WebArchiv - archiv českého webu

Prohlášení zástupců evropských národních ekumenických rad

St. Pölten Zástupci ekumenických rad se v dubnu sešli v rakousku nad tematikou hledání společných postupů ekumeny v evropském prostoru. Z ČR reprezentovala farářka CČSH a tajemnice ERC v ČR Mgr. Sandra Zálabová.

Křesťané a muslimové společně pro Evropu
St. Pölten, Rakousko, 27.-30. dubna 2009
 
„Je zapotřebí, aby křesťané a muslimové usilovali o navázání bilaterálních vztahů založených na vzájemné důvěře. Čím víc se zástupci obou náboženských směrů setkávají, diskutují spolu a osvětlují si své hluboce zakořeněné postoje a tradiční hodnoty, tím víc je možné vzájemné porozumění. Taková setkání jsou důležitá jak na rovině vůdčích idejí, tak i na základní rovině.
Do budoucna můžeme společně takto přinést veliký příspěvek naší evropské společnosti.“
 

Tak zní stanovisko vedoucích tajemníků evropských ekumenických rad, kteří se sešli ve dnech 27.-30. dubna 2009 v rakouském městě St.Pölten. Tato setkání, která se konají pravidelně jednou ročně, mají za cíl jednak sdílení vzájemných zkušeností, ale i společná zamyšlení nad rozdílnými  problémy, které řeší jednotlivé země a Evropa. V letošním roce se přítomní zaměřili na vztahy křesťanů a muslimů. Téma bylo vybráno, protože spolupráce mezi stoupenci monoteistických náboženství, hlavně mezi vůdčími osobnostmi, a otázky identity jsou klíčovými problémy dnešní doby.

 

Skupina podporuje všechny křesťany a muslimy v tom, aby se vzájemně učili poznávat své hodnoty a nikoliv vést dialog pouze na základě předsudků. Obě komunity se mají navzájem od sebe co učit, pro příklad uveďme: otázky jejich rozdílného porozumění „trojjedinosti Boží“, problematika chápání lidských práv, postavení víry ve společnosti.

 

Účastníci konference si uvědomují, o jak složité téma se jedná. Současná evropská společnost je velmi různorodá: kulturně, sociálně, ekonomicky i nábožensky. Výzvou pro všechna náboženství, myšlenkové proudy a filosofie je aktivní zájem jeden o druhého. V dnešní době je to jedno z velikých obdarování, když se lidé z různých náboženských směrů v Evropě mohou vzájemně  bratrsky setkávat. Právě to nás vybízí k hledání cest k dialogu a ke spolupráci.

 

Důležitost vzájemného porozumění deklarovalo 138 muslimskými představitelů z akademických kruhů v roce 2007 prohlášením „Společný svět“. Na setkání v Mechelenu, v říjnu 2008, skupina zástupců islámu a křesťanství ve společném prohlášení říká: „Evropa by měla být prostorem, v němž se budou společně vzdělávat křesťané i muslimové. Jak křesťané, tak muslimové se drží  základních teologických a lidských principů. Rozumějí Božímu Zjevení skrze svá Písma jako povolání k práci pro mír a spravedlnost.“    

 

Prohlášení zástupců evropských ekumenických rad církví, 30. dubna 2009

Zúčastnila se a přeložila: Mgr. Sandra Zálabová, vedoucí tajemnice a tisková mluvčí ERC v ČR

 
  Kateřina Děkanovská publikováno: 21.05.2009 12:42 zobrazeno: 2324x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus