WebArchiv - archiv českého webu

Přehled událostí v ekumeně

Stručné informace o tom, co se děje v českých církvích.

► Praha  23.  března  2009 (ERC). Ekumenická bohoslužba v rámci konference ČCE „Quo vadis, Cuba?“  
Českobratrská církev evangelická společně s o.p.s. Člověk v tísni, za podpory Ekumenické rady církví v ČR a dalších subjektů, uspořádala ve dnech 17.-18. března 2009 konferenci Quo vadis, Cuba?. Ve středu 18. března v podvečer se konala v kostele U Martina ve zdi ekumenická bohoslužba, která byla jedním z mezníků celé akce.       Úderem 18. hodiny, společně s asi 50 účastníky shromáždění, zahájili předseda ERC v ČR Pavel Černý a pražský světící biskup mons. Karel Herbst liturgii. Bohoslužbu slova vedli postupně mons.Karel Herbst, Svatopluk Karásek a Bernard Martin, promluvy se střídaly s liturgickými písněmi zpívanými symbolicky ve španělštině. Zástupkyně společnosti Člověk v tísni o.p.s. během shromáždění přečetly jména 54 nespravedlivě vězněných kubánských disidentů a představitelé některých členských církví ERC v ČR se poté vystřídali v proslovení přímluvných modliteb. Každý z účastníků této ekumenické bohoslužby mohl také symbolickým zapálením svíčky, rozžehnutím světla, vyjádřit naději, že zlo a smrt nebudou mít v našich životech poslední slovo, že naděje je světlem, které nám svítí v temnotách. Společná Modlitba Páně, vyslání a požehnání se zpěvem písně En Christo hay neuva vida (Nový život je v Kristu) zakončili ekumenickou bohoslužbu v rámci konference ČCE Quo vadis, Cuba?
Mgr. Sandra Zálabová, 23. března 2009
www.ekumenickarada.cz
 
► Praha  23.  března  2009 (ERC). ProChrist 2009 začne již za několik dní

   Od 30. března do 6. dubna 2009 bude probíhat v Chemnitz řada evangelizačních programů, které budou satelitní technikou přenášeny do minimálně 14 evropských zemí včetně Česka. Komponované programy hudby, scének a rozhovorů vyvrcholí zamyšlením hlavního řečníka Ulricha Parzanyho nad nejpalčivějšími otázkami o Bohu a křesťanství.
   Ulrich Parzany k této akci říká: „Cílem této akce není budování nějaké nové církve ale posílení stávajících církevních společenství. V první řadě se zaměřujeme na lidi, kteří prožívají určité zastavení a hledají svou orientaci v životě. Těm chceme dát naději.“ (Zdroj: www.prochrist.cz).
   
ProChrist 2009 se v ČR bude konat téměř ve všech krajích. Přehled míst a časů, kde můžete ProChrist 2009 navštívit, najdete zde.
    V ČR tuto akci připravuje národní koordinační výbor ProChrist v ČR v čele s předsedou Ing. Stanislavem Steblem ve spolupráci s křesťany zejména z evangelických a evangelikálních církví.
   
Další informace k ProChrist 2009 najdete zde.
    Aleš Čejka
   
Zdroj: www.prochrist.cz

    www.ekumenickarada.cz
 
► Praha  23.  března  2009 (ERC). Jedinečná příležitost pro mladé, Ženeva 2009

    Na přelomu srpna a září 2009 se bude konat v Ženevě zasedání ústředního výboru Světové rady církví, mezinárodní ekumenické organizace, mezi jejíž členy patří i některé církve v ČR. Světová rada církví se snaží všemožně podporovat zájem mladých lidí o ekumenické hnutí, a proto nabízí možnost stát se jedním ze „stewardů“, kteří budou při tomto zasedání pomáhat. Nabídka platí pro všechny křesťany, kterým je mezi 18 a 30 lety, umí dobře anglicky a jsou ochotni a strávit v Ženevě 15 dní, plných zajímavé práce i zábavy.

Jedná se o jedinečnou zkušenost práce v mezinárodním kolektivu, kde potkáte nejen mladé křesťany z rozličných koutů světa, procvičíte si angličtinu, zakusíte sílu prožitku být součástí ekumenického společenství, ale navíc i nahlédnete „pod pokličku“ činnosti tohoto mezinárodního grémia.
     Program pro „stewardy“ se skládá ze tří části. V prvním týdnu se skupinka 25 stewardů účastní vzdělávacího „semináře“, na kterém získají hlubší informace o ekumenickém hnutí, o Světové radě církví i o činnosti ústředního výboru, aby pak při vlastním zasedání mohli odpovědně vykonávat práci, která jim bude přidělena. Druhou částí programu je vlastní zasedání ústředního výboru, při kterém čeká stewardy náročná práce při zajišťování dokonalého chodu zasedání. Jedná se o intenzivní a vyčerpávající práci, která musí být často provedena v krátkém termínu, a proto bývá i dosti stresující. Hlavní oblasti, ve kterých budou stewardi pomáhat jsou: zajišťování bohoslužebného prostoru pro ranní pobožnosti, práce v konferenčním sále, příprava a distribuce vytištěných dokumentů, ozvučení atp. Tato část programu zní sice poněkud náročně, ale na druhou stranu při ní stewardi zažijí nezapomenutelné situace a užijí si mnoho legrace. Činnost stewardů je navíc oceněna i symbolickou finanční odměnou. Dalším lákadlem jsou různé večírky a aktivity související s poznáváním Ženevy, které stewardi obvykle rádi ve volném čase podnikají. Třetí část programu se týká ekumenického projektu, který si každý steward dopředu navrhne a po návratu z Ženevy ho uplatní doma, ve své zemi.
    Dalším pozitivem programu pro stewardy je i stránka finanční. Po dobu trvání programu mají stewardi v Ženevě zajištěno zdarma ubytování a stravu. Světová rada církví navíc lidem z chudších částí světa proplácí i cestovné. Česká republika je naštěstí stále ještě mezi tyto země počítána, takže je možnost podat si žádost na proplacení cestovného. V tomto případě však Světová rada církví požaduje, aby steward určitou částkou na cestovné přispěl. Tuto částku si určí sám dle svých možností a je možné zkombinovat peníze své s příspěvkem od náboženské obce, církve nebo ekumenické organizace, jejímž je členem.
   
Program pro stewardy v začíná 19. srpna a končí 4. září 2009 a je třeba se ho účastnit po celou dobu jeho trvání. Bližší informace jsou na internetových stránkách Světové rady církví na www.ecumenicalyouth.org, kde je možné si stáhnout i přihlášku. Vyplněnou přihlášku s fotografií, doporučujícím dopisem z církve nebo ekumenické organizace a s kopií pasu je třeba zaslat do 31. března 2009 na adresu, která je uvedena na přihlášce a je možné ji poslat i e-mailem nebo faxem.
Kristýna Mlýnková, zástupce CČSH v ÚV SRC

    www.ekumenickarada.cz
 
► Praha  23.  března  2009 (ERC). Evropa proti antisemitismu a neonacismu – Praha 2009

   Česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) pod záštitou předsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky a primátora hl. m. Prahy Pavla Béma pořádá 17. a 19. dubna 2009 v Praze sérii veřejných akcí zaměřených na problematiku antisemitismu.
(FOTO: Michaela Hasíková, leden 2009, Synagoga v Třebíči, Zdroj: Plakát ICEJ - Evropa proti antisemitismu a neonacismu Praha 2009)

   Mezinárodní konference „Antisemitismus a současnost“ organizoavná ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy se bude konat v pátek 17. 4. 2009 – v prostorách Velkého zasedacího sálu Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2. Pro účast je nutno se zaregistrovat na icej@ecn.cz nejpozději do 10. 4. 2009.
   Pochod dobré vůle organizovaný ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy se uskuteční v neděli 19. 4. 2009 – sraz před 13:30 na Staroměstském náměstí.
   V neděli 19. 4. 2009 – od 15:00 hodin ve Valdštejnské zahradě se uskuteční tradiční shromáždění Všichni jsme lidi, které se koná již pošesté ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR a pod záštitou předsedy Senátu a primátora Prahy.
  
Podrobné informace o všech akcích
   Plakát Evropa proti antisemitismu a neonacismu Praha 2009

   www.ekumenickarada.cz

► Odry  23.  března  2009 (ČBK). Přednáška o Jeruzalémské Bibli

V rámci výstavy Česká Bible v průběhu staletí, která probíhá v Praze (12.3.-12.4.2009) budou v úterý 24.3. královéhradecký biskup ThLic. Dominik Duka OP a prof. František Xaver Halas přednášet o Jeruzalémské Bibli.

Praha: Doprovodný program dále tvoří Mezinárodní projekt Ručně psaná Bible podle posledního vydání, umělecká díla – biblické inspirace, Naše Bible a prezentace digitalizovaných vzácných rukopisů. Návštěvníci výstavy mají možnost vidět i filmová představení, např. Objevujeme Bibli nebo Ježíš z Nazaretu.

Výstava o České Bibli probíhá v roce významných událostí: vydání nového českého překladu Jeruzalémské Bible, 520 let od prvního vydání tiskem (1489-2009) inkunábule Bible Kutnohorské a Rok sv. Pavla – 28.6.2008-29.6.2009.

 Přednáška biskupa Dominika Duky a prof. Františka Xavera Halase se uskuteční 24.3. v 17.00 hodin. Koncert, na němž se představí Alexander Shonert, houslový virtuos, a Natalia Shonert, klavírní doprovod, se koná 1.4. v 18.00 hodin.

Místo konání akcí:

Výstavní prostory Univerzity Karlovy

Ovocný trh 3

Praha 1

   http://tisk.cirkev.cz

► Odry  23.  března  2009 (ČBK). V Odrách startuje 16. ročník celostátní přehlídky církevních škol

   Celostátní přehlídka zájmové umělecké činnosti studentů církevních škol vypukne v úterý 24.3.2009 v Odrách a vrcholí závěrečnými galaprogramy ve čtvrtek 26.3. Ve třech přehlídkových dnech již 16. ročníku přehlídky její účastníci shlédnou 62 představení. Do Oder přijeli studenti z 15 církevních škol z celé republiky. Vystoupení budou prezentována na pódiu Dělnického domu v Odrách.

Mládež předvede umění v oblastech sólový zpěv, hudební skupiny, sbory, hry na hudební nástroje i dramatickou tvorbu. Studenti se budou věnovat recitaci, dramatizaci, divadelním představením či autorskému čtení. Do přehlídky budou zařazena i taneční vystoupení. Dění na jevišti sleduje odborná porota, která vede odborné semináře a hodnotí shlédnutá představení. Chválí i kritizuje, ale hlavně studenty povzbuzuje k rozvoji jejich nadání.

Přehlídku zahájí v úterý 24.3. v 8.00 hodin mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v Odrách. Hlavním celebrantem bohoslužby je Mons. Bohuslav Novák, který v Odrách v minulosti působil. Při bohoslužbě zpívá sbor Datio z SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České Odry. Zahájení vlastní přehlídky v Dělnickém domě v Odrách bude pod taktovkou moderátorské dvojice Lucie Faltýnkové a Veroniky Mechandžijské od 9.30 hodin. Závěr týdne patří tradičně galavečeru, který představí to nejlepší ze všech prezentovaných aktivit studentů. Odpolední Galaprogram začíná v Dělnickém domě v Odrách ve čtvrtek 26.3. v 17.00 hodin a pokračuje slavnostním Galavečerem v 19.00 hodin.

Součástí 16. ročníku celostátní přehlídky umělecké činnosti církevních škol je výstava obrazů Anny Šmalcové. Vernisáž jejich děl zahájí ve čtvrtek 26.3. v 16.00 hodin místecký děkan Mons. Josef Maňák. Zpěvem vernisáž doprovodí vystoupení sboru "Donatio" pod vedením sbormistryně Ludmily Adamcové.

Realizaci přehlídky umožňuje mnoho dárců, nejvýznamějšími granty jsou: grant Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, města Odry a krásné granty na podporu této akce přicházejí také z biskupství. Jsou to: Arcibiskupství pražské, Arcibiskupství olomoucké, Biskupství brněnské a Biskupství ostravsko-opavské.

   http://tisk.cirkev.cz

► Praha  25.  března  2009 (ČTK - copyright). Církevní komise končí, připraví zprávu pro poslance. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17510

► Praha  25.  března  2009 (Křesťandnes). V Praze se v sobotu uskuteční Pochod pro život

Pochod upozorňující na neetické ukončování života nenarozených dětí se uskuteční v sobotu 28. března v Praze. Začíná ve 13:00 hodin mší svatou v chrámu svatého Jiljí (Praha 1, Husova 8).

Akci pořádá Hnutí Pro život ČR. Účastníci se vydají směrem ke Staroměstskému náměstí. Tam se shromáždí ve 14.00 hodin.

"Od posledního Pochodu pro život bylo zraněno dalších 25 tisíc matek a stejný počet dětí před narozením usmrceno. A to i kvůli lhostejnosti a mlčení mnoha z nás, kteří jsme takovému osudu unikli. Bezohledný zákon nadále umožňuje, aby byly další a další ženy k zabíjení svých dětí nuceny, a tak hluboce zraňovány." uvádí organizátoři.

Pozvánka na akci je k dispozici na internetových stránkách Hnutí Pro život, www.prolife.cz.

www.krestandnes.cz

► Praha  26.  března  2009 (ČTK - copyright). Komise doporučila nepřijímat zákon o církevním majetku. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17520  

► Praha  26.  března  2009 (ČBK). Magisterské studium teologie na Institutu ekumenických studií

Magisterský obor teologie křesťanských tradic bude otevřen na Evangelické teologické fakultě v Praze na Institutu ekumenických studií (IES) od akademického roku 2009/10. Zájemci mohou podávat přihlášky letos až do června.

Praha: Studium je dvouleté, jedná se o jeden den večer v týdnu; intenzivní kurz proběhne v září. Je postavené tak, aby se během něj dalo pracovat na plný úvazek. Podmínkou je absolvování bakalářského studia na některé z teologických fakult či v příbuzných oborech a znalost jednoho z biblických jazyků.

Fakulta uznává zkoušky složené na jiných fakultách; pokud uchazeč zkoušku zatím nesložil, je možná dohoda na individuálním postupu. Přijímací zkouška proběhne formou motivačního pohovoru a rozpravy na téma základů biblistiky, dějin církve a teologie.

Studijní program je určen těm, kteří buď denně nebo dálkově studovali a chtějí rozšířit své poznatky z teologie nebo znalosti potřebují pro práci, kterou právě vykonávají. Český vysokoškolský systém vedle doktorátu nenabízí jinou možnost nez opět magisterské studium.

 Bližší informace:

prof. Ivana Macháčková

ředitelka IES

mob.: + 420 602 746 433

e-mail: machackova@etf.cuni.cz

 kancelář IES

Vyšehradská 41, Praha 2

tel.: + 420 224 920 532

vždy ve středu a ve čtvrtek od 15.00 do 17.00 hodin

   http://tisk.cirkev.cz

► Brno  26.  března  2009 (ČBK). Kniha Restituce církevního majetku v České republice po roce 1989

Publikace právníka a teologa JUDr. Václava Valeše z Plzně shrnuje v uplynulém 20letém období vývoj vztahu státu a církve z hlediska vyrovnání majetkových křivd způsobených totalitním režimem.

Brno: Autor hovoří o létech očekávání a zklamání (1989-1998), o osmi promarněných letech (1998-2006) a o pokusu o narovnání (2007-2008), který zatím nebyl zákonodárným sněmem schválen. V historickém exkurzu si všímá, jaké byly majetkové poměry církve před únorovým pučem 1948 a jak se situace vyvíjela v době následné komunistické diktatury.

Publikace (Brno 2009, 102 s.) vychází na podnět Moravsko-slezské křesťanské akademie (MSKS) a můžete si ji objednat na adrese:

Moravsko-slezská křesťanská akademie

Divišova 19

612 00 Brno

 tel.: + 420 545 223 159

e-mail: mska@volny.cz

web: www.mska.biz

Restituce církevního majetku v České republice po roce 1989 - obálka.pdf

    http://tisk.cirkev.cz

► 26.  března  2009 (Křesťandnes). Alfa Gospel Choir vystoupí v neděli v Praze

Gospelový soubor Alfa Gospel Praises (AGP) vystoupí v neděli 29. března v Praze. Koncert se uskuteční v Kumunitním centru Matky Terezy v 17:30 hod., informují o tom internetové stránky souboru www.alfagospelpraises.com.

Alfa Gospel Praises je hudebně pěvecký projekt, zahájený 19. dubna.2006 v Zábřehu na Moravě. Smyslem projektu je vytvořit víceúčelový nástroj, který na jedné straně nabízí profesionální volnočasovou aktivitu, zejména mladým lidem, a na straně druhé přináší netradiční hudebně pěvecký projekt z gospelového žánru, uvádí internetové stránky.

Nedělni koncert proběhne vrámci "Alfa Gospel Praises CZECH TOUR 2009" , vstupné je 100 kč, vstupenky je možné koupit na místě případně rezervovat na www.occampr.cz, další koncert souboru se uskuteční 11. dubna.2009 ve Znojmu.

    www.krestandnes.cz
 
► Praha  27.  března  2009 (ERC). Soutež pro mládež a děti v rámci výstavy Česká Bible v průběhu staletí - aktualizováno

Součástí výstavy Česká Bible v průběhu staletí, kterou organizuje Společnost přátel české Bible o.s., zastoupená Alenou M. Kubíčkovou, je i soutež pro mládež a děti s názvem Jaro inspirace - Bible a umění. V rámci soutěže mohou mladí lidé zasílat do 25. března 2009 do Ekumenické rady církví malířská, fotografická, hudební a literární díla související s Biblí a křesťanstvím.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 1. 4. 2009 v Církvi Bratrské, Soukenická 15, Praha 1.
Více informací k soutěži naleznete v přiloženém souboru. Další informace k výstavě najdete níže v přílohách.
Jaro inspirace - Bible a umění - výzva k účasti v soutěži
Česká Bible v průběhu staletí pozvánka na výstavu
Česká Bible v průběhu staletí doprovodný program

   www.ekumenickarada.cz
 
► Praha  27.  března  2009 (ERC). Koncert a vyhlášení výsledků soutěže Jaro inspirace - Bible a umění

1. dubna od 18 hodin budou v prostorách Církve bratrské v Soukenické ul. č. 15, Praha 1 vyhlášeny výsledky a uděleny ceny za soutěž Jaro Inspirace - Bible a umění. Pro všechny účastníky bude také odměnou koncert světoznámého houslové virtuoza Alexandra Shonerta, kterého bude na klavír doprovázet Natália Shonertová. Soutež i koncert organizuje Společnost přátel české Bible o.s., zastoupená Alenou M. Kubíčkovou, v rámci výstavy Česká Bible v průběhu staletí.

Tato soutež pro děti a mládež je součástí doprovodného programu výstavy Česká Bible v průběhu staletí. Další informace k výstavě najdete níže v přílohách.
Jaro inspirace - Bible a umění - výzva k účasti v soutěži
Česká Bible v průběhu staletí pozvánka na výstavu
Česká Bible v průběhu staletí doprovodný program

   www.ekumenickarada.cz
 
► Praha  27.  března  2009 (ERC). Výstava Česká Bible v průběhu staletí - aktualizováno

Vážení bratři, vážené sestry,
srdečně vás zveme k účasti na vernisáži výstavy Česká Bible v průběhu staletí. Vernisáž výstavy se uskuteční dne 12.března 2009 od 17 hodin v Galerii Karolinum, Ovocný trh 5, Praha 1. Výstava, která byla již k vidění v různých částech Evropy, naposledy v Bruselu v rámci českého předsednictví Radě EU, potrvá do 12.dubna 2009.

Výstavu pořádá Společnost přátel Bible, zastoupená paní A.Kubíčkovou. Bližší informace společně s letáčkem a soutěží pro děti najdete v příloze tohoto článku. Prosím vás také o rozšíření této informace o výstavě do vašich církví.
Velmi vám děkuji za spolupráci a přeji požehnané dny,
Mgr. Sandra Zálabová, vedoucí tajemnice Ekumenická rada církví v ČR
Doplnění k textu:
"Výstava je poděkování za Dar Božího slova a poděkování překladatelům, kteří Bibli překládali a překládají do našeho národního jazyka.
V pořadí již 29. výstavu - ČESKÁ BIBLE V PRŮBĚHU STALETÍ - jsme tentorát připravili k poctě nového Českého překladu JERUZALÉMSKÉ BIBLE.
Od roku 1980 na tomto novém překladu Bible pracovali pan profesor František Xaver Halas a jeho žena paní doktorka Dagmar Halasová v týmu s panem Mons. Dominikem Dukou, Mons. Stanislavem Krátkým, kardinálem Miloslavem Vlkem a dalšími odborníky.
Informace o JERUZALÉMSKÉ BIBLI - její české verzi, proč vznikl nový překlad, a také o Jeruzalémské biblické škole - najdou návštěvníci na výstavě v Karolinum.", dodává Alena M. Kubíčková
P.S: Pro ty, kteří s projektem výstavy sympatizují a chěli by podpořit jeho rozšíření a další putování sdělujeme bankovní údaje:
Společnost přátel České Bible o.s.
Číslo účtu: 207186148/0300 u ČSOB
IČ: 26994429
Česká Bible v průběhu staletí pozvánka na výstavu
Česká Bible v průběhu staletí doprovodný program
Jaro inspirace - Bible a umění - výzva k účasti v soutěži

   www.ekumenickarada.cz
 
► Česká republika  27.  března  2009 (CASD). Velikonoční sbírka ADRA: Pomáhat je radost

Každoroční dobročinná Velikonoční sbírka adventistické humanitární organizace ADRA se letos uskuteční od úterý 31. března do středy 1. dubna pod heslem Pomáhat je radost. V ulicích ji s kasičkami uskuteční žáci a studenti základních a středních škol a další dobrovolníci. Výtěžek bude rovnoměrně rozdělen mezi tři typy pomoci, které se ADRA věnuje. Třetina pro dlouhodobé rozvojové projekty v zahraničí, třetina pro humanitární pomoc při mimořádných událostech a třetina na rozvojovou pomoc potřebným v České republice.

Záštitu letos převzala trojice známých tváří – spisovatelka a herečka Táňa Fischerová, mluvčí ministerstva pro lidská práva Lejla Abbásová a herec Miroslav Táborský. Ve společných obrazových a zvukových upoutávkách v televizích a rádiích bezplatně podpořili myšlenku, která letošní ročník sbírky provází: každý žijeme svůj vlastní život, ale spojuje nás radost z pomáhání druhým.
"Sbírka probíhá ve více než stovce míst v Čechách a na Moravě. Každý do sbírky zapojený student bude mít tričko ADRA a je označen jmenovkou, na jejímž rubu je kontakt na organizátora sbírky pro danou oblast," informoval ředitel české pobočky ADRA Jan Bárta. Studenti budou chodit po dvojicích, přičemž každá dvojice má na starosti jednu zapečetěnou kasičku. Dárce, který podpoří uvedené projekty nejméně 30 korunami, dostane symbolický dárek - magnetky s úsměvem. Například v Plzni se sbírky zúčastní studenti Střední odborné školy profesora Švejnara v Majerově ulici, Střední průmyslové školy strojnické na Klatovské třídě a žáci 26. Základní školy ve Skupově ulici.
Velikonoční sbírka představuje pro mezinárodní organizaci ADRA významný zdroj prostředků, který je často nezbytný pro realizaci některých projektů. Česká pobočka ADRA například buduje nemocnici pro chudé v obci Itibo v jihovýchodní Keni. Zařízení ADRA zde slouží pro 200 tisíc lidí z širokého okolí. Peníze dárců pomohly nedávno uskutečnit také okamžitou pomoc uprchlíkům vyhnaným ze svých domovů během války mezi Gruzií a Ruskem. Mezi domácí projekty, jež podpoří prostředky z Velikonoční sbírky, patří provoz azylových domů pro lidi bez domova, hospicové péče nebo dobrovolnických center působících po celé České republice, ze kterých vycházejí stovky dobrovolníků do různých zařízení, aby pomáhali těm, kteří to potřebují – seniorům, zdravotně postiženým či sociálně slabým.
„Pomáhání může působit radost obdarovanému i dárci,“ shrnul ředitel české pobočky ADRA Jan Bárta poselství Velikonoční sbírky. Číslo účtu této veřejné sbírky je 9961 9961/0300, podpořit můžete i zasláním dárcovské sms z mobilního telefonu ve tvaru DMS ADRA na číslo 87777.
Stanice Český rozhlas 2 - Praha vysílá v sobotu 28. března od 17:30 hodin pořad o lidech, kteří se stávají přáteli díky programům dobrovolnického centra ADRA v Českých Budějovicích. Toto středisko umožňuje ochotným zájemcům věnovat část svého volného času lidem, kteří jsou handicapováni z důvodů věku, nemoci nebo sociální situace. Základní myšlenkou je zlepšit stav opuštěných lidí, pomáhat jim ve volném čase, jen tak si povídat, zajímat se, ale i třeba organizovat různé přednášky, společné akce, ale i poskytnout doprovod při vycházkách, výletech, při návštěvě výstav a podobně. Naštěstí se hlásí hodně lidí, kteří takto pomáhat chtějí.

   www.casd.cz

► Nymburk  28.  března  2009 (Křesťandnes). V Nymburku se v neděli uskuteční ekumenické ztišení

Nymburské církve pořádají v neděli 29. března ekumenické ztišení - velikonoční meditaci slovem, tichem a hudbou, uvádí plakát akce.

Slovem poslouží duchovní nymburských církví, o hudební část se postará Věra Rousková (zpěv) a Ivana Kořínková (varhany). Na programu budou díla G.F.Händela, D.Buxtehudeho, C.Francka a Biblické písně Antonína Dvořáka č. 10,8,1,5.

Akce proběhne v Husově sboru v Církvi československé husitské, ul. Havlíčkova, Nymburk v 17:00 hod.

   www.krestandnes.cz

► Nymburk  29.  března  2009 (Křesťandnes). Proběhl  9. ročník českého Pochodu pro život

28. března prošel centrem Prahy již devátý český Pochod pro život, aby tak připomněl, že i za poslední rok bylo v ČR usmrceno umělým potratem více než 25 000 počatých dětí.  V letošním roce se organizátoři z občanského sdružení Hnutí Pro život ČR rozhodli uskutečnit průvod spíše ve formě kajících modliteb za ty, kteří jsou potratem zraněni a za zabité nenarozené děti, než jako klasickou demonstraci.

Pochod začal ve 13:00 Mší sv. v dominikánském kostele sv. Jiljí, který už definitivně přestává stačit rostoucímu počtu účastníků (že se bez větších problémů podařilo uskutečnit svaté příjímání byl malý logistický zázrak). Součástí Mše bylo i přijetí do Společenství čistých srdcí. Po Mši průvod, jehož účastníci nesli bílé kříže, prošel za modliteb a zpěvu nábožných písní po trase sv. Jiljí-Staroměstské náměstí-Václavské náměstí, na kterém byl v 16:00 ukončen.

Počet účastníků jistě dosáhl čtyřciferných rozměrů, Hnutí Pro život odhaduje jejich počet na asi 1500, čeští novináři jsou tradičně podstatně skeptičtější a mluví/píšou asi o tisícovce. Účastnilo se ho mnoho mladých lidí a rodin s dětmi, jakož i řeholnic a kněží. Ze známějších osobností se pochodu zúčastnili například Radomír Malý, Roman Joch či Libor Halík.

   www.krestandnes.czKateřina Děkanovská publikováno: 08.04.2009 04:04 zobrazeno: 3699x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus