpisom pri každej správe, napr. ENI, LWI, CPCE ..). Vzor: Ekuména vo svete 02-2009 / ENI

 Kateřina Děkanovská publikováno: 30.03.2009 11:11 zobrazeno: 2554x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus