WebArchiv - archiv českého webu

Přehled zpráv z domova

Přehled nejdůležitějších událostí z českých církví.

Z domova:

► Praha  29.  března  2009 (Christnet). Proběhl 9. ročník českého Pochodu pro život

28. března prošel centrem Prahy již devátý český Pochod pro život, aby tak připomněl, že i za poslední rok bylo v ČR usmrceno umělým potratem více než 25 000 počatých dětí.  V letošním roce se organizátoři z občanského sdružení Hnutí Pro život ČR rozhodli uskutečnit průvod spíše ve formě kajících modliteb za ty, kteří jsou potratem zraněni a za zabité nenarozené děti, než jako klasickou demonstraci.

Pochod začal ve 13:00 Mší sv. v dominikánském kostele sv. Jiljí, který už definitivně přestává stačit rostoucímu počtu účastníků (že se bez větších problémů podařilo uskutečnit svaté příjímání byl malý logistický zázrak). Součástí Mše bylo i přijetí do Společenství čistých srdcí. Po Mši průvod, jehož účastníci nesli bílé kříže, prošel za modliteb a zpěvu nábožných písní po trase sv. Jiljí-Staroměstské náměstí-Václavské náměstí, na kterém byl v 16:00 ukončen.

Počet účastníků jistě dosáhl čtyřciferných rozměrů, Hnutí Pro život odhaduje jejich počet na asi 1500, čeští novináři jsou tradičně podstatně skeptičtější a mluví/píšou asi o tisícovce. Účastnilo se ho mnoho mladých lidí a rodin s dětmi, jakož i řeholnic a kněží. Ze známějších osobností se pochodu zúčastnili například Radomír Malý, Roman Joch či Libor Halík.

www,christnet.cz 
 
► Olomouc  30.  března  2009 (ČBK). Uzávěrka přihlášek na teologickou fakultu v Olomouci 

Do úterý 31.3.2009 mají zájemci možnost podání přihlášky ke studiu většiny oborů na Cyrilometodějské teologické fakultě (CMTF UP) v Olomouci.

V případě dostatečného zájmu se výuka kombinovaných (dálkových) oborů Teologické nauky a Náboženství se zaměřením na vzdělávání a katechetika otevře také v Brně.

Uchazeči o studium oborů uskutečňovaných ve spolupráci s VOŠs Caritas – Charitativní a sociální práce a Sociální a humanitární práce – mohou přihlášky ke studiu podávat až do 27.4.2009 (řádný termín).

CMTF nyní eviduje asi 450 přihlášek, což odpovídá počtu přihlášek na konci loňského března. Definitivní počet přihlášek podaných letos bude znám na začátku srpna.

Bližší informace:

Studijní oddělení fakulty

Univerzitní 22

771 11 Olomouc

tel.: + 420 585 637 010

+ 420 585 637 011

+ 420 585 637 013

e-mail: studijni.cmtf@upol.cz

web: www.upol.cz

Přijímací řízení:

http://www.upol.cz/fakulty/cmtf/prijimaci-rizeni/

Více informací naleznete také v přílohách.

Přílohy

CMTF UP - nabídka oborů - březen 2009.pdf
    CMTF UP - kompletní nabídka oborů.pdf

http://tisk.cirkev.cz
 
► Praha  31.  března  2009 (ERC). Ekoteologie - odpovědnost za Boží stvoření - aktualizováno  

Milí přátelé, srdečně vás zveme na 11. studijní den ERC, který se uskuteční 16. dubna v modlitebně ECM, Ječná 19, Praha 2. Tématem setkání je Ekoteologie - Odpovědnost za Boží stvoření. Hlavními přednášejícími budou Revd. Peter Pavlovič (European Christian Environmental Network), Mgr. Roman Juriga (o. s. Pravoslavná akademie Vilémov), ThDr. Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha) a Revd. Henrik Grape (Švédská církev).

Přihlášky zasílejte do 14. dubna 2009 na adresu erc@ekumenickarada.cz nebo do ERC, Donská 5/370, 101 00 Praha 10. Poplatek 120 Kč (v ceně je vegetariánský oběd) se hradí na místě.
Podrobnjěší informace naleznete v přiložené aktualizované pozvánce.
Současně také prosíme o předání této informace dalším zájemcům.
   
Aktualizovaná pozvánka na 11. studijní den

www.ekumenickarada.cz
 
► 1.  dubna  2009 (ČTK-copyright). Bible přeložená do současné češtiny vyjde před Velikonocemi. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17556
 
► Litoměřice 1.  dubna  2009 (ČBK). "I biskup může uvěřit", zaznělo v litoměřické rezidenci

 V úterý 31.3.2009 se konalo v rezidenci litoměřického biskupa ekumenické setkání s představiteli církví působících v severních Čechách.

Litoměřice: Biskup Jan Baxant pozval do své rezidence představitele nekatolických církví, kteří se již čtyři desítky let pravidelně setkávají v Litoměřicích, aby navázal na tuto dlouhou tradici vzájemných dobrých vztahů a mohl  s nimi pohovořil o nových perspektivách a další spolupráci.

Sešli se zde zástupci Československé církve husitské, Českobratrské církve evangelické, Evangelické církve metodistické, Svobodného evangelikálního společenství ICHTHYS, Bratrské jednoty baptistů, Církve adventistů sedmého dne a Římskokatolické církve.

Zástupci církví seznámili litoměřického biskupa se svými aktivitami a zavzpomínali na dlouholeté kontakty ještě z dob, kdy byl v Litoměřicích Kněžský seminář a také Teologický konvikt. Ocenili kvalitní přístup představených seminářů, jejichž usilovná práce na poli ekumenických vztahů přinesla mnoho porozumění a duchovních plodů.

Libuše Mikušková, farářka Československé církve husitské, zavzpomínala na svého tatínka, biskupa zmíněné církve. Když byl na ulici osloven příslušníky sekty, a na jejich argumenty uvedl, že je biskupem, dostal odpověď: "To nevadí, i biskup může uvěřit."

Na závěr setkání, kdy přítomní pohovořili o pastoračních a evangelizačních možnostech v severočeském regionu, přijali od biskupa Jana Baxanta přání i požehnání k nastávajícím ústředním křesťanským svátkům.

http://tisk.cirkev.cz
 
► Plzeň  2.  dubna  2009 (ERC). Mongolské inspirace potěší i pomohou  

O svou hudbu a obrazy se s Plzeňany na akci s názvem „Mongolské inspirace“ podělí v pátek 3. dubna 2009 několik mongolských i českých umělců. Poděkují tak všem, kterým není situace cizinců u nás lhostejná.

Večer s názvem „Mongolské inspirace“ proběhne v pátek 3. dubna 2009 od 19 hodin v Kulturním centru v ulici Boženy Němcové 9 v Plzni. Na housle zahraje GONGOR YANJINSUREN, zazpívá JAGARMA DAGVASUREN, a své obrazy představí MANALJAV BAYARNEMEKH. Příchozí shlédnou dokument o Mongolsku a ochutnají tradiční mongolské občerstvení. Během večera zazní také jazz v podání Ivana a Moniky Kudrnových a Michaela Marka.
   Vstup je volný. Koncert je poděkováním těm, kdo podpořili mongolské pracovníky na Plzeňsku, kteří přišli o zdroj obživy. Návštěvníci budou mít zároveň během večera možnost dobrovolným darem finančně podpořit další aktivity charitní Poradny pro cizince, která cizincům v regionu i nadále intenzivně pomáhá nejen v zajištění základních životních potřeb, ale i v řešení jejich situace – ať už formou podpory při vyřizování dobrovolných návratů do vlasti, asistencí při jednáních na úřadech nebo hledání zaměstnání.
   Akci společně pořádají organizace YWAM, Poradna pro cizince Diecézní charity Plzeň a diakonický odbor západočeského seniorátu Českobratrské církve evangelické. Chtějí tak nejen poděkovat dárcům a získat potřebné finanční prostředky pro další pomoc cizincům, ale také přispět k vzájemnému poznání Čechů a Mongolů a k pochopení situace zahraničních pracovníků u nás.
   Karel Šimr, farář ČCE – 739 244 774
   Helena Duchková, vedoucí Poradny pro cizince a uprchlíky DCH Plzeň – 731 433 096
   Patrick Foye, YWAM – 776 209 364
  
http://diakonie-zapad.evangnet.cz
   Pozvánka

   www.ekumenickarada.cz
 
► Ostrava 2.  dubna  2009 (ČTK-copyright). Bible Červený kostel v centru Ostravy získali od státu evangelíci. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17566
 
► Plzeň  2.  dubna  2009 (ERC). Mongolské inspirace potěší i pomohou  

O svou hudbu a obrazy se s Plzeňany na akci s názvem „Mongolské inspirace“ podělí v pátek 3. dubna 2009 několik mongolských i českých umělců. Poděkují tak všem, kterým není situace cizinců u nás lhostejná.

Večer s názvem „Mongolské inspirace“ proběhne v pátek 3. dubna 2009 od 19 hodin v Kulturním centru v ulici Boženy Němcové 9 v Plzni. Na housle zahraje GONGOR YANJINSUREN, zazpívá JAGARMA DAGVASUREN, a své obrazy představí MANALJAV BAYARNEMEKH. Příchozí shlédnou dokument o Mongolsku a ochutnají tradiční mongolské občerstvení. Během večera zazní také jazz v podání Ivana a Moniky Kudrnových a Michaela Marka.
   Vstup je volný. Koncert je poděkováním těm, kdo podpořili mongolské pracovníky na Plzeňsku, kteří přišli o zdroj obživy. Návštěvníci budou mít zároveň během večera možnost dobrovolným darem finančně podpořit další aktivity charitní Poradny pro cizince, která cizincům v regionu i nadále intenzivně pomáhá nejen v zajištění základních životních potřeb, ale i v řešení jejich situace – ať už formou podpory při vyřizování dobrovolných návratů do vlasti, asistencí při jednáních na úřadech nebo hledání zaměstnání.
   Akci společně pořádají organizace YWAM, Poradna pro cizince Diecézní charity Plzeň a diakonický odbor západočeského seniorátu Českobratrské církve evangelické. Chtějí tak nejen poděkovat dárcům a získat potřebné finanční prostředky pro další pomoc cizincům, ale také přispět k vzájemnému poznání Čechů a Mongolů a k pochopení situace zahraničních pracovníků u nás.
   Karel Šimr, farář ČCE – 739 244 774
   Helena Duchková, vedoucí Poradny pro cizince a uprchlíky DCH Plzeň – 731 433 096
   Patrick Foye, YWAM – 776 209 364
  
http://diakonie-zapad.evangnet.cz
   Pozvánka

   www.ekumenickarada.cz
 
► Praha  2.  dubna  2009 (CB). Velký pátek - Kristus zemřel za naše hříchy
Zveme Vás na společnou dopolední velkopáteční bohoslužbu pražských sborů, která se bude konat v pátek 10. dubna 2009 v 10 hodin v modlitebně Sboru Církve bratrské v Praze 1, Soukenická 15. Slovem poslouží Pavel Černý, předseda Rady Církve bratrské. Zazpívá Tomáš Najbrt.
Pozvánka na Velký pátek 2009
 www.ekumenickarada.cz
 
► Praha  3.  dubna  2009 (Nadační fond NBK). Pozvánka na slavnostní večer v Betlémské kapli - 9. dubna

Srdečně Vás zveme na slavnostní představení nového českého překladu Bible ve čtvrtek 9. dubna od 18 hodin v Betlémské kapli v Praze. Bibli, překlad 21. století, krátce představí hlavní překladatel Alexandr Flek, promluví rovněž předseda Ekumenické rady církví v ČR, ThDr. Pavel Černý.

Biblické texty v novém znění přednesou herci Josef Somr, Jan Potměšil, Lucie Trmíková a Eva Holubová.
Oficiální záštitu nad touto akcí převzal ministr kultury Václav Jehlička a primátor Hlavního města Prahy Pavel Bém.
   Vstup na akci je volný a budeme velmi rádi, pozvete-li i své přátele.
Také Vás chceme pozvat ke sledování Křesťanského magazínu, který v neděli 5.dubna ve 14:20 uvede na ČT1 krátký dokument o novém překladu Bible.
Za Nadační fond NBK
Jan Talafant
www.bible21.cz
www.cteni.bible21.cz
www.ekumenickarada.cz
 
► Praha  3.  dubna  2009 (ERC). Pozvání k pořádání dnů vděčnosti za stvoření 2009

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, i letos Vás chceme pozvat, abyste se nějakým způsobem připojili ke konání dnů vděčnosti za stvoření někdy v průběhu září a října. Může jít o přednášku, seminář, tematicky zaměřené bohoslužby; velice vhodné jsou akce v terénu, mohou být vzdělávací či pracovní, a pochopitelně lze různé náplně kombinovat a spojovat.
   Pro letošní rok jsme zvolili téma Příroda jako zjevení. Chceme si jím připomínat, že celá příroda, celý vesmír se svými úžasnými funkčními mechanismy jsou dílem Božím. K tomu patří i schopnost divit se, žasnout. Rádi bychom i letos oslovili děti s výzvou něco k danému tématu nakreslit. Jim je určen připojený text sestry Katky Jančaříkové a jejich rodičům, učitelům, vychovatelům a vedoucím skupin pokyny, které za ním následují. Vybrané dětské kresby bychom rádi na podzim na vystavili někde v Praze a ve Svatojánské koleji nedaleko Berouna.
   Ekumenická rada církví
   a Ekologická sekce a České křesťanské akademie
  
Dny vděčnosti za stvoření včetně informací o soutěži pro děti

www.ekumenickarada.cz
 
► 6.  dubna  2009 (ERC). O Velikonocích se v Česku bude číst Bible na veřejných místech

O Velikonocích 2009 se v Česku uskuteční celonárodní projekt čtení Bible. Ke čtení Bible na veřejných místech se přihlásilo již 70 míst v ČR. Seznam míst, kde se bude číst alespoň část Bible, včetně přehledné mapky naleznete zde.

Projekt navazuje na úspěšné dokončení dalšího překladu Bible do češtiny, který knižně vyjde letos před Velikonocemi pod názvem "Bible, překlad 21.století“, zkráceně Bible21. Informace o tom, jak se do projektu zapojit, naleznete zde.
Zdroj:
www.bible21.cz
www.cteni.bible21.cz

www.ekumenickarada.cz
 
► Brno  6.  dubna  2009 (ČBK).  K brněnské Noci kostelů se připojila Plzeň

K Noci kostelů, která letos poprvé proběhne v jihomoravské metropoli, resp. v České republice, v pátek  29.5., se připojil první zájemce z Čech. Se svým programem se zapojí katedrála sv. Bartoloměje v Plzni a další plzeňské kostely: kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Jana Nepomuckého a kostel Panny Marie Růžencové.

Brno: Z původních dvanácti objektů se Noc kostelů 2009 do této chvíle rozrostla na dvacet sedm kostelů a modliteben  v Brně, ale i v dalších místech brněnské diecéze - v Třebíči, Adamově, Velkých Pavlovicích a  Letonicích. Nově se připojily také  čtyři chrámy v Plzni.

Projekt Noc kostelů nabídne široké veřejnosti poprvé na jaře roku 2009 možnost navštívit kostely a modlitebny a poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se seznámit  s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného umění, divadelního představení či setkání. Noc kostelů je ekumenický projekt, sdružuje kostely a modlitebny šesti křesťanských církví (Římskokatolická církev, Pravoslavná církev, Církev bratrská, Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická a Bratrská jednota baptistů).

V roce 2005 proběhla první Noc kostelů  ve Vídni, během čtyř let se spontánně rozšířila do celého Rakouska. V úzké spolupráci a s využitím zkušeností vídeňského týmu připravují  nyní brněnští organizátoři tento projekt pro  jihomoravskou metropoli, resp. pro Českou republiku. Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Jihomoravským krajem prostřednictvím ROP JV.

V Brně zahájí Dlouhou Noc kostelů 29.5. patnáctiminutové vyzvánění zvonů brněnských chrámů (cca od 17.45 do 18.00 hodin), které bude pozváním všech zájemců, aby do otevřených kostelů zavítali. V katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově  po mši svaté (začátek v 18.00 hodin) pozdraví přítomné brněnský biskup Vojtěch Cikrle a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, pod jejichž záštitou akce v Brně probíhá.

Další informace a podrobnosti o jednotlivých programech jsou aktualizovány na internetových stránkách www.nockostelu.cz.

Mediálními partnery jsou:.Brno Business,  Český rozhlas, Katolický týdeník, Lidové noviny, Listy jižní Moravy, NOS, Radio Petrov, Radio Proglas, TV Noe.

http://tisk.cirkev.cz
 
► 7.  dubna  2009 (ERC). Jaké akce církve u příležitosti předsednictví chystají?

Ve druhé polovině českého předsednictví je před námi hned několik zajímavých akcí, na které jsou zájemci srdečně zváni.

16. dubna proběhne v Praze již 11.studijní den ERC, tentokrát na téma Ekoteologie neboli odpovědnost křesťanů zaBoží stvoření. Toto téma bylo zvoleno v souvislosti s klimatickou změnou, která je v popředí zájmu českého i švédského předsednictví v EU. Ze Švédska přijal pozvání pastor Henrik Grape, který na podzim 2008 k těmto otázkám organizoval velkou konferenci v Uppsale. Kromě něj uslyšíme také další křesťany, kteří se výrazně zasazují za ochranu životního prostředí a úctu k životu na Zemi. Program a další podrobnosti jsou k nalezení na www.ekumenickarada.cz.
   Od 13. do 25. dubna se uskuteční II. Bienále pro Diakonii, které letos zvýraznilo myšlenku překonávání bariér nejen svým hlavním záměrem (podpora diakonické práce s kombinovaně postiženými lidmi), ale také přizváním německých a švédských umělců. Katalog, doprovodné programy i další informace najdete na www.bienaleprodiakonii.cz.
   9. května chceme připomenou Den Evropy – a zároveň i blížící se volby do Evropského parlamentu - Dnem otevřených kostelů. Farnosti a sbory po celé naší zemi jsou zvány, aby v tento den ve svých prostorách připravily různorodý program, dle místních možností v ekumenické spolupráci.
  
Podnět vychází od ERC, konkrétní náplň je ponechána na vlastní invenci a zájmu. Někde může jít o celodenní pestrý program pro všechny generace, jinde o odpolední koncert či besedu s jedním z kandidátů do Evropského parlamentu. Církve mohou představit své aktivity kolemjdoucím – anebo si naopak pozvat hosta „zvenčí“. K dispozici bude jak publikace vydaná ERC u příležitosti předsednictví, tak letáček Konference evropských církví k volbám do Evropského parlamentu. Uprostřed jednoho z květnových prodloužených víkendů bude mnoho lidí naladěno na nové zážitky – proč bychom jim je nemohli nabídnout v našich církvích, po celé naší zemi.
Hana Volná, referent Komise ERC pro předsednictví ČR v EU
Článek vyšel v: V OBRAZE o dění v ekumeně - 2. čtvrtletí 2009

www.ekumenickarada.cz
 
► 7.  dubna  2009 (ERC). Průvodce pro církve a křesťanské organizace v EU k volbám do Evropského parlamentu

Milí přátelé, volby do Evropského parlamentu v České republice budou 5. – 6. června 2009. K těmto volbám můžete využít Průvodce pro církve a křesťanské organizace v Evropské unii, který nese podtitul "Naše křesťanská vize – naše obavy – naše otázky."

Průvodce byl připraven Komisí pro církev a společnost Eurodiaconií, Komisí církví pro migranty v Evropě a sdružením APRODEV. Letáček z angličtiny do češtiny přeložila Hana Volná, referentka komise ERC pro předsednictví ČR v EU.
  
Průvodce pro církve a křesťanské organizace v Evropské unii - MS WORD

www.ekumenickarada.cz
 
► Praha 7.  dubna  2009 (Křesťandnes). Jiří Unger vystoupí na členském shromáždění ČEA s přednáškou Ekonomická krize – biblická diagnóza

Členské shromáždění České evangelikální aliance (ČEA), které rekapituluje uplynulý rok služby ČEA a její výhled do budoucna, se bude konat v Praze v pátek 24. dubna v prostorách Křesťanského společenství Na Žertvách 23, informuje o tom e-zin ČEA IDEA.

Kromě volby nových členů Rady ČEA, schválení zpráv a představení nových členů ČEA bude na programu přednáška tajemníka ČEA Jiřího Ungera s diskusí na téma: Ekonomická krize – biblická diagnóza a možné základy obnovy. Biblickým slovem na úvod poslouží člen Rady ČEA, kazatel a evangelista Církve bratrské Daniel Fajfr.

Na programu shromáždění bude i volba revizní komise na další rok, plán aktivit ČEA na rok 2009/2010 a schválení rozpočtu ČEA na rok 2009.

ČEA si klade za cíl “inspirovat evangelikální křesťany ke sdílení evangelia, službě a spolupráci, být jejich hlasem v dnešní společnosti“. Členem ČEA se může stát osoba starší 18 let (jednotlivý člen) a místní sbor, organizace, hnutí nebo denominace (kolektivní člen), ztotožňující se s posláním, cíli a vyznáním ČEA.

www.christnet.cz
 
► Praha 7.  dubna  2009 (ČBK). Připravuje se kompletní vydání Jeruzalémské Bible

Kompletní vydání Jeruzalémské Bible v Karmelitánském nakladatelství (KNA) a v nakladatelství Krystal OP je plánováno letos během listopadu. Po desítky let se převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Také cílem českého překladu je věrnost biblickému originálu.

Jde o vrcholné dílo Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu.

Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem.

Česká verze Jeruzalémské bible (JB) vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy).

Případní zájemci si mohou knihu již nyní předplatit v některém z knihkupectví KNA či v zásilkové službě a mají tak možnost získat knihu se slevou 15 %.

Podrobnosti, mimo jiné o českém překladu, naleznete na:

http://www.ikarmel.cz/akce/jeruzalemskabible.php

http://krystal.op.cz/jeruzalemska-bible 

http://tisk.cirkev.cz
 
► Praha 7.  dubna  2009 (ČBK). 14. konference Člověk a média

Ve čtvrtek 16.4. se v Centru Mariapoli v Praze 9-Vinoři uskuteční 14. konference Člověk a média s podtitulem Komunitní weby. Šance? Nebezpečí? Globální přátelství?

Praha: Konference Člověk a média se konají dvakrát ročně a jsou určeny každému, kdo v médiích nebo s médii pracuje, kdo je sleduje nebo kdo se o ně jen zajímá. Pořádá je  Hnutí Fokoláre v České republice ve spolupráci s občanským sdružením Pontes, nadací Josefa Luxe, a v poslední době i s Konrad-Adenauer-Stiftung z Německa.

Základním tématem všech konferencí je poslání médií, uplatňovaní jejich etických principů a působení v občanské společnosti. Více o tématech naleznete na http://www.clovekamedia.cz/index.htm (Témata konferencí). Celý projekt je součástí celosvětové aktivity NetOne.

Dne 16.4. začíná akce v 17.17 hodin. Hosty budou Tomáš Svoboda, odborník na oblast informační technologie, Slavomil Hubálek, psycholog, a P. Vít Zatloukal, vedoucí sekce pro mládež při České biskupské konferenci. Moderátorkou je Daniela Brůhová. Po každém příspěvku bude otevřena diskuse.

Kontakt:

RNDr. Irena Sargánková

e-mail: irena.sargankova@focolare.cz

web: http://www.clovekamedia.cz

Více informací, také o dopravním spojení, naleznete v příloze.

Člověk a média - Komunitní weby.pdf

http://tisk.cirkev.cz
 
► 8.  dubna  2009 (ERC). Velikonoční přání Pavla Černého, předsedy ERC

Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. (Iz 53,5)

Všechny formy náboženství, aniž pomineme filozofii, zacházejí s problémem viny bez Boží intervence. Proto docházejí k laciným závěrům. Člověk je v nich ušetřen konečného pokoření z vědomí toho, že Prostředník musí nést trest místo něj. Nemusí se podřídit tomuto jhu a být před svatým Bohem absolutně nahý. (Emil Brunner)
   Vážení přátelé,
srdečně Vás pozdravuji ve velikonočním týdnu a přeji Vám všem novou naději zrozenou na kříži Ježíše Krista a radost potvrzenou Kristovým slavným vzkříšením.
Požehnané velikonoční svátky v Boží přítomnosti přeje
Pavel Černý

www.ekumenickarada.cz
 
► 9.  dubna  2009 (ERC). Bienále pro Diakonii 2009 začne 13. dubna

13. dubna začíná II. Bienále pro diakonii. V rámci pestrého programu se konají dvě výstavy výtvarných děl, koncerty Jaromíra Nohavici a Vladímíra Merty i dobročinná aukce. Všechny akce spojuje volné téma "I noc se stane světlem." II. Bienále potrvá do 25. dubna.

"Cílem projektu je představit diakonickou práci s handicapovanými členy společnosti; nabídnout setkání s výtvarným uměním, které je svým obsahem či svými tvůrci spojeno s křesťanstvím; a v neposlední řadě získat zbývající prostředky na rozšíření služeb Střediska Diakonie ČCE v Praze Stodůlkách a na jeho přestavbu." uvádí internetová stránka bienále.
   Akci pořádají FS ČCE Dejvice, Diakonie ČCE a Středisko Diakonie ČCE v Praze-Stodůlkách
  
Zdroj: www.bienaleprodiakonii.cz

   www.ekumenickarada.cz
 
► 9.  dubna  2009 (Křesťandnes). V Praze se uskuteční křesťanská konference pro singles

Česká evangelikální aliance pořádá 25. dubna 2009 ve spolupráci se sborem Církve bratrské v Praze 4 - Šeberově konferenci s názvem "Být single - stigma nebo poslání?".

Konference má být reakcí na vakuum v této oblasti v naší zemi i církvi. „Je mnoho lidí, jak mezi věřícími, tak mezi nevěřícími, kteří jsou sami a nenacházejí východisko ze své situace,“ píší organizátoři konference v přípravných materiálech.

Hlavním hostem konference je luteránská pastorka Astrid Eichlerová narodila se v bývalém východním Německu (1958). Po studiu na zdravotní sestru vystudovala v letech 1982 -1986 teologii v Berlíně. Od roku 1988 - 2004 byla farářkou ve venkovském okresu Prignitz. Od ledna 2005 působí jako kaplanka ve věznici v Berlíně. Astrid Eichlerová založila v Německu hnutí, které se věnuje otázkám života singles (EMWAG - Musí být něco jiného), je autorkou mnoha knih (zatím nevyšly v českém překladu) a pořádá řadu konferencí (v Německu).

Mohu mít jako single vůbec naplněný život? Nebude mi pořád něco chybět? Právě s těmito otázkami se evangelická pastorka Astrid Eichlerová konfrontuje. Na základě vlastní zkušenosti vidí, že život singles nebývá vnímán jako plnohodnotná alternativa k manželství a snaží se ukázat, že život v celibátu může být velmi vzácným Božím darem.

Mezi dalšími hosty konference budou například sestry z komunity Chemin Neuf. Součástí programu bude i autogramiáda českého překladu knihy Astrid Eichler „Musí být něco jiného“.

Konference začíná v sobotu 25. dubna v půl desáté v kostele Církve bratrské v Praze 4 – Šeberově, ulice V Ladech 10 (www.cb.cz/praha4).

Více informací, včetně přihlášky a termínu jejího zaslání, najdete na webových stránkách http://www.ea.cz/

 www.krestandnes.cz
 
► 9.  dubna  2009 (ČBK).  Stanovisko České biskupské konference k překladu "Bible. Překlad 21. století"

V těchto dnech vychází překlad Bible, nazvaný "Bible. Překlad 21. století". Česká biskupská konference k němu vydala následující stanovisko.

Stanovisko České biskupské konference k překladu
"Bible. Překlad 21. století"

Český překlad Bible, který vycházel několik roků po částech pod názvem Nová bible kralická, vychází nyní kompletní pod názvem Bible. Překlad 21. století (zkratka B21). Přestože po jazykové stránce s češtinou Bible kralické nemá prakticky nic společného, odkazoval na ni ve svém dřívějším názvu, aby naznačil určitou, jakkoli volnou, vazbu na minulost. Nyní ovšem převážila podle všeho marketingová hlediska, protože vztahovat se v názvu k budoucnosti je nesporně atraktivnější. Podtitul Překlad 21. století naznačuje, že by svou aktuální češtinou měl "vystačit" třem generacím (po 30 letech). Přitom Český ekumenický překlad (dále ČEP) už po jedné generaci, vzhledem k rychle se měnícímu jazyku, zastaral. Zdá se však, že věc je prostší: toto označení zřejmě není ničím víc než reklamní upoutávkou. Zda se stane skutečností, bude možno říci teprve na konci století, ne na jeho začátku.

V předmluvě k B21 se vydavatelé hlásí k odkazu Bible kralické, která je bezesporu klenotem českého překladatelského umění. Za průlom biblického překládání v duchu moderního přístupu považují ČEP. Znalcům překladů Bible do češtiny tu chybí přinejmenším zmínka o Bibli svatováclavské, která, přestože byla překládána z latinské Vulgáty, představovala významný přínos ve vývoji české biblistické terminologie. A nelze také opomenout celou řadu (třeba jen dílčích) překladů protestantské i katolické tradice, které od počátku 20. století uplatňovaly ve své době moderní principy biblického překladatelství.

Když B21 otevře katolický křesťan, zjistí, že to není celá jeho Bible. Chybí tu sedm starozákonních knih a některé další jsou tu předkládány v kratší verzi, než jak je známe v tzv. "širším kánonu". V tomto kontextu je vhodné zmínit, že zvlášť katoličtí věřící se mohou těšit na brzké vydání českého překladu světově rozšířené Jeruzalémské bible a pracuje se také na revizi a dokončení překladu pořízeného dr. Václavem Bognerem a užívaného v katolické liturgii (se současným názvem Český katolický překlad).

Katoličtí biskupové se při doporučování biblických překladů řídí kanonickými normami. Kodex kanonického práva (kán. 825) má na zřeteli užitek z četby Písma svatého a jeho interpretaci ve shodě s dvoutisíciletou tradicí církve; proto požaduje, aby věřící užívali Bible opatřené nezbytnými úvody a výkladovými poznámkami. (ČEP má stručné úvody k jednotlivým knihám a minimum vysvětlivek.) Tento požadavek je o to naléhavější, že v současné době do značné míry chybí u čtenářů Bible obecně předpoklady k jejímu pochopení, takže některým místům nerozumějí vůbec a některá vnímají značně zkreslenou optikou své subjektivity.

Podle překladatelů B21 je jejich dílo doporučeníhodné zejména pro srozumitelnost češtiny, blízké dnešnímu běžnému čtenáři. Tato snaha je obecně chvályhodná. Při překladu Bible je jistě vhodné přihlížet k úrovni současné literární češtiny a částečně i k její hovorové podobě. Především je ale třeba brát v úvahu, že mnohé biblické texty vznikaly jako texty bohoslužebné, další byly bohoslužebným jazykem ovlivněny a Bible jako celek byla více méně po celou dobu své existence užívána ve schválené formě prvořadě k liturgickému předčítání. Proto při jejím překládání do moderních jazyků nelze uplatňovat jenom obecné translatologické zásady (tj. překládat Bibli jako literaturu), ale každý nový překlad musí respektovat stávající liturgickou terminologii, styl a dějinnou kontinuitu tohoto typu jazyka.

Pokud jde o literární stránku, její zhodnocení bude jistě předmětem odborných recenzí. Omezme se tu jen na několik málo poznámek. Ve starozákonních poetických knihách se v prezentovaném překladu často setkáváme se snahou o zrýmování. Toho však není možné dosáhnout vždy, takže celek působí nevyrovnaně a rozkolísaně. Dále v Novém zákoně stojí za povšimnutí například to, že česká křesťanská tradice, kterou respektuje i ČEP, vyhradila jménu Ježíšovy matky formu "Maria", a ne "Marie", aby se tak podtrhlo její výjimečné postavení v dějinách spásy. Také věta přeložená jako "ocitl se v těle jako člověk" (srov. Flp 2,7-8) je nepřesná, protože ve skutečnosti chce vyjádřit, jak Krista viděli jeho současníci, tedy "byl shledán jako člověk". Podobných nepřesností by bylo možno uvést mnohem více.

Je důležité, aby se Bibli dostalo místa, jaké jí právem podle křesťanské tradice náleží. II. vatikánský koncil připomíná, že "Církev měla vždy v úctě Boží Písmo jako samo tělo Páně" (Dei verbum, 21). Bylo nám svěřeno jako dar, což vyjadřujeme různými gesty při liturgii. Proto by bylo vhodnější, aby se jeho nabízení v sekulárním prostředí vyhnulo reklamním kampaním, jimiž si slouží běžné obchodní organizace.

Závěrem lze shrnout, že katolickým křesťanům je jako autentické znění Písma svatého určen oficiální liturgický překlad, použitý v platných bohoslužebných knihách, postupně vydávaný a připravovaný ke kompletnímu vydání jako tzv. Český katolický překlad (Bogner et al.), církevní schválení (imprimatur) má též tzv. Český ekumenický překlad (Bič, Souček et al.), ke kompletnímu vydání se připravuje také Česká Jeruzalémská Bible (Halas et al.). Všechny tyto překlady vznikly nebo vznikají za plné či částečné účasti katolické církve, což zaručuje jejich správnost z hlediska nauky víry. Nová bible kralická – B21 (ani jiné překlady) nemůže církevní schválení (v rámci katolické církve) získat, neboť nesplňuje požadavky normy, kterou imprimatur je. Tím pochopitelně není řečeno, že je katolickým křesťanům čtení a studium jiných překladů zapovězeno, naopak každá kritická konfrontace různých znění s uznaným katolickým překladem jim může být k užitku a prohloubení biblických znalostí.

http://tisk.cirkev.cz

 
► Praha 10.  dubna  2009 (ČTK-copyright). V Betlémské kapli v Praze včera odstartovalo Celonárodní čtení bible. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17599  
 
► Praha 10.  dubna  2009 (ČTK-copyright). Dnes je Velký pátek. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17598   
 
► Česká Lípa 11.  dubna  2009 (ČTK-copyright). V České Lípě si dnes připomněli poslední dny Ježíše Krista. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17611
 
► 11.  dubna  2009 (ČTK-copyright). V noci z Bílé soboty na neděli se připomíná zmrtvýchvstání. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17609
 
► Praha 12.  dubna  2009 (ČTK-copyright). Dnešek je pro křesťany hlavní slavností církevního roku. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17612 
 
► Brno 12.  dubna  2009 (ČTK-copyright). V ulicích jihomoravských měst četli věřící nový překlad Bible. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17615
 

► 13.  dubna  2009 (ČTK-

 copyright). Čeští a moravští biskupové kritizují nový překlad Bible21. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17624  

 

► 13.  dubna  2009 (ČTK-

 copyright). Čeští a moravští biskupové kritizují nový překlad Bible21. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17624  

 

► 14.  dubna  2009 (ČTK-

 copyright). Křesťanům Velikonoce nekončí, budou je slavit ještě 50 dnů. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17629
 
► Vřesina 14.  dubna  2009 (ERC). Bohoslužba nabídne zastavení rok po srážce tramvají u Vřesiny

U příležitosti výročí srážky tramvají ve Vřesině proběhne 17. dubna 2009 od 17 hodin v místním kostele sv. Antonína Paduánského vzpomínková ekumenická bohoslužba pro všechny, kteří se chtějí zastavit.

Po roce se opět sejít a společně zastavit, vzpomenout ztráty i cenné zkušenosti - to jsou hlavní cíle ekumenické bohoslužby, kterou připravují místní církve ve spolupráci s Krizovým centrem Ostrava a Psychosociálním intervenčním týmem.
   „Pro některé jde o neštěstí, které nemilosrdně připravilo o život, zdraví anebo svobodu jejich blízké; pro jiné zkušenost, díky níž si uvědomují nesamozřejmost každého dne a prožívají vděčnost; pro další představuje Vřesina otázku viny a ne/spravedlivého trestu; pro zachraňující znamenala též příležitost k učení – to, co se naučili ve Vřesině, mohli v průběhu roku (bohužel) již několikrát využít,“ stojí mimo jiné v letáku, který dostanou účastníci bohoslužby.
   Dvě tramvaje se čelně srazily v pátek 11. dubna 2008 deset minut před šestou hodinou na lince číslo pět mezi zastávkami Poruba - koupaliště a točnou Vřesina. Při srážce zahynuli dva lidé, jedna žena později zemřela v ostravské Fakultní nemocnici. Nehoda si vyžádala čtyřicet devět zraněných, z toho patnáct těžce.
  
Více na: http://pit-cr.info
Ekumenická bohoslužba pro všechny zasažené se v kostele sv. Antonína Paduánského uskutečnila také šest týdnů po události v pátek 23. 5. 2008.
  
Více na: http://pit-cr.info
   Za pořadatele:
   Mgr. Petra Ďásková (Krizvé centrum Ostrava) 596 110 882
   PhDr. Martin Jániš (Psychosociální intervenční tým) 732 651 981

   www.ekumenickarada.cz
 
►Praha 15.  dubna  2009 (ICEJ). Evropa proti antisemitismu a neonacismu – Praha 2009

Česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) pod záštitou předsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky a primátora hl. m. Prahy Pavla Béma pořádá 17. a 19. dubna 2009 v Praze sérii veřejných akcí zaměřených na problematiku antisemitismu.
(FOTO: Michaela Hasíková, leden 2009, Synagoga v Třebíči, Zdroj: Plakát ICEJ - Evropa proti antisemitismu a neonacismu Praha 2009)

Mezinárodní konference „Antisemitismus a současnost“ organizoavná ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy se bude konat v pátek 17. 4. 2009 – v prostorách Velkého zasedacího sálu Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2. Pro účast je nutno se zaregistrovat na icej@ecn.cz nejpozději do 10. 4. 2009.
   Pochod dobré vůle organizovaný ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy se uskuteční v neděli 19. 4. 2009 – sraz před 13:30 na Staroměstském náměstí.
   V neděli 19. 4. 2009 – od 15:00 hodin ve Valdštejnské zahradě se uskuteční tradiční shromáždění Všichni jsme lidi, které se koná již pošesté ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR a pod záštitou předsedy Senátu a primátora Prahy.
  
Další informace k akcím na stránce www.vsichnijsmelidi.cz
   Podrobné informace o všech akcích
   Plakát Evropa proti antisemitismu a neonacismu Praha 2009

   www.ekumenickarada.cz
 

► 15.  dubna  2009 (ČTK-

 copyright). Bible21 vzbuzuje v církevních kruzích rozdílné reakce.
 Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17630
 
► Praha 16.  dubna  2009 (Christnet).  V pražské akademické farnosti u Salvátora se bude konat bohoslužba ke Dni Země

 Akademická farnost u Nejsv.Salvátora a Ekologická sekce České křesťanské akademie společně pořádají v úterý 21. dubna v kostele Nejsv. Salvátora na Starém Městě  ekumickou bohoslužbu ke Dni Země. Začátek je v 19 hodi.

Kázáním poslouží Doc. Pavel Hošek, ThD., teolog a religionista z Evangelické teologické fakulty UK. Po bohoslužbě cca od 20 hodin bude v sakristii kostela následovat diskuse. Téma večera je  "Příroda jako zjevení".

www.christnet.cz

 
Praha 16.  dubna  2009 (ČBK).  Mezinárodní kongres křesťanských sportovních spolků

 Ve dnech 16.-18.4. se v Praze setkají představitelé křesťanských sportovních spolků sdružených v organizaci FICEP. Českou republiku reprezentuje občanské sdružení Orel, které je hostitelem. Na slavnostním zahájení vystoupí ve čtvrtek 16.4. mimo jiné Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a předseda České biskupské konference (ČBK).

Na zahájení dne 16.4. v 17.30 hodin v Konferenčním sálu hotelu Pyramida, Praha 6, promluví také Miroslav Kalousek, ministr financí, a Kevin Lixey, vedoucí sekce pro sport ve Vatikánu. Záštitu převzal odstupující premiér Mirek Topolánek.

Křesťanské občanské sdružení Orel letos slaví 100 let od svého založení. Hlavním tématem akce bude hodnotová orientace sportu. Sport je chápán jako prostředek výchovy a naplnění volného času.

Organizátor kongresu Ladislav Kotík uvádí: "Vedle Německa, Francie a Rakouska patříme k nejaktivnějším členům," a dodal: "Je to zvláštní paradox, neboť počtem členů patříme k těm nejmenším. Přesto jsme bráni a vnímáni jako rovnocenný partner. Orel má v současnosti více než 18.000 příznivců.

Více informací a přesné informace o místě konání naleznete v přílohách.

Přílohy

Orel a kongres FICEP.doc
    profil organizace Orel o. s..doc

http://tisk.cirkev.cz

 
► Praha 16.  dubna  2009 (Christnet).  V Praze vznikne nový magisterský obor ekumenické teologie

Evangelická teologická fakulta UK (ETF) v Praze ve spolupráci s Institutem ekumenických studií otevře v novém akademickém roce poprvé magisterské studium Teologie křesťanských tradic – ekumenika. Dosud toto studium bylo pouze bakalářské.

Ke studiu jsou zvani nejen absolventi bakalářských teologických a humanitních oborů, ale i ti, kteří teologii již vystudovali a chtěli by si své znalosti doplnit a osvěžit.

"Studium není věkově omezené, a tak by mohlo být zajímavé i pro služebníky církve, kteří by po delší době praxe mohli načerpat nové podněty," říká ředitelka Institutu ekumenických studií Ivana Macháčková.

Studium je dvouleté a přednášky jsou jeden den v týdnu večer. V průběhu září je desetidenní intenzivní kurs. Studium je koncipováno tak, že se při něm dá pracovat na plný úvazek či studovat další obor.

Přihlášky je nutno podat na ETF do 31. 7. t.r. Informace pro zájemce na e-mail tkt@etf.cuni.cz.

www.christnet.cz

 

► Plzeň 16.  dubna  2009 (ČTK-

 copyright). V Plzni se bude konat soutěž křesťanských skupin - folk, rock, spirituály, gospely a worship. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17646
 
► Plzeň 16.  dubna  2009 (ČBK).  Zahájení sezóny v plzeňské Meditační zahradě - Památníku obětem zla

 Slavnostní zahájení sezóny v Meditační zahradě - Památníku obětem zla v Plzni - Doudlevcích proběhne v pátek 17. dubna od 16 hodin.

Plzeň: Program bude zahájen mší svatou celebrovanou biskupem Mons. Františkem Radkovským, v 17 hodin vystoupí Schola od redemtoristů pod vedením Antonína Švehly, v 18 hodin bude následovat společné posezení návštěvníků.

Meditační zahrada s unikátní křížovou cestou z hořického pískovce, kaplí sv. Maxmiliána Kolbeho a ojedinělou zahradní architekturou bude až do podzimu otevřena pro veřejnost od středy do neděle vždy od 10.00 do 17.00. V pondělí a v úterý je zavřeno.

http://tisk.cirkev.cz

 
► 17.  dubna  2009 (ČTK_copyright). Pravoslavní dnes mají Velký pátek. Čťete zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17650
 

► Ostrava 17.  dubna  2009 (ČTK-

 copyright). Lidé si při bohoslužbě připomněli tragickou srážku tramvají. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17656 
 
►Praha 17.  dubna  2009 (ČCE). Dialog mezi luterskou a reformovanou tradicí - seminář s významnými hosty světové ekumeny

Vážení přátelé,
Komitét členských církví Luterského světového svazu a Evangelická teologická fakulta UK v Praze Vás zvou v pátek 15. května 2009 na seminář s názvem Dialog mezi luterskou a reformovanou tradicí.

Na setkání promluví významní hosté světové ekumeny - Rev. Dr. Ishmanel Noko, generální tajemník Luterského světového svazu (LWF) a Rev. Dr. Setri Nyomi, generální tajemník Světové aliance reformovaných církví (WARC).
   Hosté promluví na témata Dialog mezi luterskou a reformovanou tradicí a Vztahy mezi LWF a WARC. Seminář se koná od 14:30 do 17:30 hod. v budově ETF, ul. Černá 9. V příloze najdete pozvánku s podrobnějšími informacemi a program. Máte-li zájem o bližší informace, ozvěte se na uvedených kontaktech. Budeme rovněž rádi, když předem nahlásíte svou účast.
   S pozdravem
   Magda Matulíková
   Oddělení pro ekumenu a zahraniční vztahy
   Českobratrská církev evangelická
   p.př.466, Jungmannova 9
   111 21 Praha 1
   Tel.: 224 999 217 (216)
   Fax: 224 999 219
   e-mail: ekumena@srcce.cz

    www.ekumenickarada.cz
 
►Praha 17.  dubna  2009 (ČCE). Dialog mezi luterskou a reformovanou tradicí - seminář s významnými hosty světové ekumeny

Vážení přátelé,
Komitét členských církví Luterského světového svazu a Evangelická teologická fakulta UK v Praze Vás zvou v pátek 15. května 2009 na seminář s názvem Dialog mezi luterskou a reformovanou tradicí.

Na setkání promluví významní hosté světové ekumeny - Rev. Dr. Ishmanel Noko, generální tajemník Luterského světového svazu (LWF) a Rev. Dr. Setri Nyomi, generální tajemník Světové aliance reformovaných církví (WARC).
   Hosté promluví na témata Dialog mezi luterskou a reformovanou tradicí a Vztahy mezi LWF a WARC. Seminář se koná od 14:30 do 17:30 hod. v budově ETF, ul. Černá 9. V příloze najdete pozvánku s podrobnějšími informacemi a program. Máte-li zájem o bližší informace, ozvěte se na uvedených kontaktech. Budeme rovněž rádi, když předem nahlásíte svou účast.
   S pozdravem
   Magda Matulíková
   Oddělení pro ekumenu a zahraniční vztahy
   Českobratrská církev evangelická
   p.př.466, Jungmannova 9
   111 21 Praha 1
   Tel.: 224 999 217 (216)
   Fax: 224 999 219
   e-mail: ekumena@srcce.cz

    www.ekumenickarada.cz
 
Číhošť (Havlíčkobrodsko) 18.  dubna  2009 (ČTK-

 copyright). Umučeného pátera Toufara v Číhošti připomíná turistická cesta. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17660  

 
►Praha 19.  dubna  2009 (ERC). Marek Drápal představil záměr založit Českou křesťankou environmentální sít

16. dubna 2009 se konal 11. studijní den ERC v ČR na téma Ekoteologie – odpovědnost za Boží stvoření. V rámci studijního dne Marek Drápal za podpory Romana Jurigy představil záměr založit Českou křesťanskou environmentální sít (ČKES).
  
ČKES by měl být českou pobočkou Evropské křesťanské enviromentální sítě (ECEN). Více se o záměru založit ČKES můžete dočíst v příloze. Další informace ohledně vzniku ČKES mohou zájemci získat u Marka Drápala, e-mail: marek@drapal.cz.
Informace k zamýšlené České křesťanské environmentální síti

    www.ekumenickarada.cz
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Kateřina Děkanovská publikováno: 24.04.2009 09:05 zobrazeno: 3056x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus