WebArchiv - archiv českého webu

Vyjádření k rostoucím projevům nesnášenlivosti a extremismu

Církev československá husitská se znepokojením sleduje rostoucí projevy nesnášenlivosti v naší společnosti, zejména vůči Romům, útoky a projevy násilí, antisemitismu a aktivizaci extremistických skupin. Znepokojuje nás, že svoboda projevu a shromažďování, které jsou samy o sobě velkou hodnotou, začínají být uplatňovány a zneužívány v některých případech proti právům druhých a proti základním principům demokratické společnosti. Solidarizujeme se s příslušníky menšin, s oběťmi násilných útoků a vyslovujeme podporu všem, kteří se  angažují ve prospěch pokojného a tolerantního soužití, proti nesnášenlivosti a násilí v naší zemi či kdekoli ve světě.  Jsme si vědomi složitosti dlouhodobých problémů spojených se soužitím většinové společnosti s romskou částí našeho obyvatelstva. Vyslovujeme podporu všem snahám a iniciativám vedoucím k růstu vzájemného poznávání a sbližování mezi Romy a většinovou společností.

V přístupu ke společenským otázkám zastává CČSH základní princip důstojnosti, stejných práv i odpovědností každého člověka. Zakládají se jednak ve stvoření člověka k Božímu obrazu (Gn 1, 26) a v lidství, které přijal, vykoupil a obnovil Boží Syn Ježíš Kristus (2 K 5, 17; Fp 2, 7; Ef 1, 7). Na tomto biblickém a křesťanském základě pak ve své nauce a praxi  chceme podporovat skutečnou demokracii, humanismus, toleranci (Základy řádu duchovní péče CČSH, část D zvaná Základní směrnice duchovní péče o život veřejný). Skutečná demokracie, humanismus a tolerance, úcta k člověku a pokojné soužití se neobejdou bez duchovní dimenze a hodnot, k nimž ukazuje Bible a zejména Kristovo evangelium.  Skutečná svoboda a uplatňování práv je vždy spojeno s odpovědností vůči společnosti a jejím základním principům. Evangelní svoboda pak znamená vzájemný respekt, službu a pomoc druhým (Ga 5, 13). Ježíšova účinná solidarita s lidmi na okraji nám připomíná, že naším úkolem je být především s těmi, kteří jsou na okraji, s oběťmi, se strádajícími, s menšinami, s lidmi všelijak handicapovanými (Mt 25, 31-46). Máme být svědky evangelia všude tam, kde se jedná o práva, důstojnost a svobodu každého člověka; tam, kde se řeší zásadní otázky společnosti a našeho lidství. Přestože jsme sami jako církev menšinou, uvědomujeme si svůj díl odpovědnosti za podobu a kvalitu života naší společnosti. Na našich postojích a činech se ukáže, zda skutečně bereme vážně své poslání „naplnit současné snažení mravní Duchem Kristovým“ (Preambule Ústavy CČSH). Proto připomínáme v tomto čase svým členům tuto naši spoluodpovědnost.

Ústřední rada Církve československé husitské

V Praze dne 16. 5. 2009

 Ústřední rada Církve čs. husitské

Helena Bastlová publikováno: 19.05.2009 10:35 zobrazeno: 6735x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus