WebArchiv - archiv českého webu

Databáze užitečných kontaktů pro bližní v obtížné životní situaci – Královéhradecká diecéze

HK 21.08.2009

Úvodem – tyto informace jsem sestavila pro potřeby duchovních, aby se orientovali, kam je možné odkázat bližní, kteří se jim svěří či požádají o pomoc v obtížné životní situaci.
Kontakty pocházejí většinou z různých internetových databází, seznamů a katalogů. U jednotlivých kontaktů je většinou uveden i odkaz na internetové stránky, na kterých je možné získat podrobnější informace (v elektronické podobě databáze jsou odkazy interaktivní).
Kontakty jsem se snažila zařadit tematicky, samostatně jsou uvedena střediska Charity a některé úřady. Na konci jsou uvedeny internetové odkazy na stránky, které se touto tematikou zabývají v jednotlivých krajích (s těmi se poměrně špatně pracuje). Snažila jsem se kontrolovat aktuálnost kontaktů, ale nepodařilo se mi to ve všech případech. U organizace s mnoha menšími pobočkami je uveden kontakt na centrální pracoviště, kde je možné získat další informace.
Seznam kontaktů chci postupně doplňovat a zpřehledňovat. Budete-li vědět o dalších oblastech, které by bylo užitečné do databáze zařadit, dejte mi vědět. Můžete nabídnout rovněž vaše kontakty, které považujete za užitečné.

Mgr. Lenka Nováková, sociální odbor ÚÚR CČSH, socialni@ccsh.cz

Intervenční centra

(pro oběti domácího násilí)


Oblastní charita Hradec Králové
Velké náměstí 34, 500 03 HK
Tel.: 495 530 033
www.hk.caritas.cz


Centrum sociálních služeb Libereckého kraje
Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30
Tel.: 482 750 063, 722 509 824
www.csslk.cz


SKP-CENTRUM Pardubice
Bělehradská 513, 530 09 Pardubice
Tel.: 466 799 072
www.skp-centrum.cz

Další pomoc obětem domácího násilí

Acorus, o.s.
Utajená adresa
283 892 772

acorus@iol.cz
www.acorus.cz

Koordona
www.koordona.cz
sdružuje organizace poskytující poradenskou činnost spojenou s vedením (utajenýchnebo neutajovaných) azylových domů pro ženy, oběti domácího násilí, specializované poradny (např. na právní situaci obětí domácího násilí):

Most k životu

Most k životu o. p. s., Šikmá 300, 541 03 Trutnov 3
tel./fax: 499 841 998
mobil: 777 303 115

e-mail: most.k.zivotu@volny.cz

ADRA, Hradec Králové – Pyramida pomoci a rozvoje

ADRA, Tř. E. Beneše 575, 500 12 Hradec Králové
tel.: 495 262 214
mobil: 606 824 104

e-mail: pyramidahk@adra.cz

 

Bílý kruh bezpečí  - Sociální poradenství

Jana Palacha 324
530 02 Pardubice

Telefon: 466 265 264, Mobil: 732 923 462, E-mail: bkb.pardubice@bkb.cz, Web: www.bkb.cz

Kontaktní osoba: Bc. Roman Češka

Cílová skupiny: Oběti trestných činů, domácího násilí a jiných projevů agrese

Azylové domy

Azylový dům o.s. Návrat

Forma: občanské sdružení
Adresa: Široká 304, 460 01 Liberec 1

Ředitel: Robert Prade
Telefon: 485 103 141, 486 131 633

Fax: 485 103 141

E-mail: speramus.lbc@volny.cz

Cílová skupina: muži starší 18 let v těžce řešitelné sociální situaci

 

Dům Naděje – azylový dům pro muže

Zřizovatel: Naděje, občanské sdružení, Varšavská 37, Praha 2, 120 00

IČO: 00570931

Adresa: Podhorská 57, Jablonec nad Nisou, 466 01

Statutární zástupce: Jan Vaněček, oblastní ředitel

Telefon: 483 317 120

Fax: 483 317 120 

E-mail: jablonec@nadeje.cz
Cílová skupina:
bezdomovci, osoby bez přístřeší, osoby v krizi, osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody a výchovných zařízení

Počet lůžek: azylová ubytovna – 14

                     noclehárna - 12
www stránky: http://www.nadeje.cz

 

Dům Jonáš – dům pro matky s dětmi v tísni

Forma. Církevní právnická osoba

Zřizovatel: Farní charita Česká Lípa

IČ: 70 22 61 48

Adresa: Dubická 2189, Česká Lípa, 47001

Statutární osoba: Eva Ortová

Vedoucí zařízení: Hana Denizová

Telefon: 487 829 872, 776 116 416, nepřetržitě 487 829 873, 774 116 499

Fax: 487 829 878

E-mail: dumjonas@fchcl.cz

Cílová skupina: ženy a matky s dětmi v tísni

Kapacita: 12 pokojů, 12 matek + max. 28 dětí

www stránky: http://www.fchcl.cz

 

Dům pro osamělé rodiče s dětmi

Zřizovatel: Město Jablonec nad Nisou
Adresa:
Puškinova 2, Jablonec nad Nisou 466 01

Kontaktní osoba: Jana Jodasová, oddělení oddělení technické obsluhy a bytů  MÚ

Telefon: 428 357 301

E-mail: jodasova@mestojablonec.cz

Cílová skupina: Osamělí rodiče s dětmi v bytové tísni s trvalým pobytem v Jablonci nad Nisou

Kapacita: 6 pokojů, společná kuchyň a sociální zařízení

 

Dům humanity a Denní stacionář

Forma: Příspěvková organizace

Zřizovatel: Město Česká Lípa

Zařízení je odloučeným pracovištěm  Sociálních služeb města České Lípy, Bulharská 823, 470 01Česká Lípa

Adresa: Dubická 931, 470 36 Česká Lípa

Vedoucí odloučeného pracoviště: Helena Holanová

Telefon: 487 826 266

E-mail: dum.humanity@seznam.cz
Cílová skupina: občané v bytové tísni

Počet lůžek: 19 lůžek mužská část, 8 lůžek ženská část

www stránky: http://www.mucl.cz/index.php?clanek=73

 

Ubytovna pro rodiče s dětmi

Zřizovatel: Město Nový Bor

Adresa: Wolkerova 446 Nový Bor

Telefon: 487 712 311 MěÚ Nový Bor

E-mail: posta@novy-bor.cz

Cílová skupina: rodiče s dětmi a těhotné ženy v bytové tísni

www stránky: http://www.novy-bor.cz

 

Ubytovna Města Nový Bor

Zřizovatel: Město Nový Bor

Adresa: Křižíkova 850, 473 01 Nový Bor

Telefon: 487 726 994

E-mail: posta@novy-bor.cz

Cílová skupina: občané bez ubytování

www stránky: http://www.novy-bor.cz

Stručná charakteristika:

Dočasné ubytování zejména pro:

 -  občany po návratu z výkonu trestu odnětí svobody

- občany v tíživé životní situaci

 - neplatiče nájemného

Azylový dům - Oblastní charita Hradec Králové
tel.: 495 218 9342
e-mail:
ad@hk.caritas.cz
U Mostku 472/5
503 41 Hradec Králové
30 lůžek (noclehárna 16, ubytovna 14)
Celorepublikové SDRUŽENÍ
Evidence NNO Sdružení Azylových Domů
Praha 7 - Holešovice, Tusarova 60
predseda@azylovedomy.cz
www.azylovedomy.cz
Pavel Ondrák
Předseda
Tel.: 737215438
E-mail:
predseda@azylovedomy.cz
Tusarova 60
17000 Praha 7 - Holešovice
IČ: 49276077

Sdružení, které sdružuje jednotlivé azylové domy v ČR.

 

Dům pro matky s dětmi Liberec AD

Název zařízení: AD Liberec, dům pro matky s dětmi
Zřizovatel: Statutární město Liberec, Centrum pro sociální a zdravotní péči
Adresa: Uhlířská 7/424, Liberec 460 01
Vedoucí: Mgr. Alena Janáčková
Telefon:
485 103 964
E-mail: dpmsd@quick.cz
Cílová skupina: matky s dětmi na mateřské dovolené v tísni

 

 

Sv. Anna - Domov pro matky s dětmi, Náchod 
Borská 616/621
547 01 Náchod 
tel.: 491 427 746 
e-mail:
charita.nachod@mybox.cz  

 

Domov pro matky s dětmi
Velká 7
503 41 Hradec Králové
Tel: 495 221 810, 495 490 947
E-mail :
dmd@hk.caritas.cz
 

 

 

Celostátní krizové linky

 

Linka důvěry Liberec

Forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: Liberecký kraj

Zařízení je součástí Centra sociálních služeb Libereckého kraje
Adresa:
neudává se

Ředitel: Martin Halama

Telefon:485 177 177
E-mail:
ld-lbc@volny.cz

www stránky: http://www.volny.cz/ld.lbc/

 

 

NONSTOP linka Bílého kruhu bezpečí
TEL. 257 317 110 NONSTOP

 

Psychosociální centrum Acorus – centrum pro pomoc obětem domácího násilí

e-mail: acorus@atlas.cz
Krizová linka: 283 892 772 (non stop)

Persefona o.s.– pomoc obětem domácího násilí

tel.: 545 245 996 (v prac. dny 9:00 – 17:00), Help linka: 737 834 345 (denně 8:30– 22:00)
e-mail: domacinasili@persefona.cz

Magdalenium

mobil: 776 718 459 (non stop)
email: magdalenium2@volny.cz , magdalenium2@centrum.cz

 

DONA linka pomoc obětem domácího násilí

2 51 51 13 13

 

Linka proti bolesti

Telefon: 224 435 587

Poradenské hodiny: pondělí - pátek, 14.00 - 19.00 hod.

Webové stránky: http://www.linkaprotibolesti.cz

 

Linka vzkaz domů
Ústavní 91/95, 181 21 Praha 8
800 111 113, 724 727 777
www.vzkazdomu.cz
Cílová skupina: děti a mladí lidé, které situace v rodině, ve škole nebo v ústavním zařízení donutí k útěku nebo kteří o tomto kroku prozatím jen uvažují

 

Linka bezpečí
Ústavní 91/95, 181 21 Praha 8
266 727 979
info@linkabezpeci.cz
466 959 231
www.linkabezpeci.cz
Cílová skupina: děti a mladiství do 18 let (studenti do 26 let)

 

 

Občanské poradny ve vaší diecézi

 

Právní a občanská poradna – Poradna pro podporu rodiny

Občanské sdružení SKP-CENTRUM
Právní a občanská poradna
Erno Košťála 980
530 12 Pardubice
Tel.: 466 260 528
Mobil: 777 765 844
Služba je poskytována na základě osobního nebo telefonického objednání.
Občanské poradenské středisko, o. p. s. 
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
tel.: 498 500 357 (poradna)
fax: 498 500 355
ophk@ops.cz Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
Občanská poradna Chrudim  
 Školní náměstí 56
537 01 Chrudim
Tel./fax: 469 319 700 Fax: 469 622 953
op.chrudim@tiscali.cz Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
Občanská poradna Liberec
Občanské sdružení „D“
Švermova 32 (bývalá zvláštní škola na Františkově, bus č.16 a 22, zastávka Františkov škola)
460 10 Liberec 10 - Františkov
Tel./fax.: 485 152 070
obcanskaporadna.lbc@volny.cz Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
Občanská poradna Pardubice, o.s.
Na Okrouhlíku 899
530 02 Pardubice
V ulici Na Okrouhlíku je pouze administrativní sídlo občanského sdružení. Služby občanského poradenství pro veřejnost jsou poskytovány v kanceláři poradny v Domě služeb v ul. 17. listopadu 237 v Pardubicích. Korespondence a kancelář občanské poradny:
17. listopadu 237 /Dům služeb/ - 5. patro
530 02 Pardubice
Tel. 466 989 574
op.pce@seznam.cz Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
www.obcanskaporadna.unas.cz
Občanská poradna Polička
při Oblastní charitě Polička
Vrchlického 185
572 01 Polička
Tel. 461 723 758
poradna@policka.cz Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel. 494 535 112
oprk@wo.cz
Občanská poradna Ústí nad Orlicí
 17. listopadu 69
562 01 Ústí nad Orlicí
Tel. 465 520 520
Fax. 456 520 521
poradna@orlicko.cz Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

www.uo.caritas.cz

 

REP-občanské sdružení

Forma: Občanské sdružení

Adresa: Poradna pro rodinu a děti v Turnově, Žižkova 1623, Turnov 51101

Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Flugrová

Telefon: 481311036

Fax: 482 725 711

E-mail: flugrova@email.cz

Cílová skupina: děti a mladiství do 18 let

www stránky: http://www.rodinne-poradenstvi.cz

Stručná charakteristika:

Programy: Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, výchovné poradenství pro rodinu a děti, Program realizace mladých obviněných nebo odsouzených; Turnov, Semily, Jablonec nad Nisou

 

Poradna pro oběti trestných činů Liberec

Poradna je spravována Občanským sdružením „D“
Adresa: Ještědská 58, Liberec 7, 46007

Telefon: 485 150 707, 777 098 277

E-mail: potc@seznam.cz

Cílová skupina: všichni občané, kteří potřebují poradenství zejména v oblasti sociálně právní, pracovně právní a rodinné

www stránky: http://www.d-os.net
Stručná charakteristika:

Poradna poskytuje poradenství zahrnující veškerou problematiku trestných činů - přepadení,ublížení na zdraví, domácí násilí, vydírání, omezování osobní svobody....

bezplatnou a diskrétní pomoc všem obětem trestných činů

 

                      Probační a mediační služba

Středisko PMS č. Jméno pracovníka, titul Adresa střediska Telefon / fax Mail

 

Hradec Králové 600
 MACHAČOVÁ Irena, Mgr. VS Ignáta Herrmanna 227 495 581 843, 495 518 846 imachacova@pms.justice.cz
500 03 Hradec Králové M: 737 231 289
LINHARTOVÁ Milada, Mgr. 495 581 842 mlinhartova@pms.justice.cz
POLÁČKOVÁ Marie 495 581 847 mpolackova@pms.justice.cz
MACH Pavel, Mgr. 495 581 867 pmach@pms.justice.cz
PRIHAROVÁ Monika, Mgr. 495 581 846 mpriharova@pms.justice.cz
FAX 495 581 868
Havlíčkův Brod 601
KRHOVSKÝ Igor, Mgr. VS Štáflova 2003 569 471 155 ikrhovsky@pms.justice.cz
KOUBKOVÁ Jana, Mgr. 580 01 Havlíčkův Brod T/F: 569 471 156 jkoubkova@pms.justice.cz
VANĚK Ladislav, Mgr. 569 471 157 lvanek@pms.justice.cz
Chrudim 602
ZELENDOVÁ Eva, DiS Městský park 274/IV. 469 315 622 ezelendova@pms.justice.cz
HURTOVÁ Pavla, Mgr. 537 01 Chrudim 469 633 505 phurtova@pms.justice.cz
SKÁLA Jan, Mgr. 469 633 504 jskala@pms.justice.cz
T/F: 469 633 505
Jičín 603
KRACÍK Martin, Mgr. VS Denisova 1073 493 520 157, M: 737 247 521 mkracik@pms.justice.cz
MOŠNA Jiří, Mgr. 506 01 Jičín 493 539 665 jmosna@pms.justice.cz
VALENTA Radek, DiS. 493 520 157, F:493 538 524 rvalenta@pms.justice,cz
Náchod 604
KNILLOVÁ PRÁŠKOVÁ Markéta, Mgr. VS Palachova 1303 491 443 540 mpraskova@pms.justice.cz
547 01 Náchod T/F: 491 443 541
HANUŠOVÁ Zdeňka, Mgr. 491 443 543 zhanusova@pms.justice.cz
KROKOVÁ Martina mkrokova@pms.justice.cz
Pardubice 605
PETRÁŇOVÁ Svatava, Mgr. VS Nám. Republiky 12 T/F: 466 859 768 spetranova@pms.justice.cz
PILNÝ Jan, Mgr. 530 00 Pardubice 466 859 767 jpilny@pms.justice.cz
LÉVAIOVÁ Radka, DiS. 466 859 766 rlevaiova@pms.justice.cz
466 859 792
Rychnov n/Kn. 606
KHOLOVÁ Barbora, Mgr. VS Panská 79 494 320 420 bkholova@pms.justice.cz
OUŘADOVÁ Monika, Mgr. 516 01 Rychnov nad Kněžnou T/F:494 534 972 mouradova@pms.justice.cz
ČTVRTEČKOVÁ Markéta,Mgr. 494 530 670 mctvrteckova@pms.justice.cz
Semily 60
DOLEŽEL Martin, Mgr. VS Bítouchovská 1 481 312 880 mdolezel@pms.justice.cz
HAMADOVÁ Marie, Mgr. 513 01 Semily T/F: 481 312 959 mhamadova@pms.justice.cz
NOVÁKOVÁ Marie 481 312 961 mnovakova@pms.justice.cz
Svitavy 608
BUCHTOVÁ Lenka, Mgr. VS Lanškrounská 2 461 542 762 lbuchtova@pms.justice.cz
PAAR Václav, Mgr. 568 02 Svitavy 461 616 952 vpaar@pms.justice.cz
HEJDOVÁ Zdeňka, Mgr. 461 530 624 zhejdova@pms.justice.cz
Trutnov 609
POKORNÁ Lucie, Mgr. VS Horská 5/1, P.O.Box 14 499 859 241, M: 739 684 934 lpokorna@pms.justice.cz
ZWYRTKOVÁ Dagmar, Mgr. 541 01 Trutnov T/F: 499 859 242 dzwyrtkova@pms.justice.cz
MERTLÍKOVÁ Terezie, Mgr. 499 859 271 tmertlikova@pms.justice.cz
administrativa T/F: 499 859 204
Ústí n/Orl. 610
ŠABRŇÁKOVÁ Jaroslava, Mgr. VS, KPS Mediace Smetanova 43 T/F: 465 635 953 jsabrnakova@pms.justice.cz
PECHÁČKOVÁ Anna 568 01 Ústí nad Orlicí 465 635 956 apechackova@pms.justice.cz
OLÁH Robert, Mgr. 465 635 406 rolah@pms.justice.cz
Česká Lípa 501
ŠPINKOVÁ Petra, Mgr. VS Děčínská 389 487 885 581, F: 487 520 862 pspinkova@pms.justice.cz
BORUFKOVÁ Jana 470 01 Česká Lípa 487 885 583 jborufkova@pms.justice.cz
PROKEŠ Rostislav, Mgr. 487 885 584 rprokes@pms.justice.cz
SELINGEROVÁ Zdeňka, Mgr. 487 885 582 zselingerova@pms.justice.cz
PÁCOVÁ Lucie 487 885 585 lpacova@pms.justice.cz
Rumburk
KLEPRLÍKOVÁ Petra, Mgr. Jiráskova 1378/4 412 332 949 pkleprlikova@pms.justice.cz
408 01 Rumburk
Jablonec nad Nisou 504
HALFAROVÁ Hana, Mgr. VS Anenská 5 483 300 839 hhalfarova@pms.justice.cz
PATOČKOVÁ Zuzana, Mgr. 466 01 Jablonec nad Nisou 483 311 236 zpatockova@pms.justice.cz
SKOVALČINSKÁ Jaroslava 483 311 218 jskovalcinska@pms.justice.cz
RŮŽIČKOVÁ Dagmar, Mgr. 483 311 236 druzickova@pms.justice.cz
Liberec 505
MAŠKOVÁ Eva, Mgr. VS Nám.Dr.E.Beneše 26 485 244 212 evamaskova@pms.justice.cz
TESARČÍKOVÁ Alena, Mgr. KPS OPP 460 01 Liberec 485 244 223 atesarcikova@pms.justice.cz
ŘEHÁKOVÁ Tereza, Mgr. 485 244 257 trehakova@pms.justice.cz
MACHOVÁ Věra, Mgr. 485 244 343 vmachova@pms.justice.cz
ŠIMKOVÁ Eva, Bc. T/F:485 244 260 esimkova@pms.justice.cz

HRNKOVÁ Michala, Mgr. 485 244 447 mhrnkova@pms.justice.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Senioři

 

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
Harmonie II, Souběžná 1746,
500 12 Hradec Králové 12
IČO 25999044
Tel./fax. 495 272 242/495 272 123
e-mail:
csps.hk@csps-hk.cz

 

Senior telefon – krizová pomoc

Bezplatná nonstop krizová a poradenská linka pomoci pro seniory.

800 157 157

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Mannlová

Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením, které se ocitli v nouzové zdravotní situaci

 

Signál v tísni – pro Pardubice

 – program pomoci osobám, které nejsou schopny si samy pro náhlé zhoršení

zdravotního stavu přivolat pomoc

Městská policie Pardubice

Pernerova 443

530 02 Pardubice

466 859 228

oddeleni.prevence@mppardubice.cz

 

Sociální služby města Pardubic

Kpt. Jaroše 726

Pardubice 2

531 81

466 614 229

info@helphomepardubice.cz www.helphomepardubice.cz

Pečovatelská služba

Sedláčkova 446, 530 09 Pardubice

Telefon: 466 415 191, 466 415 751, Mobil:: 602 348 298

E-mail: pečovatelky@helphomepardubice.cz

Cílová skupina:

senioři se sníženou soběstačností , rodiny s dětmi, které se ocitly v nepříznivé situaci z důvodu zdravotního stavu a vyžadují pomoc jiné fyzické osoby

 

Společnost Parkinson, o.s.

Volyňská 20/933, 100 00 Praha 10

kancelar@parkinson-cz.net www.parkinson-net.cz

Posláním Společnosti Parkinson je zlepšovat životní podmínky nemocných parkinsoniků a jejich blízkých.

Parkinson klub, Pardubice

Lidická 371, 530 09 Pardubice

Mobil: 606 461 697

E-mail: jirka2023@seznam.cz

Kontatní osoba: Jiří Vála, předseda klubu

Parkinson klub, Hradec Králové

Lochenice 74, 503 02 Předměřice nad L.
tel.:495 581 549, 731 324 639, e-mail:
hradeckralove@parkinson-cz.net

Předseda:Iva Boučková

 

Kontakty na pečovatelské služby

 

Česká Lípa - dobrovolná
 Dobrovolná pečovatelská služba, Farní charita Česká Lípa, Hrnčířská 721, 487 754 906
 
Česká Lípa – KDP Naděje
 Komplexní domácí péče Naděje, Česká Lípa, Pod holým vrchem 348, mobil 777588884, tel. 487521711
 
Český Dub
 V Parku 190 Český Dub (485 147 120)
 
Frýdlant
 PS Frýdlant, Havlíčkovo nám. 304,
482 312 196
 
Hodkovice nad Mohelkou
 Podlesí 622 (485 145 548)
 
Horní Branná
 PS Horní Branná 3,
481 584 153
 
Hrádek nad Nisou
 PS Hrádek nad Nisou 670, tel. 482 123 708
 
Chrastava
 Bílokostelecká 66 (485 143 277)
 
Jablonec nad Nisou
 TPS - Opletalova 35, Jablonec n. N.  tel.: 483 710 921
 
Jilemnice
 PS Jilemnice, J. Havlíčka 328,
481 552 111
 
Lázně Libverda
 Lázně Libverda 72 (482 322 500)
 
Liberec
 Burianova 969, Liberec 1, 46001 - ředitelství 482 323 324, okrsky  - PS 1. Zelené údolí 485 133 243, 2. Rochlice 485 131 039, 3. Pavlovice 485 123 378, 4. Ruprechtice 485 123 666
 
Liberec – Reva, o.p.s.
 Reva, o.p.s., Vrbova 796/4, 482 710 003
 
Liberec – Gipsy Handicap Help
 Tř. Generála Svobody 83, Liberec 13, 46001, tel. 485 130 442, 605 867 469, 721 115 682 – PS pro děti i dospělé se zdravotním postižením v romských rodinách
 
Liberec Diakonie Beránek
 Mařanova 650, 482 737 383
 
Liberec charita
 CHOPS, Markova 4, 485 120 104
 
Liberec, Krajská nemocnice
 Top – krajská nemocnice, Husova 10, 485 312 640
 
Liberec, J-TOP
 J-TOP Jitka Ulmannová, Na Palouku 1081/4, Liberec 1, 46001, 482712945
 
Liberec, centrum Universium
 centrum Universium, Gen. Svobody 83, 460 01 LBC, tel. 485124336
 
Liberec, domácí ošetř. péče
 Aloisina výšina 641, 482 750 211
 
Lomnice nad Popelkou
 Obránců míru 1188 (481 671 962)
 
Mimoň
 Domácí péče – Home Care Pražská 177,
487 864 631
 
Nové Město pod Smrkem
 Švermova 301 (482 325 141)
 
Raspenava
 Frýdlantská 532 (482 311 455)
 
Rokytnice n.Jizerou
 Jana Černá, Re-centrum domácí péče, Horní 590, tel. 603 319 566
 
Rovensko pod Troskami
 PS Rovensko pod Troskami, Revoluční 421, 481 382 203
 
Semily, Pečovatelská služba a středisko osobní hygieny
 Bavlnářská 567, tel. 481 320 973, 481 624 213
 
Semily, Dědková Jarmila
 Dědková Jarmila, Domácí ošetřovatelská péče  Semily 3. května 616, tel. 481 623 268
 
Semily, Štrauchová Lenka
 Štrauchová Lenka - domácí ošetřovatelská péče, Semily, Nádražní 292, tel. 481 623 687
 
Studenec farní charita
 Studenec 370, 512 33, tel. 481 596 267
 
Turnov
 TPS Turnov, 28. října 812, tel. 481 322 814

 

 

Zdravotně postižení

 

Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje          
Fráni Šrámka 1647
Hradec Králové
500 02

Tel.:  495 538 867
E-mail: 
szdphk@volny.cz

 

Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje          
- pobočka Jičín
Železnická 1057
Jičín
506 01

Tel.:  493 532 182
E-mail: 
szdpjc@mybox.cz

 

Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje          
- pobočka Náchod
Palachova 1303
Náchod
547 28

Tel.:  491 426 027
E-mail: 
czpnachod@seznam.cz

Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje          
- pobočka Rychnov nad Kněžnou
Palackého 694
Rychnov nad Kněžnou
516 01

Tel.:  494 535 494
E-mail: 
martin.galus@sendmail.cz

 

Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje          
- pobočka Trutnov
Horská 5/1
Trutnov
541 01

Tel.:  499 813 032
E-mail: 
centrumsluzebtrutnov@volny.cz

Centra pro zdravotně postižené v Libereckém a Pardubickém kraji

Liberecký kraj
Česká Lípa
Konopeova 812
470 01 Česká Lípa
487 853 481
Jablonec n. Nisou
E. Floriánové 8
466 01 Jablonec n. Nisou
483 356 218
Liberec
Zahradní 415/10
460 01 Liberec
485 104 044
Semily
Archivní 570
513 01 Semily
481 653 454
Pardubický kraj
Chrudim
Rooseveltova 594
357 01 Chrudim
469 620 320
Pardubice
Závodu Míru 1961
530 02 Pardubice
466 335 630
Svitavy
Milady Horákové 16
568 02 Svitavy
461 535 325
Ústí nad Orlicí
Čsl. Armády 1181
562 01 Ústí nad Orlicí
465 525 324
             

 

 

TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s.
 Fráni Šrámka 1647, 500 02 Hradec Králové
Tel., fax: 495 523 729
e-mail: hradec.kralove@tyflocentrum.cz
Poskytujeme sociální služby pro nevidomé a slabozraké občany Královéhradeckého kraje
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.
 sídlo: nábř. Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice
identifikační číslo: 259 97 343
tel.: 46 65 00 615
e-mail:
pardubice@tyflocentrum.cz
web:
www.tcpce.cz
ředitelka: Dana Stoklasová

TyfloCentrum Liberec, o.p.s.
sídlo: Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 - Králův Háj
IČO: 25475894
tel: 488 577 661
e-mail:
liberec@tyflocentrum.cz
web:
liberec.tyflocentrum.cz
ředitel: Ing. Rudolf Vrzala

Informační servis České unie neslyšících Liberec:
Tel./Fax:
485 107 995
Mobil: 608 026 533
E-mail:
cun.lbc@centrum.cz

RYTMUS - agentura pro podporované zaměstnávání Liberec
Zřizovatel:
RYTMUS, Bruselská 16, 120 00 Praha 2

IČO: 61 38 37 83

Adresa: Palachova 504/7, 46001 Liberec, detašované pracoviště E. Floriánové 1736/8, 46601 Jablonec nad Nisou
Kontaktní osoba: Ing. Antónia Dechťarová

Telefon: 485 100 626, 777 228 661

E-mail: rytmus@rytmus.org

Cílová skupina: osoby se zdravotním (zejména mentálním) postižením, případně další osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce

www stránky: http://www.rytmus.org

 

Agentura pro podporované zaměstnávání Rytmus Chrudim, o.p.s.   
Heydukova 392 
537 01   Chrudim 
tel: 469 621 599 
http://www.chrudim.rytmus.org 

 

Česká abilympijská asociace, o. s.

Cílová skupina:

Lidé s tělesným, duševním, smyslovým, mentálním či kombinovaným postižením, postižením vnitřních orgánů, kognitivními problémy a sociálním znevýhodněním

J. Palacha 324, Pardubice

530 02

466 797 087

director@abilympics.cz

774 554 720

www.abilympics.cz

Název služby:

Osobní asistence

Telefon: 466 797 081, Mobil: 777 006 575

E-mail: osobní.asistence@abilympics.cz, Web: www.abilympics.cz

Kontaktní osoba: Bc. Lucie Ledková

Název služby:

Sociálně aktivizační služby

Telefon: 466 797 084. Mobil: 777 006 525

E-mail: pz@abilympics.cz, Web: www.abilympics.cz

Kontaktní osoba: Václava Hrubešová, Andrea Dolečková

.

 

Pardubická krajská nemocnice, a.s.

Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

466 011 111; 467 431 111

info@nem.pce.cz,
www.nem.pce.cz

Název služby:

Centrum primární péče, Oddělení domácí péče

Telefon: 466 019 412, Mobil: 602 434 902

E-mail: svobodovai@nem.pce.cz , jandikova@nem.pce.cz, dpnike@nem.pce.cz

Cílová skupina:

Osoby v domácí zdravotní péči

 

Sociální služby města Pardubic

Kpt. Jaroše 726

Pardubice 2

531 81

466 614 229

info@helphomepardubice.cz www.helphomepardubice.cz

Denní stacionář Slunečnice

Artura Krause 1995, 530 02 Pardubice

Telefon: 466 304 924, Mobil: 725 549 975

E-mail: slunecnice@helphomepardubice.cz

Kontaktní osoba: Bc. Eva Holečková

Denní stacionář poskytuje ambulantní služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 9 do 55 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Svítání – sdružení pro pomoc zdravotně postiženým dětem, Pardubice

Stavbařů 304, 530 09 Pardubice

466 653 086

sdruzeni@svitani.cz

603 535 959

www.svitani.cz

Posláním sdružení je prosazovat zájmy dětí, mládeže a dospělých lidí s mentálním a kombinovaným postižením podporou vzájemně navazujících služeb, které směřují k rozvoji jejich osobnosti, samostatnosti a začlenění do společnosti.

Název služby: Denní centrum SVÍTÁNÍ - stacionář

Adresa: Ostřešanská 25, Nemošice, 530 03 Pardubice

Telefon: 466 653 086, Mobil: 603 535 959

E-mail: dc@svitani.cz, Web: www.svitani.cz

Kontaktní osoba: Marcela Kolmanová

Cílová skupina: Lidé s mentálním postižením s vyšší mírou podpory a péče ve věku od 19 do 64 let.

 

Centrum týdenního pobytu Jablonec nad Nisou - Paseky
Forma:
Příspěvková organizace

Zřizovatel: Liberecký kraj

Zařízení je součástí příspěvkové organizace ÚSP - Domov a centrum denních služeb Jablonec nad Nisou

Adresa: Erbenova 11/21, Jablonec nad Nisou 466 02

Vedoucí: Bc.Věra Havlová
Telefon:
483 312 366, 602 874 729

Fax: 483 710 499

E-mail: cttp@uspjbc.cz

WWW-stránky: http://www.uspjbc.cz
Cílová skupina: mentálně postižené ženy

 

Domov a Centrum aktivity

Zřizovatel: Liberecký kraj

IČO: 70868476

Adresa: Domov - Liberecká ul. 451, Hodkovice nad Mohelkou 463 42

E- mail: dca.kancl@volny.cz

Adresa: Centrum – Mánesova ul.494, Hodkovice nad Mohelkou 463 42

E.mail: domovacentrum@volny.cz

Telefon, fax: 485 145 136

www stránky: http://www.usphodkovice.cz
Statutární zástupce: Bc. Jana Jindrová

Cílová skupina: Mládež a dospělí lidé s lehkým a středně těžkým stupněm mentální retardace (mobilní), přičemž dolní věková hranice je 18 let.

 

Domov pro mentálně postižené dospělé – domov Harcov

IČO: 46748431
Zřizovatel: OV Sdružení pro mentálně postižené Liberec

Adresa: Vlčí vrch 323/54, Liberec 15, 460 15

Statutární zástupce: Ing.Vladimíra Řáhová

Telefon: 482 751 257

E-mail: domov-harcov@volny.cz

Cílová skupina: dospělé osoby s mentálním postižením

Stručná charakteristika: domov poskytuje celoroční péči dospělým s mentálním postižením a denní stacionář od 8:00 do 14:00 hod. Poskytuje také ubytování v rámci krizové intervence, po dohodě i víkendy

 

APOSS Liberec (Ambulantní a pobytové sociální služby)

Forma: Příspěvková organizace

Zřizovatel: Liberecký kraj

Adresa: Zeyerova 24, Liberec 1, 460 01

Statutární zástupce: Ivana Gláserová

Telefon: 485 106 681

Fax: 485 106 681

E-mail: USP.LB@worldonline.cz

Cílová skupina: děti a mládež s mentálním postižením (do 26 let)

Počet klientů: 22klientů denní pobyt a 12 klientů týdenní

Stručná charakteristika: Poskytuje denní či týdenní pobyty

 

Jedličkův ústav
Forma:
Příspěvková organizace

Zřizovatel: Liberecký kraj
IČO:
70932522

Adresa: Lužická 7, Liberec 1,  460 01

Ředitelka: Mgr. Hana Peldová
Telefon: 485 218 111 ústředna

Fax: 48 5104955

E-mail: info@jedlickuv-ustav-liberec.cz

Cílová skupina: handicapované děti a mládež od 3 let věku

Stručná charakteristika:

Péče o handicapované děti a mládež v denním, týdenním a celoročním pobytu s komplexním zabezpečením.

 

Služby sociální péče TEREZA

Forma: Příspěvková organizace

Zřizovatel: Liberecký kraj
IČO:
193771

Adresa: Benešov u Semil  180,   512 06

Ředitelka: Bc. Marie Vojtíšková

Telefon: 481 622 883

Fax: 481 624 625

E-mail: DomovTereza@seznam.cz

www-stránky: http://www.domovtereza.cz
Cílová skupina:
děti a mládež s mentálním postižením

Počet klientů: 30 k celoročnímu pobytu, 6 osob denní pobyt

 

 

DOstupné Služby Imobilním Občanům,
obecně prospěšná společnost
DOSIO, o.p.s.
Adresa kanceláře a dispečinku:
DOstupné Služby Imobilním Občanům,
obecně prospěšná společnost
Pod Zámečkem 404/80
500 06 HRADEC KRÁLOVÉ 6
Telefon:
Kancelář a dispečink- -
491 020 020, 776 702 800
Ředitel — 491 022 380 , 777 702 803
Fax: 491 022 380
E-mail: DOSIO.reditel@email.cz

 

Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí
Denní centrum, ranná péče, podporované zaměstnávání
Pražská 858
54301 Vrchlabí
Tel/fax: 499 423 566
E-mail: svetlo@diakoniecce.cz
www: vrchlabi.diakoniecce.cz

 

Závislosti
Pardubická krajská nemocnice, a.s.

Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

466 011 111; 467 431 111

info@nem.pce.cz

www.nem.pce.cz

Protialkoholní a protitoxikomanická ambulance

Telefon: 466 016 621

Cílová skupina: osoby se závislostmi (mimo gamblingu)

Hradec Králové, AT ambulance
Ambulantní program
alkohol, drogy, gamblerství, substituční program
Hradecká 1172, Hradec Králové, 500 03
Tel.: 485 832 221, 459 833 232


Advatia, o.s.
Prevence a léčba návykových poruch

http://advaitaliberec.cz/

Terapeutická komunita pro drogově závislé Nová Ves (TKDZ)
463 31 Nová Ves 55
pošta Chrastava
Telefon: 485 146 988
Fax: po domluvě
E-mail:
komunita@advaitaliberec.cz

E-mail: info@advaitaliberec.cz
Centrum ambulantních služeb ADVAITA (CAS)
Rumunská 14/6
460 01 Liberec
Telefon: 482 750 607
Fax: 482 750 607
E-mail:
cas@advaitaliberec.cz

 

Terénní programy  pro lidi ohrožené drogou

Forma: občanské sdružení

Zřizovatel: Most k naději o.s., P. Jilemnického 1929, 434 01  Most

Adresa zařízení: Rumunská 5/A, 460 01  Liberec 1

Vedoucí zařízení: Kamil Jan Svoboda

Telefon pro veřejnost: 603 37 11 22 (Liberec), 728 48 50 12 (Jablonec nad Nisou, Frýdlantsko)

e-mail: tp.liberec@mostknadeji.cz

www stránky: http://www.volny.cz/kcentrumlbc.cz  ,www.mostknadeji.cz

Cílová skupina: problémoví uživatelé drog, lidé experimentující a ohrožení drogou, jejich blízcí a známí.

 

K-centrum Česká Lípa, o.s. Pasant

Forma: Občanské sdružení

IČO: 265 36 137

Adresa: Hálkova 1794 Česká Lípa 470 01

Vedoucí: Mgr. Magda Jogheeová

Telefon: 487 831 545

E-mail: centrum.cl@worldonline.cz

Cílová skupina: uživatelé drog

Stručná charakteristika:

Zařízení je centrem pro drogově závislé, poskytuje služby mužům i ženám nad 15 let

 

Detoxifikační jednotka psychiatrického oddělení Krajské nemocnice Liberec (DETOX)

Zřizovatel: Liberecký kraj

Adresa: Psychiatrické oddělení, Nemocnice Liberec, Husova 10, Liberec 1, 460 63

Kontaktní osoba:
Telefon:
485 312 229

E-mail:

Cílová skupina: závislí na drogách a alkoholu od 15 let, muži i ženy

Počet lůžek: 5

www.stránky: http://www.nemlib.cz

 

Skupina anonymních alkoholiků Liberec

Dny a místo setkání: každá středa od 18,15 v budově Jazykové školy na Šaldově nám.

Telefon: 728 169 724 nebo 776 013 635.

E-mail: aacesko@seznam.cz (centrální servisní organizace v Praze)

Cílová skupina: osoby, které řeší problémy spojené s alkoholem

www stránky: http://www.sweb.cz/aacesko/

Stručná charakteristika:

A.A. je společenství mužů a žen, kteří se navzájem dělí o své zkušenosti, síly a naděje, aby mohli řešit svůj společný problém a pomáhat ostatním uzdravovat se z alkoholismu. Jedinou podmínkou pro členství je přání přestat pít.

 

Adiktologická poradna (závislostní poradna, pro studenty a zaměstnance VŠ)

Zřizovatel: Centrum adiktologie PK VFN a 1. LF UK Praha, Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2

Adresa: Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba: Mgr. Petra Vondráčková

Telefon: +420 224 965 097

Fax: +420 774 649 099

E-mail:  ambulance@adiktologie.cz

Web: www.adiktologie.cz (více informací)

 

Laxus o.s.

Okružní 699, PO. Box 21, 500 03 Hradec Králové

495 401 565

laxus@laxus.cz

 www.laxus.cz

Poskytování sociálních a zdravotních služeb pro osoby ohrožené užíváním návykových látek,

výzkumná činnost v oblasti užívání drog, osvětová činnost v oblasti užívání drog

Název služby:
Kontaktní centrum Laxus o.s.
Češkova 2701, PO Box 10, 530 02 Pardubice
Telefon: 466 265 207, E-mail: kacko.pardubice@laxus.cz , Web: www.laxus.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karolína Svítková

Cílová skupina: injekční uživatelé nelegálních drog, neinjekční uživatelé ve specifických životních situacích, osoby blízké uživatelům

 

 

 

Migranti

 

Poradna pro cizince Česká Lípa

Zřizovatel: Farní charita Česká Lípa

IČO: 70 22 61 48

Adresa: Žižkova 231, 470 01 Česká Lípa

Vedoucí: Eva Ortová
Telefon:
487 823 922

Fax: 487 823 922

E-mail: fch-cl@volny.cz

Cílová skupina: cizinci s legálním pobytem na území ČR

Další informace: http://www.charita.cz,
http://mujweb.cz/www/fcharita/

Stručná charakteristika: Cílem tohoto projektu je prostřednictvím našeho poradenství zmírňovat a napomáhat k řešení nepřízivých sociálních situací cizinců.

 

Zařízení pro zajištění cizinců za účelem správného vyhoštění Bělá – Jezová

Humanitární sklad v azylovém zařízení MV ČR – Bělá - Jezová

Forma: Humanitární organizace církve

Zřizovatel: Farní charita Česká Lípa

IČO: 70 22 61 48

Adresa: Přijímací a pobytové středisko Bělá pod Bezdězem - Jezová

Vedoucí: Eva Ortová
Telefon:
487 823 922

Fax: 487 823 922

E-mail: fch-cl@volny.cz

Cílová skupina: cizinci (především rodiny s dětmi), se kterými je vedeno správní řízení za účelem vyhoštění

Další informace: http://www.charita.cz,  http://mujweb.cz/www/fcharita/

 

                                                      Nemocní
poradna HIV, zdravotní ústav se sídlem v Liberci

Zřizovatel: Zdravotní ústav se sídlem v Liberci, U Sila 1139, 463 11 Liberec

Adresa: Husova ul.64, /budova KHS/ Liberec 1

Kontaktní osoba: Mgr. Dana Maňhalová

Telefon: 482 751 578

Fax: 482 751 569

E-mail: parma@zulib.cz

www stránky: http://www.zulib.cz

Stručná charakteristika:

poradenská, konzultační, laboratorní činnost, preventivní programy, očkování, závodní preventivní péče, anonymní odběry – testování na HIV

 

Arcus Onko centrum Česká Lípa

Název: ARCUS - onko centrum

Forma: Občanské sdružení

Adresa: Osvobození 451, 470 01 Česká Lípa

Předsedkyně: Koželská Jana

Telefon: 487 522 259, 487 825 802

Fax: 487 522 259

E-mail: arcus-oc@volny.cz

Cílová skupina: pacienti onkologicky léčení či po léčbě

www stránky: http://www.volny.cz/arcus-oc/ - Arcus onko centrum

JAKOP, Jablonecký klub onkologických pacientů

Forma: občanské sdružení

IČO: 04326911
Adresa: Na výšině 15 Jablonec nad Nisou 466 01

Předsedkyně: Libuše Slámová

Telefon: 483 320 533

Fax: 483 320 533

E-mail: jakop.onko@seznam.cz
Cílová skupina: osoby postižené a ohrožené zhoubným nádorovým onemocněním

www stránky: http://www.braillnet.cz/jakop/

Péče o duševně nemocné
Fokus Liberec
  tel.fax:        485 163 440
  adresa:       Nezvalova 662, 460 15 Liberec 15
  IČO:            4674 9411
  ředitelka:    PhDr. Jana Horáková  tel. 604209619
   Email:         fokus-rehabilitace@volny.cz
   Web:           http://www.fokusliberec.unas.cz/

 

Fokus Turnov
 tel.fax:        481 321 424
 adresa:       Žižkova 1276, 511 01 Turnov
 IČO:            4929 5101
 ředitelka:    Libuše Vydrová
 Email:         
fokus.turnov@raz-dva.cz
 
Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb

http://www.riaps.cz/

RIAPS - Trutnov
Náchodská 359
541 01 TRUTNOV
telefon: 499 814 890
mobil: 731 441 264
e-mail: riaps@seznam.cz
RIAPS - Dvůr Králové n/L.
Preslova 499
544 01 DVŮR KRÁLOVÉ n/L.
telefon: 499 320 517
fax: 499 811 356
mobil psychiatrie: 731 441 300
mobil psychologie: 731 441 265
e-mail: psychiatrie.dvur@seznam.cz

 

 

Úřady

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu města Hradec Králové

http://www.hradeckralove.org/cz/Magistrat/odbory/usek_nam_kultura/urad_pro_gr_pol_mesta/odbor_socialni.html

Vedoucí: Mgr. Marek Šimůnek
Telefon: +420 495 707 320
e-mail:
Marek.Simunek@mmhk.cz
Kontakty na jednotlivé pracovníky

Adresa odboru:
Magistrát města Hradec Králové
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Československé armády č.p.408, 502 00 Hradec Králové

Vnitřní členění

oddělení sociálních služeb a prevence
- vedoucí: Mgr. Ivana Havránková, tel: +420 495 707 331, e-mail:
Ivana.Havrankova@mmhk.cz

oddělení dávek sociální péče
- vedoucí: Mgr. Vlastimil Musil, tel: +420 495 707 335, e-mail:

Vlastimil.Musil@mmhk.cz

oddělení sociálně právní ochrany dětí
- vedoucí: Mgr. Světluše Kotrčová, tel: +420 495 707 382, e-mail:
Svetluse.Kotrcova@mmhk.cz

 

Odbor sociálních věcí Magistrátu města Pardubice (Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, www.pardubice.eu)

Umístění: náměstí Republiky 12, Telefon: 466 859 622

Kontaktní osoba: Jana Procházková, DiS., vedoucí odboru

Oddělení sociálních dávek

Umístění: nám. Republiky 12, Telefon: 466 859 625

Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Morávek, vedoucí oddělení

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Umístění: U Divadla 828, Telefon: 466 859 631

Kontaktní osoba: Mgr. Iva Bartošová, vedoucí oddělení

Úřad městského obvodu Pardubice I

U Divadla 828, 530 02 Pardubice, Telefon: 466 046 011

E-mail: podatelna@umo1.mmp.cz

 výplata dávek hmotné nouze pro občany ve správní oblasti úřadu městského obvodu

Úřad městského obvodu Pardubice II

Chemiků 128, 530 09 Pardubice, Telefon: 466 798 611

E-mail: podatelna@umo2.mmp.cz

 výplata dávek hmotné nouze pro občany ve správní oblasti úřadu městského obvodu

Úřad městského obvodu Pardubice III

Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice

Telefon: 466 799 131

E-mail: podatelna@umo3.mmp.cz

 výplata dávek hmotné nouze pro občany ve správní oblasti úřadu městského obvodu

Úřad městského obvodu Pardubice IV

Bokova 315, 530 03 Pardubice

Telefon: 466 654 186

E-mail: podatelna@umo4.mmp.cz

výplata dávek hmotné nouze pro občany ve správní oblasti úřadu městského obvodu

Úřad městského obvodu Pardubice V

Češkova 22, 530 02 Pardubice

Telefon: 466 510 769

E-mail: podatelna@umo5.mmp.cz

 výplata dávek hmotné nouze pro občany ve správní oblasti úřadu městského obvodu

Úřad městského obvodu Pardubice VI

Kostnická 865, 530 06 Pardubice

Telefon: 466 301 160

E-mail podatelna@umo6.mmp.cz

výplata dávek hmotné nouze pro občany ve správní oblasti úřadu městského obvodu

Úřad městského obvodu Pardubice VII

Generála Svobody 198, 533 53 Pardubice

Telefon: 466 798 332

E-mail: podatelna@umo7.mmp.cz

výplata dávek hmotné nouze pro občany ve správní oblasti úřadu městského obvodu

Úřad městského obvodu Pardubice VIII

Hostovice 20, 530 02 Pardubice

Telefon: 466 950 429

E-mail: josef.jirout@umo8.mmp.cz

výplatu dávek hmotné nouze pro tento obvodní úřad zajišťuje Úřad městského obvodu Pardubice IV.

 

Úřad práce v Pardubicích

Boženy Vikové – Kunětické 2011, 530 02 Pardubice

466 751 111

uppa@pa.mpsv.cz

466 310 039

http://portal.mpsv.cz/sz/local/pa_info

 

Úřad práce v Liberci  

Dr. Milady Horákové č.p. 361/23
Liberec IV-Perštýn
460 01 Liberec 1  
Tel. 950 132 111, 950 132 302
 posta@lb.mpsv.cz 
http://portal.mpsv.cz/sz/local/lb_info/sz

 

Úřad práce v Hradci Králové 
Wonkova č.p. 1142/1
500 02 Hradec Králové 2
 Tel.:  495 868 111, 950 116 302
 podatelna.up@hk.mpsv.cz 
http://portal.mpsv.cz/sz/local/hk_info/sz

 

Charita

 

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba

Diecézní charita Hradec Králové

 

CHOPS Červený Kostelec
Manželů Burdychových 296
549 41 Červený Kostelec
tel: 491463550
tel: 491465327, peč. služba
mobil.: 776767636
e-mail: osetrovatelky@hospic.czpecovatelky@hospic.cz
web: www.hospic.cz
CHOPS Havlíčkův Brod
Boženy Němcové 188
580 01 Havlíčkův Brod
tel.: 569426070

Žižkova 280
mobil.: 777736061
e-mail: domacipece@hb.caritas.czsekretariat@hb.caritas.cz
CHOPS Hlinsko
Erbenova 730
539 01 Hlinsko v Čechách
tel.: 469 311 593
mobil.: 777 736 090
e-mail: charita_hl@xaz.cz
CHOPS Hradec Králové
Velké nám. 37
500 02 Hradec Králové
tel.: 495 515 372
mobil: 777 736 014
e-mail: chops@hk.caritas.cz
tel. na peč. 777 736 013
 
CHOPS Chrudim
Školní náměstí 56
537 01 Chrudim
tel.: 469 622 953
mobil: 604 789 359
e-mail: farni.charitacr@tiskali.cz
CHOPS Lanškroun
Nám. Aloise Jiráska 2
563 01 Lanškroun
tel.: 465 324 461
mobil: 731 402 339
e-mail: marie.vacnikova@orlicko.cz
CHOPS Letohrad
Na Kopečku 356
561 51 Letohrad
tel.:  465 621 281
mobil: 731 402 338
e-mail: jurenkova.helena@orlicko.cz
CHOPS Litomyšl
Belidla 392
570 01 Litomyšl
tel.: 461 618 400
mobil: 603 938 994
e-mail: charita.lit@worldonline.cz
CHOPS Náchod
Denisovo nábřeží 665
547 01 Náchod
tel.: 491 424 166
mobil: 603 831 064
e-mail: charita.nachod@mybox.cz,  charita.na@worldonline.cz
web: www.charita.kgb.cz
CHOPS Pardubice
V ráji 732
530 02 Pardubice
tel.: 466 335 026
mobil vrcní sestry: 777 736 015
e-mail: ps.ochpa@c-box.cz
web: www.sweb.cz/oblastni-charita/Pardubice
ved. pečovatelské služby tel: 777 296 823
 
CHOPS Polička
Vrchlického 185
572 01 Polička
tel.: 461 722 218
mobil: 731 598 817
e-mail: chops@policka.cz 
CHOS Studenec
Studenec 370
512 33 Studenec
tel.: 48159 62 67
mobil na v.s.731598847
e-mail: heda.jiranova@mybox.cz
web: www.studenec.cz
CHOPS Trutnov
Říční ulice areál ČD, 929
541 01 Trutnov
tel.: 499 817 366
mobil: 777 736 071
e-mail: dita.kujovska@centrum.
web: www.hk.caritas.cz/trutnov/
CHOPS Ústí nad Orlicí
17. listopadu 69
562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 524 715
mobil: 731 402 340
e-mail: polakova.anna@orlicko.cz
web: www.uo.caritas.cz
 
CHOPS Dolní Újezd u Litomyšle
Dolní Újezd 281
569 61 Dolní Újezd
tel.: 46163 16 72
mobil: 604 922 957
e-mail: chardoujezd@tiscali.cz

Samostatné pečovatelské služby:

CHPS Nové Hrady u Skutče
Nové Hrady 20
570 01
tel: 461 635 252, 469 325 030
mobil: 731 598 804
e-mail: far.charita@tiscali.cz
web: www.vebz.caritas.cz 
CHPS  Přelouč
Masarykovo nám. 48
535 01  Přelouč
tel.: 466 958 107
mobil: 731 402 374
e-mail: charita.prelouc@cbox.cz
CHPS Hostinné
Labská Fortna 230
Hostinné
tel.: 499 441 140
CHPS Kutná Hora
Časlavská I - III.
Kutná Hora
tel.: 327 524 028
mobil: 777 736 021
e-mail: pecovatelky.charita@kh.cz
CHPS Humpolec
Školní 730
39601
tel.: 565 532 108
CHPS Moravany
Nám. Hrdinů 13, 53372
Mgr. Ilona Fricová
tel.: 466 920 481
mobil: 775 296 847
CHPS Chotěboř
Jiráskova 669, 58301
tel.: 569 624 893
CHPS Třebechovice pod Orebem
Týništká 1318, 50346
tel.: 495 592 283
CHPS Holice
Palackého 1131, 54301
Dana Kohoutková
tel.: 466 920 481
mobil: 775 296 831
CHPS Bohdaneč
Šípkova 49
tel.: 466 924 120
mobil: 777 253 703

Poskytují PS pro rodiny s dětmi
Farní charita Rumburk ,
Sukova 1055
40801  Rumburk
e-mail: farni.charita@raz-dva.cz
web: www.dchltm.cz
ředitelka: 412 332 774
mobil na ředitelku: 728 311 250      
CHOPS Liberec
Diecézní charita
Markova 4
460 14  Liberec 14
e-mail: chos.liberec@volny.cz
web: www.dchltm.cz 
tel.: 485 120 104
mobil vrchní sestra: 603 505 963
mobil vedoucí pečovatelek: 603 505 963
Diecéze Hradec Králové
Humpolec   
Astra denní centrum
Adresa: Školní 730, 396 01  Humpolec
Tel.: 565 532 853
Informace: v pracovní dny od 7.00 do 16.00 hod.
e-mail: klub.astra@seznam.cz
Zřizovatel: OCH Havlíčkův Brod
Kraj: Vysočina
Kapacita: 15 klientů
Provozní doba: v pracovní dny od 700 do 16.00 hod.
Další služby: pracovní terapie, artererapie, výlety do přírody a za kulturou, i vzdělávání (přednášky a besedy, čtení apod.). Doplňkové služby – rehabilitace, pedikér, kadeřník apod.
Ústí nad Orlicí 
Denní stacionář při Domě pokojného stáří sv. Kryštofa
Adresa: Sokolská 68, Ústí nad Orlicí
Tel.: 465 52 23 75,  777 73 60 88
Informace: v pracovní dny od  7.00 do15.30 hodin
e-mail: dps.ustino@seznam.cz
http:// www.uo.caritas.cz
Zřizovatel: Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
Provozní doba: v pracovní dny od 7 do 17.30 hodin
Kapacita: 8 klientů
Ústí nad Orlicí
Týdenní stacionář při Domě pokojného stáří Sv. Kryštofa
Adresa: Sokolská 68, Ústí nad Orlicí
Tel.: 465 52 23 75, 777 73 60 88
Informace: v pracovní dny od  7.00-15.30 hod.
e-mail: dps.ustino@seznam.cz
http:// www.uo.caritas.cz
Zřizovatel: Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
Provozní doba: nepřetržitá, ošetřující personál v pracovní dny od 7.00 do 17.30, v ostatní dny od 10.00 do 13.00 hod.
Kapacita: 4 klienti
Zařízení určené seniorům  a zdravotně postiženým lidem na přechodnou dobu.
Litomyšl
Respitní péče Jindra a Denní stacionář pro seniory
Adresa: Dukelská 750, 570 01 Litomyšl
Tel.: 461 616 106, 731 598 890
Informace: v pracovní dny od 7.00 do 14.00 hod
E-mail: rpjindra@aspiag.cz
Zřizovatel: DCH Hradec Králové
Kraj: Pardubický
Provozní doba: respitní péče - pobytová služba nepřetržitá v délce od jednoho dne do tří měsíců; stacionář - celodenní provoz od 6.00 do 21.00 hod.)

 

 

 

Mládež

 

Terénní programy a nízkoprahové kluby
http://www.streetwork.cz/index.php?option=com_content&task=category&id=16

 

Středisko Milíčův dům – nízkoprahový klub, sociální služby
Diakonie ČCE
Havlíčkova 14
551 01 Jaroměř
WWW.MILICUVDUM.DIAKONIECCE.CZ
Kontaktní osoby:
Bc.Iva Papáčková
tel: 491 815 169, 739 627 214
e-mail: milicuv.dum@diakoniecce.cz

 

NZDM Modrý pomeranč--nízkoprahový klub, sociální služby
http://www.salinger.cz/index.php?adr=Sluzby/Nzdm-modry-pomeranc/NZDM-Modry-Pomeranc.php
Selicharova 1420
Hradec Králové 12
500 12
Vedoucí
Mgr. Lenka Kulichová
Tel.: 495 260 510
Mobil: 777 041 030
E - mail:
nizkoprahove.centrum@salinger.cz

 

Středisko výchovné péče v Liberci
Forma:
(součást dětského diagnostického ústavu, U opatrovny 3, Liberec 4, 460 01)

Zřizovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

IČO: 46748083

Adresa: Na Výšinách 451/9, 460 05 Liberec 5

Kontaktní osoba: Ing.Jana Lanková

Telefon: 482 750 807, 482 757 275

E-mail: svp_lbc@iol.cz, svp_lbc@centrum.cz

www stránky: http://www.svp.letraset.cz/vyrzpr.htm
Cílová skupina: děti od 3 let do ukončení školní docházky

Stručná charakteristika:

Jedná se o  školské zařízení, které poskytuje preventivně výchovnou péči.

 Tuto péči poskytuje dětem a mladistvým ( dále jen klientům ) od 6 do 18 let, popřípadě do ukončení jejich přípravy na povolání, a to ambulantní či internátní formou. Středisko přijímá do péče  klienty, u nichž je dominantní porucha chování ( pokud svojí poruchou nespadají do péče jiných resortů ), ale nenastal u nich důvod k nařízení ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy.

Ostatní
SKP-CENTRUM, o.s.

Posláním SKP-CENTRUM, o.s. je pomáhat vstát osobám v tísni a osobám ohroženým sociálním vyloučením prostřednictvím efektivního systému komplexních a profesionálních sociálních azdravotních služeb, především na území České republiky.

Název služby:

Pečovatelská služba, Ošetřovatelská služba

Osobní asistence

Poradna pro podporu rodiny

Intervenční centra

Dům na půl cesty

Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Azylový dům pro muže

Nízkoprahové denní centrum Portus

Noclehárna

Sociální rehabilitace – Přechodné zaměstnání

Adresa:Bělehradská 513

530 09 Pardubice

466611766

info@skp-centrum.cz

777 765 831

http://www.skp-centrum.cz/

 

 

komunita ASPPO Staré Splavy

Název zařízení: Holiday camp, ASPPO Staré Splavy

Zřizovatel: ASPPO, Asociace pro pomoc v tísni

Adresa: HOLIDAY CAMP, Staré Splavy, 471 63 Č. Lípa

Ředitel: Stanislav Sadílek

Telefon: 487 872 829, 606 640 053

E-mail: asppo@asppo.cz

www – stránky: http://www.asppo.cz

Cílová skupina: Mladiství a krátce zletilí - muži

Stručná charakteristika: Komunita zaměřená na sociální, společenskou a pracovní adaptaci klientů z problémové skupiny mladistvých a krátce zletilých, zejména propuštěných z dětských domovů a výchpovných ústavů pro mladistvé či z výkonu trestu odnětí svobody, klienti s problémem závislosti na alkoholu, drogách, automatech

- ubytování a zaměstnání pro krátce zletilé a zletilé

- zaměstnání zaměřené na práci v campu

- práce ve výrobně knedlíků a v restauračním zařízení (omezená kapacita)

 

Katalog sociálních služeb Libereckého kraje

http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=301

 

Mapa sociálních služeb Pardubického kraje

http://195.113.178.19/html/bez_km.dll?gen=map&map=soc_zar

Katalog sociálních služeb města Pardubice

http://www.mesto-pardubice.cz/urad/radnice/magistrat/odbory-magistratu/oks/kat-soc-sluzeb.pdf

 

Mapa sociálních služeb Hradeckého kraje

http://www.wmap.cz/kr-kralovehradecky/gis/isapi.dll?MU=INTERNET&LANG=CS-CZ&MAP=2361

 

 

 Mgr. Lenka Nováková

Lenka Nováková publikováno: 21.08.2009 04:08 zobrazeno: 11742x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus