WebArchiv - archiv českého webu

Česká ekumena v retrospektivě

Dění v české ekumeně za květen a červen.

► Praha  4.  května  2009 (ERC). Ekumenická rada církví připravuje na 9. května Den otevřených kostelů

Dne 9. května se připomíná vyhlášení Schumanova plánu na obnovu důvěry a spolupráce v Evropě v roce 1950. Tato vize se stala základem dlouhého období míru, stability a spolupráce v Evropě. Proto se 9. května slaví Den Evropy.

Den otevřených kostelů zve k setkání v duchu motta českého předsednictví „Evropa bez bariér“. V tento den se v otevřených kostelech, sborových prostorách i ústředích některých církví mohou setkat lidé věřící s nevěřícími a lidé místní s příchozími odjinud. Návštěvníci si budou moci prohlédnout zajímavé církevní stavby, navštívit koncert či výstavu, diskutovat i rozjímat. Na česko-německo-polském pomezí dojde k setkání poutníků ze všech tří zemí, které tu spolu sousedí.

V Praze mohou lidé putovat mezi ústředími některých církví. K dispozici bude publikace Příspěvek církví k otevřené občanské společnosti, kterou Ekumenická rada církví vydala u příležitosti předsednictví ČR v Radě EU. Podrobné informace o programu Dne otevřených kostelů na jednotlivých místech České republiky najdete na
www.ekumenickarada.cz.

   www.christnet.cz
 
► Dolní Chabry u Prahy  6.  května  2009 (ERC). Ekumenická bohoslužba za krajinu

Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s OS Nad Drahaňským údolím, OS na ochranu památek v Dolních Chabrech, OS pro Ďáblice a občany Suchdola a Sedlce, Čimic a Dolních Chaber Vás srdečně zvou na EKUMENICKOU BOHOSLUŽBU ZA KRAJINU v sobotu 23. května 2009 v 15 hodin na levém břehu Vltavy, na louce na Sedleckých skalách.

Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával astřežil. (Gn 2,15)
* Možnosti poutě na bohoslužbu sraz v 11 hodin u kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech. Odtud pěšky krajinou se zastávkami a výkladem vedoucích klubu Mladých ochránců přírody Sůvy. Kostel bude otevřen již od 10 hodin.
* Při bohoslužbě v 15 hodin bude kázat evangelický farář Petr Hudec; účast přislíbili též Jiří Nečas, ředitel Ekologické sekce ČKA a laický kazatel Českobratrské církve evangelické, evangelický farář Miloš Rejchrt, katolický kněz Andrzej Koch, kněz Obce křesťanů Milan M. Horák a další.
* Po bohoslužbě (cca 15.45) bude následovat beseda o krajině s Dr. Václavem Cílkem z Geologického ústavu ČAV. Během odpoledne vystoupí africko-česká hudební skupina Nsango Malamu.
   Předpokládaný konec akce v 17 hodin. Na louce nebude možnost zakoupení nápojů, vzhledem k teplému počasí doporučujeme přinést si vlastní vodu.
   Loni se bohoslužba za krajinu konala poprvé, z podnětu občanů z obou břehů Vltavy, které trápí ohrožení zdejší krajiny plánovanou jižní variantou dálničního okruhu. Avšak nejde jen o toto území. Postupné zastavování dosud volných přírodních prostranství velkými stavbami, zejména dopravními, je bolestí mnoha dalších míst. Letošní bohoslužba na Sedleckých skalách chce být příležitostí k zamyšlení nad vztahem člověka k jeho prostředí. Své prostředí si člověk nestvořil, je mu velkým darem a zároveň velkou zodpovědností.
  
Více na www.drahan.chabry.cz
   Plakát zde

   www.ekumenickarada.cz
 
► ČR  7.  května  2009 (ERC). Do Dne otevřených kostelů se zapojí 26 místních církví včetně dvou ústředí - aktualizováno

V sobotu 9. května na Den Evropy se v rámci Dne otevřených kostelů pro širokou veřejnost otevře 26 místních církví včetně dvou ústředí. Do akce se zapojí Církev československá husitská, Římskokatolická církev, Českobratrská církev evangelická, Církev bratrská, Jednota bratrská, Evangelická církev augsburského vyznání v ČR a Evangelická církev metodistická.

interaktivní online mapu a seznam jednotlivých míst včetně informací o připraveném programu naleznete v tomto článku. Všichni jste srdečně zváni!

   www.ekumenickarada.cz

► Sázava 18.  května  2009 (ANN-AIS). Teologický seminář má smlouvu na evropský titul bakalář

Evropský platný titul bakalář mohou nově získávat studenti Teologického semináře Církve adventistů sedmého dne v Sázavě. Vyplývá to ze smlouvy školy o spolupráci s Teologickou vysokou školou církve v německém Friedensau. Při slavnostní příležitosti zasedání správní rady fakulty ve Friedensau ji 12. května podepsali předseda správní rady a předseda Evro-Africké divize církve Bruno Vertallier, rektor fakulty Johann Gerhardt, děkan Bernhard Oestreich a předseda správní rady semináře Josef Hrdinka a ředitel Luděk Svrček.

Touto smlouvou začíná nová etapa intenzivní oboustranně prospěšné spolupráce obou škol. Slavnosti se zúčastnili také učitelé, studenti, předsedové německých unií církve a hospodář divize P. Kunze. Teologický seminář v Sázavě nyní poskytuje bakalářské denní a dálkové studium teologicky pastorační a sociální činnosti i studijní programy Jednoleté studium, Senior College, Diferenční studium a Studium KS

   www.christnet.cz
 
► Praha  19.  května  2009 (Křesťandnes). Podľa Setri Nyomiho bolo stretnutie predstaviteľov WARC a WLF v Prahe historickým

Minulý týždeň sa na Evanjelickej teologickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe uskutočil seminár o Dialógu medzi reformovanou a luteránskou tradíciou. So svojou prednáškou vystúpil i generálny sekretár Svetovej aliancie reformovaných cirkví (WARC) Setry Nyomi. Na podujatí sa zúčastnil spolu s generálnym sekretárom Svetového luteránskeho zväzu (WLF) Ismaelom Nokom.

Setri Nyomi v úvode svojej reči pripomenul, že to je to prvýkrát, keď členská cirkev pozvala oboch zástupcov týchto protestantských ekumenických organizácií na spoločné podujatie. Podľa neho je stretnutie „historickým“.

Vo svojom príhovore pripomenul blížiace sa 500. výročie narodenia reformátora Jána Kalvína, ktoré bude v roku 2017 nielen oslavou ale aj reflexiou relevancie reformačného hnutia v 21.storočí.

Ako uviedol, cirkev rozdeľujú „etické názory“. Dialógy medzi reformovanými a luteránmi podľa neho prinášajú ovocie. „Byť reformovaným znamená byť ekumenickým,“ konštatoval.

V ostatných ôsmych rokoch sa diskutuje o tom, čo to znamená byť spoločenstvom, uviedol. Podľa neho, spoločenstvo nemá slúžiť ku vyčleneniu sa od ostatných. „To čo sa deje v Bangladéži môže ovplyvniť to, čo sa deje v Česku,“ dodal.

Rečník poukázal v záverečnej časti svojej prednášky na myšlienky Jána Kalvína o jednote zo 4.kapitole Listu Efezským. „Kristus nemôže byť rozdelený, Boh nemôže byť rozdelený na rôzne časti, krst je jeden,“ povedal a dodal: „Jednota je držaná zväzkom pokoja“.

Rev. Dr. Setri Nyomi, Ph. D. bol ordinovaný ako farár Evanjelickej presbyteriánskej cirkvi v Ghane v roku 1980 a ako farár slúžil v Ghane i v USA. Predtým ako sa stal generálnym tajomníkom WARC pôsobil 6 rokov ako vedúci pracovník organizácie s názvom All Africa Conference of Churches.

   www.krestandnes.cz

► Plzeň 19.  května  2009 (ČTK - copyright). V Plzni se na jednu noc otevřou lidem kostely. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17823 

► Praha 21.  května  2009 (ČTK - copyright). Křesťané dnes slaví svátek Nanebevstoupení Páně. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17829 

 
► Praha  21.  května  2009 (Křesťandnes). Ladislav Beneš (ETF UK): Stretnutie sa s druhým neznamená ohrozenie, ale obohatenie

Na seminári o Dialógu reformovanej a luteránskej tradícii vystúpil minulý týždeň v Prahe so svojím referátom aj ThDr.Ladislav Beneš, odborný asistent na Katedre praktickej teológie Evanjelickej teologickej fakulty Univerzity Karlovej (ETF UK). V úvode vyjadril vďačnosť i hrdosť za to, že Českobratská cirkev evanjelická je cirkvou unionovanou.

 „Českí evanjelici neboli nikdy jednotní", na druhej strane však "nikdy nechýbala snaha o jednotu,“ parafrázoval rečník myšlienku Rudolfa Římana. "V čom má jednota spočívať a ako má vyzerať?" opýtal sa. V Česku, je podľa Ladislava Beneša, celý rad cirkví, ktoré sa odvolávajú na rovnakú tradíciu a evanjelium a tak sa dnes môžeme pýtať „ako je to s ich jednotou“?

Ladislav Beneš poukázal na snahy po spoločnom postupe a prebiehajúci „zápas o vzťah ku väčšinovému katolíctvu a spoločnosti“. Povedal, že pravdu si nemôžu privlastniť jednotlivé cirkvi a netreba mať obavu, strach a odmietanie, ale hľadať pravdu a dosvedčovať ju slovom i skutkom.

Vo svojej prednáške vyzdvihol ekumenický charakter ETF UK, kde, ako uviedol, študujú študenti prakticky všetkých cirkví. „Stretnutie sa s druhým neznamená ohrozenie, ale obohatenie,“ povedal. Podľa neho, badať v Česku i zahraničí nárast „určitého konfesionalizmu“.

„Rozdelenie cirkvi je pohoršením pre súčasníka“, konštatoval v závere svojej prednášky a dodal, že kresťania majú veľa práce sami so sebou.

   www.krestandnes.cz

 
► Praha  21.  května  2009 (Křesťandnes). Ladislav Biskup SCEAV Stanislav Piętak: Vzájomne sa potrebujeme, aby sme sa povzbudzovali

Pozdravný príhovor predniesol účastníkom medzinárodného seminára v Prahe o dialógu medzi reformovanou a luteránskou tradíciou aj biskup Sliezskej cirkvi evanjelickej a.v. (SCEAV) Mgr.Stanislav Piętak, PhD.

„Išli sme kus spoločnej cesty spolu a ideme stále spolu,“ pripomenul, že z Tešínska vyšlo v minulosti mnoho kazateľov. Na margo spolupráce českých evanjelických cirkví povedal: „Mám pocit, že sa vzájomne potrebujeme, aby sme sa povzbudzovali“.

S prítomnými účastníkmi sa podelil o svoj zážitok z návštevy Reformovanej cirkvi v Seole, keď povedal, že „nikdy v živote som nepočul tak mohutne a radostne spievať ,Hrad prepevný´ako tam“.

Biskup SCEAV na záver svojho príhovoru poprial českým cirkvám, aby pri svojej činnosti boli vo vyváženosti v prinášaní dobrého ovocia života a cirkevnom poriadku. Vyjadril i prianie Božieho požehnania v ďalšom živote i práci.

   www.krestandnes.cz

► Ostrava, Slovensko 21.  května  2009 (ČBK). Česká premiéra filmu Bella

V Ostravě se v neděli 24.5. uskuteční česká premiéra filmu Bella, který vypovídá o ochraně nenarozeného života. Snímek je postupně distribuován v dalších evropských zemích. 

Ostrava/Slovensko (SK): Představitel hlavní role, Eduardo Verastegui, je bývalým zpěvákem mexické chlapecké skupiny Kairo a hercem telenovel. Před svou konverzí vystupoval také v klipu Jennifer Lopez. Pr mnohé byl jako Brad Pitt Latinské Ameriky.

Nyní vydává svědectví o konverzi, je velkým aktivistou ochrany nenarozeného života, hovoří o hodnotách rodiny a o novém pohledu na přistěhovalce z Latinské Ameriky. Zaměřuje se na důležitost jakou hraje rodina a úzké rodinné vazby v těchto kulturách, na sociální problematiku přistěhovalců, zdůrazňuje důstojnost žen v porovnání s chápáním ženy jako objektu apod. 
  V rámci podpory křesťanských europoslanců během kampaně do Evropského parlametu spoluorganizuje prezentaci filmu Bella za účasti Eduarda Verasteguiho V ČR  asociace Nové ženy pro Evropu (NWFE). V ČR je film prezentován pod záštitou europoslankyně Zuzany Roithové ve spolupráci s TV NOE, Sdružením Telepace a Centrem pro rodinu a sociální péči v Ostravě. Na Slovensku je akce realizována pod záštitou europoslankyně Anny Záborské ve spolupráci s TV LUX.

Na Slovensku je snímek promítán od 22.5. do 24.5. V Ostravě bude prezentace 24.5. před Galavečerem díků TV NOE od 16.00 hodin v kině Vesmír, potom Eduardo Verastegui vystoupí i v rámci Galavečera. Herec navštíví i Čenstochovou v Polsku.

Film Bella v Evropě

Film byl představen začátkem března v Evropském parlamentu (EP) během Evropského kongresu mladých pod záštitou španělského europoslance Jaime Majora Oreji. Bylo možné osobně se sejít s Eduardem Verasteguim a distributory filmu. V Evropě film zatím distribuovaný nebyl, mimo Španělska, kde byl promítán loni.

Promítání v EP mělo pozitivní ohlasy, a tak došlo k jeho distribuci v Evropě. Film získal šest filmových cen, mezi nejvýznamnější patří ocenění z Mezinárodního filmového festivalu v Torontu v roce 2006 "People's choice award".

 Odkazy související s dílem:

Upoutávka na promítání filmu v ČR, TV NOE:

http://www.tvnoe.cz/detail-akce/ceska-premiera-filmu-bella.html

Příběh E. Verasteguiho:

http://www.youtube.com/watch?v=LSu6XZ45Tw4&feature=related

E. Verastegui o filmu a o konverzi:

http://www.youtube.com/watch?v=wkE6Kd5Mwis&feature=related

Přílohy

E. Verastegui.pdf

   http://tisk.cirkev.cz
 

► Praha  22.  května  2009 (Křesťandnes). Generálny sekretár WARC Setri Nyomi v Prahe: Nejednota kresťanov je škandál

Na záver medzinárodného seminára o dialógu medzi reformovanou a luteránskou tradíciou, ktorý sa minulý týždeň uskutočnil na Evanjelickej teologickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe sa uskutočnila diskusia o sekularizácii spoločnosti a rozdelení cirkvi vo svete i Česku.

 „Nie je to iba český problém,“ komentoval trendy v sekularizácii generálny sekretár Svetovej aliancie reformovaných cirkví (WARC) Setri Nyomi. Podľa neho je sekularizácia „jedna z inšpirujúcich motivácií ekumény“.

V tejto súvislosti povedal, že „rozdelenie kresťanov je škandál“. Ako konštatoval, rozdelenie existuje a kresťania musia brať vážne svoje povolanie. Setri Nyomi pripomenul to, že za jednotu sa modlil i Pán Ježiš.

Na druhej strane predstaviteľ WARC povedal: „Bol by som zároveň nerád, aby sme sa cítili vinne.“ Uviedol, že by pri hľadaní jednoty nemalo ísť o „zákonnícky tlak na uniformitu“.

Podľa neho, je potrebné rokovať, stretávať sa a spolupracovať. Dodal, že „ide o premenu sveta“ a nie iba o úzky duchovný element života.

Generálny sekretár Svetového luteránskeho zväzu (LWF) Ismael Noko položil v diskusii rečnícke otázky: „Je cirkev v spoločnosti alebo nie? Ako sa prejavuje cirkev do tela spoločnosti ? Ako chápeme jednotu cirkvi?“

Ako uviedol, pokiaľ nie je evanjelium „vtelené“ tak je ťažké obnovovať spoločnosť. „Musíme nájsť najlepšie možnosti ako vyjadriť jednotu cirkvi na danom mieste“, dodal.

Obaja predstavitelia svetovej ekumény boli v Prahe na pozvanie Českobratskej cirkvi evanjelickej a zúčastnili sa aj jej synody. Išlo vôbec o ich prvé spoločné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo na pozvanie členskej cirkvi.

   www.krestandnes.cz

► Praha 26.  května  2009 (Christnet). Premiér Fišer se zítra sejde se zástupci církví

   Zítra dopoledne se premiér Jan Fišer sejde se zástupci protestantů, katolíků a židů.
Jednání, které začíná v devět hodin, se účastní předseda Ekumenické rady církví Pavel Černý, předseda ČBK arcibiskup Jan Graubner a předseda Federace židovské obce Jiří Daníček. Po setkání má následovat neformální brífink. Informala o tom ČTK s odvoláním na tiskový odbor Úřadu vlády.  
   www.christnet.cz

► ČR 26.  května  2009 (ČBK). O moderním českém biblickém překladu

Zveřejňujeme text PhDr. Josefa Bartoně, Th.D., který pojednává o vývoji moderního českého biblického překladu s pohledem do historie.

Dostane-li dnes běžný Čech otázku, jaký zná český biblický překlad, téměř každý si vzpomene na Bibli kralickou, věřící křesťané, a snad i někteří mladší lidé mimo církve také na tzv. ekumenickou bibli (Český ekumenický překlad), leckteří katolíci si případně uvědomí, že při bohoslužbách se čte ještě z jiného překladu, tzv. liturgického (neboli Bognerova). Jedna kompletní bible ze 16. století a dva překlady moderní není tak málo. Ve skutečnosti však u nás má čtení bible v srozumitelném jazyce zakotvení mnohem hlubší a co do starobylosti překladatelské tradice i počtu a rozmanitosti překladů stojí Čechy a Morava v celoevropském měřítku právem na jednom z nejčestnějších míst.

Než tedy přikročíme k samotnému hlavnímu tématu, modernímu překladu bible do češtiny, považuji za velmi užitečné – či spíše za téměř nezbytné – alespoň letmo proběhnout dějinami biblického překládání v našem národě od jeho počátku. Jenom tak je možné získat představu o východiscích, z nichž vyšel podivuhodný fenomén označovaný jako česká biblická překladatelská tradice, a o rámci, v němž vznikají moderní – i nejnovější – biblické překlady.

 Staroslověnská bible a bible staročeské

Vcelku známou skutečností je, že první rozsáhlé úryvky bible srozumitelné našim předkům byly napsány ve staroslověnštině (spisovném jazyce, který byl založen na dialektu makedonské Soluně a který se jen velmi málo lišil od jiných tehdejších mluvených slovanských dialektů), že je přinesli na Moravu v 9. století věrozvěsti Konstantin a Metoděj a že oni a jejich žáci také brzy dopřeložili chybějící texty, aby tak vznikla kompletní slovanská bible. Mnohem méně však se ví, že už velmi brzy po násilném vymýcení slovanské vzdělanosti (na přelomu 11./12. stol.; od té doby se římskokatolická "hlaholská" liturgie a čtení Písma v církevní slovanštině pěstuje z katolických zemí už jenom v Chorvatsku, v Čechách pak jen epizodicky ve 14./15. stol. v pražských Emauzích) se u nás začíná překládat přímo do lidového jazyka – staročeštiny.

Kolem roku 1360 je pak už hotový překlad celé bible, čímž Češi získávají mezi moderními evropskými národy čestnou bronzovou medaili – starší kompletní překlady (z 13. stol.) měli jen Italové a Francouzi (Němci a Angličané je dokončili brzy po Češích, přičemž za zmínku stojí, že německý překlad vznikl na českém území). Také v žebříčku biblických prvotisků v živých jazycích se čeština drží na samé špičce: český prvotisk kompletní bible (tzv. Bible pražská 1488) byl předstižen jen tisky v němčině (1466), italštině (1471) a katalánštině (1478). Zbývá dodat, že do konce 15. století vznikly celkem čtyři překladové typy, tzv. čtyři redakce staročeské bible, které máme doložené v řadě rukopisů a tisků.

 Tisky 16.–18. století a katolické bible 19. století

Četné další české biblické tisky v 16. a 17. století (ty se již z hlediska vývoje jazyka nepočítají za staročeské, éra staročeštiny se ohraničuje zhruba letopočtem 1500) jsou také výmluvnými svědky o mimořádné oblibě četby Písma u nás. Z těch starších měly největší význam Bible benátská (1506) a řada biblických tisků Jiřího Melantricha (1549–1577 vyšlo v této tiskárně pět celých biblí a čtyři Nové zákony). Vrcholným okamžikem českého překladatelského úsilí pak bylo vydání bratrské Bible kralické (poprvé 1579–1594).

Třicetiletá válka a násilná rekatolizace u nás sice zastavily čilý protestantský překladatelský ruch, neznamenaly však konec již tradičního českého písmáctví: v protestantském exilu vycházejí české bible, které se pak ilegálně šíří nejen mezi tajné nekatolíky v českých zemích, ale i do vrstev katolických. Misijní rekatolizační úsilí českých jezuitů se ale také neomezilo na opravování několika "závadných" míst ve starších nekatolických edicích či v zabavování edic nových, ale vyústilo do vydání impozantní Bible svatováclavské (poprvé ji vydalo Dědictví svatováclavské ve třech svazcích: 1677 Nový zákon, 1712 a 1715 Starý zákon), která v mnohém navazuje na starší bible – od staročeských přes Benátskou a melantrišky až po Kralickou. Na Svatováclavskou bibli pak poměrně úzce navázalo několik katolických biblí (či Nových zákonů) vydaných během 18. a 19. století.

Nejrozšířenější byly bible vycházející pod záštitou pražské arcibiskupské konzistoře, z nichž poslední a nejvýznamnější je známá jako Bible svatojanská (vyšla v Dědictví svatojanském 1888–1889). V 19. století se objevilo také několik zajímavých samostatnějších počinů, např. bohatě komentovaný Nový zákon Františka Sušila (1864–1872; překlad obsahuje velmi rozsáhlé a obsahově pozoruhodné komentáře) se v mnoha ohledech odpoutává od dosavadní české biblické překladatelské tradice a vnáší do překladu nové nebo nezvyklé lexikální i stylistické prvky (např. sbornice = synagoga, jídárna = jídelní místnost, osep = dávka stravy, s prázdnem = s prázdnou).

 Moderní české biblické překlady

Po roce 1900 neustává snaha českých překladatelů nově tlumočit biblický text. Na katolické straně vydává profesor pražské teologie Jan Ladislav Sýkora svůj Nový zákon (evangelia 1909, apoštolář 1914), který se dá považovat za první v pravém slova smyslu moderní český překlad: došlo zde totiž ke zlomové modernizaci jazyka a k výraznému vymezení vůči předchozí linii "svatováclavsko-svatojanské". Tomuto textu sice někteří konzervativnější oponenti (např. z okruhu Josefa Floriana) vytýkali přílišnou civilnost a "malou důstojnost", nicméně velmi rychle si získal oblibu českých katolických věřících.

Dosvědčuje to množství dalších vydání, ale hlavně zařazení tohoto textu do celku velké Bible české neboli tzv. Podlahovy bible, nazvané podle hlavního redaktora Antonína Podlahy (vycházela 1917–1925; tato bible byla pak reprintována ještě v r. 1985 v USA pro potřeby českých krajanů a emigrantů – jsou to ony známé dva svazky vázané v bílých deskách, dovážené často do Československa v době pozdního komunismu). Starý zákon v této prestižní bibli, která rychle nahradila zastaralou Bibli svatojanskou, pochází z pera jiného význačného biblisty, olomouckého profesora Jana Hejčla. Sýkorův Nový zákon byl posléze revidován a přepracován právě J. Hejčlem (první vyd. 1933/1934, naposledy vyšel ještě 1947) a na tuto revizi těsně navázal se svým překladem Rudolf Col (1. vyd. 1947, pak 1961 a 1970).

Tak se vytvořila první návazná řada katolických novozákonních překladů, Sýkora-Sýkora/Hejčl-Col. Druhou, mladší řadu zakládá dominikán Pavel Škrabal se svým Novým zákonem vydaným poprvé r. 1948 (jde o první moderní český katolický Nový zákon, který se otevřeně hlásí k řeckému textu jako ke své jediné předloze). Škrabalova verze v sobě zajímavým způsobem spojuje inklinaci k doslovnosti s užíváním moderních českých jazykových prostředků. Jeho text si bere k revizi a posléze za základ svého vlastního překladu Škrabalův přítel dominikán Ondřej Petrů, politický emigrant působící převážně v Římě (nejprve vyšla Škrabalova evangelia v menší revizi Ondřeje Petrů 1951 a apoštolář Petrů 1954/1955, potom celý Nový zákon Petrů 1969). Nové zákony O. Petrů v několika vydáních (v Římě a ve Vídni) pak sehrály významnou roli pro české křesťany v 70. a 80. letech, když byly ilegálně, ale poměrně masově dováženy do komunistického Československa.

Na nápaditý, svěží a poměrně volný překlad O. Petrů úzce navázal ve vlasti Václav Bogner, jehož text (mimochodem o něco "opatrnější" než uvolněný text O. Petrů) byl posléze v 70. letech (po definitivním zavedení češtiny do celé liturgie) převzat do katolických lekcionářů. První vydání Bognerova Nového zákona jako kompletu se objevilo roku 1989. Tím byla završena druhá návazná řada katolických novozákonních překladů, Škrabal-Škrabal/Petrů-Petrů-Bogner.

Pro katolické prostředí je třeba připomenout ještě svébytný starozákonní překlad Josefa Hegera (1955–1958), pro nějž jsou na první pohled typické semitizující podoby vlastních jmen (např. Jisrael, Moše, Ješajah). Hegerův text a Colův Nový zákon z r. 1961 byly neformálně chápány jako celek bible (není to výslovně proklamováno, ale je to vidět na vnější grafické a technické úpravě obou Zákonů).

Další závažnou skutečností je, že ne zcela kompletní překlad textů Starého zákona vypracovaný předčasně zesnulým Václavem Bognerem (a jeho spolupracovníky) v současné době dopracovává a reviduje skupina katolických překladatelů a připravuje k postupnému kompletnímu vydání jakožto Český katolický překlad (jako první svazek už vyšel Pentateuch r. 2006). Zajímavým projektem vzešlým z okruhu blízkého dominikánům je tzv. Jeruzalémská bible, která po částech vychází od začátku 90. let a letos by již měla být kompletována (hlavní předlohou je text francouzské bible vytvořené dominikánskou Jeruzalémskou biblickou školou, ale přihlíží se k originálním hebrejským a řeckým textům; důraz je kladen na vyvětlující komentáře přejímané z francouzského originálu).

Mezi protestanty byla po většinu 20. století stále hlavním textem k soukromé četbě i bohoslužbě znovu a znovu vydávaná Bible kralická ve verzi z r. 1613 (s ojedinělými pokusy o mírnou revizi, jako byla např. úprava Jana Karafiáta), ale přece se objevil zcela nový překlad Nového zákona z ruky profesora pražské evangelické fakulty Františka Žilky (1. vyd. 1933 a pak ještě šestkrát, naposledy 1970), který nakonec došel větší uživatelské obliby spíš v liberálněji orientované církvi československé. Žilkův Nový zákon ovšem znamenal po starším počinu Sýkorově další velmi významný, ba zlomový krok v modernizaci jazyka české bible, především ve slovosledu, lexiku a frazeologii, a hmatatelně ovlivnil všechny časově následující katolické překlady 20. století i překlad ekumenický.

Z Českobratrské církve evangelické vzešla na začátku 60. let nejmohutnější biblická překladatelská iniciativa 20. století, Český ekumenický překlad, jehož "otci" byli renomovaní biblisté Josef Bohumil Souček a Miloš Bič a na němž se posléze podílela řada odborníků (biblistů a filologů) z různých církví, nevyjímajíc církev katolickou. Nový zákon v této verzi vyšel poprvé v r. 1973 (evangelia) a 1978 (apoštolář), celá bible pak byla dokončena v r. 1979, a od té doby se realizovalo mnoho dalších vydání. Tento překlad je v současné době ze všech českých biblí bezkonkurenčně nejrozšířenější.

Od osmdesátých let, hlavně pak po pádu komunistického režimu 1989, se objevilo ještě několik menších překladatelských projektů, vzešlých především z kruhů evangelikálně laděných. Jsou to na jedné straně dosti doslovné "studijní" překlady Nová smlouva (1. vyd. 1994) a Stará smlouva (vychází postupně; komplet by měl vyjít letos) nebo velmi málo známý novozákonní překlad Čecha žijícího na Slovensku Miloše Pavlíka (1995).

K opačnému pólu na ose "doslovnost–volnost" se blíží výrazně jazykově "hladší", čtivý překlad Nové bible kralické (Nový zákon vyšel poprvé 1998), který byl nedávno prezentován (u příležitosti vydání kompletní bible na jaře 2009) pod novým označením Bible 21. století. Překladatelsky velmi volný je novozákonní text Slovo na cestu, který místy překračuje hranici skutečné parafráze (Nový zákon, 1. vyd. 1989; jedno z vydání je sešitová komentovaná edice s názvem Průvodce životem, která zahrnuje Nový i Starý zákon).

Spíše stranou "veřejného" zájmu a zájmu většiny křesťanských společenství stojí biblické překlady Svědků Jehovových pořizované z anglické předlohy (arciť s přihlédnutím k originálům), v osmdesátých letech šířené v samizdatu (pod jménem Řecká Písma a Hebrejská Písma), od 90. let pak v několika knižních verzích s označením Překlad nového světa. Asi zcela na okraji je jazykově raritní a místy dost problematický (hlavně pro značné množství novotvarů a kalků podle řečtiny a angličtiny) novozákonní překlad s názvem Nový kovenant (2000) z pera Čechoaustralana Johna Podmolika, zakladatele a kazatele olomoucké evangelikální skupiny Cesta Panujícího.

Alespoň za zmínku stojí také "sekulární", "nenáboženský" starozákonní překlad nazvaný prostě Písmo (1947–1951) od Vladimíra Šrámka (známého mj. volným přebásněním Homérovy Odysseie), pořízený za úzké spolupráce s Vladimírem Kajdošem (tvůrcem "pracovního překladu" ze semitského originálu), nebo český židovský překlad Tóry – Knih Mojžíšových (1932–1950) z ruky rabínů Isidora Hirsche a Gustava Sichera.

V uvedeném přehledu moderních českých překladů jsme se soustředili především na publikované celky Nového a Starého zákona. Vedle toho vznikla ještě celá řada překladů jednotlivých biblických knih – ty však na takto malém prostoru nelze prezentovat. Z toho, co zde pojednáno bylo, je v každém případě už na první pohled zjevné, že bohatá tradice českého biblického překládání v moderní době nijak neslábne, naopak, stále přináší nové a zajímavé výsledky.

 Odborná literatura o českých biblích:

Jan Merell, Bible v českých zemích od nejstarších dob do současnosti. Praha: Česká katolická charita, 1956. [Přehledová kniha; soustřeďuje se především na starší období; překladům 19. a 20. století je věnováno jen 6 stránek.]

Jindřich Mánek, Bible v českých zemích. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1975. [Skriptum – studijní text Husovy československé bohoslovecké fakulty v Praze. Přehledová kniha; soustřeďuje se především na starší období; překladům 19. a 20. století je věnováno jen 7 stránek.]

František Verner, Bibliografie českých překladů celé bible i jejich částí. Praha: Česká katolická charita, 1987. [Podrobná bibliografie rukopisů i tisků české bible od nejstarších dob do r. 1987.]

Vladimír Kyas, Česká bible v dějinách národního písemnictví. Praha: Vyšehrad, 1997. [Vědecká monografie; podrobně rozebírá problematiku českých biblických překladů staršího období, tj. od prvopočátků až po Svatováclavskou bibli včetně.]

Josef Bartoň, Moderní český novozákonní překlad. Nové zákony dvacátého století před Českým ekumenickým překladem. Praha: Česká biblická společnost, 2009. [Vědecká monografie; podrobně rozebírá problematiku českých novozákonních překladů od r. 1900 do počátků prací na Českém ekumenickém překladu.]  

PhDr. Josef Bartoň, Th.D. vyučuje na Katedře biblických věd na Katolické teologické fakultě (KTF UK) v Praze a je vědeckým pracovníkem Centra biblických studií při Akademii věd ČR

 Zdroj: časopis Protestant 4/2009

Poznámka: pravopis slova Bible ponecháváme v původní autorově verzi, odsazení odstavců je upraveno 

Více informací o autorovi: http://www.ktf.cuni.cz/KTF-66.html

    http://tisk.cirkev.cz

► Praha 27.  května  2009 (ČBK). Arcibiskup Graubner: znak otevřenosti a vstřícnosti

Arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK, přijal pozvání premiéra Jana Fischera ke schůzce, která se konala na Úřadu vlády České republiky dne 27.5.2009. Jednání se účastnili také Pavel Černý, předseda Ekumenické rady církví, a Jiří Daníček, předseda Federace židovských obcí.

Podle premiéra mělo setkání se zástupci církví a náboženských společností v České republice přispět ke "splátce dobré komunikativnosti vlády", kterou deklaroval při jejím vzniku. Setkání mělo věcný, informativní charakter. Zástupci církví a náboženských společností informovali premiéra o své situaci, zejména o komunikaci s jednotlivými ministerstvy. Premiér je ujistil, že bude dbát na to, aby jednotliví ministři dialogu a spolupráci s církvemi a náboženskými společnostmi věnovali patřičnou pozornost. Na jednání byla zmíněna i připravovaná návštěva papeže Benedikta XVI. v ČR v září tohoto roku. Premiér uvedl, že považuje rozhovor za užitečný, i když se nedošlo k žádným "manažerským výstupům". Ujistil však, že účastníci dnešního setkání hodlají v dialogu pokračovat.

Arcibiskup Graubner pozvání pana premiéra přivítal jako znamení otevřenosti a vstřícnosti. Samozřejmě si je vědom toho, že současná vláda má k dispozici krátké časové období a nemá tedy možnost řešit podstatné záležitosti, vyžadující dlouhý čas. Ale existují témata, kterým je možné se věnovat. Proto arcibiskup ocenil otevřenost pro další společná jednání.

Během setkání byla podrobněji diskutována i otázka působení extremistických hnutí v ČR.

    http://tisk.cirkev.cz

► Praha 28.  května  2009 (ČTK - copyright). V programu papeže v ČR bude zřejmě setkání s ostatními církvemi. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17865

► Brno 28.  května  2009 (ČBK). Noc kostelů v České republice bude dlouhá

Jedna noc a přes třicet otevřených kostelů a modliteben v České republice s více než dvěma sty programy. Noc kostelů, která proběhne 29.5., svým rozsahem zatím nemá v České republice obdobu.

Brno: Noc kostelů, to bude jedna dlouhá noc a více než třicet otevřených chrámů a modliteben nabízejících návštěvu věží, krypt, zahrad, komentovaných prohlídek, koncertů, divadelních představení, zajímavých setkání a dalších více než dvě stě programů. Akce, která je spolufinancována Evropskou unií, proběhne v České republice v Brně, Plzni a dalších místech 29.5.

Autorkou vizuálního stylu, který zároveň propojuje českou Noc kostelů s rakouskou Lange Nacht der Kirchen, je rakouská grafička Vera Rieder, která letos využila verš 16 žalmu 74: "Tobě patří den, i noc je tvoje, tys upevnil světlo noci i slunce."

Z historie akce

V roce 2005 proběhla první Noc kostelů ve Vídni, během čtyř let se spontánně rozšířila do celého Rakouska. (V Rakousku proběhne letošní pátý ročník akce Lange Nacht der KirchenDlouhá noc kostelů v pátek 5.6.2009. Otevřeno zde bude již více než 700 kostelů ve městech i na venkově a pro návštěvníky je zde připraveno na 3000 programů. Informace o rakouské Lange Nacht der Kirchen včetně přehledu programů jednotlivých kostelů naleznete na stránkách www.langenchtderkirchen.at. )

V úzké spolupráci a s využitím zkušeností vídeňského týmu připravili brněnští organizátoři tento projekt pro jihomoravskou metropoli, postupně se k němu připojila další místa v brněnské diecézi, v plzeňské diecézi a zcela nově také evangelický kostel v Bošíně ve Středočeském kraji.

Noc kostelů v Brně zahájí patnáctiminutové vyzvánění zvonů brněnských chrámů (cca od 17.45 do 18.00 hodin), aby pozvaly návštěvníky a zájemce do otevřených kostelů.

Podle informace jednoho z duchovních, nabídnou některé sbory svá modlitební místa jako prostor ke ztišení a k modlitbě až do čtvrté hodiny ranní.

Brněnští organizátoři předpokládají, že také v naší republice by se akce mohla v příštích letech ještě více rozšířit do dalších měst a krajů. Podle dostupných informací uvažují o své účasti příští rok i některé diecéze na Slovensku. V menším rozsahu Noc kostelů proběhla již v Německu a Slovinsku, takže do budoucna není vyloučeno, že dojde k propojení termínů a ke konání evropské Noci kostelů.

Informace o Noci kostelů jsou na www.nockostelu.cz.

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Jihomoravským krajem prostřednictvím ROP JV.

    http://tisk.cirkev.cz

► Plzeň 28.  května  2009 (ČBK). Noc kostelů v Plzni

V pátek 29.5. proběhne v Plzni první ročník akce s názvem "Noc kostelů", kdy budou místní kostely otevřené pro širokou veřejnost. Návštěvníci se dostanou i do míst, která jinak nejsou volně přístupná, jako např. presbytáře, sakristie, kaple, varhanní kůry apod. V každém kostele bude také připraven celovečerní program.

Na zahájení "Noci kotelů" bude plzeňský biskup František Radkovský od 18.00 hodin celebrovat mši svatou v katedrále sv. Bartoloměje. V 19.00 hodin se rozezní zvony a v jednotlivých kostelech budou zahájeny programy pro návštěvníky. Většinou půjde o koncerty – jednak varhanní, jednak i takové hudby, která v kostele běžně nezní, jako např. jazz, gospel či blues. Dále budou v jednotlivých kostelech probíhat prohlídky s odborným výkladem, meditace, zamyšlení, ale např. i přehlídka oděvů, používaných knězem při bohoslužbách.

V katedrále sv. Bartoloměje např. zazní několik varhanních koncertů, dále kytarový recitál, renesanční hudba a jazz. Pod vedením architekta Jana Soukupa a arciděkana P. Emila Soukupa si zájemci prohlédnou unikátní Šternberskou kapli, Plzeňskou madonu, katedrální sakristii, poklady katedrální klenotnice a mnoho dalšího. Jedinečným zážitkem určitě bude ve 22.00 hodin výstup na nejvyšší kostelní věž v České republice a pohled na noční osvětlené město.

"Noc kostelů" bude na všech místech zakončena o půlnoci modlitbou za Plzeň a hudbou na dobrou noc.

Celkem se do "Noci kostelů" zapojilo 7 plzeňských kostelů (katedrála sv. Bartoloměje, kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Jana Nepomuckého, kostel Panny Marie Růžencové, kostel sv. Martina a Prokopa, kostel sv. Jiří a kostel Evangelické církve metodistické Maranatha) a 2 kostely mimoplzeňské (kostel sv. Václava v Čisté z Rakovníka a kostel Panny Marie Sedmibolestné v Bělé nad Radbuzou).

"Noc kostelů", která kromě Plzně proběhne také v Brně, byla inspirována stejnou akcí "Lange Nacht der Kirchen" v Rakousku, kde se konala poprvé v roce 2005 ve Vídni. Pro velký úspěch a zájem návštěvníků i pořádajících církví se během čtyř let rozšířila do celého Rakouska, jen ve Vídni se každoročně zúčastní zhruba 150 tisíc návštěvníků.

Podrobný program lze najít na: www.nockostelu.cz

    http://tisk.cirkev.cz

► Brno 29.  května  2009 (ČTK - copyright). Otevřené kostely dnes večer přilákaly desítky tisíc lidí. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17874

► Brno 29.  května  2009 (ČTK - copyright). Kostely na jižní Moravě a Plzeňsku se dnes večer otevřou lidem. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17867

► Brno 30.  května  2009 (ČBK). Noc kostelů ohromila počtem návštěvníků

Během Noci kostelů, která proběhla v pátek 29.5., zaznamenali pořadatelé ve 25 otevřených kostelech a modlitebnách v Brně, Adamově, Letonicích, Mikulově, Velkých Pavlovicích a Třebíči na 92 tisíc návštěvnických vstupů.

Jen na programu na náměstí Svobody se zastavilo téměř dvacet tisíc návštěvníků, rozdalo se zde 3.750 káv a čajů a vypilo se 750 l vody. Při částečné vizualizaci zde také ožil zbořený kostel sv. Mikuláše.

Noc kostelů zahájilo společné vyzvánění zvonů v 17.45 hodin. Slavnostní ekumenické zahájení Noci kostelů se konalo v kostele sv. Jakuba, ale už v této době byly v jihomoravské metropoli stovky návštěvníků toužících prožít tuto noc v kostelech a modlitebnách a nechat se provést slovem i hudbou.

Velký zájem byl nejen o výstupy na věže a návštěvy krypt, ale také o koncerty, netradiční programy a setkání. Zástupy návštěvníků trpělivě vyčkávaly na vstup do těchto prostor.

Mnoho návštěvníků využilo poutnický pas, do kterého získávali při návštěvě jednotlivých kostelů a modliteben razítka, která si však i nadále mohou vyžádat po nedělních bohoslužbách.

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle v zákristii katedrály sv. Petra a Pavla během spontánní dvouhodinové autogramiády rozdal stovky podpisů.

Noc kostelů přilákala návštěvníky z celé republiky i ze zahraničí. Přijeli z Rakouska, z řady slovenských měst (Žilina, Bánovce nad Bebravou apod.), ze Severní Moravy (Havířov), z Olomouce, Luhačovic, z Plzně, Českých Budějovic...

Ve čtvrtek 28.5., den před konáním akce, se připojil další účastník Noci kostelů – kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Brně-Husovicích – takže celkový počet zapojených kostelů a modliteben v tomto roce dosáhl společně s kostely a modlitebnami v Plzni, Čisté u Rakovníka, Bělé nad Radbuzou a Bošíně na kulaté číslo 35.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Jihomoravským krajem prostředním ROP Jihovýchod.

Další informace a fotogalerie: www.nockostelu.cz

    http://tisk.cirkev.cz
 

► Praha 31.  května  2009 (ČTK - copyright). Křesťané dnes slaví Svatodušní svátky - Letnice. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17879

► Praha 1.  července  2009 (ČTK - copyright). Křesťanská misijní společnost vydává nový studijní překlad Bible.  Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17990

► Husinec 2.  července  2009 (Christnet). I letos se v Husově rodišti budou konat Husovské oslavy

Husovské oslavy se již tradičně uskuteční i letos v rodném městě M. J. Husa.Na oslavy, pořádané Společností Mistra Jana Husa v Husinci, se připravuje bohatý program, informují webové stránky Ekumenické rady církví v ČR

Vedle řady kulturních akcí se bude konat pod záštitou Ekumenické rady církví v ČR a Rady Církve bratrské ekumenická bohoslužba, a to 6. července 2009 v 10 h v modlitebně Církve bratrské vedle Husova rodného domku.
     Při této bohoslužbě poslouží kázáním emeritní synodní senior Českobratrské církve evangelické a emeritní předseda ERC Pavel Smetana.

www.christnet.cz

► Velehrad 4.  července  2009 (ČTK - copyright). Na Velehradě začínají Dny lidí dobré vůle.  Čtěte zde: http://cs.christiantoday.com/article/na-velehrade-zacinaji-dny-lidi-dobre-vule/15103.htm

► Londýn 6.  července  2009 (ČTK - copyright). Video: Na internetu je vystaveno asi 800 stránek Sinajského kodexu.  Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=18012

► Praha 6.  července  2009 (ČTK - copyright). Aktuální zprávyDnes je státní svátek a den upálení Mistra Jana Husa.  Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=18011

► Husinec 7.  července  2009 (ČTK - copyright). Bohoslužba včera připomněla Husovu památku v jeho rodišti.  Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=18016   

► Brno 8.  července  2009 (ČTK - copyright). Do Brna zamířily tisíce věřících na charismatickou konferenci.  Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=18030

► Brno 15.  července  2009 (ČBK). Katolická charismatická konference se do Brna vrátí i v roce 2010

Katolické charismatické konference, která v uplynulých dnech probíhala v jihomoravské metropoli, se podle předběžných odhadů organizátorů zúčastnilo šest tisíc zájemců. Do Brna se vrátí i příští rok – proběhne zde ve dnech 7.-11.7.2010.

Brno: Pavilon F brněnského výstaviště se letos již po třetí stal na několik dnů útočištěm věřících, kteří přijeli do Brna, aby v duchu citátu Matoušova evangelia: "Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!" (Mt 14,27) vyslechli přednášky i osobní svědectví, a aby se ve společenství s druhými povzbudili na cestě víry i služby.

Část programu přenášela v přímém přenosu TV Noe a Radio Proglas. Již na místě bylo možné získat (na CD nebo DVD) záznam přednášek. Další záznam přednášek si můžete objednat na konference.cho.cz

Na těchto stránkách je zveřejněna také fotogalerie z konference.

   http://tisk.cirkev.cz

► Třebíč 16.  července  2009 (www.krestandnes.cz). V Třebíči se uskuteční ekumenické setkání s Biblí a uměním

 V neděli 19. července začne v Třebíči již tradiční ekumenické setkání s Biblí a uměním. Téma letošního roku zní "20. století - ČAS NAŠEHO ŽIVOTA"

Během týdenního programu se uskuteční celá řada přednášek a koncertů našich a zahraničních umělců, nebude chybět ekumenická bohoslužba, gardenparty, ranní biblická zamyšlení, prohlídky třebíčských památek a další zajímavé akce, uvádí stránky Městského kulturního střediska Třebíč.

Podrobný program je k dispozici na internetových stránkách Českobratrské církve evangelické v Třebíči, www.trebic.evangnet.cz.

www.christnet.cz

► Praha 17.  července  2009 (Křesťandnes). Liturgický text letošní Ekumenické neděle zveřejněn na stránkách ERC

Ekumenická rada církví (ERC) spolu s Českou biskupskou konferencí již tradičně vyhlašuje Ekumenickou neděli, která letos připadá na 20. září.

Jejím obsahem budou bohoslužby, modlitební setkání a další akce, kterými křesťané z různých církví oslaví společně den Páně, památku Kristova vzkříšení a seslání Ducha svatého.

Liturgický text letošní Ekumenické neděle jsou ke stažení na stránkách Ekumenické rady církví (ERC). Liturgii je možné dále upravovat podle potřeb místní církve. Každoročně liturgii připravuje některá z členských církví ERC. Letošní pořad bohoslužeb sestavila Slezská církev augsburského vyznání.

   www.krestandnes.cz

 

 Kateřina Děkanovská publikováno: 30.07.2009 02:56 zobrazeno: 6478x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus