WebArchiv - archiv českého webu

Ekumenismus za hranicemi

Přehled událostí v církvích a náboženstvích ve světě a především stručná shrnutí z Valného shromáždění CECu v Lyonu.

Ze světa:
► St. Pölten, Rakousko, 27.-30. dubna 2009 (ERC). Prohlášení zástupců evropských národních ekumenických rad

Křesťané a muslimové společně pro Evropu
   „Je zapotřebí, aby křesťané a muslimové usilovali o navázání bilaterálních vztahů založených na vzájemné důvěře. Čím víc se zástupci obou náboženských směrů setkávají, diskutují spolu a osvětlují si své hluboce zakořeněné postoje a tradiční hodnoty, tím víc je možné vzájemné porozumění.

Taková setkání jsou důležitá jak na rovině vůdčích idejí, tak i na základní rovině. Do budoucna můžeme společně takto přinést veliký příspěvek naší evropské společnosti."
   Tak zní stanovisko vedoucích tajemníků evropských ekumenických rad, kteří se sešli ve dnech 27.-30. dubna 2009 v rakouském městě St.Pölten. Tato setkání, která se konají pravidelně jednou ročně, mají za cíl jednak sdílení vzájemných zkušeností, ale i společná zamyšlení nad rozdílnými problémy, které řeší jednotlivé země a Evropa. V letošním roce se přítomní zaměřili na vztahy křesťanů a muslimů. Téma bylo vybráno, protože spolupráce mezi stoupenci monoteistických náboženství, hlavně mezi vůdčími osobnostmi, a otázky identity jsou klíčovými problémy dnešní doby.
   Skupina podporuje všechny křesťany a muslimy v tom, aby se vzájemně učili poznávat své hodnoty a nikoliv vést dialog pouze na základě předsudků. Obě komunity se mají navzájem od sebe co učit, pro příklad uveďme: otázky jejich rozdílného porozumění „trojjedinosti Boží“, problematika chápání lidských práv, postavení víry ve společnosti.
   Účastníci konference si uvědomují, o jak složité téma se jedná. Současná evropská společnost je velmi různorodá: kulturně, sociálně, ekonomicky i nábožensky. Výzvou pro všechna náboženství, myšlenkové proudy a filosofie je aktivní zájem jeden o druhého. V dnešní době je to jedno z velikých obdarování, když se lidé z různých náboženských směrů v Evropě mohou vzájemně bratrsky setkávat. Právě to nás vybízí k hledání cest k dialogu a ke spolupráci.
   Důležitost vzájemného porozumění deklarovalo 138 muslimskými představitelů z akademických kruhů v roce 2007 prohlášením „Společný svět“. Na setkání v Mechelenu, v říjnu 2008, skupina zástupců islámu a křesťanství ve společném prohlášení říká: „Evropa by měla být prostorem, v němž se budou společně vzdělávat křesťané i muslimové. Jak křesťané, tak muslimové se drží základních teologických a lidských principů. Rozumějí Božímu Zjevení skrze svá Písma jako povolání k práci pro mír a spravedlnost.“
   Prohlášení zástupců evropských ekumenických rad církví, 30. dubna 2009
   Zúčastnila se a přeložila: Mgr. Sandra Zálabová, vedoucí tajemnice a tisková mluvčí ERC v ČR

www.ekumenickarada.cz

► Vatikán 4.  května  2009 (ČTK copyright). AFP: Papež bude mít v Izraeli a Palestině nelehký úkol. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17749

 

Vilnius 4.  května  2009 (TK KBS). Stretnutie Komunity Taizé po prvýkrát v krajine bývalého Sovietského zväzu. Čtěte zde: http://cs.christiantoday.com/article/stretnutie-komunity-taize-po-prvykrat-v-v-krajine-byvaleho-sovietskeho-zvazu/14487.htm

 

►Bratislava 5.  května  2009 (TASR - copyright). V Bratislave boli včera bohoslužby k 90. výročiu smrti M. R. Štefánika. Čtěte zde: http://cs.christiantoday.com/article/v-bratislave-boli-vcera-bohosluzby-k-90-vyrociu-smrti-m-r-stefanika/14507.htm

► Francie  5.  května  2009 (Christnet). Rada Evropy zveřejnila výzkum, týkající se výuky náboženství

Ve Štrasburgu byl včera zveřejněn výzkum, týkající se vyučování náboženství v Evropě. Setkání bylo organizované Radou biskupských konferencí Evropy, na základě iniciativy Konference biskupů Itálie. Prezentace údajů se týkala vyučování katolického náboženství v letech 2005 - 2007, a to nejen ve 27 státech Evropské unie, ale i v dalších zemích, které nejsou členy EU. Cílem bylo upozornit na to, že vyučování náboženství je zdrojem, ze kterého může vycházet každá společnost.

Zasedání se dále zabývalo dalšími tématy - vztahem vyučování náboženství a formace člověka jako obyvatele Evropy, vztahem mezi evropskými institucemi a vyučováním náboženství - na základě daného modelu výuky etiky s prvky náboženství.

Setkání se zúčastnili, kromě zodpovědných představitelů zemí EU, i stálý pozorovatel Vatikánu při Radě Evropy Mons. Aldo Giordano, generální sekretář Konference biskupů Itálie Mons. Mariano Crociata, dále spoluzodpovědný za vyučování náboženství Konference biskupů Itálie páter Vincenzo Annichiari a předseda Rady evropských biskupských konferencí kardinál Peter Erdö, informuje tkkbs.

   www.christnet.cz

► Jeruzalém  5.  května  2009 (RaVat). Pokrok v jednáních mezi Svatým stolcem a Izraelem

   Na Izraelském ministerstvu zahraničních věcí se ve čtvrtek konalo plenární zasedání dvojstranné komise Svatého stolce a Izraele s cílem pokračovat v jednáních o daňových a majetkových otázkách církve v Izraeli.
   Tiskové sdělení hovoří o „velmi přátelské atmosféře, duchu spolupráce a dobré vůli“ a také o „velkém pokroku“, kterého bylo dosaženo „před blížící se důležitou návštěvou Papeže v Jeruzalémě“. Vatikánskou delegaci vedl mons. Pier Parolin, podsekretář pro vztahy Svatého stolce se státy a za Izraelskou stranu náměstek ministra zahraničí Daniel Avalon.
   Datum příštího plenárního zasedání bylo stanoveno na 10.prosince. Mezitím budou pokračovat zasedání pracovní komise s cílem urychlit jednání a co nejdříve je zakončit dohodou.

   www.christnet.cz

► Ammán 8.  května  2009 (ČTK - copyright). Papež odsoudil ideologické manipulace s náboženstvím. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17781 

► Ammán 10.  května  2009 (ČTK - copyright). Benedikt XVI. podpořil křesťany na Blízkém východě. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17783 

 
► Brusel  11.  května  2009 (RadioProglas). Kardinál Vlk se účastnil schůzky představitelů církví se zástupci evropských institucí v Bruselu

Kardinál Vlk patřil mezi účastníky pondělní schůzky představitelů církví a náboženských společností se zástupci evropských institucí v Bruselu. Hovořilo se zejména o etických a hodnotových aspektech současné ekonomické krize. Představitelé institucí EU se dnes sešli se zástupci církví a náboženských společností z křesťanského, židovského a muslimského prostředí.

Pozvání předsedy Evropské komise Josého Barrosa přijali také kardinál Miloslav Vlk a předseda Ekumenické rady církví v České republice Pavel Černý. Setkání politiků s církevními představiteli se koná každoročně, letos mělo téma „Ekonomická a finanční krize: etické příspěvky k evropskému a globálnímu ekonomickému řízení.“ Kardinál Vlk ocenil, že představitelé Evropské komise a parlamentu věnují velkou pozornost řešením, která pro krizovou situaci předkládají církve.

Kardinál Vlk také promluvil v bruselské kapli Evropy o historickém původu hodnot se zdůrazněním české zkušenosti – jedná se podle něj jednak o historický příklad svatých Cyrila a Metoděje či Vojtěcha nebo Karla IV., kteří rozvíjeli duchovní hodnoty, jednak také o absenci hodnot v naší společnosti v posledních desetiletích.

   www.christnet.cz

► Ammán (JOR), Tel Aviv, Jeruzalém (IL) 11.  května  2009 (ČBK). Benedikt XVI. navštívil památník obětem holocaustu v Jeruzalémě

Během svého čtvrtého dne ve Svaté zemi papež Benedikt XVI. odjel z Jordánska do Izraele. Zde byl přijal prezidentem Šimonem Peresem, uctil památku obětí holocaustu v jeruzalémském památníku Jad Vašem a večer se setkal s představiteli jiných náboženství. České texty promluv naleznete v příloze článku.

Čtvrtý a poslední den své návštěvy Jordánska zahájil Svatý otec dnes (11.5.2009) ráno soukromou mší svatou v kapli apoštolské nunciatury v Ammánu. Poté odjel na mezinárodní letiště Queen Alia, kde od 10.00 hodin (9.00 SELČ) proběhl závěrečný ceremoniál. S papežem se při něm rozloučil jordánský král Abdalláh II. a po jeho slovech krátce promluvil i Svatý otec. Poděkoval králi za pozvání k návštěvě země i za pohostinnost, které se mu zde dostalo, a svou vděčnost vyjádřil též za hladký průběh celé cesty. "Zvláštní radostí pro mě bylo to, že jsem se mohl zúčastnit zahájení mnoha důležitých iniciativ, které zde v Jordánsku prosazuje katolické společenství," řekl pak a krátce připomenul některé z nich: návštěvu centra Regina pacis, žehnání základních kamenů pro dva kostely v Betánii za Jordánem i žehnání základního kamene univerzity v Madabě. Ocenil také průběh sobotního setkání s muslimskými představiteli a vyzval všechny obyvatele Jordánska bez rozdílu náboženství, aby "stavěli na pevných základech náboženské tolerance, která členům odlišných společenství umožňuje žít společně v míru a vzájemném respektu." S Jordánskem se pak rozloučil a v 10.30 hodin odletěl do Izraele.

Uvítací ceremonie na mezinárodním letišti Ben Guriona v Tel Avivu začala v 11.00 hodin a Svatého otce zde přivítali izraelský prezident Šimon Peres spolu s premiérem Benjaminem Netanjahuem a dalšími civilními i náboženskými představiteli. Benedikt XVI. ve své promluvě poděkoval představitelům státu Izrael za vřelé přijetí a připomenul, že katolická církev a židé zastávají mnoho společných hodnot. "Správný řád společenských vztahů předpokládá a vyžaduje respekt ke svobodě a důstojnosti každé lidské bytosti, o níž křesťané, muslimové i židé věří, že byla stvořena milujícím Bohem a předurčena k věčnému životu," řekl a poté zmínil otázku utrpení Židů během holocaustu. Stranou papež nenechal ani konflikt na Blízkém východě a vyzval osoby odpovědné za jednání na obou znesvářených stranách, aby "při hledání spravedlivého řešení nezměrných obtíží využili všech možných způsobů." Po skončení uvítací ceremonie odletěl Svatý otec helikoptérou do Jeruzaléma a poobědval v prostorách sídla apoštolské delegace.

Odpoledne v 16.45 hodin přijal papeže Benedikta XVI. izraelský prezident Šimon Peres ve svém paláci v Jeruzalémě. Po společném fotografování a předání darů  oba státníci zajeli do palácových zahrad, kde bylo připraveno setkání s politickými a náboženskými představiteli s hudebním vystoupením dětského sboru. K přítomným promluvil prezident Peres i papež Benedikt XVI., který ocenil prezidentův přínos v úsilí o spravedlnost a mír a ujistil jej o své každodenní modlitbě za mírový proces na Blízkém východě.

Z prezidentského paláce Svatý otec odcestoval do jeruzalémského památníku Jad Vašem. Zúčastnil se zde obřadu uctění obětí holocaustu, při kterém položil věnec k pomníku zemřelých a pozdravil šest osob, které holocaust přežily. Zanechal také v pamětní knize památníku Jad Vašem svůj podpis s citátem z knihy Žalozpěvů: "Jeho slitování nekončí" (3,22). Poté se papež obrátil k přítomným s promluvou. "Přišel jsem, abych se mlčky zastavil před tímto památníkem, vybudovaným na počest milionů Židů, zavražděných během děsivé tragédie šoa," řekl v ní mimo jiné a dodal: "Jména vepsaná do tohoto památníku budou mít navždy posvátné místo mezi nesčetnými potomky Abrahamovými. Jejich víra byla zkoušena stejně jako víra jeho." Zmínil též postoj katolické církve, která se "bez ustání modlí a usiluje o to, aby v lidských srdcích už nikdy nekralovala nenávist." V závěru pak citoval slova starozákonní knihy Žalozpěvů: " Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina."

Po skončení se papež Benedikt XVI. přesunul do centra Panny Marie Jeruzalémské, kde se před 19. hodinou setkal s představiteli jiných náboženství – s křesťany, židy, muslimy, drúzy a samaritány. Opět jej zde přivítal patriarcha latinského jeruzalémského patriarchátu Fouad Twal a poté pronesl Svatý otec svůj proslov. Připomenul při něm postavu Abraháma, ke kterému se odvolávají všechna velká monoteistická náboženství: judaismus, křesťanství i islám. "Dnes, téměř čtyři tisíce let po Abrahámovi, se setkání mezi náboženstvími neuskutečňuje na rovině pouze zeměpisné. Některé prvky globalizace a zejména svět internetu vytvořily rozsáhlou virtuální kulturu, jejíž hodnota je tak proměnlivá jako její nesčetné projevy," řekl mimo jiné papež a zmínil některá ohrožení dnešní společnosti. "Naskýtá se pak přirozeně otázka," pokračoval, "jak může náboženství kulturám světa pomoci, aby mohly čelit dopadu rychlé globalizace." Náboženská víra podle něj předpokládá pravdu, která "vrhá světlo na základy morálky a etiky a prostupuje rozum silou překračovat vlastní meze." Rozdíly mezi náboženstvími není podle Svatého otce "nikdy nutné chybně vykládat jako nevyhnutelné zdroje třenic či napětí, ať už mezi námi samotnými nebo obecně v celé společnosti. Představují naopak pro osoby odlišných náboženství skvělou příležitost, jak společně žít v hlubokém respektu, úctě a porozumění a vzájemně se povzbuzovat na cestách Božích."

Po skončení setkání se papež Benedikt XVI. odebral zpět do budovy apoštolské delegace, kde je během svého pobytu ubytován. Zítra, v úterý 12.5.2009 od 9.00 hodin navštíví Skalní dóm na jeruzalémské Chrámové hoře a setká se zde s velkým muftím mešity. V 10.00 hodin se pomodlí u západní zdi chrámu, nazývané Zeď nářků. Poté jej čeká setkání s jeruzalémskými vrchními rabíny a od 11.50 hodin společná modlitba Vesel se, nebes Královno s ordináři Svaté země v jeruzalémském centru Cenacolo. Odpoledne v 16.00 hodin bude pak papež slavit mši svatou v údolí Josafat. Všechny významné okamžiky papežské cesty po Svaté zemi můžete shlédnout v přímém přenosu na televizi Noe, podrobný program návštěvy naleznete ZDE.

Jiří Gračka

Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, RV

Přílohy

SZ-09_Jordánsko rozloučení_CZ.doc
SZ-10_Izrael uvítání_CZ.doc
SZ-11_Izrael prezident_CZ.doc
SZ-12_Izrael Jad Vašem_CZ.doc
SZ-13_Izrael náboženství_CZ.doc

   http://tisk.cirkev.cz

► Jeruzalém 12. května  2009 (ČBK). Papež Benedikt XVI. na posvátných místech islámu a judaismu

Během pátého dne své cesty po Svaté zemi dnes (12.5.2009) papež Benedikt XVI. navštívil Skalní dóm a Zeď nářků, setkal se s vrchními rabíny Jeruzaléma a s biskupy, pozdravil věřící v latinské konkatedrále a odpoledne pak slavil mši svatou v Getsemanské zahradě. České texty všech jeho promluv naleznete v příloze.

Program Svatého otce začal dnes v 9.00 hodin (8.00 SELČ) návštěvou Skalního dómu na Chrámové hoře v Jeruzalémě. Přijal jej zde velký muftí, Muhammad Ahmad Husajn, spolu s ředitelem islámské nadace při mešitě. Papež Benedikt XVI. pozdravil přítomné zástupce muslimské komunity slovy "Pokoj vám" v arabštině a poděkoval za přijetí v nejstarší muslimské památce města Jeruzaléma. Ve své promluvě upozornil na společný úkol všech vyznavačů "abrahámovských" náboženství – judaismu, křesťanství a islámu – usilovat o mír a smíření a podporovat dialog. "Věrnost jedinému Bohu, Stvořiteli, Nejvyššímu, vede k přijetí skutečnosti, že lidské bytosti jsou navzájem podstatně spojeny, protože všechny dostávají své bytí z jediného zdroje a míří ke společnému cíli," řekl také a ujistil přítomné o svých modlitbách za dialog křesťanů s islámem.

Po skončení návštěvy Skalního dómu odjel Benedikt XVI. k západní zdi jeruzalémského chrámu, nazývané Zeď nářků. Zde se kolem 10.00 hodiny pomodlil spolu s vrchním rabínem slova žalmu a vložil poté do zdi lístek s modlitbou:

"Bože všech věků, během své návštěvy Jeruzaléma, 'Města pokoje',
které je duchovním domovem pro židy, křesťany i muslimy,
ti předkládám radosti, naděje a touhy,
zkoušky, utrpení i bolesti všech lidí celého světa.
Bože Abrahamův, Izákův a Jakubův,
vyslyš nářek lidí trpících, ustrašených a bezbranných;
sešli svůj pokoj na tuto Svatou zemi,
na Blízký východ i na celou rodinu lidstva;
rozněť srdce všech, kdo vzývají tvé jméno,
aby kráčeli pokojně po cestách spravedlnosti a slitování.
'Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí,
k duši, jež se na jeho vůli dotazuje' (Pláč 3,25)!
"

Poté se Svatý otec odebral do sídla Vrchního jeruzalémského rabinátu, centra Hechal Shlomo, kde se v 10.45 hodin setkal se dvěma vrchními rabíny: aškenázským rabínem Yonou Metzgerem a rabínem Shlomo Amarem ze společenství sefarditů. Po soukromém rozhovoru vstoupili všichni tři představitelé se svými promluvami. Papež připomenul práci bilaterální komise pro vztahy Svatého stolce a státu Izrael, ocenil její dosavadní pokroky a zmínil význam její činnosti pro celou společnost: "Židé a křesťané mají stejný zájem na zajištění respektu k posvátnosti lidského života, k ústřednímu postavení rodiny, zdravé výchově mládeže, svobodě náboženství a ke svědomí ve zdravé společnosti."

Po skončení odjel papež autem do Večeřadla – místa, kde podle tradice Ježíš se svými učedníky slavili poslední večeři. Očekávali jej zde ordináři – katoličtí biskupové Svaté země, aby se se Svatým otcem pomodlili polední modlitbu Vesel se, nebes Královno. Ještě před tím se k nim Benedikt XVI. krátce obrátil s proslovem, ve kterém promluvil o významu Eucharistie, která věřící "vtahuje do tajemství Boží lásky" a uschopňuje k jednotě. Připomenul také, že "přítomnost (křesťanů ve Svaté zemi) je životně důležitá pro dobro společnosti" a poděkoval křesťanským společenstvím za službu, kterou v této oblasti vykonávají.

Po promluvě a modlitbě se pak Benedikt XVI. odebral do nedaleké konkatedrály Nejsvětějšího jména Ježíš, která je centrem života latinského patriarchátu v Jeruzalémě, a po adoraci Nejsvětější svátosti promluvil krátce ke shromážděným věřícím, mezi kterými byli přítomni i členové kontemplativních řeholních řádů. Svatý otec hovořil o významu modlitby pro evangelizaci. Po skončení se pak papež přemístil do sídla latinského patriarchátu a poobědval zde s biskupy a řeholními představenými.

Odpoledne před 16. hodinou se Svatý otec setkal v sídle apoštolské delegace s konzuly, kteří v Jeruzalémě zastupují devět zemí: Belgii, Francii, Itálii, Řecko, Spojené státy, Španělsko, Švédsko, Velkou Británii a Turecko. Autem poté odjel do údolí Josafat, kde v 16.30 hodin začala mše svatá na prostoru před bazilikou v Getsemane a poblíž Olivové hory. Ve své homilii Benedikt XVI. vyjádřil před věřícími naději, že jeho přítomnost ve Svaté zemi "bude znamením toho, že nejste zapomenuti, že vaše trvalá přítomnost a svědectví jsou v Božích očích cenné a jsou důležité pro budoucnost těchto zemí." Zopakoval potom slova z druhého čtení, "usilujte o to, co pochází shůry," která podle něj "naznačují dovršení víry v nebeském Jeruzalémě." Křesťané v tomto městě musí "učinit vše pro zachování naděje darované evangeliem… dosvědčovat sílu odpuštění a projevit hlubší přirozenost církve, která je znamením a svátostí smířeného lidstva." Svatý otec se zmínil i o proglému, jaký představuje emigrace zvláště mladých křesťanů ze země. "Třebaže pochopitelné důvody vedou mnohé, zejména mladé lidi k emigraci, toto rozhodnutí s sebou nese jako důsledek velké kulturní a duchovní ochuzení města," řekl a dodal: "ve Svaté zemi je místo pro všechny!"

Po skončení mše svaté se papež Benedikt XVI. vrátil zpět do sídla apoštolské delegace v Jeruzalémě, kde v soukromí povečeřel. Zítřejší den, středu 13.5.2009, stráví Svatý otec v Betlémě na území palestinské samosprávy. V 9.00 hodin bude přivítán na náměstí před prezidentským palácem v Betlémě a od 10.00 hodin bude slavit mši svatou na Náměstí Jesliček. O půl jedné poobědvá spolu s biskupy a františkánskou komunitou v betlémském klášteře Casa Nova. Odpoledne, v 15.30 hodin, soukromě navštíví jeskyni Narození Páně, poté se přesune do charitní nemocnice pro novorozence a od 16.45 hodin navštíví utečenecký tábor 'Ayda. Večer v 18.00 hodin pak Svatého otce přijme v audienci prezident palestinské samosprávy Mahmúd Abbás a poté se papež s palestinským územím rozloučí a odjede zpět do Jeruzaléma. Podrobný program celé papežské návštěvy Svaté země naleznete ZDE.

Přílohy

SZ-14_Izrael Skalní dóm_CZ.doc
SZ-15_Izrael rabíni_CZ.doc
SZ-16a_Izrael Regina coeli_CZ.doc
SZ-16b_Izrael konkatedrála_CZ.doc
SZ-17_Izrael mše_CZ.doc

http://tisk.cirkev.cz

► Jeruzalém 12.  května  2009 (ČTK - copyright). Papež zdůraznil, že holokaust nelze popírat ani zlehčovat. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17789 

 

► Brno, Vídeň 13.  května  2009 (ČBK). Lange Nacht der Kirchen v Rakousku

Pátý ročník akce Lange Nacht der Kirchen – Dlouhá noc kostelů, která byla inspirací pro pořadatele Noci kostelů v Brně, se bude konat v celém Rakousku v pátek 5.6.2009.

Brno, Vídeň: Dlouhá noc kostelů proběhne letos ve Vídni v pátek 5.6. Otevřeno bude více než 700 kostelů ve městech i na venkově a pro návštěvníky je zde připraveno na 3000 programů.

Informace o rakouské Lange Nacht der Kirchen včetně přehledu programů jednotlivých kostelů naleznete na stránkách www.langenchtderkirchen.at.

Příprava Lange Nacht der Kirchen a Noci kostelů v Brně probíhá v úzké spolupráci rakouského a českého týmu. Obě akce jsou propojeny také společným vizuálním stylem, jehož autorkou je rakouská grafička Vera Rieder.

V České republice proběhne premiéra Noci kostelů v pátek 29.5. Více informací na internetových stránkách www.nockostelu.cz

   http://tisk.cirkev.cz

► Nazaret 14.  května  2009 (ČBK). Benedikt XVI. se v Nazaretě setkal se zástupci různých náboženství

Sedmý a předposlední den své cesty po Svaté zemi strávil dnes (14.5.2009) papež Benedikt XVI. v Nazaretě. Slavil zde s věřícími mši svatou, setkal se s izraelským premiérem Netanjahuem a s náboženskými představiteli Galileje. Večer Svatý otec navštívil baziliku Zvěstování Páně a pomodlil se zde s kněžími a řeholníky nešpory. České texty papežových promluv naleznete v příloze.

Svatý otec se ráno v 8.15 hodin (7.15 SELČ) přemístil vrtulníkem z Jeruzaléma, kde je ubytován, do správního střediska severní části Izraele – Galileje, do Nazareta. Přivítali jej zde představitelé místní samosprávy i místních církví. Prvním bodem programu zde byla v 10.00 hodin mše svatá na nedalekém kopci nad srázem, ze kterého podle tradice chtěli Nazaretští shodit Ježíše po jeho kázání v synagoze (srov. Lk 4,29-30). Bohoslužba na závěr Roku rodiny, který slavila církev ve Svaté zemi, probíhala v západním obřadu a texty byly vzaty z vánočního svátku Svaté Rodiny. Právě v Nazaretě sv. Josef s Pannou Marií a malým Ježíšem podle novozákonních textů žili.

Na místě Benedikta XVI. přivítal, spolu s několika desítkami tisíc věřících, biskup řecko-melchitské církve v Galileji, arcibiskup Elias Chacour, a jako dar předal Svatému otci ikonu. Po biblických čteních pronesl papež anglicky svou homilii, ve které hovořil o vzoru Svaté rodiny: "V příkladu Marie, Josefa a Ježíše můžeme ještě více docenit posvátnost rodiny, která se v Božím plánu zakládá na celoživotní věrnosti muže a ženy, svazku posvěceném manželským slibem a otevřeném pro Boží dar nového života," řekl Benedikt XVI. a dodal: "V Božím plánu s rodinou přináší láska manželů plody nového života a nachází každodenní výraz v laskavém úsilí rodičů zajistit celkovou lidskou a duchovní formaci svým dětem." Příklad Panny Marie vybízí k "respektování důstojnosti a poslání, které Bůh udělil ženám… Ať už jako matky rodin nebo svou nezbytnou přítomností v práci a společenských institucích či ve zvláštním povolání následovat Pána prostřednictvím evangelních rad čistoty, chudoby a poslušnosti mají ženy nezbytnou roli při vytváření 'lidské ekologie'." Svatý Josef podle papeže ukazuje "ctnosti mužské zbožnosti, věrnosti danému slovu, integritu a těžkou práci." Dítě Ježíš je pak příkladem "úcty vůči rodičům" i "lásky, která dává našemu životu ucelený smysl." Během mše papež také požehnal základní kameny nazaretského Mezinárodního centra pro rodinu, parku Jana Pavla II. a Univerzity papeže Benedikta XVI.

Po skončení bohoslužby se Svatý otec přemístil autem do františkánského konventu, kde poobědval spolu s místními biskupy, komunitou františkánů a členy svého doprovodu. Zde se také odpoledne v 15.50 hodin setkal s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a setrvali spolu v soukromém rozhovoru.

Papež se poté přemístil do kostela Zvěstování Páně, kde se kolem 17. hodiny setkal s představiteli různých náboženství v Galileji: křesťany, muslimy, židy a drúzy. Papeže zde přivítal vikář jeruzalémského latinského patriarchátu, biskup Giacinto-Boulos Marcuzzo. Vedle něj vystoupili se svými proslovy zástupci jednotlivých náboženství a s promluvou se k přítomným obrátil i Svatý otec. "Pokládám za zvláštní požehnání, že mohu navštívit toto město, uctívané křesťany jako místo, kde anděl zvěstoval Panně Marii, že počne z Ducha Svatého," řekl papež a pokračoval: "Přesvědčení, že svět je darem Boha, který vstoupil do zákrut a obratů lidských dějin, je perspektivou, ze které křesťané spatřují, že stvoření má svůj důvod a smysl." Jako už mnohokrát během své cesty po Blízkém východě hovořil papež i zde o pokoji, který je podle něj Božím darem a zároveň plodem lidského přičinění. "Trvalý mír vychází z uznání, že svět není v posledku naším vlastnictvím, ale spíše horizontem, v jehož rámci jsme zváni, abychom měli podíl na Boží lásce a z jeho vnuknutí spolupracovali na řízení světa a dějin," potvrdil Benedikt XVI. Různé náboženské tradice podle něj "skrývají značný potenciál, schopný prosazovat kulturu pokoje, zejména výukou a hlásáním nejhlubších duchovních hodnot našeho společného lidství." V závěru setkání byl papež náboženskými představiteli obdarován symbolem míru, holubicí, a vyslechl si píseň složenou zvláště pro tuto příležitost: modlitbu za pokoj v arabštině, hebrejštině, latině, angličtině a němčině.

Po skončení si Benedikt XVI. prohlédl baziliku Zvěstování Páně a setrval zde chvíli v soukromé modlitbě. Před 18. hodinou se zde pak společně s biskupy, kněžími, řeholníky, řeholnicemi, zástupci církevních hnutí a pastoračními asistenty Galileje pomodlil večerní chvály – nešpory. V homilii během liturgického obřadu papež poděkoval místní komunitě františkánů, která pečuje o posvátná místa v této oblasti, a znovu připomenul význam událostí, které se v Nazaretě odehrály: "Zde, daleko od zraků světa, došlo k jedinečnému Božímu skutku, k mocnému zásahu do dějin, kterým bylo počato dítě, aby přineslo spásu celému světu… Tento sestupný pohyb lásky, která se vzdává sebe sama, umožnil vzestupné hnutí, ve kterém jsme i my povýšeni k účasti na životě samotného Boha." Upozornil pak na to, že tento Boží čin je "novým stvořením": "Když uvažujeme nad tímto radostným tajemstvím, naplňuje nás bezpečná naděje, že Bůh nadále vstupuje do našich dějin a působí stvořitelskou silou, aby uskutečnil cíle, které se podle lidského uvažování zdají nedosažitelné," řekl mimo jiné. S poukazem na Pannu Marii pak vyzval křesťany, aby "měli odvahu být věrni Kristu a zůstat zde v této zemi, kterou on posvětil svou přítomností" a také aby setrvali v jednotě a "pomáhali budovat skutečné smíření mezi různými národy, které uznávají Abrahama za svého otce ve víře."

Po skončení modlitby nešpor se Svatý otec odebral na nazaretský heliport a po 19. hodině odletěl zpět do Jeruzaléma. Zítra, v pátek 15.5.2009, papež Benedikt XVI. svou osmidenní návštěvu Svaté země ukončí. Ráno bude slavit soukromou mši svatou v kapli budovy apoštolské delegace v Jeruzalémě. Od 9.15 hodin se v sídle pravoslavného patriarchy setká se zástupci nekatolických církví, o hodinu později navštíví baziliku Božího hrobu a v 11.10 hodin patriarchální kostel sv. Jakuba arménské apoštolské církve. Odpoledne se přemístí na letiště Ben Guriona v Tel Avivu, kde ve 13.30 hodin začne závěrečný ceremoniál. Ve 14.00 hodin pak papež Benedikt XVI. odletí ze Svaté země zpět do Říma kde by měl přistát v 16.50 hodin.

Přílohy

SZ-22_Nazaret mše_CZ.doc
SZ-24_Nazaret nešpory_CZ.doc
SZ-23_Nazaret náboženství_CZ.doc

   http://tisk.cirkev.cz
 
► Barmen, Německo 14.  května  2009 (www.ccsh.cz). 70. výročí Teologické deklarace z Barmen

31. května 2009 oslavíme 75 let od chvíle, kdy byla v německém Barmen podepsána Teologická deklarace – předstupeň vzniku Leuenberského společenství protestantských církví. Hlavním představitelem autorského kolektivu byl významný teolog Karl Barth. Rada Společenství protestantských církví v Evropě (CPCE), jeho dnešní evropské podoby, vydala v této souvislosti prohlášení o důležitosti Teologické deklarace z Barmen, jehož obsah Vám zde stručně přinášíme.

Teologická deklarace z Barmen byla dokumentem Evangelické církve ve Wuppertalu-Barmen, kterou se církev v roce 1934 distancovala od ideologie národních socialistů. Německé církve, které jsou členy CPCE, ale má také významný ekumenický rozměr. Představuje povzbuzení pro církve, aby i v těžkých časech hledaly to, co mají společné a spolu v dialogu dospěly ke společnému svědectví ve zkouškách dnešního světa.

Deklarace prohlašuje, že zjevení trojjediného Boha v Ježíši Kristu je jediným základem života Církve, která musí přinášet svědectví evangelia i v dnešní době a předávat jej v kontextu současnosti. V Bohu máme svobodu, která nám ale také přináší velkou odpovědnost za službu světu. Toto spojení svobody a odpovědnosti má zvláštní postavení v protestantských církvích a jejich působení ve společnosti.

Církev je založena v Kristu a její společenství není jen formalitou, ale něčím, co je prožívané a prověřené časem, co nás obrací vždy znovu ke Kristu. Proto charakter církve nesmí následovat politické ani společenské faktory. To bylo stejně aktuální v době před II. světovou válkou, jako dnes. Úkolem církví je totiž nést svědectví evangelia všem mužům a ženám. Zvěst o milosti Boží je určena všem lidem, včetně těch, kteří jsou jí velmi vzdáleni. Držet se evangelia, znamená přinášet osvobození a to především v časech, které se zdají být obtížné a beznadějné.

   www.krestandnes.cz

► Ammán, Jordánsko 18.  května  2009 (RaVat). V Jordánsku se koná kolokvium pro mezináboženský dialog

V hlavním městě Jordánska dnes probíhá kolokvium pořádané Královským institutem pro mezináboženská studia a Papežskou radou pro mezináboženský dialog. Delegaci Vatikánu vede kardinál Jean-Louis Tauran, předseda Papežské rady.

Setkání se soustředí na téma křesťanské a muslimské kultury a společnosti. Účastníci se budou zabývat vztahem občanské společnosti k náboženství, diskutovat se bude také na téma filozofického myšlení v historii i v současnosti. Setkání potrvá do středy a v jeho závěru bude zveřejněno společné prohlášení

   www.christnet.cz
 

► Bratislava 19.  května  2009 (TASR - copyright). Generálny biskup ECAV rokoval s predstaviteľmi EPS o miestach duchovných. Čtěte zde: http://cs.christiantoday.com/article/generalny-biskup-ecav-rokoval-s-predstavitelmi-eps-o-miestach-duchovnych/14643.htm 

 
► New York 19.  května  2009 (RaVat). Rabín Eckstein hodnotí návštěvu Benedikta XVI. pozitivně

Deník The Wall Street Journal přinesl článek rabína Yechiel Ecksteina, zakladatele Mezinárodního bratrstva židů a křesťanů, který velmi pozitivně zhodnotil návštěvu Benedikta XVI. ve Svaté zemi. „Není pochyb o tom, že papež si hluboce váží judaismu a zásadně se vypovídá za právo na bezpečnost pro stát Izrael.“ V úvodu svého článku píše autor, že papežskou cestu do Svaté země vnímá mnohem pozitivněji než mnozí Izraelci. Rabín Eckstein byl členem delegace, která Benedikta XVI. vítala na letišti v Tel Avivu.

Rabín Yechiel Eckstein píše také o velkém přelomu, ke kterému došlo během posledních desetiletí v židovsko-katolických vztazích ve velké míře zásluhou Jana Pavla II. Polský papež měl, podle rabína Ecksteina, v kontaktech s židy mnohem lepší výchozí postavení než Benedikt XVI. Bojoval totiž proti nacizmu, byl svědkem jeho zločinů a měl mnoho židovských přátel z dětství. „O to více však návštěva Benedikta XVI. byla pro mne velkou útěchou a jsem přesvědčen, že přispěje k překonání všeho, co ve vztazích mezi církví a židy bylo temné a poznamenané násilím, píše rabín Eckstein na stránkách The Wall Street Journal.

   www.christnet.cz

► New York  25.  května  2009 (RaVat). Světový židovský kongres poděkoval za návštěvu Benedikta XVI. ve Svaté zemi

   Představitelé Světového židovského kongresu v čele s jeho předsedou Ronaldem S. Lauderem se v pátek setkali se státním sekretářem Svatého stolce kard. Bertonem, aby vyjádřili svou vděčnost papeži Benediktu XVI. za jeho nedávnou cestu do Svaté země. Informuje o tom tiskové sdělení Světového židovského kongresu, ve kterém se praví, že papežská návštěva má „i přes svou komplikovanost pozitivní přínos a je úhelným kamenem vzájemného posílení vztahů mezi křesťany a židy.“ Kardinál Bertone ve své odpovědi židovským představitelům potvrdil, píše se dále v tiskovém sdělení, že „v církevních institucích není místo pro ty, kdo popírají holocaust“. Kromě toho povzbudil představitele Světového židovského kongresu a historiky, aby se podíleli na studiu již přístupného soukromého archivu Pia XII. z období před rokem 1939, a prozradil, že Vatikán značně pokročil v přípravách na zpřístupnění dokumentů z let 1939 až 1945. Sdělení Světového židovského kongresu, informující o návštěvě jeho představitelů ve Vatikánu, přináší slova kard. Bertoneho, který potvrdil vůli Svatého stolce „upevňovat vztahy mezi církví a židovstvím.“ Světový židovský kongres je mezinárodní federací, která shromažďuje a reprezentuje židovské obce a organizace z celého světa, a byla založena roku 1936.

   www.radiovaticana.cz

► 29.  června  2009 (Křesťandnes). Nový generální tajemník SRC bude vybírán ze dvou kandidátů

Výbor SRC (Světové rady církví) zodpovědný za výběr nového generálního tajemníka SRC oznámil, že v srpnu bude vybírat ze dvou kandidátů na tento post.

Po třech dnech rozhovorů a důkladné diskusi se výbor rozhodl navrhnout kandidaturu Parkovi Seong-wonovi z Presbyteriánské církve v Koreji a Olavu Fykse Tveitovi z Norské (luteránské) církve. Volba se uskuteční v srpnu na schůzi Ústředního výboru SRC, informují o tom americké noviny The Christian Post.

"Kandidáti jsou oddáni ekumenickému hnutí. Pocházejí z různých prostředí a nabízí celou řadu zkušeností, darů a schopnosti, " uvedla Dr. Agnes Abuom, moderátorka výboru.

Park, profesor teologie na Youngnamské univerzitě a teologickém semináři v Kyeongsanu v Jižní Koreji, byl dříve výkonným tajemníkem Oddělení pro spolupráci a svědectví Světové aliance reformovaných církví (WARC) (1995-2004) a asistentem generálního sekretáře WARC (1986-1990).

Tveit působil od roku 2002 jako generální tajemník Rady pro ekumenické a mezinárodní vztahy Norské církve. Je rovněž členem představenstva komise SRC pro Víru a řád a moderátorem Palestinsko izraelského ekumenického fóra SRC.

SRC očekává, že v srpnu oficiálně zvolí svého nového lídra, který nahradí současného generálního tajemníka Samuela Kobiu.

Kobia sloužil jako první africký generální tajemník od ledna 2004. Keňský metodista oznámil letos v únoru, že z osobních důvodů nebude usilovat o zvolení v druhém funkčním období.

   www.krestandnes.cz
 
► Astana, Kazachstán 1.  července  2009 (TASR - copyright). V kazašské Astane začne Kongres svetových náboženstev.  Čtěte zde: http://cs.christiantoday.com/article/v-kazasske-astane-zacne-kongres-svetovych-nabozenstiev/15058.htm
 
► Budapešť 8.  července  2009 (ČTK - copyright). Maďarské církve nesouhlasí se slovenským jazykovým zákonem.  Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=18031    
 
► Noyon (Francie)/Praha 9.  července  2009 (ČTK - copyright). Před 500 lety se narodil náboženský reformátor Jan Kalvín .  Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=18035    

► USA/Rusko 10.  července  2009 (www.krestandnes.cz). Církve vítají rusko-americkou dohodu o omezení jaderných zbraní

Světová rada církví přivítala předběžnou dohodu podepsanou USA a Ruskem o snížení jejich zásob jaderných zbraní jako „krok vpřed“ a uvedla, že „to podpoří a zlepší mezinárodní vztahy ve 21. století“.

„Je to povzbuzující iniciativa a krok vpřed na náročné, ale nezbytné cestě, kterou svět musí jít, aby se osvobodil od možností sebezničení,“ prohlásil v úterý generální tajemník Světové rady církví (SRC) Rev. Dr. Samuel Kobia.

SRC sdružuje členy z především protestantských a ortodoxních církví a představuje tak zhruba 550 milionů křesťanů ve více než 120 zemích.

Americký president Barack Obama a ruský president Dimitry Medvedev podepsali v pondělí předběžnou rámcovou dohodu o zmenšení dvou největších světových zásob jaderných zbraní na zhruba třetinu souhrnného objemu v Rusku i Americe. Součástí dohody je také hledání možností spolupráce v protiraketové obraně, jak uvedla agentura Associated Press (AP).

Cílem dohody je dát vodítko vyjednavačům, kteří budou dohlížet na to, aby obě země spolupracovaly na vytváření náhrady za Strategickou dohodu o omezení zbraní (START I), jejíž platnost končí 5. prosince.

„V průběhu sedmi let poté, co tato dohoda začala platit, a v budoucnu by limity pro strategické dodavatelské systémy měly být v rozmezí 500 – 1100 jednotek a hlavice s nimi spojené by limity měly mít v rozmezí 1500 – 1675 jednotek,“ stojí v rámcové dohodě.

Podle současně platných dohod je každé zemi dovoleno vlastnit maximálně 2200 jaderných hlavic a 1600 raket.

Oba čelní představitelé také slibovali „znovu nastavit“ vztahy mezi jejich zeměmi v různých oborech, což zahrnuje i spolupráci ve veřejném zdravotnictví, návrat k vojenské spolupráci, umožnění americkým leteckým silám vstoupit do ruského vzdušného prostoru, spolupráci v Afganistanu a další.

 
www.christnet.cz

► Indie 13.  července  2009 (www.krestandnes.cz). Vrcholný indický představitel se omlouvá za násilí proti křesťanům

Indický vysoký vládní činitel vnesl poselství naděje a důvěry mezi členy indické křesťanské komunity. Učinil tak po návštěvě kraje Kandhamal ve východoindickém státu Orissa.

Vyděšen násilnostmi a jejich důsledky pro křesťany v citlivé oblasti Kanhamalu se federální ministr pro vnitřní záležitosti P. Chidambaram omluvil a nabídl odpovídající bezpečnostní záruky a nápravná opatření umožňující postiženým začít nový život. „Je mi líto věcí, ke kterým loni došlo a které vás přivedly do těchto táborů,“ řekl Chidambarm.

„Ale musíte se vrátit do vašich vesnic. Jsem tu proto, abyste se již nebáli a abych vás ujistil, že jak ústřední, tak místní vláda vám nabízejí plnou ochranu.“ V utečeneckých táborech v Kandhmalu zůstává přes 2000 lidí, kteří se bojí vrátit domů. V době, kdy násilnosti vrcholily bylo v těchto táborech asi 50 000 lidí. Bylo to v souvislosti s vraždou hiduistického fundamentalistického vůdce Swami Laxmananda Saraswati v srpnu 2008.

www.christnet.cz

► New York 14.  července  2009 (RaVat). Dnes byl v New Yorku zakončen synod anglikánské a katolické církve

 Angličtí biskupové dnes ukončili pětidenní synod anglikánské a katolické církve, který se konal v New Yorku. O anglikánsko-katolickém zasedání se vyjádřil asistent generálního sekretariátu pro ekumenické záležitosti Konference katolických biskupů Anglie a Walesu Andrew Faley, který na zasedání vystoupil s příspěvkem na téma „Život v křesťanské morálce, komunitě a církvi“.

Dokument popisuje stanoviska anglikánské a katolické církve na etické otázky, jakými jsou rozvod, homosexualita, antikoncepce, potraty a počátek lidského života. Podle mluvčího anglických katolických biskupů Faleya se církve neshodli na mnohých klíčových otázkách, protože "odlišné postoje plynou z nedostatečného teologického povědomí". Faley ale podotkl, že katolíci a anglikáni mají velmi dobré vztahy i "přes zásadní rozdíly v anglikánské církvi, kde umožňují vysvěcení homosexuálních kněží a žen do biskupské funkce“. Mluvčí Faley k situaci dále uvedl, že pro vzájemné pochopení je nutné pokračování v dalších studiích a analýzách o nejdůležitějších teologických bodech jednotlivých církví, informuje oecumene.radiovaticana.

www.christnet.cz
 
► Lyon, Francie, 15.  července  2009 (CEC – překlad ERC). Povoláni k jedné naději v Kristu: 15. – 21. července 2009 zasedá ve francouzském Lyonu 13. shromáždění CEC

15. - 21. července 2009 se sedm set padesát zástupců z ortodoxních, protestantských, anglikánských a starokatolických církví v Evropě zúčastní ve francouzském Lyonu 13. shromáždění Konference evropských církví (CEC). Hlavním tématem setkání je "Povoláni k jedné naději v Kristu".
    Delegáti z přibližně 120 členských církví a 40 přidružených organizací společně s pozorovateli a hosty budou hodnotit činnost CEC a jejích komisí v období od 12. shromáždění, které se konalo v norském Trondheimu v roce 2003. Stanoví také priority pro příštích šest let, budou uvažovat o možné "vizi" pro ekumenické hnutí v příštích dvou desetiletích a oslaví 50. výročí CEC.
    Shromáždění začne ve středu 15. července ve 14:30 úvodní bohoslužbou v historickém kostele Sv. Bonaventury (Place des Cordeliers, Lyon 2). Účastníky přivítá kardinál Philippe Barbarin, arcibiskup z Lyonu, a Otec Athanase Iskos zastupující místní Církevní radu CREL. Kázání pronese Arcibiskup Anastasios, hlava pravoslavné církve v Albánii. Po kázání bude následovat svědectví paní Victorie Kamonjiové, která je místopředsedkyní protestantské federace ve Francii.
    Po bohoslužbě se účastníci vrátí do Kongresového centra na Cité Internationale de Lyon, kde se koná 13. shromáždění CEC. Shromáždění bude pokračovat v následujících dnech organizačně-administrativními a tematickými zasedáními, pracovními skupinami, slyšeními, semináři a modlitbami.
    Shromáždění bude mít každý den jiné zaměření:
- čtvrtek 16. července bude den "Doufám, že" s úvahami o tématu 13. shromáždění CEC;
- pátek 17. července bude den "Vize“, těším se na budoucnost ekumenického hnutí v Evropě;
- v sobotu 18. července budou účastníci diskutovat priority práce CEC pro příštích šest let;
- neděle 19. července bude ve znamení oslav 50. výročí CEC;
- pondělí 20. července bude posledním dnem rozhodování a voleb, účastníci budou odjíždět v úterý 21. července.
    
Shromáždění osloví několik řečníků. Jsou mezi nimi Patriarcha Daniel z rumunské Pravoslavné církve, Ekumenický patriarcha Bartoloměj z Konstantinopole, a biskup Wolfgang Huber, prezident Evangelické církve v Německu. Úplný seznam přednášejících a podrobný program najdete na internetových stránkách na shromáždění: http://assembly.ceceurope.org (klikněte na záložku: Programme).
    Od 15. do 20. července shromáždění bude fungovat Tiskové centrum prostřednictvím tiskových zpráv v angličtině, francouzštině a němčině. Tiskové centrum bude také zveřejňovat fotografie, živé video-přenosy plenárních zasedáních, blog, twitter a Zpravodaj shromáždění.
*****
     Konference evropských církví (CEC) je společenstvím asi 120 ortodoxních, protestantských, anglikánských a starokatolických církví ze všech zemí Evropy a 40 přidružených organizací. CEC byla založena v roce 1959. Má pobočky v Ženevě, Bruselu a Štrasburku.
Pro více informací:
Luca Negro
Tel. +41 22 791 64 85 nebo 791 63 25
Fax +41 22 791 62 27
e-mail: Luca.Negro@cec-kek.org
Web-stránka: www.cec-kek.org

   www.ekumenickarada.cz

► Lyon, Francie, 17.  července  2009 (Radio Proglas). Švédsko převzalo předsednictví EU také na církevní úrovni

Symbolicky si zástupci křesťanských církví z České republiky a Švédska předali štafetu evropského předsednictví ve francouzském Lyonu, který právě hostí valné shromáždění Konference evropských církví (KEK). Proglas o tom přímo z místa informovala vedoucí tajemnice Ekumenické rady církví v ČR Sandra Zalabová.

Ve francouzském Lyonu probíhá do 22.července valné shromáždění Konference evropských církví. Koná se po třinácté v padesátileté historii tohoto uskupení zejména protestantských a pravoslavných vyznání. Při jednání sedmi set padesáti delegátů se očekává debata o budoucnosti konference a případném založení jiné evropské ekumenické instituce. Mezi vize patří také dosažení jednotného slavení eucharistie v členských církvích.

Valné shromáždění otevírá bohoslužba v katolickém kostele zasvěceném dnešnímu patronovi, sv.Bonaventurovi, za účasti lyonského arcibiskupa, kardinála Phillipa Barbarina. Do Francie se vydali také zástupci české ekumeny – například synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml nebo patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta.

Předání evropského předsednictví zástupcům švédských církví symbolicky vyjádřilo dobré vztahy mezi křesťany obou zemí a spolupráci, která vznikla už během českého předsednictví, uvedla z Lyonu výkonná tajemnice Ekumenické rady církví v ČR Sandra Zalabová.

   www.krestandnes.cz

► Konstantinopol 21.  července  2009 (ERC). Patriarcha Bartoloměj I. navrhuje konferenci pro všechny církve v Evropě

Jeho Svatost Bartoloměj I., ekumenický patriarcha Konstantinopole, vyzval k „lépe organizované a strukturované spolupráci“ mezi římskými katolíky a dalšími 120 pravoslavnými, starokatolickými, anglikánskými a protestantskými církvemi, které jsou členy Konference evropských církví (CEC).

Patriarcha Bartoloměj varoval, že „další odklad není omluvitelný. Naopak, spolupráce mezi církvemi a jejich spolupráce s evropskými špičkami, které jsou aktivními v politice, ekonomii a společnosti, je nezbytná a urgentní“. Ekumenický patriarcha znovu připomněl, že jeho předchůdci od roku 1979 veřejně vyzývali římsko-katolickou církev ke vstupu do CEC. Zároveň však přiznal, že takový krok není jednoduchou záležitostí a navrhl „konferenci všech evropských církví.“

Jako arcibiskup Konstantinopole je ekumenický patriarcha považován za prvního mezi rovnými v radách pravoslavných arcibiskupů. Svou řeč pronesl v rámci oslav 50. výročí CEC k jejímu 13. shromáždění. Ekumenický patriarcha utvrdil shromáždění o závazku pravoslavné církve v hledání křesťanské jednoty ve víře i činech. S chválou vyzdvihl práci CEC a Evropské konference katolických biskupů, zejména schválení dokumentu Charta Oecumenica, která upřesňuje způsoby spolupráce mezi všemi církvemi. Připustil však, že doporučení charty jsou na sborové úrovni málo známá a že potřebují být komunikována mnohem více.

   www.christnet.cz

► Lyon, Francie, 22.  července  2009 (RaVat). Skončilo 13. generální zasedání Konference evropských církví

 V Lyonu včera skončilo 13. generální zasedání Konference evropských církví. V záverečném poselství její členové – pravoslavní, protestané, anglikáni a další - upozorňují na některé problémy, se kterými se současná Evropa potýká. Vyjadřují znepokojení nad tím, že „se staví nové zdi, které rozdělují národy, kultury a náboženství,“ a že dochází k „rozdílům mezi původním obyvatelstvem a migranty, mezi bohatými a chudými, zaměstanými a nezaměstanými, mezi těmi, jejichž práva jsou respektována a těmi, jejichž práva respektována nejsou.“

Dále zástupci evropských církví připomínají problematiku klimatických změn a finanční krize. Středem poselství má být naděje, která křesťany nesmí opustit, naděje, která pomůže odporovat každé formě násilí a rasismu, a bude hájena důstojnost každé osoby, zaznělo na konferenci. Nesmí jít ale o prázdná prohlášení, je třeba reagovat konkrétními skutky a živou vírou, uvedlo RaVat.

   www.christnet.cz

► Ženeva  24.  července  2009 (www.apha.cz). Kardinál Miloslav Vlk se zúčastní ekumenického setkání biskupů ve švýcarském Morges

Setkání biskupů - přátel Hnutí fokoláre, kterého se od 24. července do 5. srpna 2009 zúčastní také kardinál Miloslav Vlk letos proběhne ve švýcarském městečku Morges na břehu Ženevského jezera. Ústředním tématem setkání bude heslo "Bůh je láska", téma první encykliky papeže Benedikta XVI.

Hovořit se ovšem bude také o jiných aspektech křesťanského života, kterými jsou například ekumenismus, komunikace, sdělovací prostředky atd. Účastníci setkání kromě návštěvy univerzitního institutu Sophia - Loppiano vzpomenou také na teologický odkaz cášského biskupa Klause Hemmerleho. Hemmerle, který byl v letech 1975 – 1995 cášským biskupem, působil současně také jako profesor teologie v Bochumi a Freiburgu.

Historie setkávání biskupů – přátel Hnutí fokoláre sahá až do roku 1977, kdy se poprvé sešlo 15 katolických biskupů z 10 zemí a teolog Klaus Hemmerle se stal biskupem v Cáchách a také prvním koordinátorem této iniciativy. Tehdejší papež Pavel VI. při této příležitosti řekl: „Jako hlava Apoštolského kolegia vás povzbuzuji, podněcuji a nabádám, abyste v této iniciativě pokračovali.“ V roce 1982 přijal skupinu katolických biskupů Jan Pavel II. a vyzval je, aby svou zkušenost bratrského společenství rozšířili i na biskupy jiných církví. A tak se již 25 let každoročně scházejí i biskupové různých křesťanských denominací. Po smrti biskupa Hemmerleho se v roce 1994 stal moderátorem setkávání pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk.

   www.christnet.cz
 

► Bratislava 25.  července  2009 (ECAV). ECAV na Slovensku a EC v Chorvatské republice podepsali Partnerskou smlouvu

 Představitelé ECAV(Evangelická církev augsburského vyznání) na Slovensku a představitelé evangelické církve Chorvatské republiky podepsali 24. července na Generálním biskupském úřadě v Bratislavě Partnerkou smlouvu.

Na základě předcházejících osobních kontaktů se obě strany dohodli na prohloubení a rozšíření vzájemné spolupráce, zaměřené na budování bohoslužebného společenství a vzájemných vztahů, v rámci kterých si budou vyměňovat informace o životě církve a zkušenosti z praxe. Půjde především o budování vztahů v oblasti církevního školství a o podporu národní identity slovenských evangelíků v Chorvatské republice.

Partnerskou smlouvu podepsali generální vikář evangelické církve Chorvatské republiky Branko Berić a předseda Synodu evangelické církve Chorvatské republiky Pavol S. Krešić; za ECAV na Slovensku generální biskup Miloš Klátik a generální dozorčí Pavel Delinga. V návaznosti na Partnerkou smlouvu byla uzavřena Dohoda o spolupráci a o řešení otázek společného zájmu přri zabezpečování podpory slovenských evangelíků v Chorvátsku. Kromě výše uvedených představitelů obou církví Dohodu podepsali také dozorčí Slovenského evangelického a.v. církevného sboru Ilok (EAVSCO – Ilok) Siniša Davda a presbyter církevního sboru Ján Turčan.

Podpisu Partnerské smlouvy a Dohody se účastnili také místopředseda vlády SR pro evropské záležitosti, lidská práva a menšiny Dušan Čaplovič a poradkyně Velvyslanectví Chorvatské republiky v SR Jadranka Bošnjak.

   www.christnet.cz
 
► Demokratická republika Kongo  27.  července  2009 (WCC). Lidé v Demokratické republice Kongo touží po míru, dozvěděl se tým Living letters

 23. 7. 2009, Fredrick Nzwili (*)
Od nejmenší vesnice až po největší město ve východní oblasti Demokratické republiky Kongo (DRC) lidé touží po míru. Představitelé církví vyzývají bojující rebely k odzbrojení.
Foto: Rev. Kakule Molo (vepředu), předseda Baptistické komunity ve střední Africe vzal tým Living letters do tábora Nzulo, 20 km do Gomy, 11. července, Fredrick Nzwili/WCC

Již po několik let žijí lidé v této oblasti uprostřed komplexního konfliktu, jehož vznik je široce připisován tamější těžbě nerostných surovin. Podle konžských církevních představitelů bylo usmrceno téměř 5 miliónů lidí.
„Potřebujeme mír. Naše země prochází strádáním. Potřebujeme vaši podporu,“ řekl delegaci Living letters ze Světové rady církví (WCC) Rev. Muhasanya Lubunga, prostředník Kristovy církve v Kongu (ECC), Jižní Kivu.
    Delegace cestovala ve dnech 9.-11. července z Bukavu v provincii Jižní Kivu do Gomy v provincii Severní Kivu. Během jejich setkání s představiteli církví, vládními představiteli a členy komunit se delegace dozvěděla, jak církve podporují mír a usmíření a jak mobilizují pomoc proti teroru rebelů.
   „Víme, že pokud různé skupiny nemohou žít jedna s druhou v míru, válka neskončí,“ řekl Rev. Kakule Molo, předseda Baptistické komunity ve střední Africe, během setkání v Gomě.
   Jedno z největších znepokojení vedoucích církevních představitelů je brutální násilí páchané rebely na civilním obyvatelstvu v regionu. Zprávy hovoří o vraždách, masových znásilněních, únosech a vypálených vesnicích.
Zároveň církev podniká kroky pomáhající rebelům složit jejich zbraně. Několik stovek rebelů nedávno souhlasilo s odzbrojením.

   Strádání civilního obyvatelstva
   Během dne, kdy delegace Living letters navštívila Bukavu, Rozette Ndakumbusoga, zemědělkyně z oblasti Mwenga, nevěděla, zda bude schopna dát najíst svým dvěma dětem. Před dvěma měsíci utekla do Bukavu z Mwengy, kde vypukly boje.
   „Nic jsme si s sebou nevzali. Utekli jsme hned jak jsme slyšeli palbu. Bylo nás hodně,“ řekla Ndakumbusoga. „Přišli jsme se sem usadit s holýma rukama.“
   „Naším jediným přáním je, aby boje ustaly a mohli jsme se vrátit domů na naše farmy,“ řekla. „Také chceme, aby naše děti mohly zpět do školy.“
   Tak jako Ndakumbusoga, i Mukobelwa Ndabegelwa, učitelka, je mezi 600 000 lidmi z regionu a mnohými dalšími z jiných částí východního DRC, kteří utekli do bezpečí do Bukavu. Před pár lety ve městě žilo 200 000 obyvatel, nyní je jich podle církevních představitelů 1,2 miliónu.
   „Modlím se za konec války a za to, abychom se mohli vrátit k naším rodinám a naší práci. Teď nemůžeme, protože se obáváme bojů,“ řekla Ndabegelwa.
   Tato učitelka žije v přeplněné provizorní struktuře na jihu města a jejich život je plný bídy. Do této situace se podle svého přesvědčení dostala vinou útoků takzvaných Demokratických sil pro osvobození Rwandy (FDLR).
   „Mnozí z nás jsou nemocní, naše děti jsou také nemocné. Potřebují lékařskou péči, přístřeší a oblečení,“ říká Ndabegelwa. „Spíme na madracích. Je nás hodně. Je to pro nás těžké.“
   Před šesti lety vláda podepsala mírovou dohodu s některými skupinami rebelů, ale další dohodu nepodepsali. Toto vyústilo v relativní mír. Církevní představitelé však pozorují, že vždy když národní armáda provádí vojenské operace proti rebelům, zvýší se počet jejich útoků.
   „Lidé utíkají do Bukavu, aby našli mír,“ řekl biskup Kuye Ndondo, prezident ECC v Jižním Kivu. „Je zde málo lidí, kteří vyrábějí potraviny, takže není dost jídla. Když jsou vedeny vojenské operace, je ještě více útrap.“

   Přesvědčování rebelů o odzbrojení
   Místní špičky široce sdílí názor, že FLDR, která vznikla v době rwandské genocidy v roce 1994, je hlavní příčinou utrpení ve východním DRC. Shodnou se také na tom, že kdyby bylo s FLDR jednáno v míru a došlo k jejímu odzbrojení, byl by to klíčový krok k míru v celém regionu.
   S tímto přesvědčením církevní představitelé oslovují bojovníky FLDR a další místní milice, známé jako Mai Mai, a vybízejí je k odzbrojení. Podle biskupa Josuého Bulambo Lembelembe, místopředsedy ECC v Jižním Kivu, došlo k výraznému pokroku.

   „K tomuto účelu jsme vyškolili sedm mladých lidí. Tito aktivisté chodí do kostelů a mluví s lidmi,“ řekl Bulambo. „Jdou za rebely a promlouvají s nimi o tom, jak jejich boje lidem ubližují. Vybízejí je, aby opustili les a šli žít v míru s lidmi.“
   Podle Bulamba byli někteří bojovníci úspěšně přesvědčeni a opustili lesy. Před několika měsíci došlo v přítomnosti mezinárodního společenství, církví a představitelů občanské společnosti k odzbrojení 293 bojujících rebelů.
   „Jediný problém je, že když se objevil průzkumný tým (rebelů poslaných do Rwandy, aby zjistili, jestli jim bude umožněno vrátit se zpátky), národní armády a rwandská armáda je začala vyhánět“, řekl Bulambo. „Byli jsme velmi sklíčeni.“
   V posledních týdnech církevní představitelé podávají zprávy o nových útocích rebelů na civilní obyvatelstvo, které reagují na zprávy o tom, že národní armády DRC a Rwandy chtějí brzy zahájit vojenskou akci proti FDLR.
   V květnu 2009 se církevní představitelé dohodli s FDLR na odzbrojení nejméně 1000 bojovníků, vysvětlil Ndondo.
   „Bojovníci souhlasili. Když jsme jednali s jejich vedoucími, řekli ne!,“ řekl Kuye. „Naléháme na vás, abyste jednali s veliteli, kteří žijí v zahraničí.“ Velitelé FDLR údajně žijí v Německu a ve Francii.
   „Toto je největší část problému. Jsme si jisti, že bez vnějších faktorů, se konžští lidé mohou shodnout jeden s druhým,“ řekl Molo. „Nemůžeme říct, že je to jediný problém, protože jsou ještě problémy uvnitř komunit. Ale ty může být vyřešeny pokud nejsou problémy, které přichází zvnějšku.“
   (*) Fredrick Nzwili je novinář na volné noze žijící v Nairobi, Keňa. Je zpravodajem Ecumenical News International (ENI).
  
Další informace o návštěvě Living Letters v DRC
   Fotogalerie
   Členské církve Světové rady církví v DRC
   Názory vyjádřené v tomto článku, nemusí nutně vyjadřovat stanoviska WCC. Tento materiál může být s laskavým svolením autora dále použit.
Další informace: Juan Michel, +41 22 791 6153 +41 79 507 6363 media@wcc-coe.org

www.ekumenickarada.cz

 Kateřina Děkanovská publikováno: 30.07.2009 02:59 zobrazeno: 2852x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus