WebArchiv - archiv českého webu

Status Kulturní rady CČSH

Praha 01.03.2006 Tento statut byl schválen dne 27. 8. 1994 usnesením Církevního sněmu CČSH a nabývá platnosti dnem vyhlášení Ústřední radou CČSH. Jeho vyhlášením se ruší platnost statutu Rady pro církevní umění ze dne 15. května 1982.

Ze Statutu kulturní rady Církve československé husitské:

§ 1 Kulturní rada je iniciativním orgánem Církve československé husitské /dále CČSH/. Ústřední rada CČSH v maximální míře využívá poradní činnost této rady v oblasti kultury.

§ 2 Cílem Kulturní rady CČSH je iniciování činnosti CČSH v procesu vytváření duchovní kultury společnosti v dějinné kontinuitě reformačních tradic; konkrétní prezentace CČSH v kultuře, vědě a umění. Křesťanské umění jako zviditelňující a přibližující duchovní život, napomáhající k duchovnímu růstu a interpersonální komunikaci, je nedílnou součástí misijní a evangelizační praxe církve.

§ 3 Kulturní rada garantuje a dohlíží na úroveň umělecké činnosti a tvorby CČSH v celé její šíři tak, aby sloužila poslání církve a byla v souladu s učením a řády CČSH. Kulturní rada vypracovává posudky a doporučení v uvedených oblastech činnosti církve pro všechny její složky a doporučuje konzultanty. Ústřední rada, diecézní rady a rady starších vyžadují posudky Kulturní rady v otázkách staveb, přestaveb a výzdoby sborů, modliteben a církevních objektů, v oblasti tiskové a publikační, hudební a v dalších oblastech kulturní prezentace. Kulturní rada spolupracuje při dalším vzdělávání církevních pracovníků ve sféře kultury. Kulturní rada zprostředkovává odborné posudky.

§ 4 Kulturní rada pracuje na aktuálních úkolech v sekcích, které operativně vytváří v oboru výtvarném (architekti, malíři, grafikové, historikové a teoretikové výtvarných oborů), v oboru literárním (básníci, prozaikové, historikové a teoretikové literárních oborů), v oboru hudebním (skladatelé, dirigenti, varhaníci, pěvci, historikové a teoretikové hudebních oborů) a v dalších oborech (např. divadelním, filmu, videa…).

§ 5 Členy Kulturní rady jsou laici i kněží CČSH, kteří mají zájem, schopnosti a odborné předpoklady a doporučeni příslušnou diecézní radou CČSH byli jmenováni Ústřední radou CČSH. Kulturní rada CČSH se skládá z předsedy (zvoleného členy Kulturní rady), tajemníka (přednosty V. odboru ÚÚR CČSH) a zástupců výše uvedených sekcí. Kulturní rada se schází nejméně 4 x ročně, jednotlivé sekce podle aktuální potřeby.

§ 6 Nezbytné náklady pro činnost Kulturní rady hradí CČSH dle rozpočtu schváleného Ústřední radou CČSH a církevním Zastupitelstvem. Činnost Kulturní rady je finančně zajišťována také dotacemi – granty, sponzorskými dary apod.

§ 7 Činnost Kulturní rady se řídí jednacím řádem CČSH.

§ 8 Tento statut byl schválen dne 27. 8. 1994 usnesením Církevního sněmu CČSH a nabývá platnosti dnem vyhlášení Ústřední radou CČSH. Jeho vyhlášením se ruší platnost statutu Rady pro církevní umění ze dne 15. května 1982.Jiří Vaníček publikováno: 27.02.2007 02:19 zobrazeno: 7329x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus