WebArchiv - archiv českého webu

Ekumenické zprávy ze světa

Zpravodajský přehled o dění v církvích.

Misia je jadrom bytia Cirkvi

Ženeva, 13. marca 2009 – WCC

Predstavitelia dvoch nezávislých komisií Svetovej rady cirkví - Komisie pre svetovú misiu a evanjelizáciu a Komisie pre vieru a poriadok sa začiatkom marca stretli na spoločnej konzultácii o misii a ekleziológii v Berekfürdö v Maďarsku. Účastníci stretnutia, ktorí prišli z 13 rozličných krajín, diskutovali o dokumente Komisie pre vieru a poriadok „Podstata a misia Cirkvi“ a o študijnom projekte Komisie pre svetovú misiu a evanjelizáciu „Misia a jednota“.

Pracovné skupiny, ktoré sa v obidvoch komisiách venujú ekleziológii, čiže náuke o cirkvi, vzájomne ocenili prácu toho druhého a spoločne zdôraznili, že misia leží v srdci toho, čo je Cirkev. Dohodli sa tiež na spolupráci na rozličných projektoch súvisiacich s misiou a jednotou, ako sú napríklad otázky jednoty a misie v súvislosti s novovznikajúcimi cirkvami. Takisto sa dohodli, že každá z komisií bude mať zastúpenie na stretnutiach tej druhej.

Korene obidvoch komisií siahajú až ku Svetovej misionárskej konferencii v roku 1910 v Edinburgu, ktorá sa považuje za oficiálny začiatok moderného ekumenického hnutia, a komisie sa dohodli na spolupráci pri príprave osláv tejto storočnice v Edinburgu v roku 2010.

Nemecký ekumenista vyzval katolícku cirkev k prehodnoteniu oficiálneho postoja k Lutherovi

Rím, 20. marca 2009 – ENI

Medzinárodne uznávaný expert na jednotu cirkvi vyzval Rímskokatolícku cirkev, aby oficiálne deklarovala, že exkomunikácia Martina Luthera už dnes nie je platnou. Také vyhlásenie „by v týchto ekumenicky menej vzrušujúcich časoch ... bolo významným krokom a znakom nádeje a povzbudenia“, povedal profesor Günther Gassmann.

Profesor Gassmann je evanjelickým kňazom a teológom; v rokoch 1984 – 1995 bol riaditeľom Komisie pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví. Na prednáške pre verejnosť 19. marca v Ríme pripomenul, že spoločné evanjelicko-katolícke prehlásenie z roku 1983, pri príležitosti 500 rokov od narodenia Martina Luthera, sa usilovalo vypracovať spoločnú pozíciu k dielu a dedičstvu reformátora. „Luther, hlavný symbol a zosobnenie Reformácie počas 400 minulých rokov katolícko-evanjelického konfliktu a rozdelenia, je dnes vnímaný ako spoločný učiteľ“, povedal profesor Gassmann v Centre pre jednotu (Centro Pro Unione) - ekumenickom výskumnom centre v talianskom hlavnom meste. Nabádal predstaviteľov Katolíckej cirkvi, aby oficiálne prijali „toto zmenené hodnotenie Martina Luthera“.

Gassmann v prednáške predostrel prehľad výsledkov katolícko-evanjelického dialógu od roku 1965 až po rok 2005, pričom vyzdvihol podpísanie Spoločného vyhlásenia k učeniu o ospravedlnení. Vyhlásenie, ktoré predstavovalo „zhodu v najzásadnejších teologických rozdieloch medzi katolíkmi a evanjelikmi od doby Reformácie“ podpísali v roku 1999 predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu a Vatikánu. Bolo to po prvý, a zatiaľ jediný krát, čo katolícka cirkev a jej partneri v dialógu oficiálne potvrdili výsledky bilaterálnych rozhovorov – doplnil Gassmann.

Svetová ekumenická konferencia zdvihla hlas proti kastám

Bangkok/Ženeva, 18. – 27. marca 2009 – LWI/WCC/ENI

95 predstaviteľov cirkví a vedúcich organizácií z celého sveta vyjadrilo svoju solidaritu s Dalitmi. Stretli sa na Globálnej ekumenickej konferencii o spravodlivosti pre Dalitov.

V Južnej Ázii, najmä v Indii, žije okolo 250 miliónov Dalitov. Podľa 3500 rokov starého hinduistického učenia o kastovom systéme sú títo ľudia „nečistí“ a „znečisťujúci“ a preto považovaní za „nedotknuteľných“. V systéme kást nie sú zahrnutí ani v tej najnižšej úrovni.

„Nedotknuteľnosť a diskriminácia na základe pôvodu a príslušnosti ku kaste sú v priamom protirečení voči dôstojnosti, ktorú Boh dal každej ľudskej bytosti“, povedal reverend Chandran Paul Martin, zástupca generálneho tajomníka Svetového luteránskeho zväzu, pred otvorením konferencie, ktorá sa konala 21. – 24. marca v Bangkoku v Thajsku. Konferenciu zorganizovali Svetová rada cirkví a Svetový luteránsky zväz v spolupráci s Kresťanskou konferenciou Ázie.

Indická Ústava, dva špeciálne zákony a ďalšie ustanovenia zakazujú „kastovú diskrimináciu“ a praktizovanie „nedotknuteľnosti“. „Mnoho z toho však zatiaľ zostáva len túžbou“, povedal reverend Vincent Manoharan, predstaviteľ Národnej kampane za práva Dalitov v Indii. „Vlády, ktoré vylučujú celú vrstvu svojich vlastných občanov – alebo dovoľujú, aby sa s nimi tak zaobchádzalo – nie sú kompetentné vládnuť“, povedal reverend Dr. Ishmael Noko, generálny tajomník Svetového luteránskeho zväzu. 20 z 25 miliónov kresťanov v Indii sú Daliti.

Kresťania sa pripravujú na voľby v Indii

New Delhi, 6. marca 2009 – ENI

Kresťanskí vodcovia v Indii, najväčšej svetovej demokracii, zostavili príručku pre voliča. Krajina sa totiž pripravuje na celonárodné voľby, ktorých sa má právo zúčastniť 714 miliónov obyvateľov. „Vyzývame kresťanov, aby sa naplno zapojili do volebného procesu“, apelovali v spoločnom vyhlásení kresťanské skupiny na záver ekumenickej konferencie, ktorá sa konala v hlavnom meste Novom Dillí v marci. „Musíme vystúpiť na verejnosť a odovzdať svoje hlasy, aby sme podporili demokraciu a potlačili náboženské vplyvy na vedenie krajiny.“, vyhlásili spoločne kresťanskí vodcovia. Voľby v Indii sa budú konať postupne v jednotlivých štátoch od polovice apríla do polovice mája.

Náboženskí vodcovia odsúdili zaucho, ktoré dostal exprezident Tanzánie

Nairobi, 13. marca 2009 – ENI

Kresťanskí a moslimskí vodcovia v Tanzánii odsúdili útok na bývalého prezidenta Aliho Hassana Mwinyiho. Prezident na dôchodku vyzval k pokojnej kresťansko-moslimskej koexistencii v mieri, a takisto k širšiemu používaniu kondómov pri predchádzaní šíreniu HIV a AIDS.  „Je to hanebný a hrozný skutok. Odsudzujem ten útok“, povedal pre agentúru ENI anglikánsky arcibiskup Dar es Salaamu Valentino Mokiwa. „Podľa mňa je správne, ak politici hovoria o kresťansko-moslinských vzťahoch“. Tanzánsky súd poslal 13. marca na jeden rok do väzenia 26-ročného Ibrahima Saida, ktorý 10. marca vyfackoval ex-prezidenta Mwinyiho počas jeho príhovoru na oslavách narodenín proroka Mohameda, v ktorom sa zasadzoval za používanie kondómov.

Bankár v Nigérii založil rádio, ktoré chce šíriť zbožnosť

Lagos 10 March 2009 – ENI

Nigérijský bankár Erastus Akingbola spustil rozhlasovú stanicu, ktorá sa usiluje propagovať morálne hodnoty, etiku, a zbožnosť ako základné princípy budovania národa v krajine, ktorá zakazuje priame náboženské vysielanie.

„Chceme využiť silu masmédií na nápravu a znovuvybudovanie hodnotového systému v našom národe. Nekážeme náboženstvo. Kážeme zbožnosť, morálku, etickosť a zdravé hodnoty“, povedal Akingbola, ktorý je sám kresťanom a profesijne pracuje ako výkonný riaditeľ Interkontinentálnej banky.

V Nigérii je okolo 90 štátnych a súkromných rozhlasových staníc. Novozaložené rádio Inspiration FM je však prvou stanicou, ktorá si za svoj cieľ zvolila napomáhanie zbožnosti.

„Komunikujeme to správne posolstvo, ktoré pomôže mladým dosiahnuť vznešené ambície a veľkosť prostredníctvom tvrdej práce, zbožnosti, a občianskych pravidiel. V Inspiration FM veríme, že dokážeme pretvoriť náš utlčený sociálny charakter, veríme, že môžeme pretvoriť budúcnosť našej spoločnosti na lepšiu. .. Veríme, že Nigéria môže byť lepšia“, vysvetlil Akingbola. 

Nigéria je najľudnatejšou africkou krajinou. Zo 146 miliónov obyvateľov sa okolo polovica hlási k Islamu, asi 40% tvoria kresťania.

Japonsko si pripomína sté výročie služby evanjelizátora v slumoch

Tokio, 12. marca 2009 – ENI

Kresťania v Japonsku, odborové zväzy, zákaznícke jednotné družstvá a občianske skupiny si pripomenuli 100. výročie začiatku služby japonského evanjelizátora a sociálneho aktivistu reverenda Toyohiko Kagawa. Reverend Kagawa žil v rokoch 1888 až 1960. „Kagawa bol pacifistom aktívnym na svetovej scéne. Venoval svoj život tomu, že sa skláňal k slabým a chudobným, bývajúcim v slumoch, niesol bolesti trpiacich, ochraňoval tých, ktorých spoločnosť neprijímala, a zvestoval evanjelium“, povedali v prejave Shiro Abe a Sizuo Imai, zástupcovia Národnej komisie pre Storočnicu obetavého života Toyohika Kagawu.

Černošská feministická teológia oslavuje 20. výročie

New York, 3. marca 2009 – ENI

Womanistická teológia – teológia afro-amerických žien, ktoré sa pozerajú na kresťanskú vieru cez prizmu skúsenosti žien čiernej pleti – slávi dve desaťročia. Za toto obdobie získala práca womanistického hnutia prominentné miesto v náboženských a akademických kruhoch v Spojených štátoch amerických, a jeho dôležitosť, ale i popularita tohto teologického prístupu stále rastie. Kedysi len hŕstka žien teologičiek, ktoré sami seba nazvali „Womanistky“, sa dnes rozšírila na amerických univerzitách, seminároch a teologických školách a má už medzi sebou pomaly tri generácie. Prívrženkyne tohto teologického prúdu sú vo vekovom rozpätí od 20 do vyše 60 rokov.

Zo zdrojov agentúr, tlačových správ organizácií, a internetových stránok  ENI, WCC, a LWI  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

http://www.ekumena.sk/Ekumena_svet/ekumena_svet.htm

http://www.rozhlas.sk/inetportal/2007/index.php?lang=1&stationID=0&page=showRelacia&id=303

Správy možno preberať s uvedením zdroja vo formáte Ekuména vo svete xx- číslo vydania (napr. 02-2009) /xxx – agentúrne zdroje (agentúrne zdroje sú tie uvedené vpravo hore pod nadpisom pri každej správe, napr. ENI, LWI, CPCE ..). Vzor: Ekuména vo svete 02-2009 / ENIKateřina Děkanovská publikováno: 14.04.2009 08:26 zobrazeno: 2428x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus