WebArchiv - archiv českého webu

Aktivity Církve československé husitské v sociální oblasti

00.00.2009 Informace o aktivitách Církve československé husitské v sociální oblasti - zařízení pro seniory a klienty s postižením. V příloze si můžete rozkliknout podrobnější informace.

Zařízení pro klienty s postižením

 

 

   Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské
   Branka 588, 374 01 Trhové Sviny
   IČ 73633321, tel./fax 386321577, mobil. tel. 603175 004
   www.nazaret.cz, e-mail: nazaretdilna@centrum.cz

 

Hlavním posláním střediska Nazaret je prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb zabránit sociálnímu vyloučení handicapovaných osob, především obyvatel regionu Trhovosvinenska a umožnit jejich integraci (začlenění) do společnosti. Prostřednictvím nabytých dovedností a dílenské činnosti získávají pocit užitečnosti a plnohodnotného života. Účast na našem programu je příležitostí k setkávání a vytváření společenství.

V Trhových Svinech se nachází textilní dílna a výroba drobných dárků a také kavárna na půl cesty s prodejem a expedicí výrobků.

Borovany – chráněná a sociálně terapeutická dílna
Provoz Podzámčí

Žižkovo náměstí 1

373 12  Borovany
Tel.: 736 711 253, 603 175 004

Dílna v Borovanech je součástí střediska Nazaret, ale je sem soustředěna činnost keramické dílny a aktivit pro volný čas.

Domeček – středisko DM CČSH

Branka 588,
374 01 Trhové Sviny
386322545

607814868

domecek.ts@quick.cz

www.domecek.org

Integrované středisko pracuje s dětmi a mládeží od r. 1991. Na její činnosti se podílí široká základna dobrovolných pracovníků. Cílem střediska je nabídnout a umožnit všem příchozím smysluplné využití volného času. Denní centrum aktivit slouží k integraci klientů do společnosti (práce s těžce hendikepovanými) a má 12 stálých klientů. Volnočasové aktivity (kroužky a kurzy) navštíví 720 dětí a dospělých ročně.

Klub vozíčkářů – Trutnov

Úpická 18, Trutnov 54101
Radek Pokorný
pokorny.radek@quick.cz
tel. +420 499 735 008
www.trutnov.cz/vozik
Klub vozíčkářů je zaměřen na začlenění převážně tělesně postižených do společnosti.

Zájmové kroužky pro děti nejen s mentálním postižením - Litvínov

Vladislav V. Hána

Studentská 750

436 01 Litvínov

tel.: 777 737 757

e-mail: litvinov@ccsh.cz

Nejen pro děti zdravé, ale také pro děti s mentálním nebo kombinovaným postižením pořádá Litvínovská náboženská obec několik zájmových kroužků.

 

 

 

Zařízení pro seniory

 

Domov U Spasitele, středisko Diakonie a misie CČSH

Máchova 650,  464 01  Frýdlant
Kontaktní osoby:  Eva Crhová – ředitelka Domova,
                             Vladimír Janda – vedoucí technicko-hospodářského úseku
Informace o zařízení na webových stránkách diecéze Hradec Králové: www.ccshhk.wz.cz
Domov U Spasitele je účelové sociální zařízení Církve čsl. husitské s vlastní právní subjektivitou
a zaregistrovanou službou: Domovy pro seniory.

BETANIE - křesťanská pomoc

Joštova 7, 602 00 Brno

tel.532 162 300

Dům důstojného stáří

Borky 7, 614 00 Brno

tel. 545 230 775
www.betanie.eu
Zaměřuje se na pomoc skupinám sociálně potřebných zdravotně postižených , zejména seniorů,  nemocných , invalidních, nesoběstačných a osob, ocitajících se v tísni.  Zajišťuje v městě Brně a přilehlém okolí: Pečovatelskou službu a ošetřovatelkou péči  v domácnostech, rekondiční pobyty, poradenskou službu sociálně-právní, psychologickou a zdravotní . Od roku 2004 provozuje vlastní nově postavený domov pro seniory "Dům důstojného stáří" v Brně - Maloměřicích s kapacitou 70 míst. 

HORIZONT - penzion pro seniory, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské

Na Vrchmezí 8/231, Praha 6, 165 00
tel.- 220 921 242, 233 101 231, fax - 220 921 242
info@domovhorizont.cz
www.domovhorizont.cz
Oorganizace nabízí trvalé ubytování seniorů s omezenou soběstačností. Dále provozuje pečovatelkou službu především na území MČ Praha Suchdol a přilehlých lokalitách a denní stacionář pro seniory s více omezenou schopností sebeobsluhy a osoby s demencí.

DIAKONIE – křesťanská služba lásky - Terénní odlehčovací služby

Náboženská obec Církve československé husitské v Semilech

Družstevní 389
513 01 Semily II – Podmoklice
Kontaktní osoba: Mgr. Lada Kocourková, farářka, Milona Srbová, Dis., past. as.
Tel.481625543,
Mobil: 603444151, 736 225 510
E-mail: ccsh.semily@tiscali.cz

Církev československá husitská v Semilech poskytuje pomoc všem starým a nemohoucím lidem, kteří o službu požádají. Tato sociální služba poskytuje pouze úkony, k nimž není nutná odborná zdravotní kvalifikace.

Péče o seniory v Roztokách u Prahy

Náboženská obec Církve československé husitské v Roztokách u Prahy, Jeronýmova 515, 252 63 Roztoky u Prahy
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Kučerová, farářka
http://home.tiscali.cz:8080/~ca188680/
ccsh.roztoky@seznam.cz

NO Roztoky poskytuje péči o seniory a nemocné v Roztokách u Prahy od r. 2002 bez ohledu na jejich náboženské vyznání.

Klubíčko - klub důchodců brněnských náboženských obcí

Náboženská obec Církve československé husitské v Brně - Maloměřicích
Selská 53
614 00 Brno – Maloměřice

Kontaktní osoba: Mgr. Květoslava Bezdičková, farářka

Tel: 739 315 836

Senioři nejen náboženských obcí CČSH v Brně se v počtu cca 20 – 30 scházejí pravidelně 1x za měsíc k diskusi nad zajímavými tématy, většinou ne primárně náboženskými.

Posezení se seniory v Čelákovicích

Náboženská obec Církve československé husitské v Čelákovicích

Husova 1060

250 88 Čelákovice

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Špaková, farářka

tel.. 731 566 780

e-mail: spakovi@iol.cz

Pravidelná posezení se seniory pořádá náboženská obec v Čelákovicích.

 

 

 

 

Přílohy:

doczařízení pro seniory a klienty s postiženímLenka Nováková

Lenka Nováková publikováno: 09.07.2009 04:55 zobrazeno: 18217x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus