WebArchiv - archiv českého webu

Přehled dění ve světové ekumeně

Přehled za několik posledních týdnů.

Ekuména vo svete 15/2009

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 15. apríla 2009 o 19:20

Kresťania na mnohých miestach sveta oslávili Veľkú Noc spolu

Kenley, UK, 13. apríla 2009 – LW

Veľký týždeň, a zvlášť trojdnie od Veľkého piatku po Veľkonočnú nedeľu, kedy kresťania slávia najvýznamnejšie cirkevné sviatky, boli príležitosťou k vyznaniu spoločnej viery vo vykupiteľskú smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Kresťania z rozličných cirkví na rôznych miestach sveta, vrátane Jeruzalema, Ríma, či Londýna, oslávili sviatky spoločnými ekumenickými bohoslužbami. 

“Súčasťou našich modlitieb počas Veľkého týždňa boli bratia a sestry z rozličných kresťanských cirkví a prosba o jednotu kresťanov, zvlášť čím viac sme sa blížili k Veľkému piatku“, povedala reverendka Linda Williamsová, farárka v anglikánskom Kostole všetkých svätých v Kenley.  

Počas Veľkého piatku kresťania v Kenley, predmestí na juhu Londýna, usporiadali už tradičný pochod svedectva ulicami svojho mestečka. Cieľom pochodu bolo stretnúť sa a oslavovať Boha spolu, - v prvom rade ako kresťania, nie ako denominácie – doplnila reverendka Williamsová.

Kristov príbeh utrpenia má na Filipínach rôzne podoby

Manila, 9. apríla 2009 – ENI

Na Filipínach, kde je v niektorých dedinách súčasťou Veľkého týždňa tradícia kajúcich priklincovať sa na drevené kríže, príbeh Kristovho utrpenia naberá aj novú formu iniciatív aktivistov.

„Nové vlastenecké združenie“, ktoré zoskupuje ľavicovo orientované organizácie, sa 7. apríla v Manile pridalo k robotníkom a mestským skupinám chudobných v raz do roka organizovanej protestnej akcii s názvom „Kalvária ľudu“. 

Na Veľký piatok na poludnie sa v troch dedinách na sever od Manily viac ako 10 kajúcich ľudí nechalo pribiť na kríž. Medzi nimi i Ruben Enaje, maliar – natierač domov, ktorý tento akt vykonáva od roku 1986, keď prežil pád z trojposchodového domu.

Talianski protestanti pomáhajú obetiam zemetrasenia

7. apríla 2009 – Eurodiaconia/NEV/Diaconia Valdese

Dva dni po prvých záchvevoch tragického zemetrasenia v regióne Abruzzo v Taliansku Valdénska diakonia informovala, že medzi obeťami neregistrujú žiadnych protestantov. Napriek tomu sa už od prvých hodín katastrofy naplno zapojili do pomoci.

Zemetrasenie, ktoré začalo 6. apríla nadránom, si vyžiadalo takmer 300 ľudských obetí; viac ako 100 000 ľudí ostalo bez strechy nad hlavou. Federácia protestantských cirkví v Taliansku za podpory Valdénskej diakonie a európskej Eurodiakonie okamžite vyhlásili zbierku na pomoc tým, ktorí katastrofu prežili.

Eurodiakonia sa zároveň pridala k výzve k modlitbám z úst prezidenta Federácie, pastora Domenica Maselli: „Ľud Abruzza, tak ťažko zasiahnutý touto katastrofou, je v centre našich modlitieb; predovšetkým tí, ktorí stratili svojich drahých ...“ Reverend Maselli vyjadril tiež solidaritu so všetkými pracujúcimi na záchrane tých, ktorí prežili. 

Federácia protestantských cirkví v Taliansku združuje v krajine Apoštolskú cirkev, Armádu spásy, Jednotu baptistov, Evanjelickú cirkev, metodistov, valdéncov, reformovaných a presbyteriánov.

Kresťania a židia vo Svätej Zemi sa dobre nepoznajú

Jeruzalem, 19. marca 2009 – ENI/2. apríla 2009 – WCC

Aby sme si vytvorili obraz o zdraví spoločnosti, je treba sa pozrieť na to, ako zaobchádza so svojimi najmenšími menšinami – domnieva sa Rabbi Daniel Rossing, výkonný riaditeľ Jeruzalemského centra pre židovsko-kresťanské vzťahy. V prípade arabských kresťanov – menšinovej skupiny vo Svätej zemi – sú indikátory veľmi znepokojujúce.  

Centrum nedávno uskutočnilo verejný prieskum medzi dospelými príslušníkmi Židovstva v Izraeli o ich postojoch ku kresťanstvu a kresťanskej prítomnosti v Izraeli. Výsledky ukázali silnú koreláciu medzi úrovňou vzdelania a toleranciou ku kresťanom.

Taktiež zobrazili vysoký stupeň izolácie, ktorá v súčasnosti existuje v Izraelskej spoločnosti. Viac ako 50% respondentov uviedlo, že nemá kresťanských priateľov ani známych. Mladí ľudia pritom vykazujú podstatne nižšiu úroveň tolerancie voči kresťanstvu.  

Iný podobný prieskum nedávno poukázal na vyššiu toleranciu ku kresťanom medzi sekulárnymi židmi ako medzi nábožensky zainteresovanými. Židovskí obyvatelia s vyšším príjmom majú tiež tendenciu k väčšej tolerancii. 

Jeruzalemské centrum pre židovsko-kresťanské vzťahy, v ktorom pracujú dvaja židia a dvaja kresťania, sa usiluje o prekonanie predsudkov a hlbšie vzájomné porozumenie medzi týmito náboženstvami. Prináša množstvo vzdelávacích programov pre kresťanov i židov o kľúčových aspektoch toho druhého náboženstva, vrátane dejín jeho prítomnosti vo Svätej Zemi.

Vedú takisto „stretávacie skupinky“, kde sa židia a kresťania, ktorí majú niečo spoločné – vek, pohlavie, profesiu, bydlisko ... – zídu a hovoria o veciach, ktoré sa ich oboch týkajú, a zároveň si vymieňajú informácie o svojej kultúre a diskutujú o možnostiach spolupráce, napríklad v sociálnej oblasti. 

Rabbi Rossing povedal: „Rovnako ako môže byť náboženstvo zneužité na rozdúchavanie plameňov konfliktu, tak má schopnosť plamene konfliktu aj zadusiť. .. Veríme, že arabskí kresťania, hoci sú maličkou populáciou, môžu zohrať premosťujúcu úlohu, ale len vtedy, ak väčšinové náboženstvá budú mať aspoň minimálnu predstavu o tom, kto títo kresťania sú.“

Evanjelici z celého sveta sa stretli na najväčšej teologickej konferencii

Augsburg/Ženeva, 23. februára, 25. – 30. marca 2009 – LWI

„Teológia v živote evanjelických cirkví: Transformujúce perspektívy a prax dnes“ – to bol titul globálnej teologickej konzultácie, ktorá sa konala 25. – 31. marca v nemeckom meste Augsburg. Pripravilo ju Oddelenie pre teológiu a štúdium Svetového luteránskeho zväzu v spolupráci s Inštitútom protestantskej teológie Univerzity Augsburgu. Zúčastnilo sa jej vyše 120 teológov z viac ako 30 krajín sveta. 

Stretnutie bolo vyvrcholením študijného programu „Teológia v živote Cirkvi“, ktorý začal v roku 2004. Počas 6 seminárov v Afrike, Ázii, Európe a Severnej Amerike sa program venoval teologickej práci v súvislosti s otázkami výziev chudoby, medzináboženských napätí, fundamentalizmu, impéria, náboženskej obnovy, či pentekostalizmu.  Záverečné stretnutie v Augsburgu sa zaoberalo témami biblickej, systematickej a praktickej teológie, ako sú napríklad kontextuálna hermeneutika, stvorenie, vykúpenie a eschatológia, či úloha cirkvi v spoločnosti.

Účastníci sa na témy pozreli zo zorného uhla veľkého množstva rozličných kontextov, v ktorých evanjelické cirkvi žijú. Rôznorodosť pohľadov bola na konferencii vyzdvihnutá ako jedno z bohatstiev evanjelickej teológie. Účastníci sa zamýšľali nad tým, ako tieto rozličné perspektívy pretvárajú súčasnú evanjelickú teológiu.  Zhodli sa na centrálnej dôležitosti prepojenia teológie a konkrétneho každodenného života cirkví pre budúce formovanie evanjelických cirkví a ich vzájomného spoločenstva. 

„Čo sa deje v miestnych kontextoch a podmienkach cirkví má obrovský dopad na formuláciu teológie“, povedal reverend Dr. Thomas Nyiwe, prezident Evanjelickej luteránskej cirkvi Kamerunu a podpredseda Programového výboru Oddelenia pre teológiu a štúdium.  Riaditeľka Oddelenia SLZ pre teológiu a štúdium, reverendka Dr. Karen Bloomquistová povedala o stretnutí v Augsburgu, že to bolo „pravdepodobne najväčšie, a určite najrozmanitejšie stretnutie teológov, aké Svetový luteránsky zväz doteraz pripravil“.

Významným faktorom bolo aj miesto stretnutia – Augsburg, pre evanjelikov významné historicky ako miesto, kde bolo v roku 1530 prednesené Augsburské vyznanie, základný dokument viery evanjelických cirkví. Pre moderné evanjelické cirkvi je toto mesto nemenej dôležité i vďaka tomu, že pred 10 rokmi tu zástupcovia SLZ spolu s predstaviteľmi Vatikánu podpísali Spoločné vyhlásenie o učení o ospravedlnení. Viacerí účastníci stretnutia potvrdili, že „prísť do Augsburgu bolo ako prísť domov – duchovne i teologicky“.

Nový predstaviteľ pre ekumenické a zahraničné vzťahy v Ruskej pravoslávnej cirkvi

Moskva, 1. apríla 2009 – ENI

Biskup Hilarion Alfeyev, v súčasnosti biskup Ruskej pravoslávnej cirkvi pre Viedeň a celé Rakúsko, a predstaviteľ Moskovského patriarchátu pre Európske organizácie v Bruseli, bol vymenovaný za hlavu Oddelenia pre vonkajšie cirkevné záležitosti Ruskej pravoslávnej cirkvi. O vymenovaní rozhodla 31. marca synoda biskupov, ktorej predsedal patriarcha Cyril I. Bolo to prvé stretnutie synody od slávnostného uvedenia patriarchu do funkcie v februári tohto roku. Patriarcha Cyril I. pred svojím zvolením (27. januára 2009) sám viedol vyše 20 rokov Oddelenie pre vonkajšie cirkevné záležitosti. 

42-ročný biskup Hilarion študoval v Oxforde, kde získal doktorát z filozofie. Študoval takisto klasickú hudbu a skladateľstvo. V súčasnosti slúži aj ako člen Centrálneho a Výkonného výboru Svetovej rady cirkví.  Anatolij Krasikov, riaditeľ Centra pre náboženské a sociálne štúdiá na Európskom Inštitúte v Moskve povedal, že toto rozhodnutie synody „je pre cirkev ziskom“.

Synoda takisto vymenovala reverenda Vševoloda Čaplina, súčasného zástupcu riaditeľa Oddelenia pre vonkajšie záležitosti, do funkcie riaditeľa novovytvoreného Oddelenia vzájomných vzťahov cirkvi a spoločnosti. Analytici v ruských médiách tento krok vytvorenia nového oddelenia s niektorými podobnými funkciami ako sú tie Oddelenia pre vonkajšie vzťahy, komentovali tak, že patriarcha Cyril si takto zabezpečil, že on bude mať vždy rozhodujúce slovo.

Americký prezident vymenoval do svojho poradného orgánu členku Centrálneho výboru Svetovej rady cirkví

Washington, 6. apríla 2009 – NCC USA/WCC

Členka Centrálneho výboru Svetovej rady cirkví reverendka Sharon Watkinsová, prezidentka americkej Kresťanskej cirkvi – Učeníci Kristovi, je medzi 25 náboženskými a spoločenskými vodcami, ktorých vymenoval prezident Barack Obama do svojej Poradnej rady pre náboženské a susedské vzťahy. Doktorka Sharon Watkinsová, bola hlavnou kazateľkou na Národnej bohoslužbe vo Washingtone deň po inaugurácii amerického prezidenta.

Medzi vymenovanými sú aj vodcovia ďalších dvoch členských cirkví Svetovej rady cirkví – biskupka Vashti M. McKenzie z Africkej metodistickej episkopálnej cirkvi a reverend Dr. William J. Shaw z Národnej baptistickej konvencie USA, ako tiež reverendka Peg Chemberlin z Bratskej cirkvi, ktorá bola zvolená za prezidentku Národnej rady cirkví USA. Svojej funkcie v tejto ústrednej americkej ekumenickej organizácií, združujúcej 35 kresťanských cirkví a spoločenstiev sa ujme začiatkom budúceho roku. 

Zoznam členov Poradnej rady zverejnil Biely dom 6. apríla. Všetci vymenovaní budú v rade slúžiť jeden rok.  Reverend Dr. Michael Kinnamon, generálny tajomník Národnej rady cirkví USA povedal, že 45 miliónov kresťanov, ktorých ekumenická rada združuje, bude dobre zastúpených prezidentom vymenovanými predstaviteľmi.

Tony Blair nesúhlasí s pápežom v pohľade na homosexualitu

Londýn, 8. apríla 2009 – ENI

Bývalý britský premiér Tony Blair, ktorý v roku 2007 po svojom odchode z funkcie predsedu vlády prestúpil na rímskokatolícku vieru, povedal, že nesúhlasí s názormi pápeža Benedikta XVI. na homosexualitu. Dodal tiež, že zakorenené postoje Katolíckej cirkvi sa líšia od názorov bežných veriacich. Tony Blair uviedol tieto komentáre v interview, ktoré 8. apríla publikoval časopis „Attitude“ („Postoj“). Ten sa v Británii predstavuje ako najpredávanejší časopis gayov.

Nemci sa počas Pôstu zdržiavali od áut

Trier, Nemecko, 8. apríla 2009 – ENI

Takmer 2000 ľudí v juhozápadnej časti Nemecka a v Luxembursku sa počas Pôstneho obdobia zapojilo do cirkvou podporovaného pôstu od áut. Počas Pôstneho obdobia sa zdržiavali od používania svojich áut a namiesto toho si volili iné alternatívy prepravy: pešo, na bicykli, pomocou verejných dopravných prostriedkov, alebo, ak zlyhali všetky ostatné možnosti, sa dohodli na spoločnom cestovaní v jednom aute.

Zo zdrojov agentúr, tlačových správ a informácií organizácií, a internetových stránok  ENI, WCC, LWI, NCC USA, NEV, Eurodiaconia a Diaconia Valdese  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

http://www.ekumena.sk/Ekumena_svet/ekumena_svet.htm

http://www.rozhlas.sk/inetportal/2007/index.php?lang=1&stationID=0&page=showRelacia&id=303

Správy možno preberať s uvedením zdroja vo formáte Ekuména vo svete xx- číslo vydania (napr. 02-2009) /xxx – agentúrne zdroje (agentúrne zdroje sú tie uvedené vpravo hore pod nadpisom pri každej správe, napr. ENI, LWI, CPCE ..). Vzor: Ekuména vo svete 02-2009 / ENI

Ekuména vo svete 16/2009

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 22. apríla 2009 o 19:20

Kresťania vo východnej Ázii sa dohodli, že si „nebudú kradnúť ovečky“

Baguio City, 15. apríla 2009 – ENI

Filipínske tradičné protestantské cirkvi, evanjelikáli, a letničné spoločenstvá sa dohodli so svojimi partnermi z Južnej Kórei na spolupráci pri „budovaní Božieho kráľovstva“ v Ázii namiesto vzájomného súperenia, ktoré neraz viedlo ku „kradnutiu ovečiek jedných druhým“. Juhokórejskí a filipínski cirkevní vodcovia oslávili 12. apríla v horskom meste Baguio na severe Filipín Veľkonočné sviatky spoločne. V slávnostnej prísahe sa zaviazali stať sa partnermi v práci „pre väčšiu žatvu Evanjelia a na slávu nášho Boha“.

Ruská pravoslávna cirkev sa chce priblížiť mladým

New York, 17. apríla 2009 – ENI

Ruskí pravoslávni kresťania musia odolať pokušeniu žiť len sami pre seba vo svojej subkultúre. Musia byť schopní osloviť aj ďalšie skupiny, a zvlášť mladých. – povedal moskovský patriarcha Cyril I. na tradičnom stretnutí so žurnalistami v predvečer Pravoslávnych osláv Veľkej Noci, ktoré tento rok pripadli na 19. apríla.  Reverend Vševolod Čaplin, ktorý bol v minulosti zástupcom Cyrila na Oddelení pre vonkajšie cirkevné vzťahy Ruskej pravoslávnej cirkvi, a nedávno bol vymenovaný do pozície riaditeľa novovytvoreného Oddelenia pre vzájomné vzťahy cirkvi a spoločnosti, vyvolal pozornosť ruských médií a internetových blogov, keď povedal: „Podľa môjho názoru, nočné kluby nemusia byť nevyhnutne o hýrení, opitosti, drogách a striptíze. .. Medzi mladými je vlastne celkom dobrý zvyk rozprávať sa dlho do noci. Spomínam si na časy, keď som mal 14-15 rokov. Stretávali sme sa malá skupinka kresťanov v baroch alebo na ulici a rozprávali sme sa o Bohu a osude Ruska.“

Prieskumy ukazujú, že sa blíži koniec kresťanskej Ameriky

New York, 14. apríla 2009/Toronto, 16. apríla 2009 – ENI

Kanadskí tínedžeri sa stávajú stále viac cnostnejšími – vyhýbajú sa alkoholu, cigaretám a sexu v oveľa väčšom počte ako predchádzajúce generácie – zistil nedávny prieskum. Výsledky však hovoria aj o tom, že dnešní mladí ľudia v Krajine javorového listu sa oveľa menej hlásia ku kresťanstvu. Na druhej strane náboženstvá, ktoré nie sú typické pre západnú kultúru, si medzi mladými Kanaďanmi získavajú čoraz viac priaznivcov. 

V Spojených štátoch amerických nedávny prieskum rovnako poukazuje na meniacu sa náboženskú scénu. Časopis Newsweek na titulnej stránke z 13. apríla ohlasuje „Koniec kresťanskej Ameriky“. Článok v časopise poznamenáva, že tohtoročný prieskum americkej náboženskej príslušnosti ukázal, že počet tých, ktorí v kolónke pre náboženskú príslušnosť uviedli „nezaradení“, sa za posledné dve desaťročia takmer zdvojnásobil: V roku 1990 to bolo 8% opýtaných, v roku 2009 ich počet stúpol na 15%. Ďalším zistením je, že severovýchodná časť USA, kde mali tradične veľký vplyv puritáni, protestanti, rímski katolíci a židia, sa stala baštou tých, ktorí sa nehlásia k žiadnej náboženskej príslušnosti.

Cirkvi reagujú na finančnú krízu

19. marca a 6. apríla 2009 – Eurodiakonia/25. a 30. marca 2009 – WCC

V priebehu posledného mesiaca medzinárodné kresťanské organizácie pri rozličných príležitostiach apelovali na politických vodcov, autority vo svete obchodu, a spoločnosť v súvislosti s globálnou finančnou krízou. 

Eurodiakonia – ekumenické spoločenstvo združujúce európske diakonické a charitatívne organizácie, adresovala list stretnutiu najvyšších predstaviteľov štátov Európskej Únie v Brusseli, v ktorom vyzvala k väčším investíciám do sociálnych služieb. Tie vytvárajú pracovné príležitosti a zmierňujú dopad ekonomického poklesu na ľudí. 

Svetová rada cirkví oslovila zasadnutie G20 v Londýne. Generálny tajomník rady, reverend Samuel Kobia, v liste zasadnutiu napísal: „Čestnosť, sociálna spravodlivosť a dôstojnosť pre všetkých“ musia byť v centre novej finančnej architektúry. K nim sa musia pridať mechanizmy potlačujúce „nenásytnosť ako základ ekonomického rastu. ... Cirkvi sú presvedčené, že boju so svetovou chudobou, potravinovej kríze a klimatickej zmene musí byť venovaná rovnaká pozornosť“ ako záchrane bankových inštitúcií pred finančným krachom.

Anglikánska cirkev neplánuje osláviť 500. výročie nástupu svojho zakladateľa na trón

Canterbury, 16. apríla 2009 – ENI

Tento rok v júni si svet pripomenie 500. výročie nástupu na trón anglického kráľa Henricha VIII., neslávne známeho tým, že mal 6 manželiek. Začiatkom 30-tych rokov 16.storočia sa postupne odvrátil od Rímskokatolíckej cirkvi a pápeža, a ustanovil držiteľov anglického kráľovského trónu za najvyššiu hlavu cirkvi v Anglicku, čo viedlo k vytvoreniu Anglikánskej cirkvi. Pápež Klement VII. ho v roku 1533 pre rozvod so svojou prvou manželkou Katarínou Aragónskou a sobáš s dvornou dámou – presvedčenou protestantkou Annou Boleynovou, exkomunikoval. Anglikánska cirkev Anglicka však nemá žiadne konkrétne plány na oslavu polovice milénia od nástupu Henricha VIII. na trón. Ale turisti a žiaci britských škôl sa v apríli nanovo a modernými očami pozrú na dedičstvo a odkaz tohto reformačného panovníka, ktorého konanie a rozhodnutia zmenili tvár kresťanstva.

Kresťania, židia i moslimovia odsúdili plagáty s Ježišom propagujúce politickú stranu

Canterbury, 6. apríla 2009 – ENI

Vedúci predstavitelia troch protestantských cirkví, Moslimská rada Veľkej Británie, a Nadácia pre verejnú službu, ktorá sa stará o bezpečnosť židov v Británii, odsúdili Britskú národnú stranu za to, že použila obraz Ježiša, aby získala v blížiacich sa voľbách do Európskeho parlamentu posty. Plagáty a reklamné predmety extrémne pravicovej Britskej národnej strany zobrazujú Krista žehnajúceho ľud a obsahujú citát z Novej zmluvy „Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás.“ Za ním v reklame nasleduje otázka: „Čo by urobil Ježiš?“.

Sloboda vyjadrovania verzus ochrana náboženstva pred hanobením

Ženeva, 30. marca 2009 – ENI

Náboženské a sekulárne organizácie vyjadrili obavy, že nová rezolúcia Organizácie spojených národov na ochranu náboženských ideológií bude tieto chrániť za cenu slobody vyjadrovania. 26. marca Rada OSN pre ľudské práva schválila nezáväzné opatrenie, posledné v sérii opatrení proti nenávistným výrokom a „hanobeniu náboženstva“. Proces sa začal v roku 1999, keď Pakistan prvý krát žiadal takúto rezolúciu.  „Kto určí, kedy je náboženstvo hanobené?“, povedal 27. marca Barry Bussey, riaditeľ legislatívnych záležitostí Cirkvi Adventistov Siedmeho dňa. Toto uznesenie „je proste príliš otvorené možnostiam zneužitia moci“, doplnil. Zároveň vyzval k intenzívnejšej a lepšie zosúladenej opozícii, keď na budúci rok príde k obnove rezolúcie.

Biskup, ktorý poskytuje prístrešie utečencom zo Zimbabwe, dostáva smrteľné vyhrážky

Johannesburg, 26. marca a 14. apríla 2009 – ENI

Pripravení o všetky svoje majetky, plní strachu o svoje životy pre xenofóbne útoky a neraz so ženami, ktoré boli znásilnené, prichádzajú tisícky zimbabwiancov do Juhoafrického mesta Johannesburg. Na perách majú len tri slová: „Centrálny metodistický kostol“.

Táto nevýrazná budova v centre Juhoafrického hlavného mesta obchodu je po mnohé roky zavalená príchodom utečencov v núdzi, unikajúcich pred ekonomickou pohromou a politickým útlakom. Kostol si vyslúžil hnev neďalekých luxusných reštaurácií, v ktorých sa stravujú úspešní advokáti a ich klienti z Johannesburského Vysokého súdneho dvora, sídliaceho sa hneď vedľa kostola. 

Biskupovi Paulovi Verrynovi, ktorý kostol spravuje, sa už viackrát vyhrážali siahnutím na život. Biskup však vyznáva, že to ho neodradí od poskytovania útulku zúfalým utečencom zo Zimbabwe. Len v kostole ich našlo útočisko viac ako 2600. Podľa odhadov zhruba rovnaký počet žije na uliciach v blízkosti kostola. 

Biskup Verryn si už zvykol na stálu prítomnosť neprajníkov a odporcov. Stretáva sa s ňou od začiatku svojej služby v Sowete v roku 1980, keď bol jedným z hŕstky belochov žijúcich v domoch vo veľkej konglomerácii predmestských sídlisk vymedzených pre černochov, ktoré zaviedli počas vlády apartheidu. Kritika, ohováranie a útoky sa vtedy na neho valili z rôznych strán – odsúdenie od belošských teológov podporujúcich apartheid, policajné nájazdy, pošpiňujúce a osočujúce kampane.

Jedna skupina nepriateľov však zmenila svoj postoj k nemu. Vodcovia Holandskej reformovanej cirkvi, ktorí kedysi zastávali teológiu apartheidu, vydali nedávno vyhlásenie, v ktorom chvália Verryna za jeho prácu na pomoc utečencom. „Spôsob, akým biskup a tento cirkevný zbor dali budovu kostola k dispozícii trpiacim a cudzincom, je pre nás príkladom a inšpiráciou“, povedal vo vyhlásení moderátor Holandskej reformovanej cirkvi v Juhoafrickej republike reverend Kobus Gerber. „V Centrálnom metodistickom kostole je evanjelium Ježiša Krista konkretizované jedinečným spôsobom.“, doplnil.

Zo zdrojov agentúr, tlačových správ organizácií, a internetových stránok  ENI, WCC, a Eurodiakonia  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

http://www.ekumena.sk/Ekumena_svet/ekumena_svet.htm

http://www.rozhlas.sk/inetportal/2007/index.php?lang=1&stationID=0&page=showRelacia&id=303

Správy možno preberať s uvedením zdroja vo formáte Ekuména vo svete xx- číslo vydania (napr. 02-2009) /xxx – agentúrne zdroje (agentúrne zdroje sú tie uvedené vpravo hore pod nadpisom pri každej správe, napr. ENI, LWI, CPCE ..). Vzor: Ekuména vo svete 02-2009 / ENI

 Kateřina Děkanovská publikováno: 09.07.2009 02:36 zobrazeno: 2256x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus