WebArchiv - archiv českého webu

Letní události v českých církvích

Přehled dění sebraný ekumenickou radou církví v ČR.

► Praha 1.  července  2009 (ČTK - copyright). Křesťanská misijní společnost vydává nový studijní překlad Bible.  Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17990

► Husinec 2.  července  2009 (Christnet). I letos se v Husově rodišti budou konat Husovské oslavy

Husovské oslavy se již tradičně uskuteční i letos v rodném městě M. J. Husa.Na oslavy, pořádané Společností Mistra Jana Husa v Husinci, se připravuje bohatý program, informují webové stránky Ekumenické rady církví v ČR

Vedle řady kulturních akcí se bude konat pod záštitou Ekumenické rady církví v ČR a Rady Církve bratrské ekumenická bohoslužba, a to 6. července 2009 v 10 h v modlitebně Církve bratrské vedle Husova rodného domku.
     Při této bohoslužbě poslouží kázáním emeritní synodní senior Českobratrské církve evangelické a emeritní předseda ERC Pavel Smetana.

www.christnet.cz

► Velehrad 4.  července  2009 (ČTK - copyright). Na Velehradě začínají Dny lidí dobré vůle.  Čtěte zde: http://cs.christiantoday.com/article/na-velehrade-zacinaji-dny-lidi-dobre-vule/15103.htm

► Londýn 6.  července  2009 (ČTK - copyright). Video: Na internetu je vystaveno asi 800 stránek Sinajského kodexu.  Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=18012

► Praha 6.  července  2009 (ČTK - copyright). Aktuální zprávyDnes je státní svátek a den upálení Mistra Jana Husa.  Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=18011

► Husinec 7.  července  2009 (ČTK - copyright). Bohoslužba včera připomněla Husovu památku v jeho rodišti.  Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=18016   

► Brno 8.  července  2009 (ČTK - copyright). Do Brna zamířily tisíce věřících na charismatickou konferenci.  Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=18030

► Brno 15.  července  2009 (ČBK). Katolická charismatická konference se do Brna vrátí i v roce 2010

Katolické charismatické konference, která v uplynulých dnech probíhala v jihomoravské metropoli, se podle předběžných odhadů organizátorů zúčastnilo šest tisíc zájemců. Do Brna se vrátí i příští rok – proběhne zde ve dnech 7.-11.7.2010.

Brno: Pavilon F brněnského výstaviště se letos již po třetí stal na několik dnů útočištěm věřících, kteří přijeli do Brna, aby v duchu citátu Matoušova evangelia: "Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!" (Mt 14,27) vyslechli přednášky i osobní svědectví, a aby se ve společenství s druhými povzbudili na cestě víry i služby.

Část programu přenášela v přímém přenosu TV Noe a Radio Proglas. Již na místě bylo možné získat (na CD nebo DVD) záznam přednášek. Další záznam přednášek si můžete objednat na konference.cho.cz

Na těchto stránkách je zveřejněna také fotogalerie z konference.

   http://tisk.cirkev.cz

► Třebíč 16.  července  2009 (www.krestandnes.cz). V Třebíči se uskuteční ekumenické setkání s Biblí a uměním

 V neděli 19. července začne v Třebíči již tradiční ekumenické setkání s Biblí a uměním. Téma letošního roku zní "20. století - ČAS NAŠEHO ŽIVOTA"

Během týdenního programu se uskuteční celá řada přednášek a koncertů našich a zahraničních umělců, nebude chybět ekumenická bohoslužba, gardenparty, ranní biblická zamyšlení, prohlídky třebíčských památek a další zajímavé akce, uvádí stránky Městského kulturního střediska Třebíč.

Podrobný program je k dispozici na internetových stránkách Českobratrské církve evangelické v Třebíči, www.trebic.evangnet.cz.

www.christnet.cz

► Praha 17.  července  2009 (Křesťandnes). Liturgický text letošní Ekumenické neděle zveřejněn na stránkách ERC

Ekumenická rada církví (ERC) spolu s Českou biskupskou konferencí již tradičně vyhlašuje Ekumenickou neděli, která letos připadá na 20. září.

Jejím obsahem budou bohoslužby, modlitební setkání a další akce, kterými křesťané z různých církví oslaví společně den Páně, památku Kristova vzkříšení a seslání Ducha svatého.

Liturgický text letošní Ekumenické neděle jsou ke stažení na stránkách Ekumenické rady církví (ERC). Liturgii je možné dále upravovat podle potřeb místní církve. Každoročně liturgii připravuje některá z členských církví ERC. Letošní pořad bohoslužeb sestavila Slezská církev augsburského vyznání.

   www.krestandnes.cz

► Praha 3. srpna 2009 (ČTK-copyright). Lidovci chtějí po volbách opět navrhovat církevní restituce. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=18159

► Kroměříž 5. srpna 2009 (Křesťandnes). V Kroměříži se bude konat seminář - Hlad po Bohu

"Hlad po Bohu" je název semináře, který od 18.do 20.září povede v Kroměříži adventistický teolog Jon Dybdahl, emeritní rektor Univerzity Walla Walla v americkém Washingtonu a přední odborník na světovou misii, který působil také šest let jako misionář v Thajsku a založil tam středisko pro vzdělávání dospělých. V současné době vede intenzívní kurzy na Andrewsově univerzitě v Michiganu a přednáší po světě na témata spiritualita, uzdravování a holistická misie.

Program začne v aule Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži přednáškami Můžeme se opravdu setkat s Bohem? a Uctívání Boha. Následující den se bude konat bohoslužba a přednášky Modlitba a meditace, Boží vedení a Boží vůle a v neděli je program s tématy Ztišení a samota a Fáze našeho osobního růstu.

Ubytování nabízejí organizátoři všem účastníkům zdarma v ubytovacím zařízení gymnázia, srdečné pozvání platí pro kazatele, evangelisty a všechny lidi, kteří mají zájem o osobní růst a službu druhým, uvádí casd.cz.

www.christnet.cz

► Kroměříž 5. srpna 2009 (ČBK). Oslavy 100 let křesťanské sportovní organizace Orel

Třídenní setkání převážně mladých členů a příznivců organizace Orel se uskuteční v Kroměříži ve dnech 20.-22.8.2009. Na programu bude řada sportovních aktivit, také kulturní program. Akce je pořádána pro všechny věkové kategorie.

Kroměříž: Organizátoři očekávají nebývalý zájem o tuto akci. Slavnostní zahájení akce je ve čtvrtek 20.8. v 19.00 hodin, kdy se v divadle představí známá hra z cimrmanovské dílny Hospoda na mýtince.

Na pátek 21.8. i sobotu 22.8. je připraveno bohaté sportovní i kulturní vyžití. Zájemce čekají sportovní turnaje, výtvarné dílny, poznávací hry i workshopy, které nabízejí možnost vyzkoušet si netradiční sporty.

Všechna stanoviště budou umístěna v Kroměříži, centrem dění bude Velké náměstí. Na hlavním podiu vystoupí amatérští i profesionální umělci. Hlavními hvězdami pátečního koncertu budou skupiny Kamelot a O5 & Radeček. V sobotním programu nebude chybět Marta Kubišová a skupina Čechomor.

Akreditace novinářů probíhá do 14.8. Na e-mail media@orel.cz je třeba uvést jméno a příjmení, e-mail, telefon, název a adresu redakce.

Kontakt:

Orel o.s.
ústřední sekretariát
Pellicova 2c, 602 00 Brno

Bc. Petr Ducháček
mediální manažer
mob.: +420 725 508 079; tel.: +420 543 244 884
fax: +420 543 244 882; e-mail:
media@orel.cz; web: www.orel.cz

Přílohy

Orel - 100 let.doc
Orel - 100 let - kompletní program.pdf

http://tisk.cirkev.cz

► Praha 5. srpna 2009 (Křesťandnes). Na Evangelikálním teologickém semináři v Praze probíhá Letní škola vedení chval a písní

V termínu od 6. do 9. srpna 2009 pořádá Evangelikální teologický seminář (ETS) Praha Letní školu vedení chval a písní. Lektoři jsou ThDr. Pavel Černý, Th.D., předseda Rady Církve bratrské, liturg a učitel ETS a Mgr. Tomáš W. Pavlíček, vedoucí iniciativy 3C3B a učitel ETS.

Kurs je určen služebníkům, kteří vedou chvály pravidelně nebo občasně, služebníkům, kteří vedou nedělní bohoslužby, nebo její část, v níž jsou zahrnuty chvály.

Cílem letní školy je vysvětlit roli chvalozpěvů v rámci evangelikální bohoslužby, funkčnost písní a „času chval“ v bohoslužbě, provázanost a spojitost jednotlivých prvků nedělní bohoslužby a mimo jiné i vedení chvalozpěvů, během nichž je prostor pro vstup a službu každého účastníka shromáždění

Studenti by si ve škole měli osvojit praktické dovednosti pěvecko-hudebnické, hymnologické, teologické a homiletické. Náplň školy tvoří vyučování, semináře, diskuse, sdílení a praktické minibohoslužby: ranní chvály (laudy), večerní chvály (nešpory), sborový večer chval a zpovědi a nedělní bohoslužba.

www.krestandnes.cz

► Praha 6. srpna 2009 (ČBK). Konference o vztahu křesťanů k internetu

V pondělí 31.8.2009 se v Pastoračním středisku Arcibiskupství pražského uskuteční konference na téma Křesťané a internetové společenské sítě.

Cílem akce je diskutovat o oblasti společenských sítí internetu a hledat odpovědi na otázky, bude vyhodnocen provoz systému signály.cz. Tématem příspěvků je i Facebook.

Přednášet budou plzeňský biskup Mons. František Radkovský, Mgr. Josef Ptáček, JUDr. Cyril Svoboda a Bc. Jan Šedo. V rámci setkání proběhne valná hromada občanského sdružení signálycz, o. s., následují workshopy na tato témata: setkání duchovních, diskuse s realizačním týmem signály.cz, o. s. a křesťanská politika.

Web signály.cz je určen převážně mladým lidem, jež Svatý otec Benedikt XVI. vyzval, aby vydávali svědectví o své víře v digitálním světě. Ačkoliv si mnozí lidé nedokážou bez internetu komunikaci představit, pro jiné je naopak tento způsob komunikace nepřípustný.

Ekumenická modlitba začíná v 16.00 hodin, závěr konference je plánován na 17.15 hodin.

Účast je třeba potvrdit do 24.8. ZDE.

Místo: Arcibiskupství pražské, Thákurova 3, Praha 6

Kontakt a více informací naleznete v příloze.

Přílohy

Konference křesťané a internetové společenské sítě - tisková zpráva.doc
Konference křesťané a internetové společenské sítě - tisková zpráva.pdf

 http://tisk.cirkev.cz

 Kateřina Děkanovská publikováno: 19.08.2009 10:29 zobrazeno: 2868x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus