WebArchiv - archiv českého webu

Dopis k 90. výročí Českobratrské církve evangelické

„Bratrská láska ať trvá,“
                                                                                                                                               Žd 13,1

 

Vážený bratře synodní seniore Joeli, vážená synodní rado, vážené sestry a vážení bratři – členové Českobratrské církve evangelické: „Milost Pána našeho Ježíše Krista s vámi se všemi“ (2 Te 3,18).
Jménem sesterské Církve československé husitské vás všechny srdečně pozdravuji v čase, kdy si připomínáte své 90. výročí. Modlíme se za vás a děkujeme Bohu za vaši osvědčenou víru i mnohé dobré ovoce vašeho úsilí a díla s jeho požehnáním.
         Spojení církví evangelických – kalvínské a luterské v jednu českobratrskou církev v roce 1918 nám stále připomíná životaschopnost domácí vlastní náboženské tradice – i když mocensky přerušené, konkrétně staré Jednoty bratrské. Současně vaše církev reprezentuje hodnoty evropského a světového protestantismu v naší vlasti. Ceníme si velice vašeho vztahu k Písmu svatému, vaší rozvinuté hluboké a odborné biblické práce i historického bádání zejména o období české reformace, které ve své církvi, navazující na husitství, můžeme s užitkem přijímat.
Mezi našimi oběma církvemi i přes danou rozdílnost existovaly od počátku dobré a vstřícné vztahy. Tyto vzájemné vztahy i spolupráce byly vloženy do dokumentu Dojednání ze dne 3. 12. 1991. V něm je vysloveno vzájemné uznávání křtu, ale současně uvedena skutečnost, že stůl Páně je otevřen i pro členy druhé církve. Věříme, že nás nespojují jen oficiální prohlášení, nýbrž i v praxi žitý ekumenismus, osobní vztahy a otevřenost k účinné spolupráci.
Pozoruhodné a jedinečné stavby vašich sborů z tolerančního období i pozdější vaše evangelické kostely náleží ke kulturnímu bohatství naší země. Vaše sbory jsou stále místem, kde je předáváno živě evangelium, kde se setkává mládež, kde jsou rozvíjeny diakonické aktivity.
K vašemu jubileu vám přejeme Boží požehnání, Kristovu obnovující milost a rozvíjení mnohých darů Ducha svatého. „Bratrská láska ať trvá“.

 

                                                                                                                                    Tomáš Butta,
                                                                               biskup – patriarcha Církve československé husitské

 

 

Listopad L. P. 2008Tomáš Butta

Helena Bastlová publikováno: 23.07.2009 03:48 zobrazeno: 3383x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus